U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Waffelaerts Meditationes Theologicae - Guido Gezelle Ingezonden Door: Bère Categorie:.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=945 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Geschiedenis en het aantal woorden bedraagt 261 woorden.

Guido GezelleGuido Gezelle werd op 1 mei 1830 geboren in Brugge en stierf op 27 november 1899.

Hij was: dichter, vertaler, onderpastoor en publicist.

In 1854 was hij leraar aan het kleinseminarie te Roeselare, daar

werd hij leraar in de Natuurlijke Historie voor de filosofen en leraar in de Koophandel en moderne talen voor de lagere afdeling van het St. Michiels-Instituut.

Daar begeleide hij de vrij uitgebreide kolonie buitenlandse leerlingen.

Gezelle droomde er nog van om te gaan evangeliseren in Engeland.

Maar hij wordt niet naar Engeland gestuurd, Gezelle wordt leraar van de poesisklas. Die jaren als poesisleraar waren voor hem zijn gelukkigste levensjaren.

In 1857 werd hij klastitularis van de poezie. Het waren voor hem de topjaren van taalstudie, pedagogische inzet, spirituele begeleiding en poetische activiteit.

Vanaf 1858 zijn eerste publicaties en poeziebundels Kerkhofblommen, Vlaemsche Dichtoefeningen en de in 1862 verschenen verzamelbundel Gedichten, gezangen, en gebeden die zich vooral onderscheidde door een gedurfde en baanbrekende vernieuwing van de literaire vorm.

In 1865 werd Gezelle onderpastoor van de Sint-Walburgaparochie te brugge.

En in 1872 werd hij overgeplaatst naar de O.L. Vrouwparochie te Kortrijk.

In 1889 werd hij directeur van een kleine Franse zustergemeenschap die zich in Kortrijk vestigde - een senicure – en in 1893 zelfs ambteloos.

In 1899 werd Gezelle naar Brugge teruggeroepen om zich te kunnen wijden aan de vertaling van een theologisch werk van zijn bisschop (Waffelaerts Meditationes Theologicae).

Hij verbleef nu in het Engels klooster van Kanonikessen, waar hij echter vrij vlug en onverwachts stierf voor het einde van de eeuwwisseling.

Hij liet nog een verzameling uitzonderlijke gedichten na die in 1901 postuum als zijn Laatste Verzen werden gepubliseerd.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen