U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Koloniseren - Westers Imperialisme Ingezonden Door: Veerle Van Uytsel .
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=869 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Geschiedenis en het aantal woorden bedraagt 507 woorden.

Het westerse ImperialismeInleiding

Als eerste vraag kunnen we stellen: ”Wat is Imperialisme juist?” Imperialisme is het streven van een staat naar uitbreiding van zijn macht, in de vorm van directe heerschappij over andere gebieden of volken door bvb. De stichting van koloniale rijken of in de vorm van politieke en/of economische invloedssferen.Westerse landen hebben een koloniale politiek dan berust op een drievoudige basis nl. economisch, menselijk en politiek.

Onder het 1e kunnen we verstaan dat deze landen een toevluchtsoord en werk bieden aan arme landen met een steeds groter wordende bevolking.

Omwille van hun industrie zijn zij verplicht een hoge afzet te realiseren, deze moeten zij ook zien kwijt te raken. Door een crisis in de Europese industrie is het stichten van een kolonie het openen van een afzetgebied.

De superieure rassen hebben een verplichting tegenover de lagere rassen. Zij hebben de plicht de lagere rassen te beschaven.

Wanneer men zich niet gaat vermengen met andere landen (koloniseren), bestaat de kans dat men niet overleeft, hier bedoelen we mee dat bvb. De marine van een bepaald land op zee niet zelfstandig zou kunnen overleven daarom is het van groot belang dat men met en paar landen een sterkere zeemacht probeert te maken.

Als men geen band met andere landen zou opbouwen dan heeft men ook geen inspraak meer in bvb. Wereldzaken en verliest men zijn macht en aanzien.Dankzij de industriële revoluties slagen de Westerse landen erin andere gebieden te overheersen. Door deze revoluties krijgen zij een nog groter technologisch overwicht over andere volkeren en staten.

Tal van avonturiers en ontdekkingsreizigers verkennen het “donkere continent”, ze gaan op zoek naar nieuwe dieren en planten, naar interessante ertsen en onderzoeken de loop rivieren. In 1879 verkent Stanley de Congorivier in opdracht van Leopold 2 van België. Dankzij deze verkenningstocht kan Leopold later het Congobekken in zijn bezit nemen.

De Belgische regering en het parlement hebben Congo pas overgenomen van koning Leopold 2 toen duidelijk was dat er met de kolonie grof geld te verdienen viel.Vele westerse landen zijn imperialistisch en hebben hun kolonies in Afrika.

Portugal heeft delen van Zuid-Afrika (Angola, Mozambique).

Frankrijk heeft bijna heel West-Afrika.

Italië heeft kolonies in Noord en Oost Afrika.

De Britten hebben grote delen van Oost –en Zuid Afrika.

En Spanje heeft kolonies aan de kust van West-Afrika.De westerse bevolking staat negatief t.o.v. deze veranderingen. Ze willen hun vrijheid terug.

De Filippijnen verzetten zich tegen de Amerikanen. Men stichtte een Amerikaanse Anti- Imperialistische Liga.Natuurlijk brengt het Imperialisme gevolgen met zich mee.

De grootheid van Venetië berustte op de ontwikkeling van zijn maritieme en handelsbetrekkingen als op zijn politiek succes. Landen met hoge handel en nijverheidsactiviteiten moesten zich inspannen om afzetgebieden te vinden voor al zijn arbeiders, zowel aan die van de geest als van het kapitaal en van de handenarbeid.

De Britse arts, David Livingstone, wie een deel van Zuid –en Midden Afrika had verkent, wilde de zwarten bekeren tot het christendom en de slaven handel bestrijden.

Kleine landen gaan voor hun eigen belang hun invloedsfeer buiten hun eigen grenzen uitbreiden. Aan de kusten worden rijke steden gesticht met als middelpunt kunst en beschaving.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen