U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Anoniem (willem En/of Arnout) - Van Den Vos Reynaerde.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=12870 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1269 woorden.

3xO Reinaert de vos ("Geschreven door Willem, die Madoc maecte.")Waar gaat het Over?

B. Koning Nobel houdt een hofdag. De afwezige Reinaert wordt van allemaal dingen beschuldigd, zoals van verkrachting, stelen van worst, het willen vermoorden van Cuwaert en het doden van Cantecleer de haan. Koning Nobel besluit om Reinaert te dagvaarden. Bruun moet hem als eerste gaan halen, maar dat mislukt door zijn hebzucht. Reinaert maakt hem wijs dat er een boom is met hele aparte honing. Bruun gaat erheen en komt met zijn kop vast te zitten in die boom en wordt afgeronseld door de inwoners van het dorp waar die boom stond. Tibeert is de tweede die Reinaert moet gaan halen. Dit keer mislukt het weer. Reinaert maakt Tibeert wijs dat er een schuur is met een hoop vette muizen. Tibeert gaat naar die schuur, maar ziet niet dat er een strik voor het gat van de schuur is gespannen. Hij komt met zijn nek vast te zitten in die strik. De derde die erop uit wordt gestuurd om Reinaert te halen is Grimbeert. Reinaert gaat mee, want hij heeft het recht om drie keer gedaagd te worden. Als hij de derde keer niet komt, wordt hij ‘vogelvrij’ verklaard. Reinaert biecht aan Grimbeert zijn daden op. Reinaert wordt veroordeeld tot de galg. Tibeert, Bruun en Isengrijn richten de galg op. Reinaert verzint weer een list. Hij zegt tegen Nobel, dat zijn vader ooit een schat heeft gevonden, waarmee hij samen met Bruun, Isengrijn, Tibeert en Grimbeert een opstand tegen Nobel wilde financieren. Reinaert maakt Nobel wijs dat hij de schat ergens heeft verstopt om het plan te verijdelen. Reinaert wordt vrijgelaten nadat hij verteld heeft waar de schat is. Tibeert, Bruun, Isengrijn en Grimbeert worden gevangen gezet. Reinaert wil naar Maupertuus om vergeving aan de Paus te vragen. Als de drie in Maupertuus aankomen vermoordt Reinaert Cuwaert. Reinaert zegt tegen Belijn dat Cuwaert nog langer wil blijven en dat hij alleen terug moet gaan. Hij geeft hem een pakje (hoofd van Cuwaert) mee. Belijn geeft het pakje aan koning Nobel. Koning Nobel begrijpt dat hij weer is beetgenomen. Bruun en Isengrijn worden vrijgelaten. Belijn werd ter beschikking gesteld aan de familie van Bruun en Isengrijn. Reinaert wordt vogelvrij verklaard, maar is met zijn familie al naar een veilige wildernis vertrokken.

C. Reinaert de vos :

Reinaert is de hoofdpersoon in het boek. Hij is een sluwe, zelfverzekerde, gewetensloze en vindingrijke vos. Hij haalt gemene streken uit. Hij verzint steeds weer een nieuwe list om onder zijn dagvaarding uit te komen. Hij lokt diegene die hem voor zijn dagvaarding moeten halen (Bruun de beer, Tibeert de kater en Grimbeert de das) in de val door in te spelen op hun hebzucht, gulzigheid en wraakzucht.

Isengrijn de wolf:

Wolf en vos hebben elkaar nooit zo erg gelegen. Isengrijn is Reinaerts grootste vijand, aangezien hij aan hem verwant is. Isengrijn heeft door deze verwantschap ook een paar karaktertrekken van Reinaert, en deze voelt zich daar door bedreigd. Isengrijn is ook sluw, hoewel minder dan Rein, en is vooral een huichelaar. Rein is alleen wel wat intelligenter dan Isengrijn. En hij heeft Isengrijn al heel wat streken geleverd. Isengrijn zou dan ook niets liever willen dan Reinaert te zien hangen.

Bruun de beer:

Bruun is een van de hoogste baronnen in het rijk van koning Nobel, met veel invloed en macht. Hij is echter een domme veelvraat en daarom is ook hij vaak het slachtoffer van Reins misdaden. Hij beschouwt Reinaert dan ook als een grote vijand.

Grimbeert de das:

Dit is een volle neef van Reinaert. Wanneer Reinaert aan het hof beschuldigd wordt van vanalles en nog wat, is HIJ degene die het voor hem opneemt.Grimbeert lijkt zo op het eerste gezicht wat naïef dat hij dat zomaar doet, maar in de middeleeuwen waren de familiebanden heilig. Het was gebruikelijk dat familieleden het voor elkaar opnemen als er eentje ergens van werd beschuldigd. Men moest solidair blijven, wat er ook gebeurt was. Grimbeert lijkt de enige persoon in het verhaal te zijn die gespaard wordt van de streken van Rein. Hij gelooft Reinaert niet direct als deze hem belooft nooit meer te zullen zondigen. Hij blijft argwanend. Reinaert beschouwt Grimbeert als een bondgenoot.

Koning Nobel de leeuw:

Dit is een karakterloos en hebzuchtig persoon. Juist dat karakter dat je van een leeuw niet verwacht. Een typische anti-koning. Hij draait en keert tot het hem zelf goed uitkomt en laat zich gemakkelijk ompraten door Reinaert als deze hem een schat belooft. Nobel snapt wel dat Rein hartstikke schuldig is, maar hij wil alleen de schat. Egoïstisch. Hij typeert de schrijvers’ visie op het zogenaamde ‘gezag’. Het corrupte en egocentrische gezag. Uit het feit dat Nobel zich laat ompraten door Reinaert blijkt ook nog eens dat hij dom is.

Belijn de Ram:

Hij vertegenwoordigt de geestelijkheid. En het is duidelijk hoe de schrijver daar over denkt. Belijn is zowel het ‘zwarte schaap’ als een ‘schaapskop’. Aan het eind wreekt de schrijver zich op de geestelijkheid door hem voor het karretje van Reinaert te spannen (de list met het hoofd van Cuwaert) en hem alle schuld over zich heen te laten krijgen van zowel Reinaerts ontsnapping als de moord op Cuwaert.

Tibeert de kater:

Een gluiperd. Hij is laf als het erop aan komt (als hij Reinaert voor het hof moet dagen). Rein beschouwt hem als bijna ongevaarlijk.

D. Het verhaal begint gewoon aan het begin, bij de hofdag. Daarna wordt alles duidelijker. Het boek was niet spannend, maar wel interessant. Interessant bijvoorbeeld doordat het een heel ander soort verhaal was dan wat ik al had gelezen.Waar gaat het Om?

E. Het gaat om de kritiek op de (mensen-)maatschappij. Zowel op de feodale maatschappij van corruptie en schijnheiligheid als op het kerkelijk gezag en de burgerij wordt kritiek geleverd. Het motief ‘de verkeerde wereld’ wordt duidelijk naar voren gebracht. De schrijver laat op zijn overdreven manier zien hoe het is en hoe het dus NIET moet. Belangrijke elementen in het verhaal zijn: de feodale verhoudingen(van koningen en onderdanen, boeren en burgerij, adel en geestelijkheid) , de Germaanse rechtspraktijk (hofdag, klagers, drie keer dagen, nieuwe aanklacht, vonnis), de standenmaatschappij, de samenzwering (die waarschijnlijk toen veel voorkwamen. Er is een samenzwering bekend van drie aanzienlijke baronnen uit die tijd tegen hun koning, deze werd gehouden onder een boom). Een ander belangrijk motief is de antromorfe voorstelling: de dieren symboliseren allen slechte trekken van mensen uit de maatschappij. Nog een motief is bijvoorbeeld het getal veertig, wat in die tijd een bijzonder getal was (Jezus vastte veertig dagen, de Joden trokken veertig jaar door de woestijn) Willem parodieert hiermee door bijvoorbeeld veertig stokslagen uit te laten delen aan Tibeert. Of de proloog, die bestaat uit veertig regels.Wat is je Oordeel?

F. Ik vond het een interessant boek, omdat een andere schrijfstijl was, maar het was niet een heel erg leuk boek. Ik moest het lezen voor nederlands, middeleeuwse literatuur. Ik heb ongeveer 2 uur over het boek gedaan.

G. Over Willem is weinig bekend. Hij liet immers ook geen achternaam achter. Wel denkt men dat hij zeker een hoge opleiding moet hebben gehad. Want hij kende zijn talen goed, en kende het rechtssysteem. Ook blijkt zijn kundigheid door parodiëren op klassieke rethorische stijlmiddelen en motieven (bijvoorbeeld het getal veertig) Men is er nog steeds niet zeker van of er meerdere schrijvers aan de Reinaert hebben meegewerkt. Willem spreekt in de inleiding over ene Aernout. Men is er bijna zeker van dat het slot, met het acrochriston erin (BI WILLEME) niet door Willem is geschreven. En men twijfelt ook nog over de inleiding. Misschien is dat ook andermans werk.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen