U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Constantijn Huygens - De Zeestraat.
Deze versie komt van http://www.studentsonly.nl/uittreksels/bv.asp?BvID=284 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 520 woorden.

Bibliografie
Eerste uitgave: 1667, op 12 mei 1667 toevoeging 30 regels, betekenissen van ‘weg’.
Gelezen editie: Cahier voor Letterkunde, Meulenhof educatief Amsterdam, 1977 tweede druk, H.A. Huygens-Wijma.
Bezorger: geen, wel tekstverklaringen door H.A. Huygens-Wijma


Samenvatting
Feiten van het werk

opbouw: 1024 versregels (Alexandrijnen), verantwoording uitgave, ontwerp en aantekeningen.
taal: verstandelijk beschouwend, beetje verheven, geen gewone spreektaal. Hij laat zich meeslepen door de ‘weg’, nauwkeurige observaties.
personages: Het is een groot gedicht, er worden diverse ‘personages’ aangestipt, maar niemand heeft echt een rol. Geschreven vanuit de ik-figuur, ik-verteller.
motieven: wanbeleid van een regering (nog steeds actueel), eer, geld, gedraal van ambtenaren, moraal.
vorm: lofdicht met sterk didactisch karakter.


3. Thema van het werk

Goede ideeën worden altijd wel een keer uitgevoerd. Volhouders krijgen hun zin. De bouw van de Zee-straat.


4. Periode waarin het werk geschreven is

Huygens is in dienst van de drie prinsen van Oranje (Frederik Hendrik, Willem II en Willem III) als minister van Buitenlandse zaken. In die functie is hij vier jaar in Frankrijk om Oranje terug te winnen voor de stadhouder. Huygens had het plan voor de zeestraat al in 1653 verdedigd tegenover alle bezwaren. Hij was diplomaat en dat eiste zijn aandacht op. Hij reisde af naar Frankrijk om Oranje terug te krijgen. Ondertussen werd de zeestraat toch aangelegd. Zijn vriend Soetens heeft octrooi op het plan aangevraagd en de zeestraat is bijna klaar als Huygens terugkomt. Het werk is na de Tachtigjarige oorlog geschreven, er is een redelijke band tussen de vorsten in Europa.

5. Gegevens over de auteur

Constantijn Huygens (1596-1687), geboren Den Haag in een voorname familie, die erg Oranjegezind is. Zijn van Brabantse afkomst. Renaissance-opvoeding (klassieke en moderne talen, retorica, muziek, wiskunde, tekenen, dansen, sporten). Draagt een bril (blijkt uit autobiografische teksten), ontmoet talloze beroemdheden, is vader van Christiaan (uitvinder v.h. slingeruurwerk), hobby’s: componeren, architectuur, musiceren, schrijven. Is Calvinist, moralist en autobiograaf. Stijl heel vernuftig, moeilijk.

6. Samenvatting van het werk


Hij begint met te vertellen dat het een roerige wereld is. Hij heeft met succes het Prinsdom Oranje weer verworden, prijst het prachtige Den Haag, beschrijving van de straat zelf, Scheveningers mogen geen klachten hebben, adviezen over de tol, redenen om gebruik te maken van de straat, jeugd oproepen om naar het strand te gaan om er ‘wijsheid’ te vergaren. Kaartspel als bron van veel ellende, straat dient tot meerdere glorie van het land en de financiën. Dan nog 30 verzen over de betekenis van ‘weg’. Het lijkt vrij arrogant en toch is Huygens dat niet.

7. Socio-culturele invloeden in het werk

Het hele verhaal van Oranje wordt vermeld. Allerlei beleidszaken en andere politieke gebeurtenissen passeren de revue. Vrouwen zijn ondergeschikt aan mannen en in ieder geval niet zo slim. (Nu zal het moeilijk zijn geweest voor iedereen om slimmer te zijn dan Huygens, aangezien hij een briljant man was).

8. Waardering

cultuurhistorisch: Er komt een aantal belangrijke geschiedkundige aspecten aan bod, die zeker interessant zijn. Verder is er ook weer weinig veranderd in de ambtenarij.
didactisch: Vrij moeilijk voor een middelbare school, hoewel het wel mogelijk is. Zie het als een lofzang op b.v. de Eiffeltoren.
esthetisch: Ik vond het wel leuk om te lezen, tegen de achtergronden van de tijd gezien. Nooit geweten dat er in die tijd al een weg was van Den Haag naar Scheveningen. Huygens zou nu zijn ogen uitkijken als hij de populariteit zag.


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen