U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Anne Provoost - Vallen.
Deze versie komt van http://www.scholieren.com/boekverslagen/2024 en is laatst upgedate op 18/03/2000.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2419 woorden.

A. Zakelijke gegevensTitel: Vallen

Auteur: Anne Provoost

Uitgever: Houtekiet/Fontein

Eerste druk: oktober 1994

Aantal bladzijden: 264B. Korte uitleg waarom het boek gekozen isIk heb het boek gekozen, nadat we het in de les behandeld hadden, naar aanleiding van het fragment in ons leerboek. Eigenlijk sprak het fragment in het leerboek me helemaal niet aan, veel te veel geweld, maar ik had gehoord van een vriendin dat het wel een goed boek was. Dus toen ik het in de bibliotheek kwam om een boek te lenen voor dit verslag en ‘Vallen’ zag staan, heb ik het meteen meegenomen. De tekst achter op het boek maakte me ook wel nieuwsgierig, want er staan maar een paar vage dingen die vragen in je op-wekken.C. Eerste persoonlijke reactieHet bleek dat ons leerboek mij een totaal verkeerd beeld van ‘Vallen’ had gegeven. ‘Vallen’ is niet echt makkelijk geschreven, vooral het begin van het boek is moeilijk, maar naarmate je verder leest wordt het verhaal steeds duidelijker en makkelijker te begrijpen. Ik vind dat heel goed beschreven is hoe een jongen uit onze tijd nog problemen kan krijgen met het oorlogsverleden van zijn opa. Dit heeft me wel aan het denken gezet, want ik daar had ik nog nooit iets over gelezen. Het verhaal bleef me ook van het begin tot het eind boeien en het was ook vaak spannend, omdat de gebeurtenissen in het boek zich snel achter elkaar opvolgen. Hoewel het een serieus boek is zaten er soms ook kleine grapjes tussendoor, wat mij heel erg opviel en ik ook erg goed vond.D. Korte samenvatting van de inhoudVallen is het verhaal over Lucas, een vijftienjarige jongen die met zijn moeder de vakantie doorbrengt in het huis van zijn pas overleden grootvader. Lucas merkt dat er geheimzin-nig gedaan wordt over zijn grootvader en komt toevallig in contact met Benoît en Alex. Benoît geeft Lucas het gevoel dat hij de moeite waard is en Lucas, die onzeker is, gaat steeds meer op Benoît steunen en maakt ook kennis met zijn ideeën in verband met vreemdelingen. Die zouden terug naar hun eigen land moeten, en Benoît geeft daarvoor argumenten die logisch lijken. Al snel blijkt dat Benoît het ernstig meent en er niet voor terugdeinst geweld te gebruiken. Ook Lucas wordt hierbij betrokken en hij helpt Benoît om een tehuis voor asielzoekers in brand te steken.

Intussen is Caitlin in het dorp aangekomen, een meisje waarmee Lucas vroeger ook mee omging. Dankzij Caitlin komt Lucas te weten dat zijn grootvader tijdens WOII een aantal ondergedoken Joden heeft verraden, waaronder ook de moeder van Caitlin. Die Joden zijn na de oorlog uit de concentratiekampen teruggekeerd.

Caitlin komt ook met Benoît in contact en tot ergernis van Lucas laat ze zich verleiden door hem, maar ze keert zich onmiddellijk van hem af, als ze zijn extreem-rechtse opvat-tingen leert kennen. Het komt dan ook tot conflicten tussen Caitlin en Lucas omtrent de ideeën van Benoît. Dit heeft als gevolg dat Lucas steeds onzekerder en agressiever wordt, en om zijn agressie af te reageren werkt hij met de kettingzaag van zijn grootvader. Wan-neer hij op een dag aan het zagen is, krijgt Caitlin vlakbij een auto-ongeluk, waardoor haar auto in brand vliegt. Lucas probeert haar uit de auto te krijgen, wat niet lukt, omdat haar voet vast zit. Lucas ziet nog maar één uitweg: haar voet afzagen.

Oorspronkelijk is iedereen vol lof over Lucas' daad, maar wanneer blijkt dat hij haar ook op een andere manier had kunnen redden en de pers te weten komt dat Lucas omgaat met extreem-rechts, vermoeden sommigen dat Lucas expres zo gehandeld heeft. Caitlin beseft dat ze zich heeft vergist in Lucas en het is goed dat de vakantie afgelopen is.F. Grondige beschrijving van de personages Ik zou echt niet op Lucas willen lijken. Er worden allerlei dingen voor hem achterge-houden, waar hij zelf achteraan moet. Dat zou ik heel erg vervelend vinden. Ook wordt hij verantwoordelijk gesteld voor wat er vroeger gebeurd is, terwijl hij daar niks aan kan doen. Lucas krijgt ook problemen met rechts-extremisten die hem ertoe dwingen geweld te plegen. En dan uiteindelijk ook nog het auto-ongeluk, waarbij hij zoveel moeite deed voor Caitlin, maar geen andere manier zag om haar te redden, dan haar voet af te zagen. Terwijl hij wist dat ze dan nooit meer zou kunnen dansen, haar grootste passie. Dat moet ontzettend veel pijn doen, en ik hoop dat ik zoiets nooit hoef mee te maken. Ik bewonder het doorzettingsvermogen van Lucas. Hoewel hij vervelende dingen meemaakt, pakt hij steeds de draad weer op en leeft verder. Ik vind het normaal dat hij nieuwsgierig naar het verleden is, als er de hele tijd achter je rug om over je wordt ge-praat, wil je wel weten waarover dat dan gaat. Wat ik niet zo’n goede eigenschap vind van Lucas is dat hij zich snel tot iets laat overhalen, hij denkt niet zo goed na, voordat hij iets doet.

Ik verafschuw de manier waarop Benoît mensen manipuleert en gebruikt. Toch vind ik dat hij goed mensen kan overtuigen, terwijl die mensen eigenlijk wel weten wat kan en wat niet kan.

Alex vind ik een zielig persoon, hij heeft niet echt meer een eigen wil, maar doet en denkt wat Benoît zegt.

Caitlin vind ik soms iets te wantrouwig, maar ik bewonder wel haar zelfverzekerdheid en dat ze voor haar eigen mening durft uit te komen. Bij mij gaan de personages al snel voor me leven, in dit boek dus ook. In Lucas kon ik me het beste inleven, dat komt omdat het boek vanuit hem is geschreven en je dus zijn gevoelens ook te weten komt.

Het minste ging Lucas’ moeder voor me leven, over haar werd heel weinig geschreven, ze bemoeide zich niet zo met Lucas.

Ik vind dat alle personen in dit boek op echte mensen lijken, als dat niet zo was zou ik ook geen goed boek vinden. De personages reageren soms voorspelbaar maar soms ook helemaal niet. Toen Lucas bijvoorbeeld in tweestrijd met zichzelf stond of hij de molotovcocktail zou gooien, had ik al voorspeld dat hij hem wel zou gooien, wat ook gebeurde. Maar ik had absoluut niet gedacht dat hij zo drastisch zou ingrijpen bij het ongeluk van Caitlin.

Ik vind het belangrijk dat je niet altijd weet wat er gaat gebeuren, anders is het hele-maal niet leuk meer om het boek te lezen. Het meeste kom je te weten van Lucas, dat komt omdat het boek vanuit zijn persoon geschreven is. Ik kan daardoor ook wel zijn gedrag begrijpen, maar soms had ik wel zoiets van: ‘waarom doet hij dat nou?’. Ik denk dat dat komt doordat hij gewoon een ander denkpatroon heeft dan ik.

 Ik vind het een goede beslissing van Lucas dat hij Caitlins voet afzaagde. In zo’n situatie kun je niet meer helder nadenken en hoewel het heel ingrijpend is, heeft hij wel haar leven gered. Natuurlijk had hij eerst op andere manieren kunnen proberen haar te be-vrijden, maar hij was al in een soort shocktoestand, omdat hij net een vuurtje in de schuur had moeten blussen met zijn handen.

Ook vind ik de beslissing van Caitlin om te vertellen aan Benoît dat ze joods is erg goed en moedig. Als ze dit nog langer voor zichzelf had gehouden, had ze waarschijnlijk nog meer problemen met hem gekregen. Nu weet Benoît waar hij aan toe is.

Een slechtere beslissing van Lucas vind ik dat hij toch besluit de molotovcocktail te gooien, terwijl hij weet dat Caitlin joods is en Benoît een racist. Hij is natuurlijk bang dat Benoît hem iets aan zal doen als hij het niet doet, maar volgens mij is Caitlin be-langrijker voor hem dan Benoît, dus dat is een goede reden om het niet te doen. Het probleem van Lucas is dat hij niet weet wat er vroeger gebeurd is, maar dat de mensen om hem heen dat zich wel allemaal weten te herinneren. Hij voelt zich daar-om nogal alleen staan in het dorp en als hij de kans krijgt sluit hij vriendschap met Be-noît, die hem juist door het verleden van zijn opa geweldig vindt. Lucas denkt dat hij er zelf wel kan achterkomen wat er vroeger gebeurd is, maar dat had hij volgens mij be-ter gewoon kunnen vragen aan zijn moeder of aan iemand anders dan Benoît. Nu komt hij in aanraking met racisme, terwijl hij een joodse vriendin heeft. Dit levert na-tuurlijk veel problemen op. Lucas probeert de problemen te vergeten door met de mo-torzaag van zijn opa te werken. Ik vind dat een redelijke oplossing, maar vergeten kan hij het toch niet, want iedereen om hem heen trekt aan hem. Het werken met de zaag geeft Lucas wel tijd om erover na te denken, wat wel goed is, want er zal toch gekozen moeten worden. Mijn leefregels verschillen nogal met die van de personages uit het boek. Lucas laat zich nogal snel overhalen tot iets wat hij eigenlijk nooit zou doen. Een voorbeeld hiervan is het gooien van de molotovcocktail. Ik zou zoiets nooit gedaan hebben zonder eerst goed nagedacht te hebben. Als ik het al zou doen, want ik vind het belachelijk om zo je doel hopen te bereiken. Ook de reden waarom Benoît vindt dat de bom gegooid moet worden, vind ik heel erg. Hij is een echte racist en met zijn ideeën over buitenlanders ben ik het niet eens.

Caitlins leefregels lijken al veel meer op de van mij. Zij durft duidelijk voor haar eigen mening uit te komen en dat bevalt mij wel.

Hoewel de moeder niet zo duidelijk in het verhaal naar voren komt, is het mij wel dui-delijk dat zij ook andere leefregels heeft dan ik. Zij vertelt helemaal niets over haar va-der aan Lucas, zodat hij er door anderen achter moet komen. Omdat Lucas niet veel over zijn grootvader weet besluit hij met Benoît vriendschap te sluiten, in de hoop dat hij het van hem te horen krijgt. Eigenlijk zorgt Lucas’ moeder er dus ook voor een deel voor dat hij op het verkeerde pad belandt.G. VerwerkingsopdrachtIn het begin van het verhaal vindt Lucas het vervelend en saai om in het dorp waar zijn opa woonde de vakantie door te brengen. De eerste verandering begint al meteen de eerste dag dat hij in het dorp doorbrengt. Lucas besluit zijn haar te laten knippen, bij een goede vriendin van zijn moeder. Zij vertelt aan hem dat Caitlin en haar moeder terug zijn, omdat de kust nu ‘veilig’ is. Lucas begrijpt hier niks van, maar hij merkt na een tijdje dat er veel van die opmerkingen komen over zijn opa, maar hij weet van niks.

Een tweede verandering is wanneer Lucas voor het eerst Benoît ontmoet. Benoît geeft hem het gevoel dat hij de moeite waard is en dat hij niet zo maar over zich heen moet laten lo-pen door de buitenlanders. Die hebben een inbraak bij Lucas thuis gepleegd en later wordt hij er ook nog door aangevallen. Benoît overtuigt Lucas ervan dat de vreemdelingen alleen maar problemen veroorzaken en dat hij daar best wat aan mag doen. Lucas krijgt zo het gevoel dat hij sterk is, en dat Benoît gelijk heeft.

Maar dan vertelt Caitlin aan Lucas wat er met zijn opa aan de hand was: hij was een oorlogsmisdadiger. Lucas schrikt hier wel van, en probeert ook argumenten aan te bren-gen dat het niet waar was, maar Caitlin schijnt nog iets achter te houden, waardoor ze zeer zeker van haar zaak is. Nu krijgt Lucas toch ook wel twijfels over Benoît en waarom hij hem zo graag als vriend wou hebben. Toch blijft Lucas voor Benoît ‘werken’ en hij doet allerlei gewelddadige klusjes, waarbij Benoît ook Caitlin leert kennen. Benoît schijnt haar wel te mogen, tot het moment waarop ze hem vertelt dat ze joods is en haar zijn ideeën over vreemdelingen niet aanstaan. Hierop krijgt ze problemen, maar ook Lucas weet nu niet meer goed wat hij moet doen. Hij raakt in tweestrijd met zichzelf: aan de ene kant Benoît en zijn ideeën over vreemdelingen en aan de andere kant Caitlin wiens moeder joods is en vroeger door Lucas’ opa verraden. Allebei betekenen ze voor Lucas erg veel, maar het kan absoluut niet samengaan. Benoît weet het echter zo te spelen dat Lucas wel mee doet aan een betoging tegen een nieuw asielzoekerscentrum, wat uitloopt op het gooien van de molotovcocktails. Caitlin weet hier echter niets van en begint vrolijk te ver-tellen over de asielzoekers die nu in het klooster komen wonen. Ook heeft ze het erover dat ze banger is van mensen die met molotovs gooien dan van mensen die haar fiets stelen. Lucas weet dan niet meer hoe hij het heeft en ziet nu toch wel in dat Benoît helemaal fout zat. Lucas komt hier in een soort shocktoestand en omdat hij niet goed oplet met lucifers vat een werkschuurtje vlam. Na dit met zijn blote handen geblust te hebben, staat hij met zijn handen buiten in de regen, te wachten op een zeer grote verandering in zijn leven....

Hij ziet Caitlin voor zijn ogen verongelukken. Om haar te redden ziet hij geen andere mo-gelijkheid dan haar voet af te zagen.

Hoewel hij de eerste dagen wordt geprezen, voelt hij zich verschrikkelijk en totaal ontre-geld. Nadat na een paar dagen bekend wordt dat hij Caitlin ook anders had kunnen red-den en dat hij omgaat met extreem-rechts, weet Lucas helemaal niet meer wat te doen. Hij durft Caitlin niet op te zoeken in het ziekenhuis, omdat hij bang is dat ze heel erg kwaad is. Benoît blijft hem achtervolgen en prijzen om zijn daad ‘tegen’ Caitlin. Dit brengt Lucas helemaal over zijn toeren, want dat was dus echt niet zijn bedoeling.

Pas wanneer Caitlin uit het ziekenhuis komt, dwingt Lucas zichzelf ertoe met haar te gaan praten en zijn excuses aan te bieden. Maar Caitlin, die nu ook alles weet, accepteert ze niet en vertelt hem nog eens hoe ze erover denkt en hoe ze zich in hem heeft vergist.

Lucas weet dat ze gelijk heeft en kan er niet tegenin gaan. Toch geeft Caitlin hem nog een kans en kunnen ze vriendschappelijk uit elkaar gaan, want Lucas moet naar huis.

Voor Lucas is de zomer dus echt heel erg enerverend verlopen, met verschillende hoogte- en dieptepunten, maar hij heeft er wel heel erg veel van geleerd.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen