U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Onbekend - Roelandslied / Roelantslied.
Deze versie komt van http://www.scholieren.com/boekverslagen/1951 en is laatst upgedate op 13/04/2000.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1714 woorden.

Primaire gegevensAuteur: Anoniem

Titel: Het Roelandslied

Ondertitel: -

Verschenen in: waarschijnlijk in de 12e eeuw op schrift

Aantal regels: 1037 en achtergrondinformatie

Leestijd: ca. 3½ uur

Uitgelezen op: 7 november 1999Verantwoording keuzeIn feite ben ik gewoon de bibliotheek in gelopen en heb ik eerst gekeken wat er stond. Er stonden verschillende boeken, dus ben ik gaan kijken van welke boeken ik een vertaling kon vinden. Het Roelantslied was er hier één van. Toen heb ik van de overgebleven boeken de eerste pagina in het Oud-Nederlands gelezen en het Roelantslied beviel mij het best.Verwachtingen voorafOmdat ik al wist dat het Roelantslied een ridderroman was, verwachtte ik een grote strijd waarin dapperheid, moed en vertrouwen in God een grote rol spelen.SamenvattingEr heerste een oorlog tussen de Saracenen (Spanjaarden) en Franken. De Saracenen waren teruggedreven tot Saragossa. Karel de Grote dacht dat hij had overwonnen en, op aanraden van Roelant, stuurde hij Ganelon erop uit om de Saracenen zo ver te krijgen dat zij zich overgaven. Ganelon zag dit als een aanval van Roelant, zijn stiefzoon. Toen hij bij de Saracenen was, spraken zij af dat Ganelon zou doen alsof er vrede heerste, zodat het Frankische leger weg zou trekken, waarna de Saracenen de achterhoede, met daarin Roelant, zouden aanvallen.

Inderdaad, als Karel de Grote hoort dat de Saracenen zich overgegeven hebben, trekt hij weg. Roelant blijft samen met zijn makkers Olivier en Tulpijn bij de achterhoede. De Saracenen vallen aan en na een lange strijd met een groot verschil in aantal ten nadele van de Franken sterven Olivier, Tulpijn en Roelant. Maar omdat Roelant op zijn hoorn heeft geblazen, weet Karel de Grote dat er een gevecht is geweest en hij komt terug om Roelant te wreken.

Ook krijgt Karel de Grote twee dromen. In de eerste droom zijn er drie griffioenen die zijn leger zware verliezen toebrachten. Dan droomt hij van dertig beren die kunnen praten, zij wilden een bloedverwant berechten.

Marcelijs, de koning van de Saracenen vluchtte terug naar Saragossa. De vrouw van Marcelijs noemt de soldaten laf.Vermoede afloop van het boekBaligant, de emir van Babylonië is de leenheer van Marcelijs en komt hem wreken. Als Baligant aanvalt, vallen er honderdduizenden doden (zoals in de eerste droom van Karel de Grote). Maar toch verslaat Karel de Grote Baligant. Als Karel de Grote naar Saragossa toegaat, sterft Marcelijs van schrik. De Saracenen worden onder dwang gedoopt en de koningin gevangen gezet omdat Karel de Grote wil dat zij zich vrijwillig bekeert.

Ganelon krijgt een proces waar dertig man voor hem borg staan (de tweede droom van Karel de Grote). Pinabel is hun woordvoerder. De dertig man zijn geneigd tot vrijspraak, maar één man is overtuigd van de schuld van Ganelon. Er volgt een tweekamp over de schuldvraag en hieruit volgt dat Ganelon schuldig is. Ganelon wordt gevierendeeld en de dertig man opgehangen.

Als de koningin van de Saracenen zich laat bekeren, denkt Karel de Grote uit te kunnen rusten. Maar dan komt de Engel Gabriël en roept hem op om elders heidenen te bekeren.TijdVerteltijdDe verteltijd is ongeveer drie uur.Vertelde tijdDe vertelde tijd is een dag, vanaf het moment van een vergadering van de Franken tot de wraak van Karel de Grote. Daarna gaan er nog een paar dagen overheen.De vaststaande historische gebeurtenisRond 778 na Christus is er inderdaad een strijd geweest tussen Karel de Grote en de Saracenen. Dit speelde zich, net als in het verhaal, af in de Pyreneeën. Karel de Grote hielp de Arabieren een opstand te onderdrukken. In tegenstelling tot het beloofde geeft Saragossa zich niet over als Karel de Grote arriveert. Na een aantal mislukte pogingen om de stad alsnog te onderwerpen keert hij terug naar Frankrijk. De achterhoede van zijn leger wordt aangevallen door Basken en uitgemoord. Karel de Grote neemt geen wraak en de verovering van Noord-Spanje door Karel de Grote gebeurt pas veel later.RuimteVranckerycke: -Dit is het huidige Frankrijk.

-Het wordt beschouwd als het land Gods en een christelijk land.

-Het was het rijk van Karel de Grote.

-In de veertiende eeuw (de tijd waarin het verhaal is opgeschreven), was Frankrijk een belangrijk land, waar men naar opkeek.

land Saracenen: -Dit is het huidige Spanje.

-Dit land was erg onder invloed van Arabië en dus islamitisch, wat Karel de Grote als heidens beschouwde.

-Het was het rijk van koning Marcelijs.

-Het was bijna veroverd door Karel de Grote.Saragossa: -Stad in het land van de Saracenen.

-Dit is de uitvalsstad van Marcelijs.Pyreneeën: -Dit is de scheiding tussen Frankrijk en Spanje.

-Het is de plaats waar de strijd wordt gevoerd.

-Bergachtig, dus heb je weinig zicht.PerspectiefIn het begin is er een auctoriële verteller, maar verder is er geen perspectief aanwezig.Grondmotief (moraal)Als je leeft uit de wil van God, komt alles goed.

Dit blijkt onder meer uit het verhaal doordat Karel de Grote toch overwint, Marcelijs sterft, Ganelon sterft en in de strijd wordt genoemd dat de Franken naar de hemel gaan en de Saracenen naar de hel.Motieven? ridderlijke trouw Er wordt heel duidelijk aan bepaalde afspraken in strijd gehouden.

? verraad Het leger van Karel de Grote wordt verraden.

? godsdienst De scheiding tussen het Christendom en de Islam.

? rechtsgevoel Karel de Grote speelt een soort grote rechter.

? eer Roelant is bang zijn eer te verliezen, waardoor hij pas te laat op zijn hoorn blaast.Personages? Karel de Grote: Keizer Frankrijk

uitverkorene Gods

wreekt Roelant? Roelant neef Karel de Grote

dapper

slim

hij wil zijn eer behouden

wordt in de strijd vermoord? Ganelon stiefvader Roelant

zwager Karel de Grote

hij pleegt verraad aan Karel de Grote

hij wordt na een proces gevierendeeld? Olivier is vriend en strijdmakker Roelant

dapper

slim

hij wil zijn eer behouden

wordt in de strijd vermoord? Tulpijn bisschop

vriend/strijdmakker Roelant

wil mensen bekeren

hij wil zijn eer behouden

wordt in de strijd vermoord? Marcelijs koning Saracenen

moslim

hij gaat tegen de eerplicht in

gaat op de vlucht

sterft van schrik als Karel de Grote bij Saragossa komtTitelHet Roelantslied vertelt over de dood van Roelant en in de Middeleeuwen werden veel verhalen liederen genoemd.Ondertitel en motto zijn niet aanwezig.AchtergrondinformatieHet Roelantslied is oorspronkelijk Frans en heette het Chanson de Roland. Het is in verschillende versies overgeleverd. De oudste en volgens velen het mooiste is de Oxford-editie. Het handschrift komt uit de twaalfde eeuw, maar men vermoedt dat het een kopie is uit de elfde eeuw.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen