U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Ward Ruyslinck - Wurgtechnieken.
Deze versie komt van http://www.scholieren.com/boekverslagen/2070 en is laatst upgedate op 03/12/1999.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2150 woorden.

1 : Auteur.

Ward Ruyslinck werd geboren als Raymond de Belser op 17 juni 1929 te Antwerpen. Hij groeide op tijdens WO II en schreef al op elfjarige leeftijd zijn eerste gedichtenbundel. Zijn eerste echte roman was 'Vaargeulen', die echter verloren ging in de oorlog. Zijn eigenlijke debuutroman was 'De ontaarde slapers' en samen met 'Wierook en tranen' zij dit zijn twee belangrijkste romans. Hij schreef in 1985 de autobiografische roman 'De uilen van Minerva', waarin hij frontaal afrekent met zijn ambtelijk verleden.2 : Gebeuren.

1 : Korte inhoud.

Pearl en Bruce Clayton waren gevlucht uit Bolivië naar België, omdat Bruce in Bolivië als politiek vluchteling werd beschouwd. Zijn beroep van professioneel folteraar en wurger liet hem niet meer toe om daar te blijven, wegens de hervorming van de staatsvorm naar democratie. Hier in België leefden Pearl en Bruce ondergedoken in een flat, en ze waren van plan om te vluchten naar Rhodesië, met de hulp van Andrew, een ambtenaar bij de Europese gemeenschap. Bruce kon echter niet aan de verleiding weerstaan, en wurgde ook Pearl. Tijdens de lijkschouwing echter bleek dat de dokter al eerder had kennisgemaakt met Bruce en Pearl, maar elk op een andere dag. De dokter kon dankzij zijn scherp geheugen een persoonsbeschrijving geven, en Bruce werd opgepakt aan de luchthaven. In de gevangenis werd hij door de CIA gecontacteerd, en hij werd ook een baan aangeboden ...2 : Thema en leidmotieven.

& thema : Een psychopaat, hier Bruce Clayton, kan zich niet aanpassen aan de maatschappij. De psychopaat zoekt geen psychiatrische hulp, omdat zo zijn eigen wereld van utopieën en moord zou kunnen verdwijnen. Elke persoon die hem in zijn persoon bedreigt of vernedert, moet hij vernietigen, omdat hij zelf niet zou vernietigd worden.Ward Ruyslinck probeert door te dringen in het gemoed en de ziel van een individu dat zich onder een dictatoriaal regime tot beul en folteraar van weerloze politieke gevangenen heeft laten promoveren en in die rol blijkbaar ook behagen schept. Aldus ontstaat een onthutsend psychologisch portret van een onmens, een sadist, een machtswellusteling die uiterlijk nauwelijks van andere mensen te onderscheiden is.& leidmotieven : õ Telkens als Bruce Clayton van plan is om iemand te wurgen, worden zijn gedachten beschreven, hoe hij zich voelt en hoe hij denkt dat de persoon die hij wurgt zich voelt.õ Ook de gedachten van Pearl Clayton worden sterk weergegeven, telkens als Bruce bij haar is. De gedachten van angst en vrees, afgewisseld door woede en onmacht.3 : Spanning.

& spanning om de afloop : De lezer vraagt zich wel af hoe het zal aflopen, maar men kan al vermoeden dat Bruce zal gevangengenomen worden, omdat het verhaal zich vooral concentreert op de psychologische beschrijvingen van Bruce. Toch wordt zo'n einde niet verwacht. Het feit dat zo'n zieke persoonlijkheid terug in de maatschappij een man van aanzien wordt, roept de vraag op in welke corrupte maatschappij wij wel leven !& intellectuele spanning : Deze spanning is aanwezig omdat de lezer weet hoe de personages zich voelen. De gedachten van alle personages worden ruim beschreven.3 : Personages.

& Bruce Clayton, werkelijk Enrique Sanpedro :

de gedachten van Bruce Clayton zijn in het begin van het boek ongeveer normaal. Hij denkt nog niet aan moorden en de verschillende wurgtechnieken die hij vroeger had ontwikkeld. Vanaf het moment dat Bruce wordt gestoord in zijn gedachtengang, beginnen die gedachten op te komen en wanneer Bruce begint te merken dat zijn plannen waarschijnlijk in het water zullen vallen, beginnen die gedachten weer de bovenhand te halen. Eigenlijk ondergaat Bruce een innerlijke evolutie, want soms worden zijn gedachten weemoedig en hij probeert zijn vroegere gedrag te verantwoorden.

Hij is dus een ROUND CHARACTER.& Pearl Clayton, werkelijk Justina Escöbar :

gedurende haar relatie met Bruce, voelt ze innerlijk al de hele tijd dat er iets mis is met Bruce. Toch gelooft ze dit niet, omdat Bruce ook lief en teder kan zijn. Pas wanneer Bruce haar vertelt dat hij een moordenaar en wurger is, slaan haar gedachten van vrees en angst om naar woede.

Zij is een ROUND CHARACTER.& Andrew Rich :

Andrew zorgt voor de valse pasporten voor Bruce en Pearl. Hij voelt geen haat en verdenkt ze nergens van. Pas als hij te weten komt dat zijn homovriend Philippe Leroy was vermoord, nadat Bruce hem had thuisgebracht, veranderden zijn gedachten naar haat en woede en legt hij volledige bekentenissen af tegenover de politie.

Hij is dus een ROUND CHARACTER.& Monsieur Dusar :

Hij heeft met zowel Bruce als Pearl kennisgemaakt in zijn stamcafé, maar op een andere dag. Hij vindt Bruce nogal eigenaardig en Pearl vindt hij aantrekkelijk en lief. Later voert hij de autopsie uit op Pearl en legt hij de verbanden met Bruce. Zijn gedachtengang verandert echter niet.

Hij is dus een FLAT CHARACTER.4 : Tijdsaspect.

&Vertelde tijd : ± één week.&Verteltijd : 205 pagina's.& Tijdsverlenging : õ Vanaf het moment waarop hij de kat wil wurgen tot wanneer hij het gedaan heeft, duurt hoogstens vijf minuten. Toch worden in het boek een aantal bladzijden gewijd aan de beschrijving van het decor en de wurging.õ De scéne rond het proberen wurgen van de hoer wordt ook in het lang en in het breed uitgeschreven. De geprobeerde wurging samen met het gesprek kunnen niet lang geduurd hebben, hoewel de schrijver alles uitgebreid beschrijft.õ Zo zijn er nog vele tijdsverlengingen in het verhaal, vooral de gedachtenflitsen worden uitgebreid beschreven en weergegeven.& Tijdsverdichting : õ De meeste tijdsverdichtingen bevinden zich tussen twee alinea's : Meestal staat er iets in deze aard geschreven : 'Na een poos...', Toen hij dan...', ... of begint de schrijver gewoon met iets anders.õ Tussen twee hoofdstukken bevindt zich ook meestal een tijdsverdichting. Telkens bevindt men zich in een andere, van het vorige hoofdstuk verschillende plaats.& Tijdskader : Het boek speelt zich af in het jaar 1980, hier in België.& Flashback : õ Wanneer Bruce een elektrische draad vindt op straat, moest hij plotseling terugdenken aan de tijd wanneer hij folterde.õ Terwijl Pearl zit te praten met monsieur Dusar, denkt ze terug aan een welbepaalde periode van haar jeugd, waarin ze zich goed had geamuseerd.õ Zowel Bruce als Pearl denken veel terug aan vroeger, toen ze nog in Bolivië woonden, en beiden krijgen dan ook heimwee wanneer alles in het honderd dreigt te lopen.5 : Ruimte.

& Begeleidende ruimte : de ruimte in dit verhaal is voortdurend begeleidend. In het begin komen de duistere gedachten van Bruce overeen met het rotweer en de regen in België. Wat later, als Pearl zich beter begint te voelen, komt er weer wat zon en op het einde, wanneer Bruce wordt gevangengenomen, verpersoonlijkt de donkere gevangenis de gedachten van Bruce.& Contrasterende ruimte : eigenlijk kan het moment waarop de zon schijnt en Pearl zich beter voelt, ook aanzien worden als contrasterende ruimte met betrekking op de gedachtengang van Bruce.& Symbolische ruimte : õ Plotseling vergelijkt Bruce zichzelf met de domme, verwaande kater uit de cartoons van Walt Disney. De muizen , die zich normaal moesten laten pakken, tergden hem. Hij voelde zich net als die kater. Hij, die gemaakt was om te heersen, moest zich verschuilen voor de gemene kleine beesten.

õ Op een bepaald moment denkt hij terug aan een gruwelijke foltering die hij uitgevoerd had en dan plotseling vermeldt de auteur de straatnaam " Rue de la Paix ".

õ De lawaaimakende, gescheurde knalpot van zijn wagen vergelijkt Bruce met het geweervuur van een executiepeloton.6 : Recensie en persoonlijke mening.

" Wurgtechnieken is een sterke psychologische roman, een 'thriller' zou men kunnen zeggen, ware het niet dat Ruyslinck met die betiteling tekort zou worden gedaan."

(Jaap Koopmans in Haagse Courant)" En aangezien Ward Ruyslinck een begaafd romancier is, slaagde hij er wederom in een boeiende roman te schrijven waarin zijn anti-geweld-ethiek als het ware op organische wijze geïntegreerd is, die daardoor des te harder aankomt. Niet in het minst door het magi- strale, cynische slot. (...) Zowel de hoofdfiguren als de bijfiguren zijn scherp neergezet door Ward Ruyslinck die met deze originele roman opnieuw bewezen heeft een van onze boeiendste Nederlandstalige auteurs te zijn."

(Ab Visser in Leeuwarder Courant)" Het boek heeft meerdere kwaliteiten die het tot een van de betere werken van Ruyslinck maken. Ik noem slechts de compositie : voortdurend weet de schrijver door een verweving van realiteit en fictie de aandacht vast te houden. De structuur bevat detec- tive-elementen, waarin de spanning naar het einde toe systematisch wordt opgevoerd. De ontknoping is on- verwacht en onthutsend..."

(A. Buckens in Brabants Nieuwsblad)Deze samenvatting van de recensies laat blijken dat het boek van Ward Ruyslinck op een fantastische manier de dingen weergeeft. Hij schrijft als het ware een ingewikkelde psychologische roman waarin hij alle aspecten van een psychopaat naar boven laat komen.

Men spreekt ook over de anti-geweld-ethiek, die Ward Ruyslinck in zijn verhalen verweeft, waardoor alles veel erger lijkt over te komen. Een heel verfijnde manier van schrijven !

Ook worden de kwaliteiten van het boek sterk op de voorgrond geplaatst, o.a. de verweving van realiteit en fictie, waardoor de aandacht van de lezer niet wegblijft.

Vooral wordt er gehamerd op het bizarre, onthutsende einde, waardoor iedereen zich de vraag stelt waar de hedendaagse maatschappij naar evolueert !& Persoonlijke mening :

Het boek heeft wel op een fantastische wijze de gedachten van een psychopaat weer, en eigenlijk beschouw ik dit boek als een goed geheel.

De actie ontbreekt wel op sommige momenten.

Het hoofdpersonage is wel een professioneel folteraar en wurger, en de momenten waarop hij dan iemand vermoord, zij dan ook heel levendig beschreven en weergegeven.

Ward Ruyslinck houdt er een zeer verfijnde manier van schrijven op na, maar soms worden de zinsconstructies, e.d. iets te moeilijk. Het boek leest moeilijk en het lezen zelf gaat zeer langzaam vooruit, waardoor het boek een harde noot is om te kraken.

Toch verdient dit boek een goede beoordeling, omdat deze roman aantoont dat Ward Ruyslinck in staat is om zeer mooie boeken te schrijven !
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen