U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag :  - Jeanne D'arc Ingezonden Door: Elsie Categorie:.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=1087 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Geschiedenis en het aantal woorden bedraagt 475 woorden.

het levensverhaal van jeanne d’arcjeanne is geboren op 16/01/1412 , toen Jeanne 13j was aanschouwde ze een stralend licht. Een stem zei haar dat ze Maagd was, dochter van God.

In de volgende 3 jaren hoorde ze nog vaak stemmen.

Toen ze 16j was beval een stem haar om Karel VII naar Reims te voeren, waar hij tot koning gekroond zou worden.

Enkele weken later moesten zij en haar dorpsgenoten vluchten, omdat Engelse en Bourgondische troepen Franse versterkingen aanvielen.

Bij hun terugkeer lag Dorémy in puin.

Later, in oktober 1428 sloegen ze het beleg voor Orleans.

In februari 1429 bracht Jeanne weer een bezoek aan Vaucouleurs.

Één maand later, Begin maart toen ze 17j was stond ze voor de koning.

Karel gaf Jeanne het bevel over zijn leger.

Op 5 mei 1429 dikteerde ze een brief van de Engelsen.

2 dagen later trok de hoofdmacht van Jeanne’s leger uit Orleans weg.-

Na 209 dagen was het beleg ten einde.Op 17juli 1429 werd Karel VII tot koning van Frankrijk gekroond.

23 mei werd Jeanne door Bourgondische soldaten gevangen genomen.

Waar ze dan ook 7 dagen later stierf op de brandstapelIn 1456 kreeg ze volledige eerherstel.

In 1920 is ze door de Room Katholieke Kerk heilig verklaard

Dit was even een kort verslag van het leven van jeanne d’arc.Wij denken dat Jeanne d’arc in haar leven een bijdrage heeft geleverd aan het nationalisme van Frankrijk , dit blijkt uit wanneer ze van in het begin tot het einde van de honderdjarige oorlog bewees de weigering om een vreemde koning te erkennen.

In iedere fase van de oorlog uitte het nationale verzet zich als de trouw aan de dauphin.

De opkomende ‘ nationale gevoelens’ en de trouw aan de koning pasten bij elkaar en vormden dankzij Jeanne een eenheid.

De manier waarop tijdgenoten Jeanne hebben gezien , de omschrijvingen zie zij zelf aan haar taal heeft gegeven, drukken het nationale bewustzijn uit, zoals dat werd gevormd door de honderdjarige oorlog.

Zelfs naar haar dood heeft Jeanne nog een bijdrage geleverd aan de franse nationalisme,

Dit blijkt wanneer de fransen haar zien als de redster van hun land toen het moeilijke tijden beleefde. Ze wordt vaak als een voorbeeld gesteld aan de Franse jongeren en ouderen. Haar dapperheid en haar eenvoudig geloof zijn een lichtend voorbeeld voor allen die na haar kwamen.

Wij vinden Jeanne d’arc een interessante persoon omdat ze al op jonge leeftijd legeraanvoerster was en dat was heel uitzonderlijk in die tijd, zelfs nu zie je niet alledaags een legeraanvoerster van 13 jaar.

Andere mensen kunnen in Jeanne d’arc geïnteresseerd zijn omdat ze opmerkelijke visioenen kreeg van een stem die zei dat ze de maagd was, dochter van God. Op haar 16de beval een stem haar om Karel VII naar Reims te voeren,waar hij tot koning zou worden gekroond. Ze kunnen ook geïnteresseerd zijn omdat ze zo moedig was. Ze deinsde niet terug voor brandstapels, ze durfde hoge personen confronteren met haar tactieken.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen