U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Anoniem, - Karel Ende Elegast.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=6787 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 821 woorden.

?, Karel ende Elegast


Inleiding


De onbekende dichter van het oorspronkelijke verhaal was naar alle waarschijnlijkheid een

Vlaming. Over de datering van dit verhaal is niets met zekerheid te zeggen. Op grond van

het voorhoofse karakter en het veelvuldig gebruik van het oude drie-heffingenvers plaatsen

sommigen het in het eind van de 12e eeuw; anderen kiezen door de nadrukkelijk aanwezige

christelijke levenssfeer en verteltechnische gaafheid voor de tweede helft van de 13e

eeuw. Het verhaal is aan ons overgeleverd in een zestal 14e- en 15e-eeuwse

handschriftfragmenten en een zestal 15e- en 16e-eeuwse gedrukte uitgaven. Doordat deze

verhalen rond Karel de Grote (plm.800 na Chr.) eeuwenlang mondelingwerden overgeleverd,

vormen ze uiteraard geen historisch betrouwbaar beeld van Karels tijd en lotgevallen.

Het boek is een voorhoofse ridderroman, dat blijkt uit de aanwezigheid van elementen

zoals bruut geweld, krijgshaftigheid, trouw aan de leenheer en ondergeschiktheid van de

vrouw de boventoon voeren. Ook zitten er Germaanse trekjes in, zoals verdeling van de

buit, de toverachtige zaken en de regeling van de rechtspraak. Omdat Karel de Grote

centraal staat, worden deze verhalen ook wel Karelromans genoemd. De Karelromans werden

pas een paar eeuwen na Karels dood populair,doordat ze gebruikt werden als reclame voor de

kruistochten. Karel vocht nl ook tegen de Saracenen.

Thema

Ein van de belangerijkste thema's is trouw aan en eer voor de heer, die tegenover

ontrouw en verraad staan. Trouw en eer van Elegast voor Karel de Grote, ondanks dat hij

verbannen was en in ongenade was gevallen. Ontrouw en verraad van Eggeriks kant, die Karel

de Grote van de troon wil stoten, terwijl hij Karels vertrouwen geniet. Een tweede

belangrijke thema is God. God neemt Karel in bescherming door hem wakker te maken en uit

stelen te sturen. Zo wordt Eggeriks plan verhinderd. De verhouding leenman-leenheer

bestaat niet alleen tussen mensen, waarbij de leenman ondergeschikt is aan de leenheer,

maar ook tussen Karel en God, warbij Karel ondergeschikte is. Doordat Karel trouw aan God

is, ook al begrijpt hij hem niet, wordt hij niet gedood.

Personen

Karel de Grote: Hij is keizer van heel Europa en verblijft op dat moment in Ingelheim.

Karel is een zeer vroom man, en staat daardoor onder speciale bescherming van God, die hem

uit stelen stuurt.Eggerik en Elegast zijn beiden eigenlijk het tegendeel van wat zij

lijken te zijn. Eggerik is een in aanzien staand Hertog, die Karel wil vermoorden. Elegast

is, nadat hij door Karel verbannen is, roofridder geworden. Hij berooft alleen rijke

mensen en blijft, ondanks zijn verbanning, trouw aan Karel.

Titel

De titel 'Karel ende Elegast' is duidelijk; het verhaal gaat over hen.

Tijd

Het verhaal speelt zich rond 800 na Chr. af, want toen leefde Karel de Grote.

plaats:

Het verhaal speelt zich af rond Ingelheim aan de Rijn, dat staat letterlijk in de

tekst.

Inhoud

Op een nacht, de nacht voor de hofdag, ligt Karel de Grote te slapen in zijn kasteel in

Ingelheim aan de Rijn, als hij plots geroepen wordt door een engel. Nadat de engel drie

keer zegt dat Karel uit stelen moet gaan, gaat hij, want het is bevel van God. Tot zijn

verbazing zijn alle deuren al voor hem geopend, daar zorgde God voor. Karel rijdt op zijn

paard het kasteel uit en gaat een nabijgelegen bos in. Omdat hij uit stelen moet gaan,

denkt hij aan Elegast, die hij van het hof verbannen heeft, die nu ook de aan kost komt

met stelen. Op een kruising komt hij een in het zwart geklede ridder tegen. Nadat ze geen

van beiden elkaar het eerst willen begroeten(dan geef je toe dat je ondergeschikt aan de

ander bent) begint een langdurig tweegevecht, wat Karel uiteindelijk wint. Karel, die de

naam Adelbrecht gebruikt, en de zwarte ridder, die Elegast blijkt te zijn, besluiten om

samen uit stelen te gaan. Karel stelt voor om bij de koning te gaan stelen, maar Elegast

verwerpt dat als een trouwe vriend v.d. koning. Elegast weet wel waar ze kunnen gaan

stelen, namelijk bij de zwager van Karel de Grote, Eggeric van Eggermonde. Daar aangekomen

blijkt dat Elegast heel handig en Karel heel onhandig in inbreken is. Nadat ze wat

toverkruid in de mond nemen en de dieren horen spreken gaat Elegast naar binnen en steelt

net zo veel als hij wil, doordat hij iedereen in het kasteel in slaap kan brengen. Daarna

wil Karel weggaan, maar Elegast wil eerst een zadel van Eggerics kamer stelen. De bellen

aan het zadel maken echter zo'n lawaai dat Eggeric wakker wordt en Elegast zich onder het

bed moetverschuilen. Daar hoort Elegast Eggeric over een moord op de koning (Karel de

Grote) praten. Eggerics vrouw is het daar niet mee eens en Eggeric mept haar een

bloedneus. Elegast vangt wat bloed op als bewijs en brengt dan het echtpaar van Eggermonde

in een diepe slaap. Buiten vertelt Elegast alles aan Karel, die Elegast zegt dat hij de

volgende morgen naar de koning moet gaan, terwijl hijzelf het aan de koning vertelt. Karel

komt veilig weer in zijn kasteel vertelt aan zijn vertrouwelingen over de komende aanslag.

Ze nemen Eggeric en diens volgelingen gevangen en er volgt een tweegevechttussen Eggeric

en Elegast, om Eggerics schuld te bewijzen. Elegast bidt eerst tot God, Eggeric niet. Na

een lang gevecht wint Elegast en wordt hij weer in ere herstelt, hij krijgt Eggerics

ex-vrouw, zuster van Karel de Grote als vrouw. 

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen