U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Tom Pauka - De Meidenziekte.
Deze versie komt van http://www.scholieren.com/boekverslagen/1990 en is laatst upgedate op 01/12/2000.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 4956 woorden.

Beschrijvingsopdracht:~ Een korte motivatie voor mijn boekkeuze:Mijn docent Nederlands leek het leuk om 1 per week een fragment uit een boek voor te lezen. Ze had het boek “ De Meidenziekte “ meegenomen en ging daar een stukje uit voorlezen. Het fragment dat zij heeft voorgelezen sprak mij erg aan, ik wilde graag weten hoe het af zou lopen en hoe het probleem ontstaan was, daarom ben ik het boek gaan lezen.De achterkanttekst maakte mij erg nieuwsgierig, ik wilde graag weten waar het precies over ging, waarom heeft die jongen last van een ‘ meidenziekte ‘ en hoe komt hij weer van die ziekte af, om die reden ben ik het boek ook gaan lezen.De titel wekte belangstelling op bij mij, wat voor een meidenziekte? Het zou een complete verrassing zijn hoe de schrijver dat onderwerp gaat uitleggen. Ik was benieuwd hoe hij dat ging doen, ook om die reden ben ik het boek gaan lezen.~ Een eerste persoonlijke reactie:Het was een interessant boek om te lezen, het komt niet vaak voor dat een jongen lijdt aan anorexia nervosa, nu kom je te weten hoe hij het heeft gekregen en er mee om gaat, dat is interessant. Het is verschijnsel is wel herkenbaar, alleen niet bij jongens, je gaat de verschijnselen bij de jongens en meisjes vergelijken. Het is droevig dat iemand om bepaalde redenen niet meer wil eten, dat is droevig omdat niet eten veel schade aanricht. Het verhaal zet me aan het denken, dat mensen niet meer willen eten om bepaalde redenen, dat is vreemd, ze vinden het eten niet hygiënisch of hebben smetvrees, dat vind ik vreemd omdat ik mij dat niet kan voorstellen dat mensen zo lang niet eten, je bent eten nodig.~ Een korte samenvatting van het boek:1. Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen?Hans, een jongen van 16 jaar wordt opgenomen in een ziekenhuis omdat hij eetproblemen heeft. Hij is de oudste van 3 broers, hij moet altijd een plan klaar hebben voor zijn broertjes, zijn broertjes geloven hem altijd. Hij heeft eetproblemen gekregen omdat hij niet wil worden ingelijfd bij de volwassen, hij strijdt daartegen, hij is vasthoudend en is voor geen gat te vangen.Hij moet elke dag 3 keer eten in het ziekenhuis, een zuster houdt toezicht, hij wordt ook regelmatig gewogen. Op een dag komt er een zuster die vraagt of hij wil werken, zij doet allemaal voorstellen, hij weigert ze allemaal en komt zelf met een voorstel. Dat voorstel wordt geaccepteerd en hij mag werken in de bijkeuken. Hij werd het hulpje van Monsanto, die de magazijnmeester was van de etenswaren. In het begin deed Monsato heel vijandig maar later zijn Hans en Monsanto goede vrienden geworden.De broertjes van Hans, Leo en Sander komen hem elke woensdag opzoeken, zijn moeder komt ook, alleen praten zij niet zo veel. De vader van Hans komt helemaal niet.Hans kreeg te horen dat hij de volgende dag naar huis mocht, hij is ’s avonds weg gegaan. Hij is met de boot naar een ander plaatsje gegaan. Daar stond een vakantiehuisje waar hij naar binnen is gegaan, hij had honger en heeft veel brood gegeten, daarna is hij in een bed gaan liggen waar een meisje ( Vera ) hem vond. Haar moeder zou later thuis komen en zij zouden zeggen dat ze huiswerk moesten maken. Hij heeft daar avondeten gehad en is nog samen met de moeder van Vera het Kinselmeer opgegaan om een eindje te varen, toen ze eenmaal thuis waren heeft Hans bij Vera en haar moeder overnacht. Tegen 5 uur in de ochtend is hij weer weg gegaan, richting huis. Hij wilde Monsanto opzoeken, maar hij was er niet meer, hij werkte daar illegaal, het ziekenhuis is daar achter gekomen omdat Hans heeft gevraagd voor een hulpje voor Monsanto, hij is opgepakt en gearresteerd. Er werd gestolen in de bijkeuken en de politie verdacht hem van die diefstal. Hans was bijna weer thuis, hij belde de moeder van Vera op, hij vertelde dat hij was weggelopen uit het ziekenhuis en dat hij nu zo’n honger had dat hij thuis ging eten.2. Wie is de hoofdpersoon?

~ Met welk probleem kampt hij/zij?Hans is de hoofdpersoon.

Hij heeft een eetstoornis, omdat hij niet wil worden ingelijfd bij de volwassenen.3. Wat beleeft de hoofdpersoon?Hans krijgt een eetstoornis, hij wordt opgenomen in het ziekenhuis. Hij gaat werken in het ziekenhuis in de bijkeuken, daar ontmoet hij Monsanto, die eerst heel vijandig is en later een goede vriend wordt van Hans. Hans is naar de hoofdzuster gegaan om te vragen dat Monsanto een hulpje mocht, omdat hij weg ging. Het blijkt dat Monsanto er illegaal werkt, alleen wist Hans dat niet, Hans komt aan het eind van het verhaal er pas achter dat Monsanto is opgepakt. Hans mag uit het ziekenhuis en hij loopt weg, hij is over het IJ gevaren, hij is daar in een zomerhuisje gegaan. Hij heeft daar stiekem gegeten, daar ontmoet hij Vera Storm, later ontmoet hij ook haar moeder. Hans blijft daar overnachten en vroeg in de ochtend gaat hij weer weg zonder iemand gedag te zeggen. Eenmaal bijna weer thuis belt hij de familie Storm op.4. Of de hoofdpersoon verandert door de gebeurtenissen?Hans verandert door de loop van de gebeurtenissen, eerst heeft hij een eetprobleem en wil nooit eten, hij heeft nooit honger. Nadat hij ging werken in de bijkeuken kreeg hij steeds meer honger en had hij niet meer zo veel last van smetvrees. Toen hij de volgende dag uit het ziekenhuis mocht en dat hij de avond daarvoor weg ging en het IJ is over gevaren en in een vakantiehuisje komt heeft hij erg honger. Hij ging met mevrouw Storm ’s nachts een eindje varen, eerder had hij dat niet gedurfd maar nu durfde hij het wel. Dat komt allemaal door wat hij heeft meegemaakt.5. Wie zijn de andere belangrijke personen:

~ Monsanto

~ Vera

~ Mevrouw Storm

~ Leo en Sander

~ Zijn moeder6. Wat is de relatie tussen de hoofdpersoon en de andere personen?

~ Monsanto & Hans: Vrienden, maar ook collega’s.

~ Vera & Hans: Vrienden

~ Mevrouw Storm & Hans: Vrienden

~ Leo en Sander & Hans: Broers

~ Zijn moeder & Hans: Ouder – kind7. Waar spelen de gebeurtenissen zich af?De gebeurtenissen spelen zich af in Amsterdam, in het ziekenhuis, in de bijkeuken waar Monsanto en Hans werkten, en in het vakantiehuisje van de familie Storm aan het Kinselmeer.8. Wanneer spelen de gebeurtenissen af?De gebeurtenissen spelen zich af in de jaren 50.Verdiepingsopdracht 1:~ Volgorde van de gebeurtenissen: chronologisch/ niet chronologisch? Vergelijking fabel en sujet;Het verhaal is geschreven in een niet-chronologische volgorde, Hans doet iets, maar in het begin van het verhaal weten wij nog niet waarom hij niet eet, en als hij gegeten heeft dat hij dat allemaal weer uit braakt. Wie wisten in het begin ook niet waarom hij naar het ziekenhuis moest en waarom hij een slang in zijn buik kreeg waarmee hij eten kreeg. Je had wel een vermoeden dat het te maken had met een vorm van een bepaalde eetziekte maar het is niet verteld. Later in het verhaal kom je te weten dat hij een meidenziekte heeft, anorexia nervosa. Je weet ook niet waarom hij liegt tegen Vera en haar moeder. Fabel en sujet vallen in dit verhaal niet samen, de schrijver heeft kunstgrepen toegepast. Fabel en sujet kunnen dan ook niet samenvallen, mede doordat er geen chronologische volgorde is van de gebeurtenissen.De geleding gebeurtenissen;De gebeurtenissen zijn van elkaar te onderscheiden, de schrijver maakt gebruik van hoofdstukken en van witregels. De witregels gebruikt de schrijver om een tijdsprong te maken, meestal is deze niet lang, de schrijver heeft het nog steeds over hetzelfde onderwerp. De alinea’s na de witregels spelen zich meestal af op een andere locatie en er wordt een tijdsprong gemaakt, dit gebruikt de schrijver omdat je anders een heel lang en oninteressant verhaal krijgt. De schrijver maakt gebruik van hoofdstukken omdat hij dan over gaat op een ander onderwerp. Elk nieuw hoofdstuk speelt zich af op een andere locatie, en er wordt soms een terugblik geworpen op een eerder gebeuren gebeurtenis of er wordt nog wat verteld over hoe iets is gebeurd of is geweest.Fragmentarisch of aaneengesloten;Het verhaal is op een fragmentarische wijze geschreven. Je leest een reeks met gebeurtenissen, die je op het eerste oog niet goed met elkaar kunt verbinden. Je moet zelf veel dingen invullen, maar daardoor wordt je zelf heel actief bij het hele verhaal betrokken. De schrijver maakt dan gebruik van open plekken.

Je moet het verband tussen de gebeurtenissen zelf invullen, dat zorgt voor de nodige spanning maar bovenal raak je heel nieuwsgierig. Hans loopt weg uit het ziekenhuis, gaat met de boot een tocht maken. Breekt in bij een vakantiehuisje aan het Kinselmeer, waar hij zo eten pakt, in een bed gaat liggen en gaat slapen. Als dat meisje thuis komt, liegt hij tegen haar, niet met opzet maar toch…Met haar moeder gaat Hans een tocht over het water maken. Hans liegt ook tegen haar, hij zegt dat hij geen ouders meer heeft en dat hij bij zijn oom woont. Je weet eerst niet waarom Hans liegt, later kom je te weten dat hij dan beter in zijn element is. De betekenis van de sommige gebeurtenissen weet je niet, later in het boek wordt het meeste duidelijk.Samenhang ;De gebeurtenissen komen niet-logisch uit elkaar voort. Het is niet logisch dat Hans weg loopt uit het ziekenhuis. De zuster komt tegen hem zeggen dat het goed gaat, hij is nog niet helemaal op gewicht maar het loopt tegen de vakantie en hij mag de volgende dag naar huis. Waarom loopt hij dan toch weg uit het ziekenhuis, hij kan daar alleen maar problemen door krijgen. Het is niet-logisch wat hij doet, net zoals hij met de boot weg gaat en niet naar zijn huis, dat is absoluut niet logisch.Een of meer verhaallijnen; kern van elke verhaallijn; gelijkwaardig of ondergeschikt?;Er is maar 1 verhaallijn en dat is die van Hans. Hans is een jongen van 16 jaar, voor hem is de volwassenheid het einde van het ‘ kinder- en vrouwenuur’. Hans was in het verleden vaker van huis weg gebleven, hij wilde zwerven, hij wilde weg van die etensluchtjes die hem deden braken. Hij laat zijn broertjes 5 & 9 in de steek, Hans had vastgesteld dat hij op de drempel staat voor volwassenheid. Die overgang probeert hij te ontvluchten, hij zwerft 3 dagen, waarna hij wordt opgepakt en naar een ziekenhuis wordt gebracht waar hij moet aankomen. Het proces van tegen zijn eigen zin in groot worden, verlangen naar toen, weten dat het toch niet gaat en dan langzaam maar zeker wijs worden. Monsanto, het meisje Vera en haar moeder markeren de weg naar een onafwendbare volwassenheid. Monsanto, de vaderfiguur, klaagt altijd over dieven maar blijkt uiteindelijk zelf de dief te zijn. Hans wil hem helpen maar bereikt in zijn onhandigheid dat Monsanto tegen de lamp loopt. Het schuldgevoel, een verrader te zijn blijft hem achtervolgen, al probeert hij het eerst hardnekkig te ontkennen. Vera en haar moeder markeren op een andere manier de spanning tussen de kindertijd en de jaren van de volwassenheid. Met Vera probeert hij de jaren van onbevangenheid terug te halen. Met haar moeder vreest hij de erotische verwachtingen, waar hij niks van moet hebben. Er is maar 1 verhaallijn dus het is niet gelijkwaardig of ondergeschikt.Invloed van structuur voor spanningsopbouw;De schrijver maakt veel gebruik van open plekken, dat maakt het verhaal een stuk spannender omdat je dan zelf dingen in moet vullen. De schrijver vertelt iets maar maakt het meestal niet helemaal af, later in het verhaal kom je het te weten, dat zorgt voor de nodige spanning. De schrijver maakt gebruik van spanningsbogen, in de loop van het verhaal worden allerlei onbeantwoorde vragen opgeroepen waarop je later antwoord krijgt. De schrijver maakt gebruik van een climaxmoment, als de spanning op het hoogste punt is, vlak voor de ontknoping, direct daarna wordt het antwoord al gegeven en dat is het einde van de spanningsboog, de spanning valt dan weg.

Welke opvallende tijdmanipulaties? ( flash-backs, vooruit- en terugverwijzingen);De opvallendste tijdmanipulatie zijn de flash-backs. De langste flashback in het verhaal is wanneer Hans en de moeder van Vera aan het praten zijn en de moeder van Vera herinneringen ophaalt. Waarin de moeder vertelt over de hoer Dikke Olly en de bonbons met afdrukken van de mannenvingers, de smeer van mannenhanden, en dat zij en Dikke Olly in de taxi zaten en dat Dikke Olly de bestuurders aan het stangen was.Verhouding verteltijd en vertelde tijd;De vertelde tijd is ongeveer 3/4 jaar, de verteltijd is 165 bladzijden. Ik heb er 4 uur over gedaan om het boek te lezen, de vertelde tijd en de verteltijd komen in mijn geval niet overeen.Historische tijd;Het verhaal speelt zich af in de jaren 50, even na de Tweede Wereldoorlog.Effecten van de tijdmanipulaties;Doordat de schrijver speelt met de tijd maakt hij het verhaal een stuk ingewikkelder en spannender. De schrijver maakt geen gebruik van tijdsdichting, de gebeurtenissen worden uitvoerig verteld. De schrijver maakt wel gebruik van een tijdssprong, in het verhaal slaat de schrijver stukken tijd over of hij laat een stuk weg. In de tijdsprong wordt iets overgeslagen wat niet zo belangrijk is.Verdiepingsopdracht 2:Bron: Wam de Moor, ‘Tom Pauka. De Meidenziekte’, in: De Tijd, 15 juli 1983Wat is het eindoordeel van de recensent?Gebeurtenis en reflectie vormen ook een natuurlijke tweespan in het steeds mooier wordende proza van Tom Pauka.Argument Û De werkelijkheid desorganiseren om haar intrigerender te maken, om onder meer het manipulatieve karakter van de traditionele tekst aan te tonen gelijk volhoudt, is een functie die tot ‘de taak van de schrijver’ kan worden gerekend. Niet alle schrijvers zien dit als hun taak, evenals Tom Pauka. Gebeurtenissen en reflectie daarop vinden we ogenschijnlijk spontaan en natuurlijk geordend, dit is gebeurt bij Tom Pauka.Want in ‘De Meidenziekte’ handhaaft Pauka de eigen vorm, onafhankelijk van ironisch-realisme en Revisor. Pauka’s boeken bezitten een spannende intrige omdat de auteur zijn oorspronkelijke kijk op de werkelijkheid in gebeurtenissen van een dezelfde oorspronkelijkheid vertaalt.De vier boeken van Tom Pauka naast elkaar leggend kun je goed zien wat hem bezig houdt. In ‘De Meidenziekte’ komen twee belangrijke elementen voor die we uit ouder werk herkennen: Een overgevoeligheid voor alles wat de dingen, in het bijzonder voedsel vies maakt en de aandrang zich schuil te houden voor anderen.Argument ÛIn Pauka’s debuut, ‘Een moeilijke eter’, begint de eerste zin met: Ik begon me al bezorgd te maken over de viesheid van bepaalde dingen toen ik acht was. In een andere debuut, ‘Een fijne neus’, laat hij als het ware zien dat het om een levenslang gedoemd zijn gaat: zo’n reukvermogen raak je nooit meer kwijt.Het zijn prachtige, vermakelijke bladzijden waarin Pauka de vreetpartij in beschrijft.Argument Û De vreetpartij vormt de proloog op de kern van de roman. De jongen, ontslagen uit het ziekenhuis, keert niet naar huis terug maar zoekt zijn heil in een zomerhuisje bij het Kinselmeer, waar hij de vreetdrift die voor zijn meidenziekte in de plaats zijn gekomen tracht te bevredigen.Ook in het boek ‘De Meidenziekte’ is er weer dat wegkruipen, het is de thematiek die Tom Pauka bezig houdt. Als men de verschillende boeken van Pauka met elkaar in verband legt, dan valt het op dat dit schuilhouden samenhangt met de angst voor of afkeer van een vader.Argument Û Daarom is Hans een nestvlieder. Niet om zijn moeder, want hij verlangt herhaaldelijk naar haar. Maar hij moet het buitenshuis vinden.De auteur laat de ontdekking van Hans in een heel mooi deelverhaal voelbaar worden. Hans doet een belangrijke ontdekking, namelijk dat hij beter in zijn element is wanneer hij verhalen bedenkt dan wanneer hij echt daden verricht.Wat een aardige, levendig geschreven, emotioneel warme roman is dit, goed van vorm en rijk van inhoud, spannend tot op de laatste bladzijde.Argument Û De roman vindt een logisch einde in de ochtendlijke terugkeer van de jongeman naar zijn moeder. Gebeurtenis en reflectie vormen ook een natuurlijke tweespan in het steeds mooier wordende proza van Tom Pauka. Zijn boeken bezitten een spannende intrige omdat de auteur zijn oorspronkelijke kijk op de werkelijkheid in gebeurtenissen van een dezelfde oorspronkelijkheid vertaalt. Het zijn prachtige, vermakelijke bladzijden waarin Tom Pauka de vreetpartij in beschrijft. Ook in het boek De meidenziekte is er weer dat wegkruipen, het is de thematiek die Tom Pauka bezig houdt.

De auteur laat de ontdekking van Hans in een heel mooi deelverhaal voelbaar worden.Ik ben het met het eindoordeel van de recensent eens. De recensent heeft goede en duidelijke argumenten gegeven, ik sluit mij helemaal aan bij het eindoordeel:‘De Meidenziekte’ is een aardige, levendig geschreven, emotioneel warme roman is dit, goed van vorm en rijk van inhoud, spannend tot op de laatste bladzijde.

De roman vindt een logisch einde in de ochtendlijke terugkeer van de jongeman naar zijn moeder. Gebeurtenis en reflectie vormen ook een natuurlijke tweespan in het steeds mooier wordende proza van Tom Pauka. Zijn boeken bezitten een spannende intrige omdat de auteur zijn oorspronkelijke kijk op de werkelijkheid in gebeurtenissen van een dezelfde oorspronkelijkheid vertaalt. Het zijn prachtige, vermakelijke bladzijden waarin Tom Pauka de vreetpartij in beschrijft. Ook in het boek ‘De Meidenziekte’ is er weer dat wegkruipen, het is de thematiek die Tom Pauka bezig houdt.

De auteur laat de ontdekking van Hans in een heel mooi deelverhaal voelbaar worden.

Evaluatie:1. Over het boek:Het was een mooi en interessant boek om te lezen. Het was interessant om te weten te komen hoe het er aan toe gaat als er iemand last heeft van anorexia nervosa, een ziekte die niet alleen voorkomt bij meiden maar ook bij jongens. Anorexia nervosa is een moeilijke ziekte, je moet weer een eetpatroon krijgen, dat is heel moeilijk weer op te bouwen. Het verhaal was daarom ook erg spannend omdat je nu te weten kwam of Hans veel moeite had met het opbouwen van een eetpatroon. Ik vond dat het opbouwen van een eetpatroon bij Hans heel erg snel ging, en ook toen hij uit het ziekenhuis kwam dat hij niet in herhaling is gevallen. Deze ziekte moet je hele leven lang in de gaten worden gehouden, je kunt dit niet alleen, je bent meestal hulp van buitenaf nodig. Voor Hans was alleen het begin moeilijk en later dacht hij er niet veel meer aan en omdat hij veel had gewerkt met Monsanto in de bijkeuken en daar kreeg hij zo’n honger dat hij vanzelf wel begon te eten.2. Over het uitvoeren van de verdiepingsopdracht:Het werken aan de verdiepingsopdracht verliep moeizaam, ik vond het moeilijk om te vertellen of fabel en sujet samen vielen. Ik heb dat opgelost d.m.v de opdrachten die bij dit blok hoorden nog een keer te bekijken, ik ben er later wel redelijk uitgekomen. Ik vond deze verdiepingsopdracht niet moeilijker dan de vorige, bij de vorige moest je de personages uitvoerig beschrijven en dat vond ik best pittig. Ik heb meer inzicht gekregen in het boek door het uitvoeren van de verdiepingsopdracht, je gaat dieper in op het boek en je ziet dan andere aspecten van het boek die je niet zou zien als je er niet zo diep op in was gegaan. Ik vond dit een zinvolle verdiepingsopdracht, je leert allemaal kunstgrepen die de schrijver kan hebben toegevoegd maar je leert ook je mening te ondersteunen door gebruik te maken van argumenten.DE MEIDENZIEKTESamenvatting van het boek:Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen?Hans, een jongen van 16 jaar wordt opgenomen in een ziekenhuis omdat hij eetproblemen heeft. Hij is de oudste van 3 broers, hij moet altijd een plan klaar hebben voor zijn broertjes, zijn broertjes geloven hem altijd. Hij heeft eetproblemen gekregen omdat hij niet wil worden ingelijfd bij de volwassen, hij strijdt daartegen, hij is vasthoudend en is voor geen gat te vangen.Hij moet elke dag 3 keer eten in het ziekenhuis, een zuster houdt toezicht, hij wordt ook regelmatig gewogen. Op een dag komt er een zuster die vraagt of hij wil werken, zij doet allemaal voorstellen, hij weigert ze allemaal en komt zelf met een voorstel. Dat voorstel wordt geaccepteerd en hij mag werken in de bijkeuken. Hij werd het hulpje van Monsanto, die de magazijnmeester was van de etenswaren. In het begin deed Monsato heel vijandig maar later zijn Hans en Monsanto goede vrienden geworden.De broertjes van Hans, Leo en Sander komen hem elke woensdag opzoeken, zijn moeder komt ook, alleen praten zij niet zo veel. De vader van Hans komt helemaal niet.Hans kreeg te horen dat hij de volgende dag naar huis mocht, hij is ’s avonds weg gegaan. Hij is met de boot naar een ander plaatsje gegaan. Daar stond een vakantiehuisje waar hij naar binnen is gegaan, hij had honger en heeft veel brood gegeten, daarna is hij in een bed gaan liggen waar een meisje ( Vera ) hem vond. Haar moeder zou later thuis komen en zij zouden zeggen dat ze huiswerk moesten maken. Hij heeft daar avondeten gehad en is nog samen met de moeder van Vera het Kinselmeer opgegaan om een eindje te varen, toen ze eenmaal thuis waren heeft Hans bij Vera en haar moeder overnacht. Tegen 5 uur in de ochtend is hij weer weg gegaan, richting huis. Hij wilde Monsanto opzoeken, maar hij was er niet meer, hij werkte daar illegaal, het ziekenhuis is daar achter gekomen omdat Hans heeft gevraagd voor een hulpje voor Monsanto, hij is opgepakt en gearresteerd. Er werd gestolen in de bijkeuken en de politie verdacht hem van die diefstal. Hans was bijna weer thuis, hij belde de moeder van Vera op, hij vertelde dat hij was weggelopen uit het ziekenhuis en dat hij nu zo’n honger had dat hij thuis ging eten.Wie is de hoofdpersoon?

~ Met welk probleem kampt hij/zij?Hans is de hoofdpersoon.

Hij heeft een eetstoornis, omdat hij niet wil worden ingelijfd bij de volwassenen.Wat beleeft de hoofdpersoon?Hans krijgt een eetstoornis, hij wordt opgenomen in het ziekenhuis. Hij gaat werken in het ziekenhuis in de bijkeuken, daar ontmoet hij Monsanto, die eerst heel vijandig is en later een goede vriend wordt van Hans. Hans is naar de hoofdzuster gegaan om te vragen dat Monsanto een hulpje mocht, omdat hij weg ging. Het blijkt dat Monsanto er illegaal werkt, alleen wist Hans dat niet, Hans komt aan het eind van het verhaal er pas achter dat Monsanto is opgepakt. Hans mag uit het ziekenhuis en hij loopt weg, hij is over het IJ gevaren, hij is daar in een zomerhuisje gegaan. Hij heeft daar stiekem gegeten, daar ontmoet hij Vera Storm, later ontmoet hij ook haar moeder. Hans blijft daar overnachten en vroeg in de ochtend gaat hij weer weg zonder iemand gedag te zeggen. Eenmaal bijna weer thuis belt hij de familie Storm op.Verandert de hoofdpersoon door de gebeurtenissen?Hans verandert door de loop van de gebeurtenissen, eerst heeft hij een eetprobleem en wil nooit eten, hij heeft nooit honger. Nadat hij ging werken in de bijkeuken kreeg hij steeds meer honger en had hij niet meer zo veel last van smetvrees. Toen hij de volgende dag uit het ziekenhuis mocht en dat hij de avond daarvoor weg ging en het IJ is over gevaren en in een vakantiehuisje komt heeft hij erg honger. Hij ging met mevrouw Storm ’s nachts een eindje varen, eerder had hij dat niet gedurfd maar nu durfde hij het wel. Dat komt allemaal door wat hij heeft meegemaakt.Wie zijn de andere belangrijke personen:

~ Monsanto

~ Vera

~ Mevrouw Storm

~ Leo en Sander

~ Zijn moederWat is de relatie tussen de hoofdpersoon en de andere personen?

~ Monsanto & Hans: Vrienden, maar ook collega’s.

~ Vera & Hans: Vrienden

~ Mevrouw Storm & Hans: Vrienden

~ Leo en Sander & Hans: Broers

~ Zijn moeder & Hans: Ouder – kind

Leeswijzer uitgewerkt:Vraag 1:

Werkwijze; welke vertelperspectief overheerst?

~ Ik-persoonVraag 2:

Werkwijze; hoe gaat de schrijver om met vertelde tijd?

~ Flashback/ flashforward

Een voorbeeld van de opvallendste en langste flashback:De flashback in het verhaal is wanneer Hans en de moeder van Vera aan het praten zijn en de moeder van Vera herinneringen ophaalt. Waarin de moeder vertelt over de hoer Dikke Olly en de bonbons met afdrukken van de mannenvingers, de smeer van mannenhanden, en dat zij en Dikke Olly in de taxi zaten en dat Dikke Olly de bestuurders aan het stangen was.Vraag 3:

Werkwijze; In welke stijl is het verhaal geschreven?

~ ErnstigVraag 4:

Inhoud; Uitgaand van het moment van verschijnen: wanneer speelt het verhaal?

~ De gebeurtenissen spelen zich af in de jaren 50.Vraag 5:

Inhoud; welke aandacht krijgen de karakters in het verhaal?

~ Het zijn soms ‘flat’ soms ‘round’ karakters.Flat karakters:

~ Hans

~ Monsanto

~ Vera

~ Mevrouw StormRound karakters:

~ Leo en Sander

~ Zijn moederVraag 6:

Inhoud; in welke omgeving bevindt de hoofdpersoon zich?

~ Een soms vertrouwde en soms vreemde omgeving.De gebeurtenissen spelen zich af in Amsterdam, in het ziekenhuis, in de bijkeuken waar Monsanto en Hans werkten, en in het vakantiehuisje van de familie Storm aan het Kinselmeer.

Vraag 7:

Inhoud; tot welke genre kun je dit rekenen?

~ AvonturenromanVraag 8:

Betekenis; levert de titel een aanwijzing op voor de interpretatie?

~ Titel wijst naar een hoofdpersoonVraag 9:

Betekenis; wat is de betekenis van het verhaal?

~ Onderwerp autobiografisch

Stappenplan:Stap 1:

Het weergeven van een ervaring:Het was een mooi en interessant boek om te lezen. Het was interessant om te weten te komen hoe het er aan toe gaat als er iemand last heeft van anorexia nervosa, een ziekte die niet alleen voorkomt bij meiden maar ook bij jongens. Anorexia nervosa is een moeilijke ziekte, je moet weer een eetpatroon krijgen, dat is heel moeilijk weer op te bouwen. Het verhaal was daarom ook erg spannend omdat je nu te weten kwam of Hans veel moeite had met het opbouwen van een eetpatroon. Ik vond dat het opbouwen van een eetpatroon bij Hans heel erg snel ging, en ook toen hij uit het ziekenhuis kwam dat hij niet in herhaling is gevallen. Deze ziekte moet je hele leven lang in de gaten worden gehouden, je kunt dit niet alleen, je bent meestal hulp van buitenaf nodig. Voor Hans was alleen het begin moeilijk en later dacht hij er niet veel meer aan en omdat hij veel had gewerkt met Monsanto in de bijkeuken en daar kreeg hij zo’n honger dat hij vanzelf wel begon te eten.Stap 2:

Je eigen ervaring verbinden aan het kunstwerk:Er waren bepaalde delen in het verhaal wat ik heel mooi en soms ook heel zielig vond. Deze stukken heb ik soms twee keer gelezen, je leeft helemaal mee met de hoofdpersoon en dan ervaar je alles heel goed. Dat komt doordat de schrijver veel gebruik maakt van open plekken, dat maakt het verhaal een stuk spannender omdat je dan zelf dingen in moet vullen. De schrijver vertelt iets maar maakt het meestal niet helemaal af, later in het verhaal kom je het te weten, dat zorgt voor de nodige spanning. De schrijver maakt dan gebruik van spanningsbogen, in de loop van het verhaal worden allerlei onbeantwoorde vragen opgeroepen waarop je later antwoord krijgt.Stap 3:

Verklaren van je culturele ervaring:Het was een interessant boek om te lezen, het komt niet vaak voor dat een jongen lijdt aan anorexia nervosa, nu kom je te weten hoe hij het heeft gekregen en er mee om gaat, dat is interessant. Het is verschijnsel is wel herkenbaar, alleen niet bij jongens, je gaat de verschijnselen bij de jongens en meisjes vergelijken. Het is droevig dat iemand om bepaalde redenen niet meer wil eten, dat is droevig omdat niet eten veel schade aanricht. Het verhaal zet me aan het denken, dat mensen niet meer willen eten om bepaalde redenen, dat is vreemd, ze vinden het eten niet hygiënisch of hebben smetvrees, dat vind ik vreemd omdat ik mij dat niet kan voorstellen dat mensen zo lang niet eten, je bent eten nodig.Hans is de hoofdpersoon, hij is 16 jaar en heeft anorexia nervosa. Dat is een eetziekte, hij weigert om te eten. Hij wil niet ouder blijven, hij wil graag kind blijven en hij denkt dat als hij niet eet dat hij dan niet ouder wordt. Het is een rebel omdat hij niet wil eten, uiteindelijk belandt hij in een ziekenhuis.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen