U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : A.c Baantjer - De Cock En Moord Op Termijn.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=2236 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2918 woorden.

Samenvatting:

HOOFDSTUK1

Jan Kusters komt de kamer van De Cock en Vledder binnen en vertelt hen dat hij beneden een jongen heeft die op de Zeedijk is aangehouden met twee wikkels cocaine en hondertduizend gulden op zijn buik geplakt en die ook nog eens in het bezit is van een nieuwe Porsche. De jongen heet Casper van Hoogwoud.
Hij beweerde dat hij het geld had gewonnen met gokken en dat de cocaine voor zijn broer Marcel van Hoogwoud was.
Met z''n drieen reden ze naar de Weteringenschans waar Casper en zijn broer Marcel wonen. Als ze binnen komen ligt Marcel dood op de bank. Hij is overleden aan de gevolgen van AIDS.

HOOFDSTUK2

Als De Cock en Vledder terug zijn in de Warmoestraat komt Kusters op hen af en vertelt hen dat er een man met een ingeslagen schedel dood in een portiek in de Keizersgracht voor een advocatenkantoor ligt. De Cock en Vledder rijden naar de Keizersgracht daar ligt J.O.B. van Abbens dood voor z''n eigen kantoor. Ze laten van Wielingen foto''s maken en een agent alle auto''s bij langs gaan om te voelen of de motorkap van een van de daar gepakeerde auto''s nog warm is. Als ze weer terug zijn krijgt De Cock een telefoontje van een vrouw die zegt:"Marcel werd vermoord."

HOOFDSTUK3

De volgende ochtend als De Cock op het bureau komt hoort hij dat commesaris Buitendam ook een geheimzinnig telefoontje heeft gehad van een vrouw. Dit keer zij de vrouw:" Van Abbens is dood ...niet wegens uw gerechtigheid maar de mijne." De Cock en Vledder weten niet waar ze de moordenaar moeten zoeken. Om Misschien iets wijzer te besluiten ze dat de Cock de weduwe gaat condoleren en dat Vledder zich door doktor Rustenloos laat informeren over AIDS en het moordwapen.

HOOFDSTUK4

De Cock ging naar de Minervalaan waar de advocaat en zijn vrouw woonden. De Cock dacht een rauwende weduwe aan te treven maar tot zijn verbasing was de vrouw helemaal niet bedroeft over het verlies van haar man. De vrouw vertelde dat ze getrouwd waren maar dat ze in de loop der jaren helemaal uitelkaar gegroeid waren. De vrouw vertelde dat haar man rond half twee werd gebeld en dat hij even later naar zijn kantoor is gegaan. Zij had ook een keer haar man horen praten met zijn vriend doktor Hardinxveld over een jongen die de bank had opgelicht. Die jongen bleek Casper van Hoogwoud te zijn. Terug op het bureau vertelde De Cock alles aan Vledder. Ze zijn toen samen naar de Weteringenschans gegaan. Casper zei toen dat hij de IJselstijnse bank helemaal niet had opgelicht maar dat iemand een ton op zijn rekening had gezet en dat hij het er gewoon had afgehaald.

HOOFDSTUK5

Vledder was bij doktor Rustenloos geweest. Over het wapen wist de doktor niks te zeggen omdat hij nog noooit zo''n wond had gezien. Wel had Vledder door Bram van Wielingen foto''s van de wond laten maken.Vledder had niks gevraagd over AIDS omdat de doktor zo doof was dat je niet normaal met hem kon praten. Bij het uitkleden had Vledder een gouden stiertje wat om de nek van van Abbens hing meegenomen. Het was gek want van Abbens was geen stier maar een steenbok want hij was op 3 januari geboren. Toen ze terug waren gaf Kusters hen het rapport van Brandsma de agent die op de avond van de moord alle auto''s had gecontroleerd of de motorkap nog warm was. Er was een auto waarvan de motorkap nog warm was. Het was de licht grijze Mercedes van Dr. D.E.L. Hardinxveld de vriend van van Abbens. Terweil De Cock het rapport leest wordt er op de deur geklopt. Het is van Dungen die op het zelfde kantoor als van Abbens werkt. Hij zegt dat hij weet wie van Abbens heeft vermoord. Franciscus van der Kraay dossier PLX 84.

HOOFDSTUK6

Charles van Dungen vertelt dat van Abbens aan het begin van dit jaar voor Franciscus een echtscheidingsprocedure heeft gevoerd.
Franciscus was het niet eens met de uitkomst daarvan volgens hem had van Abbens zich door zijn vrouw laten inpalmen. Frans had drie keer letterlijk gezegd: "geloof me, beste man, ik sla je je hersenen in" Frans had ook een termijn ingesteld en dat liep gisteren om middernacht af. Vledder wil Kraaitjezo snel mogelijk zien te arresteren alleen De Cock gelooft niet datKraaitje het gedaan heeft omdat hij hem al vijftien jaar kent.
De Cock en Vledder rijden samen in de oude gammelen politie Volkswagen naar het kantoor van de IJselsteinse bank. Daar hadden ze een afspraak met de heer Dearthuizen. Ze hoopte wat meer te weten te komen omdat van Abbens de oplichtingszaak met Casper van Hoogwoud en de IJselsteinse bank onderzoekt maar Dearthuizen ontkent alles. Volgens hem is de bank niet opgelicht en heeft Casper van Hoogwoud geen rekening bij de IJselsteinse bank.

HOOFDSTUK7

Nadat De Cock en Vledder bij de IJselsteinse bank zijn geweest besluiten ze om naar Smale Lowietje te gaan. Als ze in het café op de hoek van de Oude Brandesteeg en Achterburgwal zijn vraagt De Cock aan Lowietje of hij weet waar Kraaitje uit hangt. Lowietje vertelt hem dat Kraaitje een jaar of tien geleden uit de buurt is vertrokken omdat hij het hier te moeilijk had. Hij is toen naar Utrecht vertokken en is daar een zaak in fietsen en brommers begonnen.
Hij ontmoeten daar een vrouw, Sophie van Dam, ze trouwden maar al gauw ging ze vreemd. Kraaitje wou scheiden en ging naar een advocaat, van Abbens maar die bedonderde hem. Hij had gedreigt hem de hersens in te slaan en nu is dat gebeurt. Zowel Lowie als De Cock geloven niet dat Kraaitje dat gedaan heeft. Lowie weet dat allemaal omdat zijn moeder in de buurt woont en af en toe een neut komt halen. Lowietje vertelde ook dat Kraaitje een keer bij hem is geweest samen met ene Martha, een zedig type van de zwartenkousen kerk wat alleen maar over God en gerechtigheid praat.

HOOFDSTUK8

Als ze terug zijn op het bureau en net klaar zijn met eten wordt er op de deur Geklopt. Het is Marianne van Hoogwoud de zus van Casper en Marcel van Hoogwoud. Ze vertelt hen dat zij die avond De Cock had opgebeld. Zij vertelt Hen ook wat meer over AIDS zodat De Cock en Vledder het niets meer aan Dr. Rustenloos hoeven te vragen. Ze vertelt dat ze er ook op haar werk veel mee in aanraking komt omdat ze als verpleegster in het Mattheus ziekenhuis werkt.
Als De Cock vraagt of ze Dr. Hardinxveld kent zegt ze dat ze weleens van de naam gehoord heeft maar dat ze hem niet kent.

HOOFDSTUK9

Als De Cock de volgende morgen op het bureau komt vertelt Vledder hem dat Martha Maria Hooglied zich gisteravond heeft gemeld bij de politie in Utrecht. Omdat zij in God gelooft kan zij sommige zaken niet verborgen houden daarom wou ze het aan de Politie vertellen. In Utrecht konden ze niks met haar beginnen omdat ze alleen wou spreken met rechercheurDe Cock van het bureau Warmoestraat. Als De Cock en Vledder bij haar in Utrecht zijn vertelt zij dat zij Frans van der Kraay had leren kennen op een oor-avond van de kerk.Dat is een avond waarop mensen hun problemen aan anderen mensen vertelen. Zij was die avond een oor voor Frans. Hij vertelde haar dat hij bedondert werd door zijn advocaat en dat hij hem wou vermoorden. Toen De Cock vertelde dat van Abbens was vermoord zei zij:"Ik weet het...neergeslagen met een golfclub.

HOOFDSTUK10

De Cock keek eerst heel verrast hoe zij zo zeker wist dat van Abbens was neergeslagen met een golfclub. Zij verteld dat Frans een plan had bedacht hoe hij van Abbens kon vermoorden.
Hij zou hem s''avonds buiten kantooruren naar zijn kantoor lokken en hem dan met een golfclub neerslaan. Frans was trots op zijn plan omdat hij wist dat van Abbens een verwoed golfspeler was. Frans vond het een sport voor rijke mensen want die hadden het geld ervoor en de spullen zodat niemand hem zou verdenken als bleek dat van Abbens is neergeslagen met een golfclub. De Cock en Vledder besluiten de foto van de hoofdwond te vergelijken met een foto van een golfclub.

HOOFDSTUK11

Als De Cock bij commesaris Buitendam komt feliciteerd hij hem met het oplossen van de moord maar volgens De Cock heeft van der Kraay het niet gedaan want het levert financieël niks op hij had dan beter zijn ex-vrouw kunnen vermoorden. De commesaris word boos en stuurt De Cock weg. Wel hebben ze een telexbericht verstuurt waarin ze om zijn arrestatie vragen. Daarna gaan ze naar de golfvereniging Amstelland om de foto van de wond te vergelijken met een golfclub. Ook fotograaf van Wielingen gaat mee. Op de verenigen ontmoeten ze vader van Hoogwoud de vader van Casper, Marcel en Marianne. Hij vertelt dat van Abbens, Dearthuizen, van Hardinxveld en dominee van Leemhorst samen het klaverblad van vier vormden oftewel het sexkwartet. Daarna gaan ze met z''n drieën naar Ruud een jonge professional en laten hem de foto van de wond zien. Hij legt van alles uit over golfclubs en volgens hem is het een ijzer 7 en volgens vader van Hoogwoud was er een ijzer 7 uit de golftas van van Hardinxveld verdwenen.

HOOFDSTUK12

Als ze terug zijn op het bureau komt Jan Kusters op hen af en vertelt dat smalle Lowietje was geweest maar dat die alweer weg was. Als ze boven in hun kamer komen ligt daar een briefje van mevrouw van Abbens daar staat op dat ze graag het gouden hangertje terug wil. Daaronder staat:"P.S. het stiertje is een kalf." Als ze in het café van smalle Lowietje komen verteld hij hen dat Kraaytje bij zijn moeder op de gracht zit. Ze nemen van der Kraay mee naar het bureau en tijdens het verhoor wordt er gebeldt door commesaris Buitendam hij vertelt dat hij weer is gebeld door een vrouw die zei:"Dearthuizen is dood...niet wegens uwe gerechtigheid...maar de mijne.

HOOFDSTUK13

Na het geheimzinnige telefoontje laat Vledder Kraaytje inschrijven in de cel. Daarna gaan ze samennaar de Keizerkarelweg 1721 in Amstelveen waar Dearthuizen en zijn vrouw wonen.Als mevrouw Dearthuizen open doet zegt De Cock dat hij met meneer Dearthuizen wilspreken mevrouw Dearthuizen vertelt dan dat haar man ongeveer een uur geleden om eenuur of een werd gebeld door iemand en dat haar man daarna weg is gegaan.
Als De Cockvraagt of ze Dearthuizen en van Abbens samen ergens bij betrokken waren vertelt mevrouw Dearthuizen over Caspervan Hoogwoud die de bank had opgelicht en dat haar man daarom van Abbens had ingeschakelt.

HOOFDSTUK14

Wat vreemd is is dat meneer Dearthuizen ontkende dat de bank was opgelicht en dat mevrouw Dearthuizen vertelt dat van Abbens en haar man beide betrokken waren bij de afpersings zaak met Casper van Hoogwoud. Als ze om ongeveer half vijf terug komen op de kit zijn commesaris Buitendam en officier van justitie beide bezig met het verhoor van van der Kraay. Als ze naar huis willen gaan komt er een telexbericht binnen dat Dearthuizen met eenn ingeslagen schedel achter de Westerkerk ligt.

HOOFDSTUK15

Als De Cock de volgende ohtend op het bureau komt hoort hij van Vledder dat tijdens het verhoor Kraaytje is ontsnapt. Daarna gaat De Cock naar Dr Hardinxveld voor een onderhoud. Vledder gaat naar Dr. Rustenloos voor de Sectie op het lijk. Als De Cock bij van Hardinxveld is vertelt van Hardinxveld dat hij er waarschijnlijk ook niet meer was geweest als hij op dat gehiemzinnege telefoontje was ingegaan. Hij vertelt dat van Abbens vlak voordat hij vermoord was bij hem was geweest omdat zijn auto het niet meer deed. Hij had toen de auto van van Hardinxveld geleend. Van Abbens had toen vertelt dat hij een geheimzinnig telefoontje had gehad. Daarna was hij vermoord. Daarom was van Hardinxveld niet op het telefoontje ingegaan want hij had de stem herkend. Het was Sybille de vrouw van Dearthuizen.

HOOFDSTUK16

Vledder is bij Dr. Rustenloos geweest en volgens hem was dit een exacte kopie van de moord op van Abbens. Ook Dearthuizen had een gouden stiertje om zijn nek en ook hij was geen stier maar een ram want hij was geboren op 3 april. De Cock wordt geroepen door Meindert Post want er is een vrouw voor hem het is Sophie van Dam de ex van Kraaitje.Zij vertelt dat Frans bij haar is en dat ze binnenkort niet meer zijn ex is. Zij vertelt dat ze was vreemd gegaan om Frans financiel te helpen. Zij vertelt ook dat ze van Abbens niet heeft verleid want volgens haar hield hij meer van kinderen. Als De Cock weer bij Vledder komt vertelt hij dat hij net een telefoontje heeft gekregen van het Mattheus ziekenhuis. Ze hebben daar van Hardinxveld gevonden met een ingeslagen schedel.

HOOFDSTUK17

De Cock en Vledder rijden samen naar het Mattheus ziekenhuis daar worden ze opgewacht door hoofdzuster Westerveld zij brengt hen naar het lijk ze moeten eerst een stuk met de lift daarna een stuk met de trap ze komen uit in een ruimte die wordt gebruikt door de administratie.
Het is vreemd dat van Hardinxveld daar ligt want die hoort thuis op de chirugie. Het lijk werd gevonden door een meisje van de administratie. Therese. Als De Cock bij het lijk neerknielt pakt hij iets op hij zegt tegen Vledder dat het een rijksdaalder is. Even later kwam Dr. den Koninghe met twee ziekenbroeders om het lijk weg te halen. De volgende ochtend als De Cock op het bureau komt krijgt hij van adjudant Kamphuis te horen dat Vledder zich ziek heeft gemeld. Dat is niet zo gek wantt hij heeft amper slaap gehad.
Hij laat Fred Prins naar de sectie op het lijk gaan en vraagt aan hem of hij het gouden stiertje mee wil nemen terwijl van Hardinxveld een leeuw is. De Cock gaat naar de Weteringenschans want hij wil nu de waarheid over het geld. Ditkeer verteld Casper hem dat het geld niet van z''n eigen rekening was maar van de rekening van Marcel. Hij moest zich dan zo verkleden dat hij op Marcel leek en dan zou niemand er achter komen dat Marcel ziek was. Bij de bank waren ze er achter gekommen dat hij Marcel niet was en ze stuurden advocaat van Abbens op z''n nek. Op de vraag van de Cock hoe Marcel aan zo veel geld kwam zei Casper dat Marcel vaak naar het buitenland ging.

HOOFDSTUK18

De Cock gaat naar theoloog Jaap Groen Jr. hij wou graag wat meer weten over de tekst :
"niet wegens uwe gerechtigheid maar de meine." En de betekenis van het gouden kalf.
De tekst komt uit de bijbel. In de bijbel zegt God dit tegen het volk Israel. Het gouden kalf ook wel een jonge stier symboliseert sex. In de bijbel vernietigd Mozes het gouden kalf dat door Israel als afgod word gediend.Volgens Jaap Groen kent alleen een dominee of een priester het verband tussen deze twee dingen. De Cock gaat naar de woning van dominee van Leemhorst hij verdenkt hem ervan dat hij de drie moorden heeft gepleegd. Maar ook hij heeft een gouden kalf en is lid van het klaverblad van vier.

HOOFDSTUK19

Vledder is weer beter en het is tijd voor de ontkopping. Ze hebben wat extra mannen: Fred Prins, Appie Keizer, Peter van Brenk, Johnny Elbersen. Ze houden zich allen verscholen ergens achter de Westerkerk. Iets voor twee uur komt er een man met een slepende tred die zich verschuilt achter een steunbeer. Uit de richting van de Prinsegracht komt iemand aan en als de man achter de steunpilaar wil toeslaan pakken ze hem. Het is vader van Hoogwoud.

HOOFDSTUK20

De Cock heeft iedereen bij hem thuis uitgenodigd om te vertellen hoe de vork in de steel zit. Marcel zorgde op verzoek van de heren voor jonge meisjes uit Sri Lanka en Thailand. Tijdens een van de feestjes van de heren heeft Marcel stiekem foto''s gemaakt en ging Daarmee de heren chanteren. Toen Marcel met een blindedarmontsteking in het ziekenhuis werd opgenomen heeft Dr. van Hardinxveld zijn kans gegrepen en Marcel het bloed van een AIDS patient in gespoten zodat hij uiteindelijk eraan dood zou gaan. Toen vader van Hoogwoud hiervan hoorden heeft hij besloten om alle leden van het klaverblad van vier te doden als Marcel dood zou gaan. En dat heeft hij ook gedaan. Hij liet Marianne alle geheimzinnige telefoontjes plegen. De Cock liet een zilveren broche zien die hij bij het lijk van van Hardinxveld had geevonden waarvan hij eerst zei dat het een rijksdaalder was. Vader van Hoogwoud kon nooit de stijle trap op naar de bovenste verdieping. Marianne zuster in het ziekenhuis heeft van Hardinxveld verleid met een avontuurtje en hem op de bovenste verdieping neergeslagen. Vader van Hoogwoud heeft alle drie demoorden op zich genomen ook die op van Hardinxveld.
Marianne is gaan werken als verpleegster in Afrika.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen