U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Anoniem, - Van Den Vos Reynaerde.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=5432 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1451 woorden.

Titelbeschrijving:
Van den vos Reynaerde, tekst en vertaling (hertaling H. Adema) Leeuwarden 1993, vierde druk.

Motivatie boekkeuze:
Op de basisschool las de leraar ons voor uit een boek over Reinaert de vos. Dat vond ik erg leuk. Toen ik een Middelnederlands boek moest gaan lezen voor mijn lijst dacht ik daaraan. Ook gaf mijn moeder me wat tips waar onder andere “Van den vos Reynaerde” bijzat. Daarom ben ik het boek gaan lezen.

Samenvatting van de inhoud:
Koning Nobel de leeuw krijgt aan het hof tal van klachten binnen over Reinaert de vos. Dus houdt de koning een hofdag. Alle dieren verschijnen daar, behalve Reinaert de vos die niet durft vanwege al zijn wandaden. Hij steelt, verkracht en bedriegt. Alleen Reinaert zijn neef, Grimbeert de das komt voor hem op als de koning, die vooringenomen is, besluit dat Reinaert op het hof moet verschijnen voor zijn straf. De eerste twee dagers, Bruun de beer en Tibeert de kater falen. Gedreven door hebzucht en eigenbelang lopen ze in de valstrikken van Reinaert.
De laatste dagvaarding van Reinaert moet Grimbeert de das gaan vervullen. Nu gaat Reinaert wel mee. Op het hof aangekomen valt het vonnis dat Reinaert wordt opgehangen. Reinaert weet zich vrij te praten door in het openbaar een verhaal te vertellen over een verborgen schat.
De koning bezwijkt aan eigen hebzucht. Reinaert wordt vrijgelaten in ruil voor een beloofde schat die niet bestaat. Reinaert zelf zegt op pelgrimsreis te gaan om zijn leven te beteren en gaat afscheid nemen van zijn gezin samen met Belijn en Cuwaert. Terwijl Belijn buiten blijft wachten, verorberen Reinaert en zijn gezin binnen in huis de haas Cuwaert. Buiten gekomen geeft hij een tas aan Belijn waarin een belangrijke brief zou zitten. In werkelijkheid het hoofd van de haas.
Op het hof aangekomen schrikt de koning erg en wordt Reinaert, die inmiddels al lang en breed is gevlucht, vogelvrij verklaard.

Persoonlijke reactie:
Onderwerp
Het onderwerp van de tekst zijn de listen en het bedrog van Reinaert de vos. Ik vind dit onderwerp best interessant, want Reinaert wreekt zich op zijn tegenstanders door streken bij ze uit te halen en het zijn niet van die vriendelijke streken. Dat vind ik grappig en boeiend om te lezen.

Gebeurtenissen
De gebeurtenissen spelen in het boek de belangrijkste rol. Het verhaal is niet vanuit Reinaert geschreven, maar in de ‘hij-zij vertelsituatie’. Er worden dus niet zoveel gedachtes vertelt. Het gaat meer om de handelingen.
De gebeurtenissen vloeien logisch uit elkaar voort, eigenlijk is het hele boek één lang hoofdstuk er zitten geen aparte onderverdelingen in, zodat alles met elkaar te maken heeft. Alles draait ook om Reinaert, dus tonen de gebeurtenissen veel verband.

Personages
Reinaert de vos, de hoofdpersoon, is volgens mij geen held. Hij haalt bij al zijn medeburgers streken uit die ze niet op prijs stellen. Hij is niet geliefd. Reinaert is meer de slechterik.
Ik vind de personages in dit boek wel levensecht, ook al zijn het dieren. Het is namelijk een vergelijking met echte mensen, er worden echte mensen bedoeld. De schrijver/ verteller wil laten zien hoe corrupt het feodale regeer systeem is. Zo is Reinaert een vazal en Nobel de koning/ heer, enz.

Opbouw
Ik vind de opbouw van het verhaal niet ingewikkeld. Het is chronologisch verteld en er zitten maar weinig flashbacks in. Dat vind ik niet vervelend, want het maakt het lezen alleen maar makkelijker.
Het boek heeft een gesloten einde, alle vragen zijn beantwoord. Dat vind ik absoluut niet vervelend, want een gesloten einde vind ik veel fijner dan een open einde.

Taalgebruik
Ik heb de vertaling van de tekst gelezen en het taalgebruik ervan vond ik niet moeilijk. De Middelnederlandse tekst daarentegen vond ik wel moeilijk om te lezen.
Het grootste gedeelte van de tekst is dialoog, er zitten niet zoveel beschrijvingen in. Het las niet storend, maar er zat wel te veel dialoog in dus.

Wat vond ik vreemd?
ik vond het lastig dat er zoveel achter liggende gedachtes in het boek voorkwamen. Ook vond ik het vreemd dat alle dieren familie van elkaar waren. Reinaert de vos is bijvoorbeeld de oom van Tibeert de kater en van Grimbeert de das. Bruun de beer is op zijn beurt weer de oom van Reinaert.

Verdiepingsopdracht


De politieke, sociaal-economische en culturele achtergrond:
Een echte duidelijke politieke achtergrond kan ik niet in de tekst vinden.
Wel is er een relatie met de sociaal-economische achtergrond. Met de dieren die in de tekst spelen worden eigenlijk mensen bedoeld, zoals vazallen en heren en boeren. In de tekst wordt de spot gedreven met het feodale systeem.
De tekst is overgeleverd in handschrift. Of er symboliek in de tekst zit weet ik niet, vast wel maar ik kon het niet vinden.

Literatuur aan het hof:
De tekst heeft niet aan het hof gefunctioneerd. Het bevat kritiek op het hof en maakt het hof en de hoofsheid belachelijk.
Ik denk dat “Van den vos Reynaerde” tot de Arthurepiek behoort. Arthurepiek is namelijk (zie boek blz. 182-183) veelal passief, fictief, sprookjesachtig en fantastisch. Het zijn de ridders die op avontuur gaan en de niet-hoofse, gevaarlijke wereld te herstellen. Dat is duidelijk ook het geval bij deze tekst. De ‘ridders’ Bruun, Tibeert en Grimbeert moeten Reinaert halen en daarmee de onhoofse wereld weer hoofs te maken. De koning blijft lekker op zijn luie gat zitten en is ‘passief’.


Geestelijke letterkunde:
Veel religie heb ik niet kunnen vinden in de tekst. Wel wordt er de spot gedreven met de pastoor; zijn ballen worden door Tibeert afgebeten en hij is getrouwd.
Ik dank niet dat de tekst tot een genre van de geestelijke letterkunde gerekend kan worden, maar als dat toch zo is dan hoort hij bij de exempelen.

Literatuur in de stad:
”Van den vos Reynaerde” is een satirische tekst, het heeft een duidelijk satirisch karakter. Zoals eerder gezegd wordt er de spot gedreven met het hofleven.
Ik kan de tekst niet in verband brengen met de rederijkers.
In “Van den vos Reynaerde” zit een les. De schrijver laat zien hoe corrupt het feodale stelsel en de rechtspraak is. Ongecontroleerde hebzucht wordt door Reinaert ontmaskerd.
Van het boek valt misschien iets te leren, zoals: 'als je maar listig genoeg bent kan je jezelf wel uit de problemen halen'. Alle dieren zijn erg egoïstisch en daardoor kan Reinaert zich er steeds met een list vanaf helpen.

Evaluatie

Aandachtspunten:
Mijn eerste persoonlijke reactie is niet veranderd.
Het enige dat ik nog steeds niet snap is dat alle dieren familie van elkaar zijn in het boek. Misschien vonden de mensen dat toen, maar dat vind ik dus erg raar.
Ik ben best tevreden over het uitvoeren van de beschrijving. Het ging best lekker en ik ben er niet zo lang mee bezig geweest als de vorige keren.
Over het uitvoeren van de verdiepingsopdracht ben ik minder tevreden. Deze ging niet zo vlot en ik vond de vragen verwarrend. Ik snapte niet of je nu alle vragen van de verdieping moest beantwoorden of alleen die van toepassing waren. In mijn tekst zat namelijk niets religieus, dus die vragen kon ik niet beantwoorden.
Het lezen van dit boek ging erg gemakkelijk. Ik mocht de vertaling lezen en die had een makkelijk taalgebruik. Als ik de echte tekst had moeten lezen daarentegen was het een stuk moeilijker geweest, want daar had ik niets van begrepen. Ik vond niets verwarrend of onduidelijk aan het boek toen ik het aan het lezen was.
Ik denk dat ik alles goed begrepen heb van het hoofdstuk. Er waren geen moeilijkheden tijdens het maken van dit boekverslag en ik ga niets anders doen de volgende keer.

Eindoordeel:
Ik vond het een leuke tekst. dat komt door de humoristische, vaak ironische, stukjes. Af en toe vond ik het wel luguber wat Reinaert deed. Hij redt echt zijn eigen hachje door anderen ernstig pijn te doen. De vertaling was geschreven in een makkelijk taalgebruik. Dat las erg prettig. De vele personages konden alleen wel eens verwarrend werken. Het is een vrij moeilijk boek om te lezen voor een boekverslag, omdat er zoveel achterliggende gedachtes in zitten. Verder was het wel een mooi boek om gewoon gelezen te hebben.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen