U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag :  - Debat Over Uitwisselingsproject Ingezonden Door: Veerle Va.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=872 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 558 woorden.

NederlandsDebatStelling: “jongeren moeten verplicht via uitwisselingsproject min. 3 maanden in het buitenland verblijven.”InleidingWij proberen met dit debat aan te tonen dat uitwisselingsprojecten van groot belang zijn en daarom verplicht zouden moeten worden.

Een uitwisselingsproject is een meerdaags initiatief in samenwerking met een buitenlandse partnerschool. Uitwisselingen zijn wederkerig en vinden plaats in hetzelfde schooljaar of in 2 opvolgende schooljaren.Argumenten De internationale ontmoeting, het andere leren kennen, vormt een basis voor de verzoeting van onze leefwereld. Het is door zich nieuwsgierig open te stellen voor andere culturen dat er vriendschap en samenhorigheid kan groeien tussen verschillende culturen. Internationale ontmoeting leidt tot een verrijking van kennis en levenservaring. We kunnen dus van mekaar leren. Een enquête bij Vlaamse jongeren tussen 16 en 25 jaar heeft uitgewezen dat 56% minstens 1 maal in zijn haar leven een langere periode in het buitenland zou moeten verblijven. Dit cijfer hebben wij gehaald op www.wvc.vlaanderen.be Deze ervaringen worden gesubsidieerd door de staat zodat geen enkele jongere uitgesloten kan worden om financiële redenen. De projecten doen beroep op het eigen initiatief en eigen ideeën en inzichten van jongeren. Hiermee bedoelen we dat dit niet zomaar een plezierreisje is maar wel degelijk een leerrijke ervaring die zelf wordt ingevuld door de jongeren en waardoor ze zelfstandiger leren te zijn. Deze projecten streven naar een degelijke organisatie waardoor veel positieve ervaringen worden opgedaan die blijvende sporen nalaten. Iedere jongere krijgt de kans taalvaardig uit te breiden en zijn culturele bagage te vergroten door aan zo een project deel te nemen. Ex-Vlaams minster Bert Anciaux maakte voor de jeugd op diverse locaties 2 105 000 euro vrij om deze interculturele ontmoeting voor jongeren tussen 16 en 25 jaar mogelijk te maken. Deze projecten laten de Europese en Vlaamse kanalen op elkaar afstemmen, dus de manier om contact te leggen met andere culturen kan door deze projecten verwezenlijkt worden. Ervaringen met uitwisselingsprojecten tonen aan dat door het verblijf in het buitenland deelnemers minder vooroordelen hebben en verdraagzamer worden. De ontmoeting en het contact tussen leerlingen uit verschillende culturen in levende lijve hebben veel meer inpak dan bvb. Een les over een andere cultuur dit merken we ook op taalvlak, als men een tijd in het buitenland verblijft zal men die taal veel beter beheersen en zich veel sneller kunnen uitdrukken door hun lessen in praktijk te kunnen omzetten. In de wereld van vandaag worden internationale vergaderingen of contacten steeds belangrijker met deze projecten kan men de jongeren opleiden tot die contacten. Deze projecten volgen het onderwijspakket dat wij ook krijgen dit maakt het interessant dat men de leerstof vanuit verschillende standpunten kan bekijken en zo een breder inzicht in de leerstof te krijgen. In het programma JEUGD zijn de uitwisselingsprojecten van groepen jongeren met een buitenlandse partnerschool in het buitenland belangrijke publiekstrekkers. In de voorbije 2 jaar kende dit programma een groei van 28%, dit wijst erop dat de vraag van de jongeren groter is dan het aanbod.BesluitElke jongere die een doel in zijn leven heeft dus iets wil bereiken met zijn leven zou deze unieke ervaring met beide handen moeten grijpen, het is nodig voor de verdere ontwikkeling van ieders persoonlijkheid en karakter.

Cultuur zelfstandigheid en taal zijn belangrijke aspecten die in de uitwisselingsprojecten aan bod komen, en die men later ook nodig heeft voor verdere ontwikkeling.

Een uitwisselingsproject is een “once in a lifetime chance” en is zeker de moeite waard.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen