U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag :  - Tienerzwangerschappen En Abortus Ingezonden Door: Kim Care.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=826 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 688 woorden.

mijn spreekbeurt gaat over tienerzwangerschappen en abotrusde oorzaak van tienerzwangerschappen is meestal te vinden in een gebrek aan of te weinig gebruik van voorbehoedsmiddelen en het gebrek aan de noodpil.

deze groep van jongeren worden in 2 categorieën ingedeeld: de 15 jarigen en de 15 tot 19 jarigen. volgens het bevolkingsfonds van de vrenigde naties raken wereldwijd jaarlijks bijna 1 op 4 meisjes zwanger in de leeftijd tussen 15 en 19 jaar. dat wil zeggen dat meer dan 4 miljoen meisjes jaarlijks moeder worden.

het is ook een feit dat jongeren op steeds vroegere leeftijd seksueel actief worden. en niet altijd over voldoende kennis beschikken om een ongewenste zwangerschap te voorkomen. een tienerzwangerschap hoeft niet altijd een drama te zijn. het meisje kan een goede ondersteuning krijgen van haar omgeving en familie. en in sommige culturen is het heel normaal dat meisjes op zeer jonge leeftijd moeder worden. er zijn 3 mogelijke situaties voor meisjes die besluiten hun kind te houden.

1:- er is de opvang in het ouderlijk huis, als de relatie tussen dochter en en ouders goed is, kan zij in het gezin blijven wonen, maar krijgt toch de voogdij over haar kind.

2:- indien het meisje kan rekenen op een begripvolle partner. door te gaan trouwen of te gaan samen wonen valt de minderjarige niet meer onder het ouderlijk gezag en hebben de jonge partners de volledige voogdij over hun kind.

3:- indien van deze oplossing geen sprake is kan het meisje beroep doen op extreme hulpverlening voor woon - opvoeding - en financiële ondersteuning. voor hulpverlening kan men ook terecht bij instellingen zoals het JAC, CGSO, CLB.

deze diensten kunnen het meisje begeleiden of doorverwijzen naar een geschikte voorziening. de schoolplicht tot 18 jaar blijft, ook tijdens en na de zwangershap. uiteraard kan het meisje op school afwezig blijven voor de bevalling en tijdens de bevallingsrust.

wanneer deze 3 mogelijkheden niet in aanmerking komen is men genootzaakt over te gaan tot abortus.

wat is abortus?

abortus is het opzettelijk afbreken van een zwangerschap met het afsterven van de vrucht tot gevolg.

de behandeling.

de behandeling duurt maar enkel minuten. op de dag van de behandeling verrischt de arts allereerst een vooronderzoek en stelt vast hoe lang de vrouw zwanger is. bij een abortusingreep wordt de inhoud van de baarmoeder weggehaald. een abortus word uitgevoerd door middel van een zuigcurettage. hierbij wordt via de vagina een dun buisje in de baarmoeder gebracht. het gebied rond de baarmoedermond wordt verdoofd. de inhoud van de baarmoeder wordt vervolgens afgezogen. de zwangerschap is dan difinitief afgebroken. de behandeling is geen pijnlijke ervaring.

hoe staat het in de wet?

sinds 3 april 1990 is abortus in belgië bij wet toeglaten, als de zwangere vrouw zich in een noodsituatie verkeerd. wat die noodsituatie bevindt. wat die noodsituatie is wordt niet omschreven. elke vrouw, zelfs minderjarigen heeft het recht een abortus te laten uitvoeren. deze moet wel in een ziekenhuis of abortuscentrum binnen de 12 weken van de zwangerschap uitgevoerd worden. sinds september 2001 is de abortuspil op de markt. deze abortuspil in niet verkrijgbaar in een gewone apotheek maar wel in een ziekenhuisapotheek mits de toesteming van de arts.

de kerk en abortus

de kerk is volledig tegen abortus, en omschrijft abortus als het opzettelijk daden van een onschuldig wezen. zij beschouwen abortus als een moord en ook zeer zware kindermishandeling.de motieven om abortus te laten uitvoeren zijn velerlij: de vrouw voelt zich te jong of te oud, ze zijn nog nie van school of ze hebben geen vaste vriend, het kind gehandicapt is of door verkrachting verwekt word. naargelang de reden voor een abortus en de religieuze ingesteldheid kan abortus zowel positief als negatief ervaren worden.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen