U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Marga Minco - De Glazen Brug.
Deze versie komt van http://www.scholieren.com/boekverslagen/1777 en is laatst upgedate op 28/07/1999.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1327 woorden.

VERKLARING VAN DE TITEL

De zogenaamde glazen brug is een soort verbinding tussen de hoofdpersoon (Stella) en haar familie en vrienden, die omgeko-men zijn in de Tweede Wereldoorlog. Stella staat als het ware aan de ene kant van de brug en haar familie en vrienden aan De andere kant. Zij is in het verhaal naar De andere kant van de brug gegaan en ieder-een die ze kende was aan de ene kant van de brug gebleven. Met de glazen brug is een beijzelde boog-brug bedoeld, die een soort verbinding legt tussen leven en dood.DE OPDRACHT

Het boek is geschreven voor Bert, Bettie en Jessica.DE VOORKANT VAN HET BOEK

Op de voorkant staat in een volledig blauwe achtergrond een glasachtige brug. Deze brug slaat terug op de titel, 'de glazen brug.'WANNEER EN WAAR SPEELT HET VERHAAL IN HET BOEK ZICH AF

Deel 1 speelt zich af in de Tweede Wereld-oorlog in Amsterdam en in Haarlem. In dit deel verliest ze haar vrienden en familie. Zelf zorgt ze samen met haar vader (die ze later ook verliest) ervoor, dat ze een onder-duikadres en een vals persoonsbewijs krijgt. Het speelt zich ook nog af op een boerderij in West-Friesland. Deel 2 speelt zich twintig jaar na de oorlog af, waarin Stella op zoek gaat naar het meisje, waarvan Stella haar gegevens ge-bruikt heeft voor het valse persoonsbewijs. Dit speelt zich af in het plaatsje Avezeel.DE HOOFDPERSOON

Stella is een Joodse vrouw, die in de oorlog tijdelijk les gaf, op een lagere schooltje en ook nog tentamens deed. Zij is iemand, die altijd zal blijven worstelen met de oorlog en de gebeurtenissen daarin. Haar levenserva-ring is ook niet zo best, want haar familiele-den heeft zij in de oorlog verloren.DE BIJFIGUREN

In dit boek zijn alle bijfiguren slecht te ka-rakteriseren, want het boek besteedt weinig aandacht aan de bijfiguren zelf. Haar vader: hij was Joods en Stella en hij hebben een goede band. Stella wachtte hem voor de oorlog altijd op bij de brug, als hij uit zijn werk kwam. In de oorlog zocht hij samen met en voor Stella een onderduik adres. Zelf komt haar vader om in de oorlog. Carlo : Hij zorgt voor een vals persoonsbe-wijs, kolen, bonkaarten en voedsel voor Stella. Stella en Carlo hebben een relatie die begint op een zolderkamer in Amster-dam. Carlo is zijn schuilnaam, Laurens is zijn echte naam. Roelofs : Hij valt op Joodse meisjes. Hij zorgt voor een onderduikadres voor Stella. Op een landweg als niemand er bij is, betast hij haar. Lina Retty: zij is de eigenaar van de zolder-kamer in Amsterdam, waar Stella schuilt.HET ONDERWERP EN HET THEMA VAN HET BOEK

Een Joods meisje, dat schuilt voor de Duit-sers, om niet vermoord te worden. Dit alles gebeurt in de Tweede Wereldoorlog.DE OPBOUW VAN HET BOEK

Deel 1: dit deel speelt zich af in de oorlog in Amsterdam en voor een heel klein deel in Haarlem en op een boerderij in West-Fries-land. Deel 1 is niet in chronologische volgorde geschreven. Het boek maakt sprongen vooruit en achteruit in de tijd.Deel 2: dit speelt zich af twintig jaar na de oorlog in Avezeel. Dit deel is ook niet in chronologische volgorde geschreven, het maakt ook sprongen vooruit en achteruit in de tijd. Deel 1 is in de ik-vorm geschreven en deel 2 in de zij-vorm.DE BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN UIT HET BOEK

Stella trekt bij haar oom in en als ze een tijd later naar haar tante wil gaan om te zeggen, dat ze wil vertrekken, wordt de straat afgezet. Ze verstopt zich op het dak en ontsnapt zo. Roelofs helpt haar aan een onderduikadres, namelijk een boerderij. Van hem krijgt ze ook een nieuw persoonsbewijs. Daarna duikt Stella onder op een zolderka-mer in Amsterdam en Carlo zorgt voor een vals persoonsbewijs, voedsel, kolen en bonkaarten. Op het per-soonsbewijs heet ze Maria Roselier, waar ze in het tweede deel naar op zoek gaat. Twintig jaar na de oorlog gaat ze naar Ave-zeel om erachter te komen wie Maria Rose-lier is.DE SAMENVATTING

De samenvatting is in de volgorde van het boek geschreven en dus niet in chronologi-sche volgorde! Om te beginnen is deel 1 in de ik-vorm ge-schreven en deel 2 in de zij-vorm.DEEL 1.

In de herfst van 1943 komt ze terug naar Amsterdam, nadat ze drie maanden in Haarlem heeft gezeten en Carlo begeleidt haar naar Amsterdam. In Haarlem heeft ze als student tentamens gedaan. Ze komen terecht op een zolderkamer (haar onderduikadres) van Lina Retty. Een vrouw die een kapsalon heeft. Carlo blijft daar een volle week slapen, want een lid van de ver-zetsgroep is opgepakt. Ze slapen in het-zelfde bed. Carlo zorgt voor bonkaarten, kolen, voedsel en een vals persoonsbewijs. De gegevens op het valse persoonsbewijs zijn van de overleden Maria Roselier. Later belt ze Roelofs en hoort, dat Carlo ziek is. Het eerste jaar van de oorlog verhuist het gezin van Stella, bestaande uit drie perso-nen, naar Amsterdam. Stella zorgt samen met haar vader voor een vals persoonsbe-wijs bij meneer Koerts. Op de terugweg, van het afhalen van het valse persoonsbe-wijs, blijven ze staan op een boogbrug, die bedekt is met ijzel (de glazen brug). Stella glijdt naar beneden en haar vader bleef staan, alsof hij besefte, dat hij de oorlog niet overleefde. Stella krijgt een klas met ongeveer twintig leerlingen, die elke dag slonk vanwege de oorlog. Op een dag blijft ze op school en probeert een som van een leerling te delen door dertien (ongeluksgetal). Als ze daarna thuis komt, blijken haar ouders te zijn afge-voerd. Ze trekt in bij haar oom en als ze te-gen haar tante wil zeggen, dat ze gaat ver-trekken, wordt de straat afgezet. Ze verstopt zich op het dak en weet zo te ontsnappen aan de dood. Als ze daar weg is helpt Roelofs haar aan een ander onderduikadres, een boerderij. Op een landweg betast hij haar onzedelijk, maar Stella weet hem van zich af te slaan. Die nacht droomt ze van haar vader, dat hij midden op de zogenaamde glazen brug staat in de woestijn. Later komt Roelofs haar een nieuw per-soonsbewijs brengen. Er komen ook nog Duitsers. De volgende dag wordt Stella naar Haarlem gebracht, net op tijd, want die-zelfde dag doet de Grune Polizei een inval in de boerderij. Dit gebeurde allemaal voor de herfst van 1943.DEEL 2.

Na de oorlog hoort ze, dat haar broer en z'n vrouw zijn opgepakt en ontmoet ze haar man door Lina. Ze gaat naar Avezeel en bezoekt de dokter, die er al vanaf voor de oorlog woont. Daar hoort ze, dat Carlo z'n schuilnaam was en hij eigenlijk Laurens heette. Laurens is in februari 1944 in De val gelo-pen. Ze bezoekt het huis van Maria Roselier. Ma-ria aquarelleerde en tekende. Toen haar twee vrienden ruzie kregen, sprong ze in april 1940 in het water en overlijdt aan een longontsteking in mei 1940 en ze is geboren in 1917.MIJN MENING

Laat ik het eerst hebben over de moeilijk-heidsgraad van het boek. Het was een ont-zettend moeilijk boek waar bijna niet door-heen te komen was. Dit kwam, omdat het boek totaal niet in chronologisch volgorde was geschreven en je meestal pats-boem in een hoofdstuk terecht kwam. De personen in de hoofdstukken werden ook niet voorge-steld. Ik heb dus heel veel moeite gehad, om dit boek goed genoeg te kennen voor mijn boekverslag. Ook vond ik het boek saai, want er ge-beurde maar een keer iets spannends en dat was, dat Stella op het dak zat en de straat werd afgezet. Voor de rest was het meer een beetje een dagboek van de Tweede Wereldoorlog. Wat vond ik van: Stella, een vrouw die me best wel aardig leek en weet waar ze mee bezig is. Haar vader, een echte vader, hij houdt van z'n kind en doet veel voor haar. Roelofs, een smeerlap, die alles doet om verkering te krijgen met meisjes. Carlo, een man die durft in de oorlog.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen