U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : ? - Biotoopstudie Ingezonden Door: Funky Chicken Ca.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=1009 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Biologie en het aantal woorden bedraagt 1581 woorden.

Inhoudstafel1) Inleiding

I. Abiotische factoren

II. Geschiedenis van het Leen2) Eigen mening3) Overzicht van de waargenomen organismen in het BOS

v Planten = plantae

v Dieren = animalia

Ø ONGEWERVELDEN

§ Vogels

§ Zoogdieren

§ Reptielen

§ Amfibieën

Ø GEWERVELDEN

v Zwammen = fungi

1) InleidingI. Abiotische factorenOp 15 september 2003 gingen wij, de klas 4H, met Mr. Cocquyt op excursie naar het Leen met de fiets. We vertrokken het 8ste lesuur en omstreeks 14u 30 kwamen we aan. Het weer was zonnig en lichtjes bewolkt. Er was bijna geen wind en het was 23° C.II. Geschiedenis van het LeenHet gebied dat wij nu kennen als Het Leen is al vanaf de Middeleeuwen een bosrijk gebied. Het was vooral bekend om zijn bijzonder mooie eiken. Tot het begin van de 19de eeuw is het bos gespaard gebleven van grootschalige bosvernietiging. De 2 Wereldoorlogen waren catastrofaal voor het boomrijke gebied. Er werd hevig gekapt, zowel door de bezetters als door de lokale bevolking.

Het grootste gedeelte van het huidige Leen werd in 1938 opgekocht door het Ministerie van landsverdedigingen militaire domein werd gebruikt als munitiedepot.

Eind 1972 werd Het Leen gekocht door het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, met de bedoeling er een recreatiegebied van te maken en een groene zone te vormen in het bosarme Meetjesland. Maar eerst moest er heel wat veranderd worden. De spoorweg die het gebied doorkruiste werd opgebroken, de niet zo publieksvriendelijke prikkeldraadomheining werd ontmanteld en de munitieopslagplaatsen en veiligheidsdijken werden gesloopt. De herwonnen ruimte werd bebost of er werd gras gezaaid. De zandwinningsputten werden omgevormd tot visvijvers en de bunker werd een huisvesting voor verschillende soorten vleermuizen.

Na deze metamorfose werd het domein op 22 juni 1973 opengesteld voor het publiek. Stelselmatig kocht de Provincie Oost-Vlaanderen aanliggende percelen bos- en landbouwgrond op, wat de totale oppervlakte momenteel op 225 hectare brengt.

Zo groeide Het Leen uit tot het bosrijke gebied dat wij nu kennen.2) Eigen meningDe uitstap vond ik een leuke afwisseling met de lessen. Door dit werkje over de excursie te maken denk ik dat we de leerstof nu veel beter snappen, want het was wel een nogal tijdrovend werkje en dat zal toch wel iets van vruchten afgeworpen hebben, hoop ik… Ik vond het wel jammer dat we geen tijd meer hadden om nog naar de vijver of wat verder in het bos te gaan maar misschien kunnen we dat op een andere keer doen(?)3) Overzicht van de waargenomen organismen in het BOS

v Planten = plantae· Kleinbladige lindeboom

(Tilia cordata)

Geslacht: Tilia

Familie: Lindefamilie (=Tiliaceae)

HABITAT: -in het Leen: wegberm

-in België: vnl. in in de Kalkstreek en in Belgisch Lotharingen

ZAADPLANT· Ruwe (of witte) berk

(B. pendula = B. verrucosa)

Geslacht: Betula

Familie: Berkenfamilie (=Betulaceae)

HABITAT: wegberm, aangeplante bossen, …

->WEETJE: Het zijn bomen van schrale gronden

ZAADPLANT· Sterrenmos

(M. hornum)

Stam: Bryophyta van de Cormophyta

HABITAT: boomschors, vochtige plaatsen

SPORENPLANT· Kleine brandnetel

(U. urens)

Geslacht: Urtica

Familie: Brandnetelfamilie (=Urticaceae)

HABITAT: wegberm

->WEETJE: De kleine brandnetel is vaak zelf ook de habitat voor kleine insecten of larven

ZAADPLANT· Paarse smeerwortel

(Symphytum officinale)

Soort: Symphytum officinale

Familie: Ruwbladigen (=Boraginaceae)

Geslacht: Symphytum

HABITAT: grachten, wegbermen, aan waterkanten en op andere vochtige plaatsen

->WEETJE: Als geneeskruid werd en wordt de smeerwortel gebruikt in kompressen bij wonden en kneuzingen; de wortel bij gezwellen en dergelijke

ZAADPLANT· Boswederik

(L. nemorum)

Geslacht: Lysimachia

Familie: Sleutelbloemfamilie (=Primulaceae)

HABITAT: Gracht, vochtige plaatsen, bossen, tuinen (Verscheidene soorten van het geslacht worden als tuinplant geteeld)

->WEETJE: Er zijn ca. 150 soorten, die voorkomen in de gematigde gebieden van Europa en Azië, vooral veel in Oost-Azië, weinig in Noord-Amerika, zuidelijk Afrika en Australië; op Hawaii zijn het halfheesters, elders kruidachtige planten.

ZAADPLANT· Grote klis

(A. pubens)

Geslacht: Arctium

Familie: Composietenfamilie (=Compositae)

HABITAT: gracht

ZAADPLANT· Geoorde wilg

(S. aurita)

Geslacht: Salix

Familie: Wilgenfamilie (=Salicaceae)

HABITAT: bossen, aangelegde beplantingen

ZAADPLANT· Zilverschoon

(P. anserina)

Geslacht: Potentilla

Familie: Rozenfamilie(=Rosaceae)

HABITAT: grazige plaatsen, wegbermen, duinvalleien, enz…

ZAADPLANT

· Braamstruik

(R. fructicosus)

Geslacht: Rubus

Familie: Rozenfamilie(=Rosaceae)

HABITAT: bossen, tuinen, soms graskanten

ZAADPLANT· Hondsdraf

(Glechoma hederacea)

Geslacht: Glechoma

Familie: Lipbloemenfamilie (=Labiatae of Lamiaceae)

HABITAT: bossen, tuinen (De soort wordt ook wel, in een bontbladige vorm, als tuinplant geteeld)

ZAADPLANT· Zomereik (INHEEMS)

(Q. robur)

Bomengeslacht: Quercus

Familie: Beukenfamilie (=Fagaceae)

HABITAT: bossen, aangeplante beplantingen (de zomereik wordt zeer veel aangeplant)

ZAADPLANT· Adelaarsvaren

(Pteridium aquilinum)

Geslacht: Pteridium

Familie: Naaktvarenfamilie

HABITAT: bossen en heiden op voedselarme zandgrond

SPORENPLANT· Koningsvaren

(Osmunda regalis)

Geslacht: Osmunda

Familie: Koningsvarenfamilie

HABITAT: vochtige plaatsen

SPORENPLANT· Riet

(Phragmites australis)

Familie: Grassenfamilie (=Gramineae of Poaceae)

Geslacht: Phragmites

HABITAT: langs allerlei wateren en in moerassen en op andere drassige plaatsen (ook bossen), ook waar het water brak of zilt is, maar niet in voedselarm water

ZAADPLANT· Beuk (INHEEMS)

(Fagus sylvatica)

Geslacht: Fagus

Familie: Beukenfamilie (=Fagaceae)

HABITAT: bossen, hagen

->WEETJE: Beuken zijn geschikt om er een haag mee te vormen; zij kunnen nl. snoeiing goed verdragen. Een beukenhaag kan zeker honderd jaar oud worden.

ZAADPLANT· Tamme kastanje (UITHEEMS)

(Castanea sativa)

Geslacht: Castanea

Familie: Beukenfamilie (=Fagaceae)

HABITAT: bossen, aangeplante plaatsen (als sierboom)

ZAADPLANT· Els

=> Omdat ik geen latijnse naam vond voor de gewone els, heb ik als voorbeeld de ZWARTE ELS genomen, aangezien deze het meest algemeen is

(A. glutinosa)

Geslacht: Alnus

Familie: Berkenfamilie (=Betulaceae)

HABITAT: vochtige standplaatsen; de zwarte els vooral op voedselrijke vochtige plaatsen met niet-verzuurde grond / de grauwe els ook wel op droge gronden

ZAADPLANT· Amerikaanse eik (UITHEEMS)

(Q. rubra, = Q. borealis)

Bomengeslacht: Quercus

Familie: Beukenfamilie (=Fagaceae)

HABITAT: bossen

ZAADPLANT· Klauwtjesmos

(H. cupressiforme)

Geslacht: van de bladmossen

Familie: Hypnum

HABITAT: bossen, vochtige plaatsen

SPORENPLANT

· Lork (UITHEEMS)

è Het naalbomengeslacht LARIX

Familie: Dennenfamilie (=Pinaceae)

HABITAT: Bossen

->WEETJE: - De Europese lariks wordt in het maritieme laagland aangetast door de larikskanker en wordt daarom in Nederland niet meer aangeplant. De meeste lariksopstanden in Nederland en België bestaan uit Japanse lariks; hij groeit sneller en stelt bescheidener eisen aan de bodemvruchtbaarheid. Hij wordt niet door larikskanker aangetast; de houtwaarde is echter geringer.

- De lariks draagt enkel ’s zomers een naaldenkleed en werpt het in de herfst na een prachtig verkleuringsspel af.

ZAADPLANT (naaktzadigen)· Vergeet-me-nietje

è Het geslacht Myosotis

Familie: Ruwbladigen (=Boraginaceae)

HABITAT: In Nederland en België zijn 7 soorten inheems. De habitaten verschillen dan ook van moerassige plaatsen en waterkanten bij het moerasvergeet-mij-nietje (M. scorpioides); bouwlanden, lichte bossen en wegbermen bij het middelst vergeet-mij-nietje (M. arvensis) tot –verwilderd- in bossen bij het bosvergeet-mij-nietje (M. sylvatica)

ZAADPLANT· Perzikkruid

(P. persicaria)

Geslacht: duizendknoop (=Polygonum)

Familie: Duizendknoopfamilie (=Polygonaceae)

HABITAT: braakland, wegbermen en bouwland

ZAADPLANT· Behaard knopkruid

(G. ciliata)

Geslacht: Galinsoga

Familie: Composietenfamilie (=Compositae)

HABITAT: vnl. op aardappelvelden en in tuinen

ZAADPLANT· Grote heksenkruid

(Circaea lutetiana)

Geslacht: Circaea

Familie: Teunisbloemfamilie (=Teunisbloemfamilie)

HABITAT: vochtige plaatsen, wegberm

ZAADPLANT

· Leverkruid --> het plantengeslacht Eupatorium

Familie: Composietenfamilie (=Compositae)

HABITAT: vochtige plaatsen, wegberm

ZAADPLANT· Wijfjesvaren

(A. filix-femina)

Geslacht: Athyrium

Familie: Naaktvarenfamilie

HABITAT: vochtige bossen en op beschaduwde plaatsen. Deze soort wordt ook nogal eens als tuinplant geteeld.

SPORENPLANT· Wolfspoot

(Lycopus europaeus)

Geslacht: Lycopus

Familie: Lipbloemenfamilie (=Labiatae of Lamiaceae)

HABITAT: vochtige plaatsen, moerasgebieden, vooral vochtige bossen, en langs waterkanten, wegberm

ZAADPLANT· Robertskruid = stinkende ooievaarsbek

(G. robertianum)

Geslacht: Geranium

Familie: Ooievaarsbekfamilie(=Geraniaceae)

HABITAT: langs beschaduwde wegen, onder heggen en in bossen

-->WEETJE: Robertskruid staat vooral bekend om zijn sterke, vrij onaangename geur

ZAADPLANT· Kamperfoelie (=haagkers)

(L. periclymenum)

Geslacht: Lonicera

Familie: Kamperfoeliefamilie (=Caprifoliaceae)

HABITAT: wegberm

ZAADPLANT· Korstmossen =Lichenen of Lichenes ---> SPORENPLANT

=een groep organismen gevormd door het samenleven van een schimmel met een wier of cyanobacterie

-De schimmelcomponent behoort meestal tot de Zakjeszwammen en soms tot de Steeltjeszwammen

-de wiercomponent behoort óf tot de Groenwieren óf tot de cyanobacteriën (blauwwieren)

HABITAT: boomschors (in dit geval van de kleinbladige lindeboom

v Dieren = animaliaØ GEWERVELDEN§ Vogels H= lucht· Zwarte kraai

(B. corone corone)

Vogelfamilie: Kraaiachtigen (=Corvidae)

Onderfamilie: Corvinae· Ekster

Vogelsoort: Pica pica (uit de Gaaien)

Vogelfamilie: Kraaiachtigen

Onderfamilie: Garrulinae· Boerenzwaluw

Vogelsoort: Hirundo rustica

Vogelfamilie: Zwaluwen (=Hirundinidae)

Vogelorde: Zangvogels· Groene specht

(Picus viridis)

Vogelfamilie: Picidae

Vogelorde: Spechtvogels

Onderfamilie: Eigenlijke spechten (=Picinae)§ Zoogdieren· Wild konijn

Soort: Oryctolagus cuniculus

Familie: Hazen (=Leporidae)

Zoogdierorde: Haasachtigen (=Lagomorpha)

HABITAT: Bossen, wegberm, grasvlaktes· Vleermuis

Zoogdierorde: Chiroptera

HABITAT: grotten, stallen, “schuilplaatsen”, zolders

-->WEETJE: Vleermuizen houden een winterslaap. Zij verkeren dan in een bewegingloze, inactieve toestand, waarin stofwisseling, ademhaling en bloedsomloop sterk verminderd zijn. De lichaamstemperatuur wordt ongeveer die van de omgeving.§ Reptielen· Hazelworm (Anguis fragilis)

Familie: Anguidae

Onderorde: Hagedisachtigen of Hagedissen (=Sauria (Lacertilia))

HABITAT: bodem

-->WEETJE: De hazelworm heeft net als de slang geen poten, maar er zijn wel verschillen: de hazelworm heeft ogen die gesloten kunnen worden, in tegendeel tot de slang, die onbeweegbare oogleden heeft. Ze hebben ook een uitwendige gehooropening.§ Amfibieën· Bruine kikker

(R. temporaria)

Familie: Ranidae

Orde: Kikvorsachtigen (=Anura)

HABITAT: bos, graskanten, wegberm

-->WEETJE: De bruine kikker staat bekend om zijn krachtige springpotenØ ONGEWERVELDEN

· Pissebed

Orde: Isopoda van de hogere kreeften --> de onderklasse Malacostraca van de Schaaldieren

MEERCELLIG -> LICHAAM NIET BEZET MET KALKSTEKELS -> TWEEZIJDIG SYMMETRISCH LICHAAM -> GELEDE AANHANGSELS -> GELEEDPOTIGEN => SCHAALDIEREN

HABITAT: in rottend hout en onder de losse bast van omgevallen bomen· Kruisspin

Families: Araneidae en Tetragnathidae van de spinnen --> de orde Araneae of Araneida van de Spinachtigen

MEERCELLIG -> LICHAAM NIET BEZET MET KALKSTEKELS -> TWEEZIJDI SYMMETRISCH LICHAAM -> GELEDE AANHANGSELS -> GELEEDPOTIGEN=> SPINACHTIGEN

HABITAT: bossen, graskanten, wegberm

· Libel

MEERCELLIG -> LICHAAM NIET BEZET MET KALKSTEKELS -> TWEEZIJDIG SYMMETRISCH LICHAAM -> GELEDE AANHANGSELS -> GELEEDPOTIGEN=> INSEKTEN

HABITAT: in de buurt van vijvers, meren en moerassen· Houtkever

Familie: Anobiidae

MEERCELLIG -> LICHAAM NIET BEZET MET KALKSTEKELS -> TWIJZIJDIG SYMMETRISCH LICHAAM -> GELEDE AANHANGSELS -> GELEEDPOTIGEN=> INSEKTEN

HABITAT: hout, bomen· Langpootmug

Familie: Tipulidae uit de onderorde Muggen--> de onderorde Nematocera

MEERCELLIG -> LICHAAM NIET BEZET MET KALKSTEKELS -> TWIJZIJDIG SYMMETRISCH LICHAAM -> GELEDE AANHANGSELS -> GELEEDPOTIGEN=> INSEKTEN

HABITAT: -mug: Lucht

-larve: in de grond, in rottend hout of bladstrooisel

· Mier

Familie: Formicidae

MEERCELLIG -> LICHAAM NIET BEZET MET KALKSTEKELS -> TWIJZIJDIG SYMMETRISCH LICHAAM -> GELEDE AANHANGSELS -> GELEEDPOTIGEN=> INSEKTEN

HABITAT: in mierenkolonies, dus in de aardev Zwammen = fungi· Aardappelbovist

Geslacht: Scleroderma of bovist

Klasse: Steeltjeszwammen (=Basidiomycetes)

Orde: Gasteromycetes

HABITAT: in loofbossen op zanderige bodem· Berkenzwam

(P. betulinus = Piptoporus betulinus)

Geslacht: Polyporus, Piptoporus en Polystictus

Klasse: Steeltjeszwammen (=Basidiomycetes)

Orde: Gasteromycetes

HABITAT: op levende en dode berken

· Porseleinzwammetje

· Tonderzwam HABITAT: Bossen, wegberm, vochtige plaatsen

· Reuzezwam
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen