U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : 13 - Oudermishandeling Ingezonden Door: Charlotte Ca.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=831 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Maatschappijleer en het aantal woorden bedraagt 1308 woorden.

1. Vaststellen onderwerpIk heb het onderwerp oudermishandeling gekozen omdat het onderwerp oudermishandeling mij interesseert. Kinderverwenning kende ik al maar van oudermishandeling had ik nog nooit gehoord. Vandaar ook dat ik voor het onderwerp oudermishandeling gekozen heb !2. De opdrachtBij de opdracht kan ik mezelf volgende vragen stellen :

1. Wat moet ik precies doen ?

2. Hoe moet ik dat doen ?

3. Waar moet ik dat doen ?

4. Hoeveel tijd heb ik voor deze opdracht ?

5. Wanneer moeten we de map indienen ?

6. Heb ik al een keuze gemaakt ?

7. Versta ik wat ik moet doen?

8. Welke soort informatie moet ik zoeken ?

9. Tussen welke onderwerpen kan ik kiezen ?Bij deze opdracht moesten we kiezen uit 2 onderwerpen : kinderverwenning en oudermishandeling. Ik had gekozen voor het onderwerp oudermishandeling. Nadat we het onderwerp gekozen hadden ging we opzoek naar informatie over het gekozen onderwerp zoals prenten, krantenartikels, teksten, … . Dan lazen we de informatie door en verwerkten we dit tot een map.3. Informatie zoeken1. Krantenartikel / Mishandelde bejaarden slaan alarm / uit het Nieuwsblad / 08-10-2002 / auteur: Dieter HERREGODTS in Zottegem.

2. Oudermishandeling blijft grotendeels onopgemerkt / persbericht / internet: http://wwwo.un.org/news/press/docs/2002/note5709.doc.htm / auteur : CJN

3. Achtergrondinformatie over oudermishandeling / artikel van internet: http://websrv1.nizw.nl/mishand/om/omachter.htm / auteurs : Katrien de Ridder en Tinie Bierman

4. “Toby (13) is hier de baas”/ artikel van internet : http://www.klasse.be/archieven/arschieven.taf?function=detail&nr=3389 / 30-09-2002

5. Ontspoorde mantelzorg / uit een tijdschrift / auteur : Hilde Bakker / Utrecht / december 2001

6. Oudermishandeling in de thuissituatie

7. Niet ontkennen / actueel en onafhankelijk / verpleegkundig nieuws / 28-01-1999 / auteur: vpn

8. Oud en mishandeld / nieuwsbrief / nr 14 november 2001 / auteurs: T. Bierman, C. Jansen4. Klasseren

Datum aanvraag of gevonden van artikel Wat? Tegen wanneer? Opmerkingen

08-10-200230-09-200207-10-200207-10-200230-09-2002 Krantenartikel : Mishandelde bejaarden slaan alarmPersbericht : oudermishandeling blijft grotendeels onopgemerktAchtergrondinformatie over oudermishandelingToby (13) is hier baasIk heb informatie aangevraagd over oudermishandeling bij het NIZW (Nederlands instituut voor zorg en welzijn). Tegen 29 novemberTegen 29 novemberTegen 29 novemberTegen 29 novemberTegen … Interessant en veel informatie Interessant Goeie defintie over oudermishandeling.Een goed verhaal over oudermishandelingEr zaten interessante artikels tussen5. DoelstellingDe bedoeling van deze opdracht is dat je de opdracht volledig vervult, je bijleert over het onderwerp oudermishandeling, je sociaal wordt ( door informatie te zoeken kom je in contact met mensen en leer je ook met mensen te telefoneren die je niet kent je leert met hen omgaan en dingen te vragen op een correcte manier) leert informatie opzoeken en mensen opbellen en schrijven, op tijd klaar zijn met de opdracht, goede punten behaald, leert om zelfstandig een goeie map samen te stellen, …

6. Kwaliteit vastleggen6.1 productkwaliteitOm tot een goed resultaat te komen heb ik naar veel informatie op zoek geweest. Ik heb veel bronnen geraadpleegd, mensen opgebeld. Zo kwam ik tot voldoende informatie. Ik heb ook alles gedaan volgens dat de leerkracht het heeft uitgelegd.6.2 ProceskwaliteitCriteria Kwaliteit

Mens Op allerlei manieren naar verschillende informatie op zoek geweest.

Milieu Ik heb goed omgesprongen met het milieu.

Methode Ik heb eerst mijn informatie verzameld dan alles doorgelezen daarna stap voor stap alles opgebouwd, ik heb ook meerdere malen aan deze map gewerkt.

Materiaal en middelen Ik heb de computer, de telefoon, fax, papier en pen gebruikt.

7. Werk uitschrijven7.1 Evaluatie van product = productevaluatieDefinitie

‘Er zijn veel definities van oudermishandeling, maar de volgende wordt het meest gebruikt :

Onder oudermishandeling van een oudere persoon (iemand van 55 jaar of ouder) verstaan we het handelen of het nalaten van handelen van al degenen die in een persoonlijk of professionele relatie met de oudere staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk lijden zal, en waarbij van de kant van oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijk of volledige afhankelijkheid.’In de relatie tussen de oudere en degene die mishandelt is sprake van afhankelijk. Deze afhankelijkheid aan de kant van de oudere kan bestaan uit materiële, fysieke, psychische of sociale afhankelijkheid of een combinatie hiervan. Er is sprake van een persoonlijke of professionele relatie tussen diegene die mishandelt en de oudere, waarbij het wederzijdse vertrouwen een centrale rol speelt. Oudermishandeling kan betrekking hebben op gezins- of familierelaties, maar ook op relaties met andere artsen, verplegend personeel of advocaten. De mishandeling kan het resultaat zijn van zowel actief (plegen van handelingen) als passief (nalaten van handeling) gedrag. Verwaarlozing is dus een vorm van mishandeling. Belangrijk om bij het bovenstaande te weten is dat een oudere soms moedwillig wordt mishandeld, maar aan de andere kant kan mishandeling soms ook het gevolg zijn van overbelasting van de mantelzorger.Er hoeft dan geen sprake te zijn van opzet. De verzorgers beseffen soms niet eens dat ze te ver gaan. Hun acties komen voort uit onmacht en zijn eigenlijk een noodkreet. Bij opzettelijke mishandeling weten de daders heel goed wat ze doen. Ze handelen uit financieel gewin, desinteresse of wraak. Soms wortelt oudermishandeling in een lange traditie van familiegeweld en –conflicten.Vormen

We onderscheiden zes vormen van oudermishandeling :* Lichamelijke mishandeling

Blauwe plekken, schrammen, zwellingen, fracturen of brandplekken: deze symptomen kunnen het gevolg zijn van lichamelijke mishandeling. Soms worden ouderen vastgebonden aan een stoel of bed. Ze vertonen dan striemen aan polsen of enkels. Een minder zichtbare vorm van lichamelijke mishandeling is het geven van te weinig of juist te veel medicijnen (bv. Slaapmiddelen)

* Psychische mishandeling

Bij psychische mishandeling is er sprake van treiteren en sarren, dreigementen, valse beschuldigingen, beledigingen of bevelen. Bij de oudere leidt dit tot gevoelens van angst, woede, verdriet, schuchterheid, verwardheid of apathie.

* Verwaarlozing

Lichamelijke verwaarlozing kan blijken uit ondervoeding, uitdroging, slechte hygiëne of wonden als gevolg van doorliggen. Wanneer de geestelijke behoeften van ouderen worden genegeerd, zoals de behoefte aan aandacht, liefde en ondersteuning, spreken we van psychische verwaarlozing.

* Financiële uitbuiting

Bij deze vorm van oudermishandeling gaat het om het wegnemen of profiteren van bezittingen van de oudere. Te denken valt aan diefstal van geld, juwelen en andere waardevolle spullen, maar ook aan verkoop of gebruik van eigendommen zonder toestemming van de oudere. Ook iemand financieel kort houden is een vorm van uitbuiting.

* Seksueel misbruik

Ouderen kunnen het slachtoffer zijn van seksueel misbruik, zoals exhibitionisme, betasten van het lichaam en verkrachting.

* Schending van rechten

Hiervan is sprake wanneer de rechten van ouderen, zoals het recht op vrijheid, privacy en zelfbeschikking, worden ingeperkt. Bijvoorbeeld door post achter te houden, bezoekers weg te sturen en de oudere verhinderen het huis te verlaten.Signalen

Er zijn meerdere signalen die kunnen wijzen op oudermishandeling, maar een of enkele van die signalen hoeft zeker niet altijd mishandeling in te houden. Enkele gedragssignalen zijn:

· De oudere of verzorger geeft onsamenhangende en tegenstrijdige verklaringen voor lichamelijke verwondingen.

· De verzorger vertoont zich onverschillig voor het wel en wee van de oudere.

· Er wordt gescholden en geschreeuwd in aanwezigheid van arts of hulpverlener.

· De oudere maakt een depressieve, angstige indruk.

· De oudere ziet er onverzorgd uit en de huishouding is verwaarloosd.

· Er verdwijnen spullen en geld van de oudere.

· De oudere krijgt geen gelegenheid om alleen met de hulpverlener te praten.

· De betrokkenen proberen de hulpverlener buiten de deur te houden.7.2 Evaluatie van het proces = procesevaluatieIk heb alles in verschillende stappen gedaan. Ik heb meerdere malen aan deze map gewerkt. Ik heb terwijl ik bezig was met deze map véél bijgeleerd en ik ben ook socialer geworden. Ik heb tijdens het proces ook aan het milieu gedacht. Misschien ben ik wel wat laat aan deze map begonnen maar ik heb ze toch nog op tijd afgekregen.

8. Bronnen

1.Krantenartikel / Mishandelde bejaarden slaan alarm / uit het Nieuwsblad / 08-10-2002 / auteur: Dieter HERREGODTS in Zottegem.2.Oudermishandeling blijft grotendeels onopgemerkt / persbericht / internet: http://wwwo.un.org/news/press/docs/2002/note5709.doc.htm / auteur : CJN3.Achtergrondinformatie over oudermishandeling / artikel van internet: http://websrv1.nizw.nl/mishand/om/omachter.htm / auteurs : Katrien de Ridder en Tinie Bierman4.“Toby (13) is hier de baas”/ artikel van internet : http://www.klasse.be/archieven/arschieven.taf?function=detail&nr=3389 / 30-09-20025.Ontspoorde mantelzorg / uit een tijdschrift / auteur : Hilde Bakker / Utrecht / december 20016.Oudermishandeling in de thuissituatie7.Niet ontkennen / actueel en onafhankelijk / verpleegkundig nieuws / 28-01-1999 / auteur: vpn8.Oud en mishandeld / nieuwsbrief / nr 14 november 2001 / auteurs: T. Bierman, C. Jansen
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen