U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Tim Krabbe - Het Gouden Ei.
Deze versie komt van http://www.studentsonly.nl/uittreksels/bv.asp?BvID=315 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2549 woorden.

Samenvatting
1a Volledige titelbeschrijving

Tim Krabbé, Het gouden ei. Amsterdam, 1988.

1b Uiterlijke beschrijving

Het boek heeft een zwart met gele omslag. Op de voorkant staat de naam van de schrijver (onderstreept), de titel en de uitgever, ook staan er 2 eieren met een soort kruisje van licht ertussen.. Op de achterkant staan recensies die in kranten hebben gestaan over het boek.
Het boek heeft 98 bladzijden en onderverdeeld in vijf hoofdstukken. De hoofdstukken hebben geen titel alleen een nummer. Binnen elk hoofdstuk worden scènes gescheiden door regels wit.

2. Tekstbeleving

Onderwerp
Deze korte roman heeft een onorigineel onderwerp, maar dat maakt hem nog niet oninteressant om te lezen. Het gaat over een jongeman die op zoek gaat naar zijn raadselachtig verdwenen levensgezellin, waarbij claustrofobie een grote rol speelt. Het onderwerp heeft me niet aan het denken gezet, maar ik zou me wel zeker voor kunnen stellen dat dit mensen aan het denken gezet heeft. Dit werk heeft me ook niet van mening over het onderwerp veranderd, maar dat komt omdat het best wel oppervlakkig behandeld wordt.

De gebeurtenissen
Centraal in het verhaal staat de verdwijning van Saskia, daarnaast wordt veel aandacht geschonken aan de gedachten en gevoelens van Rex. De gebeurtenissen zijn heel logisch met elkaar verbonden. De sfeer in dit boek is heel spannend, omdat je tot de laatste pagina toe niet weet wat er met Saskia gebeurd is. De drang om door te lezen is daarom ook heel groot, je bent de hele tijd nieuwsgierig. De gebeurtenissen hebben een hele echte indruk op me gemaakt, vandaar dat het einde zo schokkend overkwam. Dan weet je wat er toen gebeurd is. Dat zet je toch wel even aan het denken, al heb ik dat niet op de eerste plaats gezegd bij ‘onderwerp’. Het einde is heel mooi, totaal onverwacht.

De opbouw
De opbouw zorgde er gedeeltelijk voor dat het zo spannend was. Het verhaal is heel simpel opgebouwd uit 5 delen, die in tijd een beetje door elkaar gehusseld zijn (hoofdstuk 3 vindt plaats vóór hoofdstuk 1 en 2). Daardoor moest ik wel even alles op een rijtje zetten, maar eigenlijk is het heel logisch. De schrijver wil de hele tijd wat informatie achter de hand houden om de lezer geïnteresseerd te houden, zodat het lezen boeiender wordt.

Personages
Ik vond jammer dat ik de hele tijd geen goed beeld heb kunnen vormen van de personages, zelfs van Rex niet. Ik heb het moeten doen met de innerlijke kant die wel goed naar voren werden gebracht. De personen waren wel levensecht, behalve enorme. Ik kan me nog steeds niet voorstellen dat iemand zoiets zou doen om gewoon te experimenteren.

Taalgebruik
De zinnen in dit boek zijn niet ingewikkeld, eerder kort en duidelijk. Het woordgebruik is normaal en niet moeilijk. Er wordt veel stilgestaan bij de gedachten en gevoelens van Rex. Dialogen komen af en toe voor, de gesprekken die gevoerd worden zijn natuurlijk.

3. Samenvatting

Raymond Lemore, een scheikundeleraar redde eens een klein meisje uit het water en voelde hij zich toen een held. Maar tegelijkertijd vroeg hij zich af of hij ook iets echt slechts zou kunnen en durven doen. Hij bedenkt het ergste wat hij zich zou kunnen voorstellen en zet uit nieuwsgierigheid de eerste stappen, zonder werkelijk de bedoeling te hebben het plan uit te voeren: Hij bestelt op de school waar hij werkt een potje chloorkalk en maakt daar chloroform van. Tevens koopt hij een pistool. Het gedachtenspel dat hij speelt, waarbij hij dezelfde stappen zet als iemand die dit plan werkelijk uit zou voeren, fascineert hem zo erg dat hij steeds verder gaat. Nu heeft hij alleen nog een slachtoffer nodig. Hij gaat benzinestations af om vrouwen om hulp te vragen met zijn aanhanger.
Het boek vertelt ook dat Rex en Saskia op weg zijn naar hun vakantiehuisje in Frankrijk. Rex stopt om te tanken en ondertussen gaat Saskia naar het toilet en wat drinken kopen. Ze komt echter niet meer terug naar de auto. Ze is spoorloos verdwenen en niemand heeft haar zien vetrekken. Rex is radeloos en vermoedt het ergste. Rex weet niet dat Raymond Lemorne Saskia als slachtoffer heeft uitgekozen en haar heeft weten over te halen om hem te helpen met zijn oplegger. Als Saskia in de auto zit, duwt hij haar een doek met chloroform in haar gezicht waardoor ze bewusteloos raakt.
Dan gaat het verhaal 8 jaar later weer verder. Rex is met Lieneke op vakantie is Italië. Als hij besluit dat hij met Lieneke wil trouwen merkt hij dat hij nog steeds niet over Saskia heen is. Hij bespreekt het met Lieneke en begint weer na te denken over Saskia's verdwijning. Rex gaat naar huis en start een nieuwe zoekactie naar Saskia in Frankrijk waarop hij veel ongeloofwaardige brieven ontvangt. Maar dan komt Raymond plotseling naar Rex toe en zegt hem dat Saskia dood is en dat hij weet hoe ze is gestorven. Raymond zegt dat hij Rex alleen maar duidelijk kan maken wat er gebeurd is als Rex hetzelfde ondergaat.
Ook al weet Rex dat dit zijn dood betekent, stemt hij met het plan in. Raymond rijdt naar het bewuste benzinestation en geeft Rex een slaapmiddel. Dan vertelt hij Rex het hele verhaal over Saskia's verdwijning waarna Rex in slaap valt. Als hij wakker wordt merkt hij dat hij in een houten kist onder de grond ligt; levend begraven. Nu weet hij wat Saskia ook heeft doorgemaakt. Maar hij is de enige die het weet, en Saskia en Rex lijken beide voorgoed van de aardbodem verdwenen.

4. Analyse en interpretatie

Titel
Toen Rex en Saskia elkaar een tijdje kenden, vertelde Saskia aan Rex over een droom die ze als kind gehad had. (blz. 14) Ze zat opgesloten in een gouden ei en zweefde door het heelal. Ze kon niet sterven voordat ze tegen een ander ei aan zou botsen dat ook in het heelal zeefde. Aangezien het heelal onvoorstelbaar groot is was de kans daarop erg klein en was ze gedoemd om opgesloten te blijven zitten. Toen had Rex om haar met die droom geplaagd, maar lang na Saskia's verdwijning krijgt hij diezelfde droom
die hij opvat als een teken van Saskia. Levend begraven zijn lijkt ook op opgesloten zitten in een gouden ei, net als het eindeloos wachten op Saskia zonder te weten waar ze is en wat er gebeurd is.

Thema
Het belangrijkste probleem in het boek is de verdwijning van Saskia en de invloed daarvan op het leven van Rex. Onzekerheid en eenzaamheid zijn twee belangrijke gevoelens. Ook het gevoel van opgesloten zitten en ergens nooit meer uit kunnen is een thema van het boek. Ik denk dat dit de belangrijkste thema's zijn omdat de titel daar ook mee samenhangt en die gevoelens veel aan de orde worden gesteld in het boek. Het volgende citaat uit het einde van het boek geeft dit goed weer (blz.94); " Hij lag in een kist, levend begraven. Dat dit Saskia was aangedaan! Dat zij hier zo had gelegen, smekend dat hij haar zou komen redden, tegelijk zeker wetend dat hij niet kon komen. De eenzaamheid hiervan! Kalm blijven, dacht hij, en een tomeloze paniek plantte zich voort in zijn bloedvaten, sneller dan zijn bloed. Kalm blijven, iets doen om te bedaren. Maar de gedachte dat wat kalm zou zijn hier jammerlijk opgesloten zou zitten maakte hem gek van angst. De wanden klemden hem vast, zonder hoop."

Motieven
Enkele in het verhaal voorkomende motieven zijn:
- onwetendheid
- angst voor eenzaamheid
- angst om nooit echt één met een ander te worden
- vakantie
- het benzinestation
- de droom over het gouden ei.

Motto
Het boek heeft geen motto.

Opbouw
Het boek is opgebouwd uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk vertelt de verdwijning van Saskia, het tweede de vakantie van Rex en Lieneke, het derde de geschiedenis van Raymond Lemorne, het vierde verteld over hoe Rex in contact komt met Lemorne, en het vijfde hoe Rex aan zijn eind is gekomen. De hoofdstukken staan dus niet in chronologische volgorde. Per hoofdstuk wordt die spanning op gebouwd en die climax is aan het eind van het boek, wanneer je erachter komt hoe Rex (en Sakia) aan hun eind kwamen.
Personages
Hoofdpersonen
De hoofdpersonen uit het boek zijn Rex Hofman en Raymond Lemorne.

Rex Hofman is vasthoudend, af en toen cynisch en rechtvaardig. Hij is medewerker bij een populair-wetenschappelijk jeugdtijdschrift. Hij is negen jaar ouder dan Saskia en in 1983 is hij 41. Hij houdt van spelletjes en net als Lemorne doet hij graag gedachtespelletjes. ‘Dan krijg ik bijvoorbeeld te horen dat ze ergens leeft, ze is heel gelukkig en zo. En dan mag ik kiezen: ze blijft zo doorleven, of ik zal alles te weten komen, in ruil voor haar dood. Dan laat ik haar dood gaan,’ zegt hij tegen Lieneke (blz. 42).
Hij vindt het vreselijk dat hij niet weet wat er met Saskia is gebeurd, dat hij dit raadsel niet kan oplossen. Als hij Lemorne ziet, valt er een kwellende angst van hem af: ‘de angst dat de moordenaar zelf dood was, het raadsel voorgoed onoplosbaar’ (blz. 87). Hij heeft verschillende vriendinnen, onder wie Lieneke, maar alleen bij Saskia had hij er werkelijk naar verlangd één te worden. Deze twee wensen – het raadsel oplossen en één zijn met Saskia – gaan op het eind in vervulling. Rex is een karakter, zijn gedachten over de verdwijning van Saskia veranderen in de loop van de tijd. Hij wil achter de waarheid komen, ook al moet hij daarvoor sterven. Over zijn uiterlijk staat niets in het boek geschreven.

Raymond Lemorne is een keurige Fransman, scheikundeleraar, getrouwd en heeft twee dochters. Hij is ongeveer 50 jaar. Hij is rijzig en goed verzorgd, aangenaam en tegelijk gebiedend. Hij heeft kort grijsblond haar en draagt een ongekreukte beige regenjas.
Hij woont in Autun en wordt geobsedeerd door de gedachte dat hij dingen zou kunnen doen die je normaal niet zou doen: van een flat springen, een misdaad plegen.
Hij is volkomen gewetenloos: zonder enige schuldgevoelens schiet hij twee kampeerders dood en bereidt hij zijn perfecte misdaad voor. Het enige dat telt is het experiment. Hij vindt het een ‘ongelooflijk spannend gedachtenspel’ (blz. 51) en hij voelt zich ‘feestelijk slecht’ (blz. 53)

Belangrijkste bijpersonen
De belangrijkste bijpersonen zijn Saskia Ehlvest en Lieneke.

Saskia Ehlvest was de vriendin van Rex Hofman. Saskia heeft "roodgespoeld wriemelhaar" en ze is ongegeneerd ijdel’, verder staat er niet over haar uitelijk geschreven. Ze is open en vrolijk en wil graag rust en gezelligheid. Hoewel Rex en Saskia in het begin van het verhaal kibbelen, is hun verhouding verder prima. Ze gaan al een jaar of vier met elkaar om. Soms voelt Rex de behoefte haar te plagen, maar dat komt volgens hem alleen maar omdat hij van haar houdt.
In het verhaal heeft ze een witte spijkerbroek een met gouddraad gestikt geel truitje aan met een laag uitgesneden rug. Ze is claustrofobisch en kan niet goed autorijden. Saskia is een type

Lieneke is de vriendin van Rex, zo'n 8 jaar na de verdwijning Saskia. Ze spreekt perfect
Italiaans en in met iedereen bevriend. Ze is een stuk jonger dan Rex en vrij aanhankelijk. Ze houdt van zwemmen en lezen. Lieneke is een type

De relatie tussen de personen
Rex is aan het begin van het boek de vriend van Saskia. 8 jaar na haar verdwijning is
Lieneke zijn vriendin. Raymond is degene die Saskia van het benzinestation doet verdwijnen en later ook Rex levend begraaft.

Tijd
Het 'heden' van het verhaal is ongeveer 1984. De tijd die het verhaal bestrijkt is vanaf het jaar waarin Raymond 16 is (1950) tot aan het moment dat Rex in de kist ligt (1984), dit is dus 34 jaar. Het verhaal wordt niet in chronologische volgorde verteld.
Eerst vertelt het verhaal het moment waarop Rex en Saskia op vakantie gaan en Saskia vermist wordt. Het is voor de lezer dan nog niet duidelijk wat er met Saskia is gebeurd. Dan gaat het verhaal 8 jaar later verder bij Rex en Lieneke en besluit Rex om opnieuw naar Saskia te gaan zoeken. Vervolgens wordt de geschiedenis van Raymond verteld tot aan het moment dat hij Saskia in de auto bewusteloos maakt. In het volgende hoofdstuk gaat Raymond naar Rex toe en maakt hem duidelijk wat er met
Saskia is gebeurd door met hem hetzelfde te doen. Nadat Rex door het slaapmiddel in slaap is gevallen wordt zijn droom beschreven en het volgende moment wordt hij wakker in de kist. Het laatste hoofdstuk gaat over de reacties van de omgeving op Rex' verdwijning.
Deze volgorde is aangehouden om de lezer tot aan het einde van het boek in het ongewisse te laten over wat er is gebeurd met Saskia. Pas aan het einde van het derde hoofdstuk lopen de twee verhaallijnen, de verdwijning van Saskia en de geschiedenis van Raymond, in elkaar. En dan nog weet je niet wat Raymond dan precies van plan is met Saskia. Door de verschillende delen van het verhaal niet in chronologische volgorde te zetten is de schok des te groter als de lezer er achter komt wat er werkelijk gebeurd is.

Perspectief
De verteller is de auteur. Er wordt verteld over de verschillende personen, zonder dat er sprake is van een ik-figuur. Je ziet de gebeurtenissen wel als het ware vanuit Rex Hofman in de eerste 2 hoofdstukken. In het derde hoofdstuk wordt het verhaal vanuit het perspectief van Raymond Lemorne verteld, in het vierde hoofdstuk ligt het perspectief weer bij Rex en in het laatste hoofdstuk kun je de situatie lezen door de ogen van de mensen bij Rex in de buurt en de politie die niets afweten van wat er gebeurd is.
Ruimte
Het verhaal speelt zich op drie verschillende plaatsen af: Het boek begint bij het benzinestation Total in Frankrijk. Het is een benzinestation met een veldje in de buurt waar Rex en Saskia uitrusten. Verder wordt er weinig over geschreven.
Een andere plaats die in het boek genoemd wordt is het meertje Marina di Camerota in
Italië waar Rex en Lieneke op vakantie zijn. Ze beschouwen het strandje van het eilandje dat in het meer ligt als hun strand.
Bij de beschrijving van de geschiedenis van Raymond worden een aantal plaatsen in Frankrijk genoemd waarover niets verder verteld wordt. Wel wordt het tweede huisje van Raymond beschreven, wat hij helemaal opknapt: "Het huisje, afkomstig uit een tegenvallende erfenis van zijn vrouw, lag zesentwintig kilometer van Autun aan de rand van een gehucht dat Effours heette en direct aan de departementale weg, maar toch verscholen en alleen. Het bevatte drie kamers en een keuken en voor de deur bevond zich de trots: een oneffen grasveld ter grootte van een half voetbalveld, met aan de rand een akelig gat dat ooit had moeten veranderen in een zwembad." (blz. 51)
Tot slot wordt ook nog Rex' huis kort beschreven; "Hij woonde in een flatgebouw aan de rand van Buitenveldert, even aan de overkant van een kanaal dat bij zijn geboorte nog de grens van Amsterdam was geweest." (blz. 77)
De ruimten zijn niet echt belangrijk voor het verhaal, omdat het thema van het boek weinig te maken heeft met die ruimten. Als je de kist en het gouden ei ook zou opvatten als ruimten in het verhaal, dan zijn die zeker wel belangrijk, omdat die zorgen voor het gevoel van opgesloten zitten, wat een belangrijk punt uit het boek is.
Het benzinestation, het meertje in Italië, het huisje van Raymond, de flat van Rex en de kist zijn beleefde ruimten, maar het gouden ei is een symbolische ruimte uit de droom van Saskia en Rex die de angst weergeeft voor het opgesloten zitten in kleine ruimten (claustrofobie).


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen