U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Anoniem, - Karel Ende Elegast.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=2889 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1131 woorden.

Auteur
onbekend, waarschijnlijk een Vlaming

Titel en ondertitel
Karel en Elegast, Tekst en vertaling


Genre
Ridderroman. Er wordt behoorlijk veel bloed vergoten, de vrouw is eigendom van de man, Karel de Grote beleeft avonturen die hij niet beleefd kan hebben. (Epische concentratie)
Het is een lang verhalend gedicht over de avonturen van ridders, in dit geval dus Karel de Grote en Elegast.


Korte Samenvatting
Het boek gaat over Karel de Grote. Hij ligt te slapen tot een engel hem oproept om uit stelen te gaan, dit is een opdracht van God. Karel vindt het helemaal geen goed idee om te gaan stelen omdat dit een grote schande is en hij is immers koning en keizer. Toch gehoorzaamt hij aan de wens van God. Omdat God hem van goede wil is laat hij alle mensen uit het kasteel slapen. Als Karel het paleis uitgaat richt hij eerst zijn gebed tot God. Terwijl hij een nabijgelegen bos inrijdt denkt hij aan al de dieven die hij heeft laten veroordelen en dan denkt hij met name aan Elegast, een edelman die moet stelen om aan de kost te komen.
Karel heeft deze zijn kasteel en land afgenomen en heeft hierbij ook Elegast’s volgelingen in armoede “ondergedompeld” .Karel hoopt dat hij deze Elegast zal tegenkomen, om samen met hem uit stelen te kunnen gaan. Dan komt Karel een in het zwart geklede ridder tegen. Met hem gaat hij een duel aan. De ridder denkt ondertussen dat hij deze vreemdeling wel van zijn mooie dingen zal ontdoen en als hij kwade bedoelingen heeft ten gevolge de koning dan zal er wat zwaaien. Het gevecht is spannend, maar uiteindelijk wint Karel (met de hulp van God) doordat de zwarte ridder zijn zwaard in tweeën slaat op de helm van de koning. De koning slaat nu niet toe, omdat dit niet eervol is. De koning wil de naam van de ridder weten die dus inderdaad Elegast is. Als Elegast vraagt wat de ridder doet ‘s nachts liegt Karel. Hij zegt dat hij Adelbrecht heet en ook dief is. Hij stelt voor om samen uit stelen te gaan. In het kasteel van de koning. Elegast vindt dit geen goed idee want hij draagt de koning nog steeds een warm hart toe, hij stelt voor om bij Eggeric van Eggermonde te gaan stelen. Deze is getrouwd met de zus van de koning.
Om binnen te komen hakken ze een gat in de muur van het kasteel, de koning doet dit zo onhandig dat Elegast liever alleen naar binnen wil. Elegast beheerst fantastische toverkunsten, zo heeft hij onder andere een kruid waarmee je honden en hanen kunt verstaan. De dieren zeggen dat de koning in de buurt is, Elegast wordt hierdoor wel een beetje ongerust. Toch gaat hij naar binnen ,alleen, want Adelbrecht is een wel erg onhandige dief. Elegast brengt alle mensen in slaap met zijn toverkunsten en wil nadat hij het kasteel leeggehaald heeft alleen nog een zadel stelen uit de slaapkamer. Er zitten alleen honderden bellen aan dit zadel en hiervan wordt Eggeric wakker. Hij is erg gespannen en zijn vrouw vraagt wat er toch aan de hand is, dan vertelt hij dat ze een aanslag beramen op de koning en hij noemt alle namen van de betrokkenen. Zijn vrouw is het hier niet mee eens, als ze hier iets van zegt slaat Eggeric haar een bloedneus. Dit bloed vangt Elegast op in een handschoen. Hierna gebruikte Elegast weer een toverspreuk. Helemaal in de war komt hij weer bij Adelbrecht, waar hij het verhaal vertelt. De koning dankt God dat Hij hem uit stelen stuurde, anders was hij nooit achter dit verraad gekomen.
Dan gaat het snel. Als Eggeric en de zijnen aankomen in het kasteel worden ze gevangen genomen. Toch blijft Eggeric de aanklacht ontkennen, de koning daagt hem uit tot een gevecht en zendt bodes het bos in om Elegast te zoeken. Als Elegast deze confrontatie zou aannemen zou Karel hem weer zijn aanzien teruggeven. Blij gaat Elegast in op dit verzoek onder het rijden biddend tot God. Elegast is aangekomen in het kasteel, hij bidt eerst tot God en dan vertelt hij zijn verhaal.
Hij daagt Eggeric uit tot een tweekamp, Eggeric moet nu wel, een tweekamp vindt hij toch beter dan een onthoofding. Dan is het bijna tijd voor het gevecht. Elegast richt zich tot God, Eggeric bidt helemaal niet. Het wordt een zware strijd, maar uiteindelijk wint Elegast met de hulp van God en de koning, nadat hij Eggeric eerst nog een keer gespaard heeft. Nu kan Elegast dankzij God in ere hersteld worden en hij krijg Eggerics vrouw er nog bij ook. Eggeric en de zijnen worden ter dood veroordeeld.

Personages
Karel/Adelbrecht De koning/keizer die geliefd is door God en omdat Hij hem wil redden Karel uit stelen stuurt. Een zeer vroom man, die erachter komt dat hij ook dingen fout gedaan heeft en met de hulp van God zijn fout kan herstellen.
Elegast Een ridder waarvan Karel onrechtmatig de bezittingen heeft afgenomen. Ondanks dit gebeurde blijft hij de koning trouw. Hij moet stelen om aan de kost te komen, maar blijft ook God trouw. Hij steelt ook alleen van de rijken (een soort Robin Hood dus) Deze Elegast is natuurlijk de goedheid zelve, het is niet zijn schuld dat hij moet stelen om aan de kost te komen, maar met Gods hulp verandert er iets in zijn leven.
Eggeric Een slechte ridder die een aanslag beraamt op de koning. Hij is zelfs zo slecht dat hij zijn vrouw slaat en niet eens bidt voor hij de strijd aangaat. Natuurlijk verliest hij dit.

Thema
Het thema is volgens mij meer een moraal. Als je maar vertrouwt op de hulp van God komt alles goed.

Waardeoordeel
Ik vond het wel leuk om te lezen. Het is leuk om te weten wat mensen in de Middeleeuwen interessant vonden om te lezen, hoewel ik eerder denk aan luisteren .Het origineel is in rijm, zodat je het makkelijker kunt onthouden om voor te dragen. Verder vind ik die nadruk op God wel grappig, maar er zijn ook toverkunsten in, wat toch weer vrij heidens is, zou ik denken. Wat je er ook uit op kunt maken is dat de mensen zelf niet echt ergens de hand in hadden, het is toch vooral God die er voor zorgt dat de dingen gebeuren, al dan niet op de juiste manier. Verder zijn er toch nog de nodige gevechten en bloedvergieten. Voor elk wat wils dus.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen