U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Anoniem, - Spyeghel Der Salicheyt Van Elckerlijc (den Spiegel Der Zaligheid Van Elckerlijc).
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=3651 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 685 woorden.

1. Zakelijke gegevens
· Titel
Het verhaal waarin getoond wordt hoe Elckerlijc de zaligheid verwerft.
· Ondertitel
Hoe ieder mens opgeroepen wordt voor God rekenschap af te leggen.
2. Inhoud
· Vijfstappenplan
- Beginsituatie
Elkerlijc leeft een gruwelijk en beestachtig bestaan op aarde.
- Ontstaan van een probleem
De dood wordt door God naar Elckerlijc gezonden om hem te vertellen dat hij rekenschap af moet leggen aan God.
- Verslechtering van de situatie
Al zijn " aardse vrienden" laten hem in de steek.
- Verbetering van de situatie
Inkeer gaat met Elckerlijc mee en hij bekeert zich.
- Oplossing van de situatie
Elckerlijc legt rekenschap aan God af en gaat naar de hemel.
3. Analyse
· Verklaar de titel
De titel slaat op het onderwerp van het verhaal. Elkerlijc verwerft de zaligheid.
· Tot welk genre behoort dit boek
Het behoort tot het genre dramatiek.
· Tot welk stroming behoort dit boek
Geen.
· Personage
- De hoofdpersoon
De hoofdpersoon is Elckerlijc, een man van middelbare leeftijd, die een beestachtig en gruwelijk leven leidt en geen Godsvrees heeft. Hij moet rekenschap gaan af leggen aan God en hij mag een vriend mee nemen die hem zal helpen. Maar Elckerlijc komt erachter dat al zijn aardse vrienden nu niets meer van hem moeten hebben en hij raakt erg bedroefd. Dan moet hij het maar aan zijn deugd vragen. Deze is echter te zwak om mee te gaan en verwijst hem door naar inkeer. Elckerlijc bekeert zich en gaat met zijn herstelde deugd rekenschap aan God af leggen. Er zouden ook nog anderen (schoonheid, kracht, vijf zinnen) mee gaan, maar die haken vlak voor het einde toch af. Maar doordat Elckerlijc zich heeft bekeerd gaat hij naar de hemel.
- De bijpersonen
De bijpersonen zijn God, de deugd, het aardse bezit, inkeer, de schoonheid, kracht en de vijf zinnen.
· Tijd
- Wanneer speelt het verhaal zich af
In de middeleeuwen.
- Hoeveel tijd verstrijkt er tussen het begin en het eind van het verhaal
Er verstrijkt een dag.
- Is het verhaal chronologisch verteld
Het verhaal is chronologisch verteld.
- Welke functie heeft de tijd in dit verhaal
De functie is dat de tijd niet belangrijk is bij het bekeren, als je het wilt.
· Ruimte
- Waar speelt het verhaal zich af
Op de aarde.
Citaat: Ik zie hierboven … onverschillige zorgeloosheid leeft. (pag.1, reg.3)
- Welke functie heeft de ruimte in dit verhaal
De ruimte heeft geen functie.
· Vertelwijze
- Door wiens ogen zien we de gebeurtenissen
Het verhaal wordt verteld in het personale-perspectief.
- Situatie die ik zou veranderen
Ik zou niet zo'n beestachtig bestaan hebben geleden.
· Thematiek
- Wat is het hoofdonderwerp/ thema
Hoe ieder mens opgeroepen wordt om voor God rekenschap af te leggen.
- Wat zijn de deelonderwerpen/ motieven die het thema vormen
De motieven zijn angst, inkeer, zonden, biecht, en aardse geneugten.
- Hoe zou deze thematiek een rol in jouw eigen leven kunnen spelen
Als God zou bestaan. Dan zou ik ook rekenschap afleggen en me moeten bekeren.
4. Bedoeling/ boodschap
· Welke bedoeling heeft de schrijver met dit verhaal
Mens in God te laten geloven.
· Heb je één duidelijke boodschap in het verhaal kunnen ontdekken
Het is nooit te laat om tot inkeer te komen.
5. Mening
Ik vond het verhaal leuk om te lezen, omdat er veel gebeurde. Het verhaal is gelukkig niet zo lang, want als het dat wel was dan had ik het waarschijnlijk saai gevonden.
De personages waren goed uitgedrukt. Er was alleen dat geschreven wat belangrijk voor het verhaal was zodat het doel van de schrijver duidelijk is. De opbouw was chronologisch en was dus erg eenvoudig. Ook het taalgebruik was eenvoudig, maar dit komt omdat we niet de echte tekst hebben gelezen (het verhaal was in onze spelling geschreven).
Om kort te gaan vond ik dit een makkelijk, leuk boek(je).
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen