U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Thea Beckman - Het Geheim Van Rotterdam.
Deze versie komt van http://scholieren.samenvattingen.com/documenten/show/6399324/ en is laatst upgedate op 17/03/2001.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 948 woorden.


Op de zesde januari van het jaar 1473 vind Truitje Blasius, de vrouw van


kuiper Jan Blasius, een te vondeling gelegd kindje. Omdat het Driekoningen


is en een van de koningen Casper heette werd de jongen Casper genoemd.


Casper groeide op als een gewone Rotterdamse jongen en hij haalde allerlei


kattekwaad uit, maar op een dag ziet hij een meisje dat door een paar


jongens uit Delftshaven wordt gepest. Casper schiet haar te hulp en de


jongens gingen er vandoor. Als Casper zijn naam tegen het meisje, dat zelf


Grietje heet, verteld wordt ze helemaal blij en ze staat erop dat Casper


met haar mee gaat naar haar huis.


Bij grietje thuis ontmoet Casper de moeder van Grietje. Van Grietje moet


Casper beslist bij hun blijven totdat Melchior van Capelle, Grietjes vader,


thuiskomt. Wanneer de chirurgijn, want dat is het beroep van haar vader,


thuiskomt wordt Casper aandachtig bekeken en tenslotte vragen ze aan hem of


hij Latijnse les wil volgen. Waarom Casper deze les moet volgen wordt hem


niet verteld. Omdat Casper nieuwsgierig is besluit hij om iedere zondag les


te gaan nemen bij mijnheer van Capelle.


Dan wordt moeder Truitje zwanger ditmaal van een kerngezonde dochter die ze


Eva noemen.. Casper is erg blij met zijn zusje en trekt veel met haar op.


Nadat Casper vele zondagen bij meester van Capelle heeft doorgebracht voor


de Latijnse les begint hij zich af te vragen waar al dat studeren goed voor


is. Dus vroeg hij aan Melchior waarom hij Latijnse les moest volgen.


Melchior verteld hem dan dat hij en zijn helper Balthasar alchemisten zijn


en de 'zieke' metalen willen 'genezen' zodat ze weer goud worden. Casper


vind dit maar gek, maar ze weten hem ervan te overtuigen dat hij mee moet


helpen.


Dan op een dag wordt de stad ingenomen door jonker Frans van Brederode.


Deze jonker komt erachter dat de drie mannen, die zich de wijzen uit het


westen noemen, goud willen maken. De


jonker heeft geld nodig en wil dat Melchior, Balthasar en Casper binnen een


jaar goud voor hem maken. Melchior stemt hiermee in en belooft dat hij goud


zal maken, omdat hij denkt dat de jonker binnen een jaar wel weer verjaagd


is uit de stad.


Op een gegeven moment weet de hele stad dat Casper, Melchior en Balthasar


goud moeten maken voor jonker Frans en zijn vrienden. De mensen denken dat


Melchior dus heel rijk zal zijn als hij goud kan maken. Ze komen bij


meester Melchior en Caspar aan de deur om goud te halen, maar ze hebben


natuurlijk geen goud.


Omdat Casper een alchemist is heeft hij zijn pleegouders ten schande


gemaakt en dus wordt hij het huis uitgezet. Eerst wil hij de stad verlaten,


maar hij wordt tegengehouden door de poortwachter en mag de stad niet uit.


Hij ging toen naar het huis met de groene luiken en mocht daar toen blijven


wonen.


In deze winter brak er hongersnood uit in Rotterdam en kreeg jonker Frans


versterking. Hij ging vaak op strooptochten en viel allerlei steden aan.


Omdat jonker Frans geen plaats meer had moesten de manschappen die als


versterking kwamen, ingekwartierd worden bij burgers.


Doordat jonker Frans veel steden aanviel brachten de steden rondom zich in


paraatheid om de stad opnieuw te heroveren. De stadhouder riep steden op om


zoveel mogelijk troepen naar het westen te laten overkomen om te helpen.


Toen begon de strijd. Steeds meer landgoederen werden heroverd op de


hoeken, maar Rotterdam werd niet heroverd. In die tijd van oorlog hadden


Melchior, Balthasar en Casper het te druk om goud te maken, maar jonker


Frans had geld nodig en wilde dat ze op zouden schieten.


Daar brak de dag aan waarop de heer van Egmont aanviel, maar de hoeken


sloegen de aanval af. De dag daarop werd een plundertocht voorbereid naar


de Alblasserwaard. Caspar ging mee om de wonden van de slachtoffers te


verzorgen. De plundertocht werd voorkomen door vijandelijke schepen. Een


paar dagen na die aanval tekende jonker Frans een verdrag en vertrok.


Het elixer waaraan de drie alchemisten werkten werd nu heerlijk geurend,


want ze gebruikten niet langer vieze ingrediënten om goud te maken..


Toen kwam de pastoor, want de smid had hem verteld wat voor duivelse dingen


er zich in dat huis afspeelden. Maar toen de hemelse geur van bloemen en de


lente hem bedwelmden, wilde hij alleen nog maar de kerk afbouwen. Hij dacht


niet meer aan de duivelse krachten en begon direct om aan de bouw van de


kerk te beginnen. En iedereen hielp de pastoor mee.


Maar dan op een dag ziet Melchior de vervelende smid die hem beschuldigd


van hekserij. Natuurlijk ontkent Melchior dit, maar de smid legt zich hier


niet bij neer.


Op een dag komt er een visser naar Melchior en de chirurgijn helpt de man


met een haak in zijn


been. Als dank voor de bewezen diensten krijgt Melchior een stukje


barnsteen. In deze steen zit een klein voorwerpje wat niet goed thuis te


brengen is. Dit stukje steen gooit hij in het elixer om goud te maken en


dan zien ze een kleine schim in de vloeistof. Volgens de alchemisten moet


dit de geest van Mercurius zijn.


Dan komt Casper's zusje Eva eraan en komt ze waarschuwen voor die


vervelende smid die samen met vier Dominicanen de drie alchemisten wil


arresteren en in de kerker gooien.


Als de smid er eenmaal is dan wordt het vat met het elixer en de geest van


Mercurius kapot gemaakt, maar op dat moment breekt er brand uit in de


herberg naast hun. Ze helpen uiteraard met het blussen en nadat het geblust


is gaan ze weg.


Wanneer Casper de volgende dag uit de stad wil dan wordt hij weer


tegengehouden door de poortwachter en vervolgens wordt hij in de kerker


gegooid op verdenking van brandstichting en hekserij. Gelukkig zit hij niet


te lang in de kerker, want Melchior koopt de bewakers om en dan kan Casper


weer mee.


Na dit alles heeft Casper geen zin meer om alchemist te zijn en hij zei


tegen Melchior dat hij z'n eigen weg wilde gaan. Melchior vond dit goed en


samen met de hond Hermes vertrekt Casper.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen