U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Anoniem, - Karel Ende Elegast.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=5552 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1245 woorden.

Algemene gegevens

Titel: Karel en Elegast (tekst en vertaling)
Auteur: onbekend
Vertaler: H. Adema
Eerste druk: 1982 (voor het eerst opgeschreven in +/- 1250)
Gelezen editie: 6e druk
Uitgeverij: Taal & Teken, Leeuwarden
Auteur

De schrijver van Karel en Elegast is onbekend. Zeer waarschijnlijk was hij een Vlaming. De door mij gelezen editie is bewerkt en vertaald uit het Middeleeuws door H. Adema.
Bedoeling van de schrijver

Ik denk dat de schrijver in de eerste plaats een spannend ridder verhaal heeft willen schrijven met de typerende kenmerken uit die tijd. Het verhaal is eerst mondeling doorverteld en pas rond 1250 opgeschreven dus het verhaal is door de jaren heen waarschijnlijk wel veranderd. Maar de hoofdgedachte is hetzelfde gebleven. Een strijd tussen het goede en het kwade waarbij het goede overwint. Gods hulp is daarbij heel belangrijk.
Titelverklaring

De titel Karel en Elegast verwijst naar de twee hoofdpersonen in het verhaal en de trouw en het respect tussen deze twee. Elegast heeft respect voor de koning en als Karel de Grote samen met Elegast uit stelen gaat leert die ook respect voor Elegast te hebben.
(Karel de Grote was keizer van 800-814. Rond 785 was er werkelijk sprake van een samenzwering tegen hem).


Genre

Het is een voorhoofse ridderroman. Voorhoofs omdat elementen als trouw aan de leenheer, krijgshaftigheid en brute gevechten een grote rol in het verhaal spelen.
Het is een verhaal over de avonturen van ridders, in dit geval dus die van Karel de Grote en Elegast.
Het verhaal is heel typerend voor de tijd waarin het geschreven is.
Perspectief

Het boek is geschreven in de alwetende vertelsituatie. Het is een auctoriaal verhaal. Het verhaal wordt als het ware aan je verteld.
Tijd

De periode waarin het verhaal zich afspeelt is rond 800n Chr (in die tijd leefde Karel de Grote). De verhalen zijn vanaf die tijd eeuwenlang doorverteld en +/- 1250n Chr. opgeschreven. De vertelde tijd is een dag en een nacht. Vanaf dat hij 's nachts uit stelen gaat tot de volgende dag als Eggeric ontmaskerd wordt. Er zitten kleine tijdssprongen tussen die nacht en die volgende dag. De verteltijd is korter dan de verhaaltijd. Het verhaal wordt chronologisch verteld en er zitten geen flash-backs in.
Ruimte
Het verhaal speelt zich af rond Ingelheim aan de Rijn, dat is letterlijk uit de tekst te halen.
Belangrijke ruimtes zijn:
- Het kasteel van Karel de Grote
- Het bos waar Karel Elegast ontmoet.
- Het huis van Eggeric, waar Elegast hoort dat er een moord op de koning wordt beraamd.
- Het slagveld, waar Elegast Eggeric doodslaat

Thema en motieven
Het thema dat centraal staat in dit verhaal is trouw. Je moet trouw zijn aan de leenheer en voor hem vechten, hem bescherming geven en hem altijd steunen. Dit komt duidelijk naar voren in de overdreven trouw van Elegast aan Karel ondanks dat hij verbannen is uit zijn rijk, maar ook in de ontrouw van Eggeric.
Heel duidelijk is het motief van het christelijke geloof:
- Karel, die vol onbegrip is over het bevel uit stelen te gaan, gehoorzaamt toch als God hem voor de derde keer een boodschap geeft.
- Als Karel uit het kasteel gaat hoort niemand hem, dankzij Gods hulp.
- Als Karel buiten om Gods bescherming vraagt komt Elegast.
- Voor het vechten bidt Elegast uitvoerig en Eggeric juist niet.
- Karel verzoekt God de strijd te beslissen.
- God laat het hele gebeuren afspelen om Karel het verraad tijdig te laten ontdekken.
Hoofdpersonen

* Koning Karel de Grote: hij is een eerzaam, gelovig man en heerser over een groot
rijk. Hij is een round character. Tijdens het verhaal komen ook zwaktes van hem aan het licht en blijkt dat hij heel menselijk is, bijvoorbeeld aan dat hij onhandig is bij het stelen, hij Elegast verkeerd inschat en aan de woorden van de engel twijfelt.
* Elegast: Elegast is een roofridder, maar alleen uit bittere noodzaak. Hij stal alleen van de rijken en liet de armen, handelaren en de mensen op bedevaart met rust en hij is ondanks alles trouw aan de koning. Hij is een flat character.
Elegast = Elvegast, de Elfenkoning. Elegast nog heel wat van de elfennatuur: hij kan sloten laten openspringen, met toverwoorden iemand doen inslapen en de taal der dieren verstaan.
* Eggeric: Eggeric is een sluwe, op macht beluste, ontrouwe vazal en hij wil de koning vermoorden. Ook hij is een flat character.
Kernpassage

Het tweegevecht als godsgericht is de belangrijkste gebeurtenis in het verhaal. Het is een strijd tussen het goede en het kwade en God laat het goede overwinnen.
Samenvatting

In de nacht voor de hofdag wordt Karel door een engel wakker gemaakt. Die vertelt hem dat hij uit stelen moet gaan. Als de engel het tot drie maal toe vraagt kan hij niet meer weigeren (drie is een goddelijk getal). Ongemerkt verlaat hij de burcht. Hij denkt aan Elegast, een vroegere vazal, die voor een kleinigheid van het hof verbannen is en nu als roofridder leeft. Hij zou wel weten waar Karel kan gaan stelen.
Als een ridder in het zwart voorbijrijdt, wil geen van beiden zich bekend maken en er ontstaat een gevecht waarbij Karel wint. De ridder blijkt Elegast te zijn en Karel geeft zich uit voor Adelbrecht. Ze besluiten samen uit stelen te gaan bij Karels zwager, Eggeric van Eggermonde.
Elegast heeft een toverpoeder waardoor hij met dieren kan praten en hij hoort dat de koning in de buurt is, maar Karel weet hem te overtuigen dat het niet zo is.
Elegast sluipt het kasteel in en bereikt de kamer van Eggeric en zijn vrouw. Elegast ziet een prachtig zadel en pakt het. Eggeric wordt wakker van het gerinkel van de versieringen eraan. Elegast verstopt zich onder het bed. Hij hoort Eggeric zijn vrouw vertellen dat haar broer Karel de volgende dag vermoordt zal worden. Zij is het daar niet mee eens en Eggeric slaat haar in het gezicht. Elegast vangt het bloed op om het aan Karel te laten zien.
Karel begrijpt nu waarom hij uit stelen moest gaan. Hij gaat terug naar zijn kasteel.
Elegast blijft achter, omdat hij zich schaamt voor zijn koning. De volgende dag worden de verraders ontmaskerd. Elegast wordt gehaald om te getuigen tegen Eggeric. Er volgt een tweegevecht dat als godsgericht dient. Elegast wint en dat bewijst dat Eggeric schuldig is. Elegast wordt weer in ere hersteld en krijgt de vrouw van Eggeric.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen