U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : West-vlaanderen - Kardinaal Daneels Ingezonden Door: Moi Categori.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=1071 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Overig en het aantal woorden bedraagt 393 woorden.

KARDINAAL DANNEELS

Kardinaal Godfried Danneels werd geboren in Kanegem (West-Vlaanderen) op 4 juni 1933. Hij was de oudste van zes kinderen. Hij studeerde aan het grootsemenarie van Brugge, behaalde het diploma van licentiaat in de filosofie aan de K.U.Leuven en het doctoraat in de theologie aan de Gregriana te Rome.

Op 17 augustus 1957 werd hij tot priester gewijd. Tussen 1959 en 1977 was hij professor in de liturgie en sacramentenleer aan het grootsemenarie van Brugge. Van 1969 en 1977 was hij tevens professor aan de theologische faculteit van de K.U. Leuven. Als professor te Brugge en te Leuven publiceerde hij heel wat artikelen in diverse theologische tijdschriften. Hij schreef ook veel voor het Belgische episcopaat. Zijn radio-uitzendingen en brochures maakten hem bij het brede publiek bekend.

Op 16 november 1977 werd hij door Paus Johannes-Paulus 2de tot bisschop van Antwerpen benoemd en op 18 december van datzelfde jaar door Kardinaal Suenens gewijd.

In juni 1978 werdhij lid van de Romeinse Congregatie voor de geloofsleer.

Einde 1979 werd hij door Johannes-Paulus 2de benoemd tot opvolger van Kardinaal Suenens; hij werd dan op 4 januari 1980 aartsbisschop van Mechelen-Brussel en voorzitter van de Belgische bisschoppenconferentie. De Paus vroeg hem tevens de buitengewone Synode voor te zitten die te Rome gehouden werd door de bisschoppen van Nederland.

Aartsbisschop Danneels werd op 2 februari 1983 tot kardinaal benoemd. Hij was de vertegenwoordiger van de Belgische bisschoppen op de Synoden van 1980,1983,in 1985 werd hij benoemd tot relator van de buitengewone Synode, die samengeroepen werd 20 jaar na het einde van het Tweede Vatikaans Concilie. Verder nam hij deel aan de Synodes van 1987, 1991, en 1994. Na de Bisschoppensynode van 1994 werd hij opnieuw verkozen als lid van het permanent secretariaat van de Synode.

Kardinaal Danneels werd aangesteld als lid van de Congregatie voor het Katholiek Onderwijs. Zijn mandaat als lid van de Congregatie voor de Geloofsleer werd hernieuwd.

Vervolgens werd hij ook aangeduid als lid van de Congregatie voor de Openbare Aangelegenheden in de Kerk, van de Congregatie voor de Oosterse Kerken en van het Secretariaat voor de niet-gelovigen.

Hij was van 1990 tot juni 1999 voorzitter van Pax Christi Internationaal.

Zoals zijn voorgangers zet Kardinaal Danneels de oecumenische traditie verder. Kardinaal Mercier patroneerde van 1921 tot 1926 de Mechelse Gesprekken, een eerste dialoog tussen anglicanen en katholieken. Sindsdien zijn er regelmatige ontmoetingen o.m. tussen het anglicaanse aartsbisdom York en het aartsbisdom Mechelen-Brussel.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen