U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : E.m. Forster - A Passage To India.
Deze versie komt van http://www.studentsonly.nl/uittreksels/bv.asp?BvID=342 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2080 woorden.

Samenvatting
Edward Morgan Forster werd geboren in Londen in 1879. Hij was de zoon van een architect en groeide dus geheel niet in armoede op. Zij vader overleed toen Edward nog heel jong was, dus werd Edward door zijn moeder en oudtante opgevoed. Hij was een goede student en hij studeerde in 1901 af aan Cambridge University. De daaropvolgende jaren heeft hij veel gereisd en tijdens zijn reizen deed hij veel ideeën voor zijn latere boeken op. A room with a view (1908) is een boek waarin zijn reizen sterk naar voren komen. Dit boek gaat over een groep Engelsen die op vakantie in Italië is en wat er na hun reis aan ingewikkelde relaties zijn ontstaan. In A passage to India (1924) is het ook duidelijk dat Forster veel gereisd heeft. Hij bezocht in 1912 India voor het eerst en reisde toen uitgebreid door het gehele land. Edward was een voorvechter van gelijke rechten en van begrip tussen verschillende klassen, rassen en achtergronden. Hij was zelf homoseksueel en onderging zelf ook vaak vooroordelen in onbegrip. Forster ergerde zich in India aan de raciale onderdrukking van de Indiërs door de Britten en aan het culturele onbegrip dat de Indiërs van de Britse kolonisten scheidde. De critici waren zeer enthusiast over A room with a view en Howards End (1910). In deze twee boeken bekritiseerde Forster de klassenscheidingen en vooroordelen van het Edwardiaanse Engeland. In A passage to India richtte hij zijn oog op de raciale misverstanden en de culturele hypocrisie die de complexe interacties tussen Indiërs en Engelsen aan het einde van de Britse bezetting van India. Forster’s stijl wordt gekenmerkt door zijn sympathie voor zijn personages, zijn vaardigheid om meer dan één kant van het verhaal te zien en zijn voorliefde voor simpele symbolische verhalen die op een nette manier grootschalige problemen weergeven. Deze drie kenmerken vallen in A passage to India direct op en in 1924 werd het boek meteen beschouwd als Forster’s meesterwerk. A passage to India was de laatste in een lange reeks romans waarin Forster’s stijl per boek steeds beter werd. Na deze reeks was hij eigenlijk niet meer in staat om boeken te schrijven die de geweldige manier van observeren van zijn eerste boeken bevatten. Om deze reden ging Forster essays schrijven. In 1946 accepteerde Forster een positie binnen Cambridge University die hij tot zijn dood in 1970 bezette.

Dr. Aziz: Een intelligente, emotionele Indische dokter woonachtig in Chandrapore. Hij probeert vrienden te maken onder de Engelsen: Adela Quested, Mrs Moore en Fielding. Hij wordt ten onrechte beschuldigd door Adela Quested, hij zou haar verkracht hebben tijdens hun excursie naar de Marabar grotten. Later, na Adela’s getuigenis bij het proces, worden de aanklachten ingetrokken, hij is echt onschuldig. Aziz genoot zijn opleiding aan Cambridge University. Hij heeft drie kinderen en hij is een weduwnaar.
Miss Adela Quested: Een jonge vrouw die met Mrs. Moore naar India is gekomen om te beslissen of ze met de zoon van Mrs. Moore, Ronny, zal trouwen.Een intelligente, nieuwsgierige en soms gevoelloze vrouw.In het begin wil Adela dolgraag het echte India zien, maar later beschuldigd ze Dr. Aziz, ten onrechte.
Mrs. Moore: De moeder van Ronny Heaslop, een oude vrouw die met Adela Quested naar India reist om het land te zien en vooral om Adela met haar zoon te zien trouwen. Mrs. Moore raakt bevriend met Dr. Aziz en blijft ook bevriend. Door de nare ervaring van de echo in de grotten wil ze terug naar Engeland. Op het schip sterft ze.
Cyril Fielding: Het hoofd van het gouvernementscollege vlakbij Chandrapore. Hij is een onafhankelijk man die gelooft in het onderwijzen van individualiteit. Hij raakt bevriend met Dr. Aziz en kiest zijn kant wanneer Adela Quested Aziz beschuldigd.
Ronny Heaslop: De magistraat in Chandrapore, Mrs. Moore 's zoon. Bevooroordeeld en intolerant als het gaat om Indiërs. Hij neemt de manieren van een Engelsman in India over. Hij is kort verloofd met Adela Quested.
Mr. Turton: De “Collector”, de man die Chandrapore regeert. Hij is officieel en streng.
Mr. McBryde: De politiecommandant, die tijdens het proces zijn theorie over de minderwaardigheid van kleurlingen uitweid.
Major Callendar: De hoofdarts van Chandrapore, hij staat boven Dr. Aziz. Hij is een belachelijk, intolerant en wrede man.
Hamidullah: Dr. Aziz 's vriend en verre familie.
Mahmoud Ali: Dr. Aziz’s vriend, een advocaat die erg pessimistisch is over de Engelsen.
Professor Godbole: Een Brahmaan die lesgeeft aan Fielding 's college.
Dr. Panna Lal: Een laaggeboren Hindustaanse dokter, de rivaal van Aziz. Hij wil getuigen tegen Aziz , maar daarna smeekt hij om vergiffenis.
Stella Moore: Mrs. Moore 's dochter, die aan het eind van het boek Fielding trouwt.
Ralph Moore: Mrs. Moore 's jongste zoon, een gevoelige jongeman.
The Nawab Bahadur: De leidende regeringsgetrouwe in Chandrapore, een rijke en een voornaam Indiër die trouw is aan de Engelsen.
Miss Derek: Een jonge Engelse vrouw die voor een welgestelde Indische familie werkt, van wie zijn vaak de auto steelt.
Amritrao: De advocaat die Aziz verdedigt tijdens het proces, hij is tegen het Britse regiem.

Miss Adela Quested reist naar India met Mrs. Moore, met het doel om met Mrs. Moore's zoon Ronny, een Britse Magistraat in Chandrapore, te trouwen. Adela en Mrs. Moore hope, allebei het echte India te zien, in plaats van zich puur aan de Britskoloniale etiquette te houden. Tegelijkertijd raakt de jonge dokter Aziz steeds meer gefrustreerd door de manier waarop de Engelsen de Indiërs behandelen. Vooral Major Callendar, de plaatselijke chirurg, behandelt Aziz heel slecht, bijvoorbeeld door Aziz tijdens de maaltijd laten halen voor een gesprek om vervolgens zelf afwezig te zijn. Op een avond ontmoet Mrs. Moore Aziz in de plaatselijke moskee –Aziz is een Moslim- en de twee raken bevriend. Aziz is gecharmeerd en verrast van het feit dat een Engelse dame bevriend met hem wil zijn.
Mr. Turton geeft een “Bridge Party” opdat de Engelsen de kans krijgen om de prominente en welgestelde Indiërs van de stad te ontmoeten. Tijdens dit feestje, wat penibele situatie heeft opgeleverd, ontmoet Adela Cyril Fielding, het hoofd van het gouvernements college. Ze spreken af om samen thee te gaan drinken en Fielding stelt voor om Aziz ook uit te nodigen. De theemiddag, waarop Fielding, Aziz, Adela, Mrs. Moore en professor Godbole aanwezig zijn, verloopt spoedig totdat Ronny arriveert en professor Godbole brutaal onderbreekt tijdens het lied dat hij voordraagt. Later die avond verteld Adela aan Ronny dat ze besloten heeft niet met hem te trouwen. Als de auto van de Nawab Bahadur waar zij samen inzitten vervolgens tegen iets aanbotst, veranderd Adela door de spanning van de gebeurtenis van gedachten.
Niet lang daarna organiseert Aziz voor de groep die bij de theemiddag aanwezig was een excursie naar de Marabar grotten. Fielding en Godbole zijn laat, dus vertrekt Aziz met de dames zonder de twee heren. In de Marabar grotten is Mrs. Moore geheel van de wijs door het zeer onprettige geluid van de echo die alles wat ze zegt veranderd in “boem”. Ze gaat dus niet mee met Aziz, Adela en de gids naar de hoger gelegen grotten. Adela, zich realiserende dat ze niet van Ronny houdt, vraagt Aziz of hij één of meer vrouwen had –een vraag die Aziz beledigend vindt. Hij stormt de grot binnen en wanneer hij er weer uit komt is Adela verdwenen. Hij vindt haar gebroken verrekijker en hij gaat terug. Weer bij de picknickplek, staat Fielding op hem te wachten en Aziz is blij zijn nieuwe vriend te zien. Op de weg terug naar Chandrapore wordt Aziz gearresteerd, onverwacht. De aanklacht luidt dat hij geprobeerd heeft Adela Quested te verkrachten.
Fielding gelooft dat Aziz onschuldig is en sluit zich aan bij de Indiërs in Aziz’s verdediging, alle Britten vervloekend. In de weken voor het proces lopen de raciale spanningen tussen Indiërs en Engelsen op tot een hoogtepunt. Mrs. Moore is afgeleid en ongelukkig door de herinnering aan de echo in de grot. Adela is door de nare ervaringen ernstig ziek geworden. Uiteindelijk reist Mrs. Moore terug naar Engeland, naar welke zij had verlangd om terug te keren; ze sterft op het schip, maar niet voordat ze zich gerealiseerd heeft dat er geen echt India bestaat –er zijn honderden complexe India’s, ieder wat anders betekendend.
Tijdens het process wordt Adela ondervraagd over de excursie naar de grotten. Tot grote schrik van de Engelse aanwezigen verklaard ze dat Aziz haar niet aangevallen heeft, ze heeft een fout gemaakt. Aziz wordt vrijgelaten en Fielding begeleid Adela naar het college waar ze de komende weken kan doorbrengen. Ronny verbreekt hun verloving en Adela reist terug naar Groot-Brittannië. Aziz is boos op Fielding omdat deze zeer bevriend is geraakt met Adela terwijl zij bijna Aziz’s leven heeft geruïneerd. De vriendschap tussen Aziz en Fielding lijdt onder de consequenties van de woede. Als Fielding net als Adela naar Engeland gaat, verklaard Aziz dat hij genoeg heeft van de Engelsen en hij verhuisd naar een plaats waar hij niets met hen te maken hoeft hebben.
Twee jaar later is Aziz de hoofdarts van een radja in een Hindoe regio enige honderden kilometers ten zuiden van Chandrapore. Hij heeft vernomen dat Fielding na zijn aankomst in Engeland met Adela Quested getrouwd is; Aziz haat nu alle Engelsen. Op een dag loopt hij door een oude tempel met zijn drie kinderen en hij komt Fielding met diens nieuwe zwager tegen. Aziz is verrast de horen dat de man Ralph Moore heet; Fielding is niet met Adela getrouwd, maar met Stella Moore, Mrs. Moore’s dochter. Aziz en Ralph raken bevriend en na tegen Fielding’s roeiboot op te zijn gevaren tijdens een religieus festival hersteld hun vriendschap. Ze maken samen nog een laatste tochtje, voordat Fielding weer naar Engeland gaat. Tijdens deze tocht verklaard Aziz aan Fielding dat zijn pas echt vrienden kunnen zijn als de Engelsen uit India weg zijn. Fielding vraagt waarom ze nu geen vrienden kunnen zijn, ze willen het immers allebei: “but the horses didn’t want it –they swerved apart; the earth didn’t want it, sending up rocks through which riders must pass single-file; the temples, the tank, the jail, the palace, the birds, the carrion, the Guest House, that came into view as they issued from the gap and saw Mau beneath: they didn’t want it, they said in their hundred voices, ‘No, not yet,’ and the sky said, ‘No, not there.”

A passage to India is een roman over wederzijds begrip en misverstanden, over gevoelens die mensen verbinden en vooroordelen die ze scheiden. Het onderwerp is de Britse bezetting van India aan het eind van die overheersing, wanneer de beweging voor een zelfstandig India en onafhankelijkheid op aan het komen is. Forster heeft de gewoonte om via zijn boeken sociale kritiek te leveren. Het personage Adela staat voor een hele groep mensen die op haar manier denken. Met het karakter Adela Quested wil hij laten zien dat hij hun manier van denken te bekrompen vindt. De behandeling van Indiërs vindt Forster ook incorrect en laat dat zien in dit boek. Zo levert Forster in dit boek zijn kritiek op de maatschappij.
Een enkel verhaal wordt het symbool van algehele waarheid. In A passage to India wordt Adela’s beschuldiging van Aziz het symbool van misverstanden die kunnen ontstaan tussen verschillende culturen. Ook wordt het een symbool van onvermijdelijk onrecht wanneer het ene volk het ander overheerst.
De Marabar grotten zijn ook een symbool van misverstanden, want in deze grotten echoën alle geluiden los van elkaar, waardoor niets verstaan kan worden en menselijk ingrijpen is moreel onbelangrijk en nietig. Maar het boek is meer dan enkel en alleen een culturele overpeinzing of een propagandistische oproep voor politieke verdraagzaamheid. Forster laat in zijn roman een geweldig subtiele kennis van het karakter en de werking van de menselijke geest zien. Hij beschrijft de manier van denken van zijn karakters en geeft hen allen typisch menselijke trekjes, dus geen puur fictieve personen die de lezer nooit tegen zou kunnen komen. Belangrijker nog, Forster verbindt de chaos in India met zijn eigen ideeën over de morele aard van de mensheid: Adela’s persoonlijke crisis is een direct resultaat van haar incomplete en onbevredigende band met haar omgeving, een veelvoorkomend thema in Forster’s werk. Adela’s avontuurlijke verlangen om het echte India te zien toont aan hoe onvoorbereid ze eigenlijk is op de verbazingwekkende complexheid van het echte India.; ze probeert de wereld netjes in te delen in hokjes, maar komt door India tot de verschrikkelijke ontdekking dat de complexheid van de wereld haar hokjes overtreft. Door het hele boek heen brengt Forster door de personages als Adela naar voren dat tolerantie en genegenheid alleen een resultaat van openheid en wederzijds begrip kunnen zijn.


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen