U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Anoniem, - Karel Ende Elegast.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=3620 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1106 woorden.

1. Zakelijke gegevens
a. De schrijver van Karel en Elegast is onbekend, maar was naar alle
waarschijnlijkheid een Vlaming. De man die het boek dat ik gelezen heb heeft
bewerkt en vertaald uit het Middelnederlands, is H. Adema.
b. Karel en Elegast, Taal en Teken, Leeuwarden, 1989, vierde druk, 63 blz.
(eerste druk 1984)
c. Het boek is een voorhoofse ridderroman.

2. Eerste reactie
a. Ik moest 'Karel en Elegast' verplicht lezen voor het vak Nederlands.
b. Ik vond het boek wel leuk om te lezen, want het was kort en niet zo
langdradig. Wel vond ik het vrij onrealistisch en zeer op de normen en
waarden van die tijd gericht.

3. Verdieping
a. Het verhaal gaat over koning Karel. In de nacht voor de hofdag wordt hij
wakker doordat een engel hem roept. Deze vertelt hem dat hij door God is
gezonden om te vertellen dat Karel uit stelen moet gaan. Karel wil eerst
niet luisteren, maar de engel vraagt het tot drie maal toe. Drie is een
geladen, goddelijk getal en Karel kan niet weigeren. Hij trekt zijn harnas
aan en gaat naar buiten. De wachten slapen, zodat het hem geen moeite kost
om ongezien weg te komen. Buiten bedenkt hij hoe en waar hij moet gaan
stelen. Dan moet hij denken aan Elegast, een vroegere vazal, die voor een
kleinigheid van het hof verbannen is en nu als roofridder leeft. Hij zal wel
weten waar Karel kan gaan stelen. Als er een ridder, die helemaal in het
zwart is gekleed voorbijrijdt, wil geen van beiden zich bekend maken en er
ontstaat een gevecht waarbij Karel wint. De ridder blijkt Elegast te zijn en
Karel geeft zich uit voor Adelbrecht. Ze besluiten samen uit stelen te gaan
en Elegast stelt voor Karel's zwager Eggeric van Eggermonde te beroven.
Elegast heeft een toverpoeder waardoor hij met dieren kan praten en hij
hoort dat de koning in de buurt is, maar Karel weet hem te overtuigen dat
het niet zo is. Elegast sluipt het kasteel in en bereikt de kamer van
Eggeric en zijn vrouw. Eggeric geeft de buit door aan Karel, die buiten
staat te wachten. Dan ziet Elegast een prachtig, kostbaar zadel en pakt het.
Eggeric en zijn vrouw horen het gerinkel van de talloze versieringen en
worden wakker. Elegast kruipt snel onder het bed om zich te verstoppen. Dan
hoort hij Eggeric zijn vrouw vertellen dat haar broer Karel de volgende dag
vermoordt zal worden. Zij zegt dat ze het daar niet mee eens is en Eggeric
slaat haar in het gezicht. Elegast vangt het bloed op om het aan Karel te
laten zien. Nu begrijpt Karel waarom hij uit stelen moest gaan. Dan keert
Karel terug naar het kasteel. Elegast blijft achter, omdat hij zich schaamt
voor zijn koning, waaruit blijkt dat hij hem nog steeds trouw is. De
volgende dag worden de verraders ontmaskerd. Elegast wordt gehaald om te
getuigen tegen Eggeric. Er volgt een tweegevecht dat als godsgericht dient.
Elegast wint en dat bewijst dat Eggeric schuldig is. Elegast wordt weer in
ere hersteld en krijgt de vrouw van Eggeric.
b. Het verhaal speelt rond 700, de tijd waarin Karel de Grote heerste. Dit
is een tijd waarin het leenstelsel heerste en trouw erg belangrijk was, dus
het is ook een belangrijk aspect in het verhaal. Het verhaal wordt verteld
door een alwetende verteller.
In het verhaal wordt in chronologische volgorde verteld.

Verhaalfiguren:
Koning Karel: Karel is een eerzaam, gelovig man en heerser over een groot
rijk. Hij is een round character, aangezien er tijdens het verhaal ook
zwaktes van hem aan het licht komen en blijkt dat hij heel menselijk is,
bijvoorbeeld aan dat hij onhandig is bij het stelen, hij Elegast verkeerd
inschat en aan de woorden van de engel twijfelt.
Elegast: Elegast is een roofridder, maar alleen uit bittere noodzaak. Hij
stal alleen van de rijken en liet de armen, handelaren en de mensen op
bedevaart met rust en hij is ondanks alles trouw aan de koning. Hij is een
flat character, omdat hij vooral een personificatie is van het goede.
Eggeric: Eggeric is een sluwe, op macht beluste, ontrouwe vazal en hij wil
de koning vermoorden. Ook hij is een flat character, een personificatie van
het slechte.

c. Het thema van het verhaal is vooral trouw. Een goed vazal moet trouw zijn
aan zijn leenheer en geloven in god. Hij moet voor hem vechten, hem
bescherming geven, hem financieel steunen en hem helpen het land te
besturen. Typerend hiervoor zijn de stukken waarin Elegast zijn overdreven
trouw aan de koning toegeeft en het stuk dat Eggeric wordt ontmaskerd als
verrader.
De titel slaat natuurlijk op Karel en Elegast, de hoofdfiguren van het
verhaal, en dan natuurlijk ook op de trouw en respect tussen die twee.
d. Het verhaal is overgeleverd in handschriften en gedrukte uitgaven uit de
14e, 15e en 16e eeuw. De schrijver is onbekend, maar hij was waarschijnlijk
een Vlaming.
Het verhaal is in een tijd geschreven waarin het
leenstelsel met vazallen en een leenheer een belangrijke rol speelde.
Belangrijk is dan vooral de trouw die voor een leenheer moet bestaan.
Het is een duidelijk voorhoofse ridderroman, omdat brute kracht,
heldhaftigheid en trouw een zeer grote rol spelen.
Het verhaal is heel typerend voor de tijd waarin het geschreven is.

4. Beoordeling
Ik vind Karel en Elegast wel een leuk boek, vooral omdat het kort is en er
niet teveel om de dingen wordt heen gedraaid.
Ook is het boek plezierig om te lezen, omdat de waarden waar men in de tijd
waarin het verhaal werd geschreven aan hechtte, namelijk trouw,
heldhaftigheid enz., zo erg wordt overdreven dat het niet echt realistisch
is, maar wel grappig om te lezen.
Het verhaal is bevat geen voor mij herkenbare situatie, probleem of vaak
gebruikt thema en daardoor en 'Karel en Elegast' een verrassend, nieuwe kijk
op literatuur.
Om bovenstaande redenen zou ik een ander wel aanraden om het verhaal te
lezen, zeker als het voor school is.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen