U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Ss - Blindheid Ingezonden Door: J Categorie: Spre.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=1042 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Biologie en het aantal woorden bedraagt 1062 woorden.

Oogaandoeningen en blindheidCataract- De oorzaak van cataract is een verandering van de chemische samenstelling van de lenssubstanstie. Waarom deze chemische samenstelling verandert is onbekend.- Bij cataract vermindert het vertezicht en wordt het beeld wazig . De lens verkleurt eerst naar geel en daarna naar bruin zodat je geen kleuren meer kunt onderscheiden.- Als de grijze staar vroeg ontdekt wordt kan men het proces stopzetten d.m.v.een natuurlijke behandeling.Indien de grijze staar pas in een ver ontwikkelde fase ontdekt wordt is een operatie noodzakelijk.Hierbij wordt de aangetaste lens zacht gemaakt en uit het lenszakje gezogen,daarna wordt de nieuwe kunstlens in het lenszakje geplaatst.- Vooral oudere mensen krijgen cataract, maar ook diabetespatiënten en mensen die

cortisone nemen hebben een verhoogde kans op cataract. Een intense zonnestraling of rode hond tijdens de zwangerschap kunnen ook een oorzaak zijn.Glaucoom-De oorzaak van glaucoom of groene staar is een verhoogde oogdruk.Dit wordt veroorzaakt door een vernauwd afvoerkanaaltje.-Het kamerwater die voortdurend geproduceerd wordt kan hierdoor niet meer voldoende wegvloeien. Een te hoge druk zal een ernstige beschadiging van de oogzenuw veroorzaken. Deze aandoening is juist zo gevaarlijk omdat men niet kan voelen dat het er is.-Bij een vroegtijdige herkenning kan groene staar volledig gestopt worden d.m.v. oogdruppels.

Als dit geen effect meer heeft, kan de opstopping met laserstralen verwijdert worden of kan bij een kleine operatie een nieuwe afvoerkanaaltje aangelegd worden.-Oudere mensen zouden om de twee jaar op controle moeten gaan bij een oogarts omdat met toenemende leeftijd, het aantal aandoeningen sterk stijgt. Bij 90% van de meer dan 800.000 Amerikanen die blind geworden zijn door glaucoom had het kunnen vermeden worden door regelmatig op controle te gaan . Als er een verhoogde risicofactor vastgesteld is zoals diabetes,bijziendheid of een vroeger oogletsel is het raadzaam 1 keer per jaar op controle te gaan.Droge ogen-Sommige mensen produceren niet genoeg traanvocht of traanvocht van een slechte kwaliteit om hun ogen goed vochtig te houden. Het gevolg is dat de ogen gaan branden en steken of slijm gaan afscheiden. Soms leidt dit weer tot een teveel aan tranen. Deze zijn echter niet van een goede samenstelling zodat er geen goede traanfilm op het oog ontstaat en het oog kwetsbaar blijft voor uitdroging.- Droge ogen kunnen vele oorzaken hebben. Er is onderzoek door de oogarts nodig om vast te stellen om welke oorzaak het gaat. Bepaalde ziekten gaan gepaard met droge ogen, zoals het Sjögren syndroom: het Sjögren Syndroom (SS) is een ziekte waarbij de traan- en speekselklieren chronisch ontstoken raken, waardoor verminderde afscheiding van tranen en speeksel ontstaat, met mogelijk klachten van droge ogen en droge mond. Soms komt het voor als bijwerking van bepaalde geneesmiddelen. Het kan ook zijn dat een van de lagen in de traanfilm ontbreekt door afwijkingen in de oogleden of in het bindvlies. Andere oorzaken zijn te weinig of slechte knipperbewegingen, zodat de traanfilm niet gelijkmatig over het oog wordt verdeeld. Door middel van een onderzoek bij de oogarts kan in de meeste gevallen de oorzaak van droge ogen op gespoord worden en de juiste behandeling gegeven worden.-Behandeling is meestal niet eenvoudig, omdat het lang niet altijd lukt de oorzaak van de droge ogen weg te nemen. Als het probleem wordt veroorzaakt door een ontsteking van de oogleden dan wordt deze eerst behandeld. Indien de traanklier of het bindvlies van het oog door een ziekte onherstelbaar beschadigd is, dan is het van belang te proberen de irritatie zoveel mogelijk te verminderen.

Dit kan men doen door ofwel kunstmatig traanvocht toe te voegen ofwel door het aanwezige traanvocht zo lang mogelijk vast te houden. Het eerste doet men met behulp van "kunsttranen" of een gel die een aanvulling vormen op de eigen tranen.

Het zo lang mogelijk vasthouden van het aanwezige traanvocht kan op verschillende manieren gebeuren. Men kan een speciale beschermende bril dragen om de verdamping tegen te gaan, maar ook kan het traanafvoerkanaaltje tijdelijk of permanent worden dichtgemaakt.Rivierblindheid-Rivierblindheid ontstaat door een tropische vliegensoort die met microscopische kleine wormen met de Onchocerca-bacterie is besmet. Men vindt ze bijna uitsluitend in Afrika en Latijns-Amerika.

De besmette zwarte vliegjes leven vooral in de buurt van tropische, snelstromende rivieren. Om besmetting te voorkomen verlaat de plaatselijke bevolking de vruchtbare gebieden aan de oevers van rivieren. Het gevolg hiervan is voedselschaarste in de gebieden waar de mensen heen vluchten. De

Onchocerca-bacterie komt het menselijk lichaam binnen door een beet van de vliegjes.-De vrouwelijke bacterie maakt onder de huidknobbels miljoenen kleine larven aan, microfilaria geheten. Als de larven afsterven geven ze een chronische ontsteking van de huid en jeuk. De larven kunnen overal terecht komen en met name in het oog kunnen ze op lange termijn grote problemen geven in de vorm van blindheid.

.-Jaarlijks worden 18 miljoen mensen in Afrika en Latijns-Amerika blind door

rivierblindheid. Besmette patiënten krijgen het anti-wormmiddel ivermectine toegediend.

Dit geneesmiddel wordt al geruime tijd gratis uitgedeeld in ontwikkelingslanden. Vaak is

een korte behandeling met ivermectine echter onvoldoende. Bij ernstige infectie vermindert het geneesmiddel slechts tijdelijk de productie van de larven, zodat vele patiënten een langdurige

therapie moeten ondergaan.

Sociale gevolgen:Blindheid-Slechtziendheid (en uiteraard blindheid) hebben grote gevolgen voor de schoolcarriëre van kinderen. Het proces van taal en lezen verloopt heel verschillend van dat van kinderen in het reguliere onderwijs. Bij slechtziende kinderen is het belangrijk in de klas allerlei zaken aan te passen. Dat geldt voor de plaats van de leerling in de klas, het gebruik van het bord, de teksten die worden aangeboden, de eisen die aan geschreven teksten worden gesteld, het gebruik van didactische hulpmiddelen, opdrachten, proefwerken enz. Ook sociale aspecten spelen uiteraard een grote rol om een leerling zich thuis te laten voelen in de klas. Voor wat betreft het leren van braille is er een voorbereidende fase waarin auditieve aspecten en visuele aspecten een rol spelen, maar ook taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling, tactiele ontwikkeling, zingeving en werkhouding.-Volwassen blinden en hun omgeving moeten een inspanning leveren om zich aan te passen. Om hun hierbij te helpen bestaan verschillende instanties en organisaties zoals voor Vlaanderen en Brussel:Blindenzorg Licht en Liefde. BLL is een nazorgwerk dat de visueel gehandicapten helpt bij al hun specifieke problemen. Blinden en slechtzienden van elke politieke en levensbeschouwelijke gezindheid kunnen er terecht. Inzake technologische hulpmiddelen wordt advies verstrekt en voor advies of informatie over de aankoop van aangepast materiaal kan de visueel gehandicapte er terecht.Dankzij alle hulpmiddelen en de goede begeleiding van blinden worden de beperkingen geminimaliseerd en kunnen ze praktisch een normaal leven leiden.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen