U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Anne Frank - Dagboek Van Anne Frank.
Deze versie komt van http://www.studentsonly.nl/uittreksels/bv.asp?BvID=359 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 7171 woorden.

Samenvatting
3 AUTEUR:

*Levensloop: Op 12 juni 1929 wordt Anne Frank in Frankfurt am Main in Duitsland geboren. Anne is de tweede dochter van Otto en Edith Frank Holländer. De families Frank en Holländer zijn joodse families die al eeuwenlang in Duitsland wonen. Anne en haar familie vluchten in 1933 voor de nazi`s naar Nederland. Nederland heeft gezegd neutraal te zullen blijven. Anne kan zich van die tijd maar heel weinig herrineren. Ze weet haast niets meer van Duitsland. Ze voelt zich heel goed thuis in Amsterdam. Ze gaat naar de kleuterklas van de montesorischool. Ze blijft op die school tot ze 6 jaar oud is, daarna gaat ze naar de eerste klas van de lagere school. In november 1938 oraganiseren de Nationaal Socialisten een pogrom tegen de joden in Duitsland. Vele joden worden gearresteerd en hun huizen, winkels en synagogen vernield en in brand gestoken. Deze gebeurtenissen staan bekend als de kristalnacht.

Otto en Edith Frank houden Anne zo lang mogelijk onkundig van het gevaar dat hen bedreigt. Pas enkele dagen voor ze onderduiken verteld Annes vader, dat zij niet naar een kamp gaan maar dat zij zich zullen verbergen voor de duitsers.

Op 5 juli 1942 komt er een oproep voor Margot, en de familie duikt de volgende dag onder. Hoewel Anne het onderduiken eerst als een groot avontuur ziet is het achterhuis al gauw te klein voor haar.

Otto Frank duikt met zijn gezin onder in zijn eigen bedrijfsgebouw. In 1933, het jaar dat otto Frank uit Duitsland vlucht wordt hij licentie houder van Opecta, een middel om jam te maken.
Het bedrijf is gevestigd aan de Prinsengracht 263 in Amsterdam. Zoals zoveel grachtenhuizen heeft ook dit een voor en een achterhuis. In het voorhuis bevinden zich het kantoor en de magazijnen. Het achterhuis staat deels leeg. Met de hulp van twee medewekers richt Otto Frank in vier kamers van het achterhuis, een onderduikplaats in voor zijn eigen gezin en de familie van Pels.

Toen Otto Frank aan Miep Gies, zijn secretaresse, vroeg of zij hem en zijn medevennoot wilde helpen was haar antwoord een spontaan, ja. Ondanks de zware straffen die stonden op de hulp aan joden, vond zij het vanzelfsprekend beide families te helpen om niet naar werkkampen te gaan. Samen met Bep probeerde Miep iedere dag zo onopvallend mogelijk voedsel voor de acht onderduikers in te kopen.de voedseldistibutie die wegens de schaarste was ingesteld maakte dat niet makkelijk.
Zonder de hulp van Miep Gies en de andere zou het niet mogelijk zijn geweest om onder te duiken.
Anne schrijft in haar dagboek dat het hun helpers soms bijna te veel wordt, want ook zij zijn natuurlijk bang voor ontdekking.

Op 28 januari 1944 schrijft Anne over mensen die onderduikers helpen`...
het is verbazingswekkend hoe veel, hoe nobel en hoe onbaatzuchtig werk er door die mensen wordt verricht, die met inzet van eigen leven anderen helpen en andere redden. Het beste voorbeeld daarvan zijn toch wel onze helpers.

Het Opecta filiaal heeft niet veel personeel: Victor Kugler, Miep Gies, Johannes Kleiman en Bep Voskuyl. Zij werken op het kantoor op de eerste verdieping. Beneden weken nog twee magazijn bedienden die niet op de hoogte zijn van de onderduik boven hun hoofd. Tijdens de onderduik periode verloopt het enige contact met de buiten wereld via de kantoormedewerkers. Zij kopen voedsel, brengen boeken en vertellen wat er in de buitenwereld allemaal gebeurt.

Dikke vitrages voor de ramen ontrekken de onderduikers overdag aan het zicht van de omwonenden. Voor het licht `s avonds aangaat worden de ramen verduisterd met zwart papier. Ook de toegansdeur naar de onderduikplaats in het achterhuis wordt gecamoufleerd. Voor dit doel timmert de vader van Bep Voskuyl een draaibare boekenkast, die voor de deur naar het achterhuis geplaatst wordt. Tijdens kantooruren moeten de onderduikers zich stil houden voor het magazijn personeel en de bezoekers van het bedrijf. Voor Anne die erg rusteloos is, is dit heel erg moeilijk.

Twee jaar lang heeft Anne Frank haar leven als onderduikster beschreven. Zij is daarbij niet alleen heel erg openhartig over haar medeonderduikers, maar vooral over zichzelf.
Ze gebruikt het dagboek alsof het een vriendin is en ze noemt het dan ook Kitty. Alles wat ze leuk vindt of wat haar dwars zit schrijft ze op. Ook plakt ze foto`s in haar dagboek. Als haar dagboek vol is gaat ze verder in schriften. Soms herschrijft ze hele stukken, omdat ze van mening is veranderd. Daarom zijn er ook zo veel verschillende versies van het Dagboek van Anne Frank.

Doordat ze zich staande moet houden in hele beroerde omstandigheden, wordt ze sneller volwassen dan andere jongeren van haar leeftijd.
Toch herken je de strijd tussen Anne en haar moeder. In deze tijd wordt dat puberaal genoemd. Anne zet zich af tegen haar moeder, maar komt daar later weer op terug. Dat komt nu ook voor, maar de manier waarop ze dit doet, laat wel zien dat ze al heel erg volwassen is geworden.

Samen met de Familie Van Pels (Van Daan), wonen ze in het achterhuis. De zoon van de Familie van Pels , Peter is in het begin niet erg geliefd bij Anne. Ze heeft een hekel aan hem en ze vind hem lui. Op 16 november komt Fritz Pfeffer (Albert Dussel) in het achterhuis wonen. Anne deelt haar kamer met hem. Ondanks dat ze het erg moeilijk hebben proberen ze toch zo normaal mogelijk te leven. De kinderen krijgen overdag les van Otto Frank, en Anne, Margot en Peter maken huiswerk, want ze willen niet achterblijven op school.
Anne schrijft in die periode veel in haar dagboek`.... zal ik ooit nog een een journaliste en schrijfster worden? Ik hoop het, o ik hoop het zo, want in schrijven kan ik alles vastleggen, m`n gedachten, m`n idealen en m`n fantasieën`.

Op 4 augustus 1944, worden de Families Frank en van Pels, maar ook meneer Pfeffer ontdekt en opgepakt. Ze zijn veraden. Door wie, dat weet niemand, en dat zal ook niemand weten. Een paar uur nadat de onderduikers zijn weggevoerd, gaan een paar mensen, waaronder Miep Gies een kijkje nemen in het Achterhuis. Het is er èèn grote puinhoop. Tussen allerlei spullen vindt Miep de dagboek papieren van Anne.

Op 8 augustus van dat zelfde jaar worden ze naar kamp Westerbork gebracht.
Daarna worden ze op 3 september op transport gezet in een goederen wagon naar Auswitz in Polen. Daar komen ze op 6 september aan. In Auswitz overlijd Herman van Pels, wanneer is niet bekend.
In oktober 1944 worden Anne en Margot overgebracht naar Bergen Belsen. Dan overlijd op 20 december Fritz Pfeffer in Neuengamme.
] Annes moeder overlijd op 6 januari 1945 in Auswitz. Op 27 januari 1945 wordt Otto Frank bevrijdt door het Russische leger. Peter van Pels overlijd in het kamp Mauthausen op 5 mei 1945, de dag dat in Nederland de bevrijding werd gevierd. In het voorjaar van 1945 overlijd mevrouw van Pels in Theresiënstadt.

Anne en Margot overlijden in Maart 1945 in Bergen Belsen. De omstandigheden in Bergen Belsen zijn onvoorstelbaar. Het is er ijzig kou en er is haast niets te eten. Mevrouw van Amerongen-Frankfoorder heeft Anne en Margot daar nog gezien. Zij verteld dat hun haar was afgeknipt, en dat ze onherkenbaar waren. Annes schoolvriendin`Lies` heeft Anne ook nog gezien en gesproken. Zij verteld dat Anne dacht dat haar ouders dood waren.
De meisjes Frank waren er heel erg slecht aan toe. Ze hadden het erg koud en waren sterk vermagerd. Ook leden ze aan tyfus. Je zag ze doodgaan, aldus mevrouw van Amerongen-Frankfoorder.
Eerst overlijd Margot, en enkele dagen later overlijd ook Anne. De precieze datum is niet bekend.

Als Otto Frank na de oorlog terug keert, hoopt hij dat zijn dochters nog leven. Van zijn vrouw weet hij dat ze is overleden. Hij gaat een poosje bij Miep en Jan Gies wonen, en plaatst advertenties in de hoop dat iemand weet wat er met zijn dochters is gebeurt. ongeveer na twee maanden hoort hij dat zijn dochters zijn overleden.

Miep heeft al die tijd de dagboekpapieren van Anne bewaard. Toen Miep zeker wist dat ze de dagboeken nooit meer aan Anne zelf zou kunnen geven, gaf ze ze aan Otto Frank.

Als Otto de dagboeken leest is hij ontroerd en verbaasd. Hij had nooit verwacht dat Anne alles zo duidelijk opgeschreven had. Eerst vertaald hij het dagboek in het Duits voor zijn moeder, maar op aandringen van anderen besluit hij om het dagboek uit te geven.
In de zomer van 1947 verschijnt het dagboek van Anne Frank in Nederland.
Inmiddels zijn er 25 miljoen exemplaren verkocht.
Het is nu in 55 verschillende talen uitgebracht.*Thema`s: Het thema in al deze boeken is het leven van Anne Frank.

* Soort boeken: Het zijn boeken geschreven door mensen die Anne gekend hebben, of bewerkingen van het dagboek. Ook zijn er toneelstukken over haar leven.

*Autobiografisch: Het dagboek is autobiografisch. Het is immers haar eigen leven, dat ze beschrijft.

*Milieu; Anne Frank komt uit een middenstands milieu. Haar ouders zijn bepaald niet arm, ze hebben zelfs personeel in dienst.

*biografie; het boek is ook biografisch, alle personen hebben echt geleefd.
Anne heeft alleen de namen veranderd, maar door een beschrijving te geven van haar leven, gaf ze ook een nauwkeurige beschrijving van hun leven.

*gewonnen prijzen; Het dagboek op zichzelf heeft geen prijzen gewonnen, wel heeft de documantaire Anne Frank rememberd een oscar gewonnen in 1996.
De Anne Frank stichting won ooit de Pulitzerprijs.
(bron: Anne Frank Stichting.)


*Titel; Het Achterhuis, Het Dagboek van Anne Frank.

*Verklaring; Annes leven speelt zich tijdens de oorlog af in het achterhuis, vandaar deze titel.

*Nieuwsgierigmakend; Ik vind de titel nieuwsgierigmakend want, ik had al zo veel over Anne Frank gehoord, dat ik best nieuwsgierig was naar haar leven.

*Schokkend; Ik vind het geen schokkende titel omdat, het Achterhuis en het Dagboek, heel normaal klinken. Er zit niets engs of schokkends in.


*Racisme, - Anti-Semitisme, Fasisme: Dit zijn drie verschillende woorden voor iets dat in principe op hetzelfde neerkomt n.l. de onderdrukking van mensen.

Het anti-semitisme heeft betrekking op denkbeelden en handelingen die tegen joden en het jodendom zijn gericht.
Vanaf de eerste jaartellingen komt Jodenhaat al voor, maar vooral met de komst van het Christendom, werd het steeds erger.
Tot aan de achtiende eeuw worden de Joden over het algemeen gezien als een minderwaardig ras. Tijdens die achtiende eeuw krijgen de Joden, tijdens de Franse Revolutie voor het eerst gelijke burgerrechten.
De negentiende eeuw laat echter weer een heel ander beeld zien, namaak wetenschappelijke theoriën maken de Joden tot een minderwaardig ras.
De eeuwenlange geschiedenis bereikt zijn dieptepunt, met de komst van Adolf Hitler. Vrijwel alle anti- joodse maatregelen van de nazi`s waren al eens eerder bedacht, met uitzondering van de definitieve oplossing van het joodse vraagstuk, zoals de nazi`s de vernietigskampen noemden.

Na de oorlog is er een groot taboe op anti- semitisme. Dit geld niet voor het Oostblok. Met name de Russen en de Polen laten tot in de jaren tachtig een ronduit vijandige houding ten opzichte van Joden zien.

De misdaden van de nazi`s worden in extreem rechtse kringen nog steeds ontkend, of vergoeilijkt. Maar 6 miljoen doden, gom je niet zo maar weg.


Ook Anno 1998 sluipt het gevaar weer om de hoek. Terwijl in Nederland Jan Maat net uit de tweede kamer is verdwenen, heeft in Duitsland extreem rechts flink gewonnen tijdens de deelraad verkiezingen.

In het dagboek komt dit heel duidelijk naar voren; ze zitten immers opgesloten in het achterhuis, door maatregelen van de Duitsers tegen het Joodse volk.

Anne schrijft op 20 juni 1942`... Na mei 1940 ging het bergaf met de goede tijden: eerst de oorlog, dan de capitulatie, inmars der Duitsers en de ellende voor ons joden begon. Jodenwet volgde cop jodenwet en onze vrijheid werd zeer beknot.

*Volwassen worden/ Pubertijd; De eerst tijd dat Anne schrijft geeft ze flink af op haar moeder en de rest van haar omgeving. Jezelf afzetten is iets dat heel erg hoort bij de pubertijd. Later komt ze op haar woorden terug en beseft ze dat ze volwassener is geworden. Ze schrijft hierover;
zondag 2 januari 1944,
De periode dat ik moeder in tranen veroordeel is voorbij, ik ben wijzer geworden en moeders zenuwen zijn wat gekalmeerd. Ik houdt meestal mijn mond als ik me erger en zij doet dat eveneens en daardoor gaat
het ogenschijnlijk beter.

*Mening auteur;Anne Frank laat haar mening duidelijk naar voren komen, ze heeft een hele heldere kijk op dingen.

*Zwart-wit plaatje; Het Thema komt heel duidelijk naar voren.

*Realistisch; Het is heel erg realistisch, want het zou vandaag de dag zo weer kunnen gebeuren.

*Overdreven; Het kan niet overdreven zijn, vaak is het dagboek nog te mild omdat de gevolgen van de oorlog toen nog niet bekend waren.


Het dagboek van Anne Frank speelt zich af in Nederland tijdens de tweede
wereld oorlog. De Families Frank, Van Pels, en meneer Pfeffer zitten ondergedoken in het achterhuis. Het achterhuis hoort bij een grachtenpand aan de prinsengracht.
Nadat de onderduikers worden opgepakt worden ze vervoerd naar concentratiekampen. Deze kampen lagen verdeeld door een groot deel van Europa.( zie documentatie)

In het bedrijf van Otto Frank, bevindt zich de deur naar het achterhuis, achter deze deur hebben de onderduikers twee jaar geleeft. Hoe het er achter die deur uitziet laten de volgende foto`s duidelijk zien.

*Plaats in de tijd; Het dagboek speelt zich af tijdens de tweede wereld oorlog 1940-1945.

*Achtergrond informatie; Het dag boek van Anne Frank Speelt zich af in de tweede oorlog. Nadat Nederland op 14 mei capituleerde wordt Breken er barre tijden aan. Heel langzaam komen er steeds meer regels vanuit Duitsland, waar de Nederlanders zich aan dienen te houden. Veel Nederlanders zijn bang en durven zich niet te verzetten, maar een groepje van 18 mensen wel. Zij noemen zich de geuzen en geven een verzetskrant uit.(zie documentatie). Zij waren de voorlopers van het grotere verzet dat daarna zou volgen, met de krant Vrij Nederland, (kopie van origineel bijgevoegd,).
De achttien Geuzen zijn in Scheveningen veroordeeld en vermoord.

Vooral voor Joden breken er zware tijden aan. Steeds meer wetten, en steeds minder rechten krijgen zij, todat Hitler in 1942 begint met de totale entlösung. Alle Joden moeten dan worden uitgeroeid. Enkele joden kunnen onderduiken met behulp van het verzet, maar de meeste worden afgevoerd naar concentratie kampen.

Het verzet moet om de vele onderduikers te helpen distributie-kantoren overvallen, en valse paspoorten maken.
Ook moet iedere welwillende Nederlander oppassen, want een deel van de Nederlandse bevolking heeft zich aangesloten bij de N.S.B.
De verzets mensen opereerden in het diepste geheim, met gevaar voor eigen leven. Altijd moesten ze op hun hoede zijn, want iedereen kon een N.S.B.er zijn.

Vanuit Nederland zijn tijdens de oorlog 106.000 joden afgevoerd.


*Vertelde tijd; Anne verteld haar belevenissen vanaf 1942 t/m 1944.

*Continu; het is een dagboek, en iedere dag beleeft ze weer iets anders.
Het is dus geen verhaal, en gaat dan ook niet continu door. Behalve dan dat de dagen elkaar wel opvolgen.

*Chronologie: de enige chronlogische volgorde zijn de dagen. Anne schrijft hele stukken opnieuw en herziet haar mening. Een bepaalde lijn zit daar niet in.

*Algemeen; Anne, gaat niet op onderzoek, maar schrijft op verschillende tijden van de dag. Ze schrijft met pen, aan de tafel in haar kamertje in het achterhuis.

* Versies; Er zijn 3 verschillende versies. Nadat Annes vader het dagboek krijgt en het uitgeeft vindt hij dat bepaalde dingen betet niet geplubiceerd kunnen worden. Hij gebruikt hiervoor de eerste versie en de herziene versie. In de eerste versie gebruikt Anne allerlei verschillende namen. In de herziene versie schrijft ze alles aan Kitty. Omdat veel mensen riepen dat het dagboek een vervalsing is, worden de dagboek papieren wtenschappelijk onderzocht. Hieruit onstaat een andere versie genaaamd de dagboeken van Anne Frank. Hierin staan bijna alle verschillende dagboek teksten. Dit is dus de tweede versie.(dit was in 1986). Daarna verscheen in 1991 een nieuwe versie van het achterhuis. Daarin staan alle stukken die Otto Frank heeft weggelaten.

*Redenen van Anne om te schrijven; ze had geen vriendin, en moest toch al haar emoties en gevoelens kwijt. Je zou Kitty haar denkbeeldige vriendin kunnen noemen. Ze wilde verder ook nog een beroemde schrijfster of journaliste worden. Een andere reden is de oproep van minister Bolkestein, op radio oranje om dagboeken e.d. te bewaren. Ze gaat dan haar dagboek herschrijven.

* Vorm; Anne Frank schrijft in briefvorm. Ze schrijft aan een denkbeeldige vriendin genaamd Kitty.
Ze heeft een duidelijk taalgebruik.

*Taalgebruik; Anne heeft een duidelijk taalgebruik. Ze gebruikt wel lange zinnen. Het is heel makkelijk te begrijpen allemaal. Af en toe is het wel wat ouderwets, maar het is dan ook al heel lang geleden.


* Perspectief;Ze heeft het boek in briefstijl geschreven.

* Voorbeeld; Ik ben niet meer alleen, hij houdt van mij, ik houd van hem, ik heb m`n boeken, m`n schrijfboeken en m`n dagboek, ik ben niet zo erg lelijk, niet zo heel erg dom, hebeen vrolijke natuur en wil een goed karakter krijgen.

* Anne Frank; Anne Frank is een joods meisje dat tijdens de tweede wereld-oorlog een dagboek heeft bijgehouden. In dat dagboek verteld ze over haar vreugde en verdriet, haar verlangen naar vrede, haar verliefdheid.
Ze laat je door haar dagboek zien hoe het is om opgesloten te zitten.
Twee jaar lang schrijft ze haar diepste gevoelens op en dan worden ze opgepakt. Ze worden afgevoerd naar Westenbork en daarna naar Auswitz.
Vanuit Auswitz worden ze overgebracht naar Bergen Belzen, waar Anne en haar zus Margot allebei overlijden aan tyfus.
Na de oorlog geeft haar vader het dagboek uit.

*Karakter; Anne is een levenslustig meisje dat bruist van de energie, ze noemt zichzelf kwikzilver Anne. Ze is soms heel erg serieus, en openhartig vooral over zichzelf. Ze put enorm veel kracht uit haar geloof, en uit de natuur. Ook heeft ze heel veel vertrouwen in de liefde.

* Autobiografish; Het dagboek van Anne Frank is geheel autobiografisch. Ze beschrijft haar leven, en ze laat je haar leven meebeleven.


1) *Persoonsbeschrijving; Otto Frank is de vader van Anne Frank.

*Karakter; Hij is een rustige man, met een eigen bedrijf. Hij heeft een rustig karakter, en is de enige die Anne een beetje kan temmen.

*Rol;Als vader van Anne is hij natuurlijk heel belangrijk in haar leven, maar hij is ook haar steun en toeverlaat, en vaak haar reddende engel, als ze weer een ruzie met haar moeder heeft.
Otto Frank was ook degene die alles heeft geregeld, om te kunnen onderduiken in zijn eigen bedrijf Opecta. Ook heeft hij er voor gezorgd dat er genoeg spullen aanwezig waren in het achterhuis.

2) *Persoonsbeschrijving; Edith Frank is de moeder van Anne Frank.

*Karakter; Een lieve vrouw die een beetje tussen wal en schip slingert bij Anne. Ze doe heel erg haar best om het Anne en de andere onderduikers naar de zin te maken.

*Rol; Als moeder van Anne heeft ze het niet makkelijk. Anne is altijd kwaad op haar moeder. Er wordt dan ook heel wat af gekibbeld.

3) Persoonsbeschrijving; Margot Frank is de oudere zuster van Anne Frank.

*Karakter; Een rustig meisje, en Anne vindt haar enorm knap.

*rol; Ook zij zit samen met Anne opgesloten in het achterhuis. Anne kijkt enorm tegen haar op.

4)Persoonsbeschrijving; Herman van Pels, is de vader van Peter van Pels. Hij is de medevennoot van Otto Frank.


*Karakter; Hij is een beetje een mopperaar en een egoïst. Hij komt af en toe heel erg inhalig over.

*Rol; Hij zit ook ondergedoken bij de familie Frank.

5) Persoonsbeschrijving;Augusta van Pels is de vrouw van Herman van Pels.

*Karakter; Zij is een beetje een zeurderig type, niets deugd en niets is goed.

*Rol; Ook zij is een mede onderduikster bij de familie Frank.

6) Persoonsbeschrijving; Peter van Pels is de zoon van Herman en Augusta van Pels.

*Karakter: In het begin vindt Anne hem lui, en irritant.

*Rol: Ook hij woont in het achterhuis. Anne wordt in de loop der tijd verliefd op hem.

7) Persoonsbeschrijving; Fritz Pfeffer is een alleenstaande man.

*Karakter: Een beetje een zeurpiet, hij zit overal op te vitten.

*Rol; Anne deelt haar kamertje met hem.

1) Persoonsbeschrijving; Miep Gies de secretaresse van Otto Frank.

*Karakter;Miep is een eerlijke rechtvaardige vrouw. Ook is ze erg behulpzaam.

* Rol: Zij helpt de onderduikers door ze voedsel en allerlei andere spullen te brengen. Dat ze hiermee haar eigen leven in gevaar brengt heeft ze eigenlijk in het begin niet eens door. Later als de straffen zwaarder worden beseft ze dit pas.

2) *Persoonsbeschrijving; Victor Kugler is ook èèn van de medewerkers van Otto Frank.

*Karakter; Een vriendelijk man die de zaak in het voorhuis draaiende houdt.

*Rol; Hij is èèn van de helpers.

3) Persoonsbeschrijving; Johannes Kleiman is ook een medewerker van Otto Frank.

*Karakter; Hij is een hele vrolijke man, Anne noemt hem de opvrolijker.

*Rol; Hij moet net als Victor de zaak draaiende houden.

4) Persoonsbeschrijving; Bep Voskuyl is ook een medewerkster van Otto Frank.

*Karakter; zij is vrolijk goedgehumeurd, gewillig en goedig.

* Rol; Zij doet samen met Miep Gies de boodschappen voor de onderduikers. Ook zorgt zij er voor dat zij zich niet hoeven te vervelen.ANTWOORDEN OP VRAGEN UIT HET BULKBOEK.

Vragen bij de t.v. uitzending.
1. Je hebt gekeken naar enkele fragmenten uit het toneelstuk dat gemaakt is naar aanleiding van het dagboek van Anne Frank. Geef in enkele zinnen je eerste reactie.

Ik vind het heel erg aangrijpend. Ik vind het ongelooflijk dat ze in zo`n kleine ruimte met z`n zevenen hebben gewoond.

2a. Heb je het dagboek van Anne Frank gelezen? Zo ja wat vond je er van; zo nee ben je van plan het te gaan lezen? Licht je antwoord toe.

Nee ik heb het dagboek nog niet gelezen, maar ik ben dat wel van plan. Ik vind eigenlijk dat iedereen het dagboek zou moeten lezen.

2b. Heb je `Het Achterhuis`in Amsterdam wel eens bezocht? Wat vond je er van?

Nee ik heb het achterhuis nog nooit bezocht, maar ook dit wil ik ooit eens doen.

3. Beschrijf in het kort de verhuoding van Anne tot de onderstaande personen; geef ook aan hoe die verhouding veranderd.
A: haar moeder.
B. Haar vader.
C. Peter.

De verhouding met haar moeder is slecht, maar verbeterd met de loop der tijd. Eerst zeurt Anne heel veel over haar moeder, maar later komt ze op haar woorden terug. Ze wordt dan een heel stuk milder over haar moeder.

Met haar vader heeft Anne een hele bijzondere band.

Aan Peter heeft ze in het begin een hekel, maar later wordt ze verliefd op hem.


4 Wat is volgens Mies Bouwhuys het unieke van het dagboek van Anne Frank?

Het unieke aan het dagboek is; Anne Frank laat zien wat geen schrijver ter wereld ooit is gelukt. Een hele goede beschrijving van de gevoelens van een jong meisje, de botsingen met volwassenen, en je als kind niet helemaal geaccepteerd voelen.

5) Mies Bouhuys heeft een boek geschreven over Anne Frank met als titel Anne Frank is niet van gisteren. Waarom heeft zij deze titel gekozen?

Omdat Anne in haar dagboek zegt ik zal ze laten zien dat ik niet van gisteren ben, maar ook omdat de geschiedenis van toen net zo makkelijk vandaag zou kunnen gebeuren.

6) Voor degene onder jullie die zelf een dagboek bijhouden:
A: Hoe vaak schrijf je erin?
B: Over welke dingen schrijf je?
C: Laat je het aan anderen lezen?
D: Wat vind je het fijne aan een dagboek?

Nee, ik heb zelf geen dagboek.

7) Hoe zou het komen dat veel meer meisjes dan jongens een dagboek bijhouden?

Ik heb geen idee. Ik denk dat de meeste jongens een dagboek meisjesachtig vinden. Net zoals een poëzie-album.


VRAGEN BIJ HET BULKBOEK!


Bij fragmenten uit het boek

8) Lees wat Anne op 30 Januari 1943 schreef. Lees daarna wat ze bijna een jaar later op 2 januari 1944 schreef. Je merkt dat ze in die periode veranderd is. Probeer deze verandering goed onder woorden te brengen. Geef voorbeelden uit beide brieven.

Anne beschrijft hoe kwaad ze is op iedereen, maar vooral op haar moeder.
Ze klaagt dat iedereen haar een aanstllerig wicht vindt. Ze vraagt God om een beter karakter.
Een jaar later schrikt ze van wat ze heeft geschreven, en probeert met zichzelf in het reine te komen over wat ze heeft geschreven. Ze ziet in dat er ook wel het èèn en ander aan haarzelf moet hebben gelegen.

9) Voordat ze ondergedoken zat, schreef ze ook al in haar dagboek. Op 20 juni 1942 schrijft ze over vriendinnen en jongens die haar achterna lopen.
Welk beeld van Anne krijg je in dit fragment.

Het beeld dat ik van Anne krijg, is het beeld van iemand die graag verhalen verteld. Ze fantaseerd over de verliefdheid, en over hoe ze de jongens van haar af moet slaan.
Ze lijkt me wel spontaan, maar ook wel serieus.

10) Haar houding ten opzichte van Peter veranderd ingrijpend. Geef in èèn zinnetje wer(het mag een citaat zijn) hoe ze op onderstaande data over Peter denkt.
a. 21 augustus 1942.
b. 14 februari 1944.
c. 18 februari 1944
d. 3 maart 1944.
e. 15 juli 1944.

21 augustus; Peter vind ik nog steeds niet aardiger, het is een vervelende jongen, luiert de hele dag op z`n bed, timmert een beetje en gaat dan weer dutten. Wat een stomkop.
14 februari 1944; Ze heeft ineens enorm veel belangstelling voor Peter.
18 februari 1944; Ze bezoekt Peters kamer vaak, maar ontkent dat ze verliefd op hem is.
3 maart 1944; Anne geeft toe dat ze verliefd op Peter is.
15 maart 1944; ze verteld hoe ze Peter heeft veroverd.

11) Breng een aantal karaktereigenschappen van Anne onder worden.

Haar Drift; ik ben reuze blij dat er nog iemand in huis is, die precies zulke woedeaanvallen kan krijgen als ik.

Haar Gelovigheid; Als ik dus voor haar bid, dan bid ik voor alle Joden.

Haar angst voor de mensen; Ik ben bang dat ze met me zullen spotten, me belachelijk, sentimenteel vinden en me niet ernstig nemen. Ik ben niet gewend ernstig genomen te worden.Vragen bij wetenschappelijke editie.

(3 october 1942).
(A is de eerst versie van het dagboek en C is de versie zoals die door Otto Frank werd geplubiceerd.)

12 Geef de belangrijkste verschillen tussen beide versies weer.

In versie A beschrijft Anne hoe ze met meneer van Pels op bed heeft gelegen, en hoe ze daarmee werd geplaagd. Ze schrijft over razzia`s in de wijk zuid. Ook zat er een lamme vrouw bij Miep voor de deur want ze kon niet lopen. Ze verteld dat men zich niet kan voorstellen hoe verschrikkelijk het allemaal is en dat ze blij is dat ze in het achterhuis zit.
Ook heeft ze het over een botsing met haar moeder, en dat ze daarover hefft gesproken met haar vader. Ze verteld dat ze een hekel aan haar moeder heeft, en dat ze haar niet kan uitstaan.

In de versie C staat alleen iets over de ruzie tussen haar en haar moeder en over het gesprek met haar vader. Over alle andere dingen staat er niets. Ook niet dat ze een hekel heeft aan haar moeder.

13 Wat vindt je er van dat Otto Frank sommige stukken tekst uit het dagboek van zijn dochter weggelaten heeft?

Hij had het dagboek uit moeten geven zoals Anne het geschreven heeft.
Ik kan het wel begrijpen, maar helemaal eerlijk is het niet. In de tijd dat hij het boek uitbracht werd over bepaalde dingen, heel ouderwets gedacht.
Vooral dat wat Anne over sexualiteit schrijft lag in die tijd heel erg gevoelig, maar het is wel iets dat Anne beleefde, en daarom belangrijk. De haat/liefde verhouding met haar moeder had hij in ieder geval moeten publiceren.


Vraag bij krantenberichtje over uitspraak van rechter

14. Wat heeft het dagboek van Anne Frank te maken met het strafbare feit waarvoor de Amerikaanse scholier veroordeeld is? Wat vindt je van een dergelijke straf?

De scholier werd veroordeeld tot het lezen van het Dagboek van Anne Frank omdat, hij in de tuin van een zwarte familie een kruis in brand heeft gestoken.
Ik vind dit een hele goede straf, omdat het dagboek laat zijn waar zulke rascistische dingen toe kunnen leiden.

Vragen bij gedicht Dag Anne Frank

15 Waarom staan al die namen middenin dat gedicht?

De namen in het midden van het gedicht vertegewoordgen een hele grote groep joden die in kampen om het leven gekomen zijn.

16 waarom staat er `zes miljoen dag?`

In het gedicht staat zes miljoen maal dag, omdat er zes miljoen joden werden vermoord tijdens de tweede wereld-oorlog.

17 Wat bedoelt de dichter met `nooit meer....`en dan al die namen?

De namen die de dichter noemt zijn namen van concetratiekampen. Met nooit meer bedoelt de dichter dat dit nooit meer mag gebeuren. Ook bedoelt hij dat het uitroeien van een totaal volk nooit meer mag gebeuren.

18 Maak de volgende zin af: Aan Anne Frank denken betekend volgens Win Ramaker....Denken aan een joods meisje van bijna 16 jaar, die in concetratiekamp Bergen Belsen om het leven kwam. Ook denk je dan aan de gruwelen van de oorlog, en aan haar dagboek.INHOUD BULKBOEK.

12 juni 1942.

Ik zal hoop ik aan jou alles kunnen toevertrouwen, zoals ik het nog aan niemand gekund heb, en ik hoop dat je een grote seun voor me zult zijn.

Zaterdag 20 juni 1942.

Lieve Kitty!

Vader en moeder zijn vandaag weg. Ook Margot is niet thuis, ze is naar haar vriendin Trees. Met vijf meisjes hebben we vandaag een pingpongclub opgericht; de grote Beer minus twee. We zijn maar metz`n vijven en de Grote Beer bestaat uit zeven sterren, vandaar dus minus twee.
Ook ben ik naar de ijswinkel geweest, waar ik de aanbidders van me af moest slaan. Ziezo de grondslag voor onze vriendschap is gelegd, tot morgen.
Je Anne,

28 september 1942(toegevoegd).

Het benauwt mee ook mer dan ik zeggen kan dat we nooit naar buiten mogen, en ik ben bang dat we ontdekt worden en dan de kogel krijgen. Dit is natuurlijk een minder prettig vooruitzicht.

Vrijdag 21 augustus 1942.

Meneer Kugler vond het bewter om voor onze toegangsdeur een kast te plaatsen (omdat er veel huiszoekeingen zijn).
Als we naar beneden willen stoten we ons hoofd tegen de lage deur. Peter heeft er wat houtwol tegenaan gedaan, want we zitten allemaal onder de builen. Mama heeft vanmorgen weer eens een preek gehouden. We staan lijnrecht tegenover elkaar. Papa is een dot, al is hij weleens 5 minuten kwaad op mij.
Je Anne,21 september 1942(toevoegsel)

Mijnheer van Daan is de laatste tijd poeslief tegen mij, ik laat het maar stil tegen me aanleunen.

Zaterdag 30 januari 1943.

Ik mag niet laten zien dat ik kwaad ben op moeder, maar ik damp van woede. Overal krijg ik de schuld van, wat me dus diep raakt.
Ze vinden me laf, berekenend, egoistisch brutaal en dom. Soms zou ik God willen vragen me een andere natuur te geven, maar zo slecht kan ik toch niet zijn? Soms als ik weer eens brutaal ben geweest, dan wordt ik twee dagen genegeerd.
Je Anne.

Zondag 2 januari, 1944.

Lieve Kitty,

Vanmorgen heb ik m`n dagboek weer eens doorgebladerd, omdat ik niets te doen had. Ik schrok ervan hoe vaak moeder erin staat. ik vroeg me af waarom ik haar haatte, en ik heb geprobeerd mezelf te begrijpen. Ik lijd en leed aan stemmingen. Daarom heb ik het haar zo moeilijk gemaakt. Ik zou op veel bladzijden uit mijn boek voorbij kunnen schrijven. Nog steeds heb ik vaak ruzie met mijn moeder, maar ik kan mezelf nu wat beter beheersen. Ook probeer ik wat minder brutaal te zijn. Het gaat nu veel beter tussen moeder cn mij.
Je Anne.

Donderdag 6 januari 1944.

Lieve Kitty,

Vandaag kreeg ik het in m`n hoofd om eens met Peter te gaan praten.
Peter is heel rustig en bescheiden, en ik ben bang dat hij mij vervelend
vindt.

Ik zag hoe verlegen hij werd bij dit onverwachte bezoek.`s Avonds
moest ik huilen, omdat ik niet wil smeken om Peters gunsten. Ik ben niet verliefd op Peter hoor. Als de van Daans een dochter hadden gehad, dan had ik ook geprobeerd vrienden met haar te worden. Toen ik vanmorgen wakker werd, wist ik meteen wat ik gedroomd had. Ik heb gedroomd dat Peter mijn uitverkorene is. Ik zag ook mijn oma als beschermengel en Hanneli die het symbool van alle Joden lijkt. Ik bid voor haar en alle Joden samen.
Je Anne.

Zaterdag 12 februari 1944.

Lieve Kitty,

Door het mooie wer verlang ik naar de vrijheid. Ik ben daardoor erg onrustig en loop van de ene naar de andere kamer. Ik wil gewoon huilen, omdat ik daarvan zal opknappen. Ik voel de lente ontwaken in mijn lichaam en ziel. Ik weet niet wat te doen.

Je Anne.

Maandag 14 februari 1944.

Lieve Kitty,

Vandaag merkte ik dat Peter me caldoor aankeek, op een andere manier dan gewoonlijk. Ik kreeg daardoor het gevoel dat hij niet zo erg verliefd is op Margot als ik wel dacht. Zondagavond hebben ze met z`n allen naar de radio geluisterd, behalve Pim en ik. Peter en van Dussel kregen ruzie, omdat van Dussel steeds aan het toestel zat te draaien. Hoewel de ruzie op zich niet belangrijk was, zat het Peter zo dwars dat hij er met mij over kwam praten. Peter verteld mij hoe hij mij bewonderd, omdat ik altijd alles zo recht voor z`n raap zeg. Ik heb hem uitgelegd dat ik de dingen meestal heel anders zeg dan dat ik ze bedoel.

Ik ben reuze blij dat iemand in huis is die dezelfde woedeaanvallen kan krijgen als ik.

Je Anne.

Vrijdag 18 februari 1944.

Lieve Kitty,

Als ik naar boven ga doe ik dat om Peter te zien. Moeder vindt het vervelend en zegt dat ik Peter met rust moet laten. Ze kijkt me steeds zo gek aan. Ik vind het erg maar zo langzamerhand begin ik een hekel aan haar te krijgen.

Je Anne.

Vrijdag 3 maart 1944

Lieve Kitty,

Ik ben veranderd. Ik ben niet meer die Anne die aan elke hand vijf aanbidders had. Ik was vroeger een vreselijke flirt, maar wel eerlijk en gul. M`n schooltijd is voorbij. Wat is er van me overgebleven? O ik kan nog steeds lachen, en ik kan nog steeds mensen bekritiseren. Ook vroeger voelde ik me vaak verlaten, maar ik merkte het niet zo, omdat ik het te druk had. Ik zie mezelf de afgelopen twee jaar en merk dat ik heel erg veranderd ben. Ik heb een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ik vind mezelf een stuk volwassener dan twee jaar geleden. Mijn gebed vandaag eindigde met de woorden; Ik dank je voor al het goede het lieve en het mooie.

Je Anne.


Maandag 3 april 1944.

Lieve Kitty.

Hoewel ik dit normaal niet doe, schrijf ik vandaag over het eten. We hebben n.l. verschillende eetperioden. We zitten hier nu 21 maanden en we hebben om de twee weken wat anders. Twee weken stampot, bonen of spinazie enz. het is niet leuk, om de twee weken pas wat anders. We hebben helemaal geen groenten meer, en eten bij elke maaltijd aardappelen, omdat we gebrek hebben aan brood. De enige atractie is het plakje leverworst en jam op droog brood. Maar we leven nog en het is zelfs vaak lekker.

Je Anne.

Zaterdag 15 juli 1944.

Lieve Kitty.

We hebben uit de bibliotheek een boek gehad met de titel; Hoe vindt u het moderne meisje? Daarover wil ik het vandaag eens hebben. Ik had het gevoel dat de schrijfster het over mij had. Ze bekritiseerd de jeugd. Een va mijn eigeschappen is dat ik veel zelfkennis heb, en ik heb een enorm zelfgevoel. Iedereen denk dat de ouderen hier in het achterhuishet het moeilijkst hebben, maar wij jongeren hebben het bepaald niet makkelijk. Wij moeten ons leven opbouwen op basis van dood, ellende en verwarring.

Je Anne.

Dinsdag 1 augustus 1944.

Lieve Kitty.

Een bundeltje tegenspraak heb ik als een van mijn slechtste eigenschappen. Ook ben ik heel tegenstrijdig. het ene moment ben ik een clown en het volgende moment heel serieus.


Ik ben bang dat mensen zullen ontdekken dat ik ook nog een hele mooie kant heb, en dat ik niet alleen maar brutaal ben. Ik weet in ieder geval precies hoe ik zou willen zijn.

Je Anne.

Hier eindigt Annes dagboek.
Bulboek Het lege Achterhuis.

Miep Gies gaat als de onderduikers zijn weggevoerd samen met enkele anderen naar het achterhuis. Ze schuiven de boekenkast opzij, en Miep draait de deur van het slot. Ze treffen een enorme puinhoop aan. Alles is overhoop gegooid. Op de grond tussen een stapel papieren ziet Mies het dagboek van Anne. Ook ziet ze de kasboeken die Anne heeft volgeschreven. Samen met Elli raapt ze de papieren op, en brengt ze naar het kantoor. Ook nemen ze het kapmanteltje van Anne mee. Waarom dat weet Miep zelf ook niet. Elli die Miep al die tijd geholpen heeft vindt dat Miep moet beslissen wat er met de papieren gebeurt. Miep besluit om de papieren te bewaren voor Anne, als ze weer terug komt.Bulkboek Waar het dagboek ophoudt.

Aane en de andere onderduikers vertrekken met een goederentrein naar Auschwitz, op de dag dat Brussel bevrijd. Net als voor de oorlog rijden ze door Duitsland. Af en toe worden er stenen naar de trein gegooid, omdat de mensen weten dat er Joden in die trein zitten. Na drie dagen komen ze aan in Auschwitz. Otto Frank wordt direct na aankomst gescheiden van zijn vrouw en dochters. Voorgoed. Ze worden kaalgeschoren, uitgehongerd en opgejaagd, maar toch hebben ze nog hoop. Ze weten dat de russen dichtbij zijn.
Alles wat we verder nog van Anne weten hebben we gehoord van mensen die de kampen wel hebben overleefd. De eerste tijd zijn Anne ,Margot en hun moeder nog samen. Ze moeten graszoden steken 12 uur per dag. Doden worden niet opgeraapt, ze moeten er gewoon omheen werken. Het is hier ieder voor zich. Vanuit Auschwitz worden Anne en Margot overgebracht naar Bergen Belsen. In Bergen Belsen hebben ze het nog slechter dan in Auschwitz. In de barakken is nauwelijks plaats. Anne ontmoet in Bergen Belsen wel haar schoolvriendin Lies. Ze verteld haar dat ze niet weet hoe het met haar ouders is, en dat Margot tyfus heeft. Lies heeft het iets beter in haar barak, en probeert daarom wat voedsel naar Anne te smokkelen. Dat is dan ook de laatste keer dat ze mekaar gezien hebben, want Lies wordt daarna op een trein naar een ander kamp gezet. Halverwege wordt ze bevrijd door de russen. Kort daarna is Margot overleden aan tyfus. Enkele dagen later overleed Anne Frank. Niemand weet waar ze ligt. Ergens op de Lünenburgerheide in Duitsland.Eigen Mening.

Ik vind het heel een heel erg aangrijpend verhaal. De film heeft dan ook een diepe indruk op me gemaakt.
Het feit dat Hitler nu dood is, betekend helaas niet dat zijn ideeën dat ook zijn. Nog steeds zijn er mensen, zoals b.v. Jan Maat en zijn politieke partij die dezelfde fascistische ideeën hebben.
Eerst dacht ik daar eigenlijk niet zo over na, maar door Anne Frank en haar dagboek wel.
Gelukkig heeft Tijdens de laatste verkiezingen voor de tweede kamer, Jan Maat geen enkele zetel meer gehaald. In Duitsland echter heeft extreem rechts wel een enorme winst gehaald in de deelstaat Saxsen-Anhalt. Voorheen had ik hier geen aandacht aan geschonken, maar nu wel.
Ik kan met de beste wil van de wereld niet begrijpen wat Hitler heeft willen bereiken. De totale uitroeing van een heel volk. Dit mag echt nooit meer gebeuren.
Ook heb ik bewondering voor Anne. Ze heeft ondanks dat ze opgesloten zat haar humeur kunnen behouden. Ik denk dat ik gek geworden zou zijn.

Het is onvoorstelbaar dat tijdens de tweede wereld oorlog 10 miljoen mensen zijn vermoord. Het is nog moeilijker te begrijpen dat 6 miljoen daarvan joods waren. Ik vind dat op iedere school het dagboek gelezen moet worden. Ook vind ik dat alle scholen het Anne Frankhuis moeten bezoeken.


INHOUD.

Het is een mooie dag en die avond komt Hello Silverberg, Anne ophalen.
Ze zijn dolgelukkig met elkaar en genieten van het leven.
Anne Frank is geboren op 12 juni 1929.
Het is vrijdagmorgen, 12 juni 1942 en Anne is om 6 uur al wakker. Ze is jarig.
Ze wordt vandaag 14 jaar en ze kan nauwelijks wachten om haar kadootjes uit te pakken.
De oorlog is al 2 jaar aan de gang, en alle joden worden vervolgd door de duitsers. Maar vandaag wil niemand hier aan denken want het is Annes verjaardag.
Ze is vol van vreugde, en haar geluk wordt nog groter wanneer ze haar kadootjes mag uitpakken.
Ze krijgt heel veel mooie kadootjes, mmar het mooiste wat ze krijgt is een heel mooi dagboek. De kaft had rood met zwarte ruitjes, en Anne was er beretrots op.
Na twee dagen begintAnne in haar dagboek te schrijven. Alles wat ze meemaakt schrijft ze erin. Het zijn dingen die je niet snel vergeet en dingen die je liever heel snel vergeet.

Doordat het oorlog is kan Anne Hello Silverberg niet meer zien, Anne vindt dat heel erg.
Op de eerste bladzijde van haar dagboek schrijft een paar moedige woorden en op de binnenkant van de kaft zet ze een foto van haarzelf. Na Annes verjaardag op 5 juli 1942 krijgt de familie Frank een treurige brief. Margot moet op transport, waarschijnlijk naar een concentratiekamp.
De familie schrikt zich kapot al ze dit bericht ontvangen. En Otto Frank besluit om onder te duiken. Een dag later duiken ze onder in het Achterhuis.
Als we terug kijken zien we dat Anne en Margot een voor die tijd onder die omstangheden eigenlijk een heel mooi leven hadden in het achterhuis.


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen