U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : De Moeder Van David S. - Yvonne Keuls.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=781 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1707 woorden.

1. Korte samenvatting.

“Je zoon zal maar aan de drugs zijn,” zal iedere moeder zich wel eens afvragen, welke gevolgen dit heeft voor zichzelf en voor haar gezin. Maar voor de meeste mensen is dit ver van hun eigen huiskamer, maar met uitzondering van de moeder van David S., geboren 3 juli 1959.

Voor haar en nog meer moeders is dit de keiharde reality, waar ze dagelijks aan herinnerd worden.2. Ervaringsverslag.A. Verhaalanalysea) Psychologisch perspectief

- Personen; de auteur verplaatst zich in Len, de moeder van David.- Stemmingen /houdingen; de auteur laat verschillende kanten zien van hoe het is om een zoon te hebben die verslaafd is aan drugs. Eerst is die mening heel erg negatief, maar hoe verder je in het boek komt, hoe meer Len (de moeder van David) het accepteert dat hij nou eenmaal verslaafd aan drugs is. Dus hier verandert de houding van de auteur eigenlijk een beetje. Maar de houding blijft altijd negatief, zelfs vanuit David, die de drugsverslaafde is.- Point of vieuw; het verhaal wordt verteld vanuit de ogen van Len. Er is dus een ik -perspectief aanwezig, in het belevend –ik. Maar er gebeuren ook andere dingen in het boek waar Len niet aanwezig is. Maar deze worden in het boek aan haar verteld en zo komt de lezer ook die dingen ook te weten.b) Tijd- De verteltijd is in dit boek voor mij ongeveer 4 uur, maar ik had het boek ook al een keer eerder gelezen. Dus zal deze tijd voor anderen wat langer zijn.- De vertelde tijd van dit boek is vanaf Davids geboorte tot het einde van het boek, dat is ongeveer 20 jaar. In het boek worden grote tijdssprongen gemaakt /onderbroken tijdsverloop. Er is dus sprake van tijdversnelling, een voorbeeld is als David als kind uit het ziekenhuis komt en opeens een puber is.- Het verhaal wordt in chronologische volgorde verteld, want alle gebeurtenissen volgen elkaar op. Maar er komen ook flash –backs en flash –forwards in voor. Zoals wanneer Len Marleen helpt als ze bij David weggaat, ziet ze hem staan en moet ineens terugdenken aan de tijd die ze vroeger op de tekenzolder doorbrachten. Ook voelt Len op een gegeven moment dat er iets gaat gebeuren, en later bleek Benny, de zoon van Gerrie en Tom, dood te zijn. Een voorgevoel is ook een soort flash –forward. De flash –backs zijn vooral oude herinneringen.- De spanning in dit boek blijft continu aanwezig. In het begin weet je niet hoe het met hem als kind afloopt, of hij daardoor een lastige puber zal worden. En verder in het boek, als hij aan de drugs verslaafd is. Blijf je jezelf afvragen of het hem nou eindelijk eens zal lukken om af te kicken, of dat het Len lukt om het los te laten. Deze spanning blijft ook door middel van versnellingen en vertragingen in de tekst.- Het verhaal is discontinu, er worden namelijk stukken tekst weggelaten in het boek die je zelf moet invullen.c) MotievenDe motieven in dit verhaal zijn angst, liefde, dood, drugs, schuld en verwaarlozing;- angst; het komt vaak voor dat Len angst heeft voor haar zoon David, bijvoorbeeld als hij weer stiekem het huis binnenkomt omdat hij nog een sleutel heeft. Of voor de mensen bij wie David in de schuld staat, en deze gezegd hebben dat het het hem betaald zouden zetten. Maar ook de onbekende angst voor wat de drugs met David doet, wat ze niet weten. En de grote angst voor de dood van David en anderen.- liefde; Len, Simon en hun gezin houden erg veel van David, daarom is het ook zo moeilijk om hem los te laten, en hem niet meer hulp te geven. Maar ook een andere liefde valt op, namelijk de liefde tussen David en Marleen. Dat een drugsverslaafde toch ook iemand anders behalve drugs kan liefhebben.- dood; alle personages in het boek zijn bang voor de dood, die het gebruik van drugs tot gevolg kan hebben. Deze angst wordt benadrukt op het moment dat de mensen van de ‘groep’ te horen krijgen dat Bennie overleden is aan zijn drugsgebruik. Want veel drugsverslaafden zien het op een gegeven moment niet meer zitten en plegen zelfmoord.- drugs; drugs is het hoofd onderwerp van het boek. Als deze drugs er niet geweest was, zouden de problemen uit het boek er ook niet zijn.- schuld; David voelt zich op ieder moment dat hij bezig is met afkicken, schuldig tegenover zijn familie en iedereen. Maar ook Len voelt zich meerdere malen schuldig doordat ze het gevoel heeft dat ze door Davids verslaving de rest van het gezin verwaarloost.- verwaarlozing; Len verwaarloost de contacten met de kinderen en haar man, doordat ze de hele dag met David in haar hoofd zit. Dit gaat zelfs zo ver, dat Julientje bij een vriendin wil gaan wonen. En waarschijnlijk is dit ook een oorzaak dat Simon overspannen raakt.Deze kunnen we onderverdelen in de vier motieven; verhaal,- abstracte,- klassieke,- en leidmotieven. De verhaalmotieven kunnen we drugs en dood noemen. Maar verwaarlozing, schuld, liefde en angst zijn abstracte motieven, ze liggen namelijk onder tekstniveau. Klassieke motieven zitten niet echt in dit verhaal. En als leidmotief kan je het woordje ‘drugs’ nemen, in dit enkele woordje zitten zoveel emoties, problemen etc, in verstopt dat deze het hele boek karakteriseert.b) Personen en karakter (personages)round characters;David S– De zoon van Len en Simon, hij is grotendeels het probleem in het boek. Hij is de drugsverslaafde zoon die zijn ouders zo in de problemen brengt. Hij wordt beïnvloedt in de loop van het boek, ook al is er aan het einde nog geen echte verbetering.Len S– De moeder van David S., heeft erg veel problemen met en om haar zoon. Waardoor ze haar eigen leven vaak niet kan leven, alleen aan het eind van het boek lukt haar dat steeds meer. Ze heeft echt ontwikkeling in de loop van het verhaal.flat characters;Simon S – De vader van David S., heeft ook moeite met zijn zoon. Maar zijn gevoelens worden niet beschreven, je leert hem dan ook niet echt kennen.Juliët S – De oudste dochter van Simon en Len, en het jongere zusje van David. Ze heeft het heel moeilijk in haar jeugd, in het begin al toen ze nog jong waren want toen kreeg David ook al alle aandacht. Maar ook als ze pubers zijn krijgt ze het heel moeilijk. Minder aandacht van haar ouders, geen prettige sfeer thuis, maar ze wordt op school ook gepest als zusje van de ‘speedfreak’.Josien S – De jongste dochter van Len en Simon, en zusje van David. Wordt weinig over verteld in het verhaal.Oma – De moeder van Len, blijft David steunen met geld en aandacht, ondanks dat hij aan de drugs is. Dit houdt David langer aan de drugs omdat hij weet dat hij bij iemand aan kan blijven kloppen. Ook bedreigd David haar wel eens voor dat geld.Gerrie – Moeder van Bennie, aan haar heeft Len veel steun gehad, omdat Gerrie alles al eens meegemaakt had met haar drugsverslaafde zoon, Bennie.Tom – De man van Gerrie, draait aan het eind van het boek een beetje door. Verder niet veel ontwikkeling.Bennie – drugsverslaafde zoon van Gerrie en Tom, heeft min of meer ervoor gezorgd dat David met drugs in aanraking kwam. Sterft later aan een overdosis drugs.Henriëtte – Kinderpsychologe die David en zijn ouders in zijn kleutertijd help om te ontdekken waar zijn problemen liggen.Kees – psycholoog, die David helpt door met hem te praten nadat hij een ‘bad trip’ heeft gehad. Maar begeleid hem ook tijdens het gebruiken van drugs.Marleen – Een van de vriendinnen van David, maar met haar is het vrij serieus (tot op welke hoogt je het ‘serieus’ kan noemen) Ze helpt David met het afkikken, maar ze wordt zwanger van hem en besluit bij hem weg te gaan en het kind alleen op te voeden.c) RuimteHet verhaal speelt zich grotendeels af in het huis van de familie S. in Den Haag, waar de familie later is gaan wonen. Het eerste gedeelte speelt zich in hun eerste huis af, en later worden de verblijfplaatsen van David ook nog beschreven. (zoals zijn kamers, de caravan en het afkickcentrum) Hoe het huis van de familie S. eruitziet is niet beschreven en mag dus zelf ingevuld worden. Wel wordt er beschreven wat er allemaal in het huis afspeelt. Het huis moet een warme plek zijn met gezelligheid en veiligheid, maar door de invloed van David is die dat niet meer. Hier is de ruimte contrasterend met het verhaal, want het is een symbolische ruimte voor de gebeurtenissen van het verhaal. Over David zijn eigen kamers kan je ook wat zeggen dat het er een enorme puinhoop is, net zo als zijn eigen leven. Ook is rommel een symbool voor alle drugsverslaafden, en laat het zien dat David ook zelf met zich over hoop ligt. (vb. Als je naar het stuk kijkt, dat hij een relatie heeft met Marleen, is het huis netjes. Het ging op dat moment dan ook goed met hem.)d) Thema

Als je een drugsverslaafde zoon hebt, welke gevolgen dat dan heeft voor je sociale leven. En hoe je daar mee om moet gaan.e) GrondgedachteProbeer altijd het beste te doen voor je zoon/kind, ook al is die oplossing niet altijd de leukste.B. Waarderinga) Realiteitsgehalte;

Het realiteitsgehalte van dit boek is vrij hoog. Je weet dat tegenwoordig steeds meer jongeren aan de drugs raken. Het begint met een jointje proberen, net zoals bij David. Maar later wordt dit gebruik steeds meer uitgebreid naar de sterkere drugs. En ik weet zeker dat er een hele hoop moeders zijn die net zo hard als Len moeten vechten om hun zoon weer ‘clean’ te krijgen.b) ethisch;

Ethisch gezien komt wat David doet niet overeen met de sociale normen en waarden. Hij liegt, hij sloopt dingen, en het allerergste, hij steelt en bedriegt zijn eigen familie. Len voldoet een groot gedeelte van het boek wel aan de normen en waarden. Maar als ze op een gegeven moment is ingestort niet meer.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen