U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Die Ook Vikingen Werden Genoemd - De Vikingen Ingezonden Door: Roel Vanobergen Ca.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=1141 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Geschiedenis en het aantal woorden bedraagt 974 woorden.

DE VIKINGEN

Ik heb gekozen om jullie wat over de vikingen te vertellen omdat het een boeiend onderwerp is en een paar jaar geleden heb ik een vikingdorp bezocht in Denemarken.

WIE WAREN DE VIKINGEN ?De vikingen, of de noormannen, leefden van 793 tot 1066.Het vaderland van de vikingen is de onderkant van Scandinavië.

De vikingen kwamen van Denemarken, Noorwegen en Zweden.Het oud-noorse woord "vikingr" betekent piraat. Andere mensen beweren dan weer dat de naam "viking" afkomstig is van "vik" dat baai betekent.

Daarom, en door verhalen denken de mensen dat vikingen woeste rovers waren.

Dit is niet helemaal waar. Het waren niet alleen boeren, maar ook veroveraars, ambachtslieden, scheepsbouwers en natuurlijk waren er ook rovers en plunderaars.

HOE LEEFDEN ZIJ ?De vikingen leefden in kleine dorpen of gemeenschappen.

In Scandinavië woonden de gewone boeren (die ook vikingen werden genoemd).Deze boeren bouwden van hout en teer grote en kleine stavkerken. Scandinavië is erg bosachtig, gelukkig maar want hout is een van de levensmiddelen van de vikingen. Want ze maakten van alles van hout zoals:

1.boten

2.huizen (plus nog wat andere dingen)

3.vuur

4.gereedschappen

5.handvatten voor gereedschap(zoals: mes of bijl)

6.schilden.

Ze waren hoofdzakelijk boeren en scheepsbouwers. De meeste vikingen brachten een deel van hun tijd werkend op het land door. Ze verbouwden genoeg voedsel om zichzelf en hun gezinnen van eten te voorzien. In het noorden verbrouwden ze haver, gerst en rogge en wat zuidelijker kon ook tarwe verbouwd worden. De vikingen teelden ook groenten als uien en bonen en fruit, bijvoorbeeld appels en kersen.Zij maakten Langhuizen. Deze werden zo genoemd omdat de vorm langwerpig was.

Ze hadden daar een grote kamer waar ze leefden en sliepen. Midden in de kamer was een groot vuur waarboven gekookt werd. Dit gaf tevens licht en warmte.

De huizen hadden geen ramen, alleen een gat in het dak voor de rook.De vikingen hadden veel respect voor hun wetten.

Hield je je hier niet aan, dan werd je verbannen of vogelvrij verklaard wat betekent dat iedereen je mag doden. Tweemaal per jaar werd een volksvergadering gehouden. Hier werden besluiten genomen, nieuwe wetten bekendgemaakt en werden er rechtszaken behandeld.

De samenleving kende drie klassen:

· Thrall of slaaf die gebruikt werd voor het werk op de boerderij;

· Karl of vrije boer die eigen grond had en voor zijn meester werkte;

· Jarl of plaatselijke leider die regeerde over een bepaald gebied.

Het land werd bestuurd door de koning.HUN GODENDe vikingen geloofden in vele goden, maar later gingen de kooplieden in het christendom geloven om beter zaken te doen met andere landen.

Een paar van de goden waarin de vikingen geloofden zijn:

· Odin: de geheimzinnige god Odin gaf de dichtkunst en de magie van de runen aan de wereld. Hij was de oppergod.

· Thor: de dondergod is de mensen gunstig gezind. Men deed beroep op hem in tijden van nood.

· Loki: de wraakzuchtige Loki verandert vaak van vorm. Toen hij een merrie was zou hij het achtbenige paard van Odin gebaard hebben.

Andere goden waren onder andere Frigg, Frey, Baldur, …HET VIKINGENSCHRIFT.Als de vikingen gevochten hadden, dan maakten ze van een steen of van een stuk hout een gedenksteen. Niet om de verliezers te troosten, maar wel om te laten zien dat zij de beste waren.

Andere stenen vertelden dat er iemand gestorven was op een verre reis. Dit was eigenlijk een grafsteen.

Maar soms werd er ook op de stenen geschreven.deze letters heetten "runen".

Het basisalfabet bestond uit 16 runnen. Het runenalfabet is tot in de middeleeuwen gebruikt.

De letters waren recht want de vikingen kerfden met rechte strepen in de stenen die ze aan het maken waren. De andere tekens in de stenen waren ook recht. Het was namelijk moeilijk om ronde lijnen te maken.

Het basisalfabet heet "Futhark" genoemd naar de zes eerste letters van dat alfabet.

Later, rond 200 na Christus, werd het gewone 24-letteralfabet ingevoerd.

Rond het jaar 800 werd het "futhark" niet meer gebruikt.HUN SCHEPEN.De schepen van de vikingen zijn wereldberoemd.

Zij waren voortreffelijke scheepsbouwers en zeelui. Ze woonden tenslotte aan de kust en waren dus gewoon aan het ruwe leven.

De drakar is hun bekendste schip. Dit schip werd gebruikt voor verre reizen maar was ooit bedoeld om in de smalle fjorden van Scandinavië te varen.

Bij de bouw van het schip hield men met het volgende rekening.

Een schip begint met een stevige kiel. Dat is de ruggengraat waar het geheel op steunt. Voor de kiel van een vikingschip is alleen het beste eikenhout goed genoeg. Het is dus gezaagd uit één enkele stam.

Dan volgt de romp. Die moet gemaakt worden van dunne planken.

Het schip moet zo licht mogelijk zijn want dan kan je de meeste snelheid maken op het water. Ook moet de romp niet te diep zijn want dan kan je iedere stad aan de kust of rivier veroveren. Je kan dan het ondiepe water in.

Als de romp af is, komt er een dek op.

Na het dek komt de mast in een voet. De mast moest ongeveer 18 meter lang zijn en werd net als de kiel uit één enkele boomstam gemaakt.

Als het niet waaide of het waaide de verkeerde kant op, legde men de mast neer. Men roeide dan.Dan was er nog de "knor", een stevig vrachtschip dat gebouwd is om ruwe zeeën te bevaren. De rivierboot is een klein werkbootje waarin men een zeil kan hijsen.De schepen werden niet alleen gebruikt om te varen.

Zij dienden ook als graf voor de stamhoofden.WAAR TROKKEN ZE HEEN ?De vikingen trokken naar vele landen. Ze zijn de eerste ontdekkingsreizigers.

Want zij waren het die Amerika hebben ontdekt.

Zo trokken zij ook naar Groenland, Newfoundland, Frankrijk, Engeland en Ierland.

Ze hadden natuurlijk niet het hele land veroverd, maar slechts een klein stukje, meestal aan de kust omdat ze daar aan land kwamen.

Als de vikingen thuis kwamen, brachten ze meestal veel goud en sieraden mee.

Vaak brachten zij ook hout, dieren, schapen, tarwe, wijn, wapens, ivoor, slaven, stoffen, aardewerk, …. Kortom, al wij zij konden gebruiken en niet te zwaar was.Een leuk voorbeeld van een viking is Hagar, de verschrikkelijke, een stripfiguur in o.a. Het Nieuwsblad
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen