U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Anoniem, - Karel Ende Elegast.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=9790 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1314 woorden.

Verwachtingen en eerste reactie:Ik heb dit boek gekozen omdat ik toch een boek moest lezen van voor 1880 en daarbij het idee had dat deze wel interessant zou zijn omdat het een toch redelijk bekend boek is. Ik verwachtte een echt ridderverhaal, omdat het toch over Karel ging, en bij de naam Karel denk ik aan Karel de Grote dus aan een ridderverhaal. Hoewel ik niet zoveel van ridderverhalen hou, had ik toch het idee dat dit boek toch niet zo’n simpel ridderverhaal was en dat was ook één van de redenen dat ik dit boek ben gaan lezen. Waar ik nog wel problemen mee verwachtte, is het lezen van het oud- Nederlands. Vooral de zinnen waar je gewoon geen enkel Nederlands woord uit kan halen dat wij nu zelf gebruiken. Het is dus maar goed dat woorden vertaald bij staan, zo kan ik het boek in een redelijk snel tempo uitlezen.

Wat ik ook wel apart vond aan dit boek is dat alles eigenlijk doorverteld is en je dus niet weet of dit wel het echte originele verhaal is. Of men het echt zo over wil hebben laten komen. Het is dus eigenlijk wel jammer dat de schrijver anoniem is. In dat geval weet je namelijk echt zeker dat het een origineel, op dat moment bedacht, verhaal is.

Analyse opdracht A: Thema en motievenThema:


Het thema van het verhaal is trouw. Elegast is trouw aan de koning, ondanks dat hij is verbannen uit zijn eigen rijk. De trouw van Elegast aan de koning merk je erg goed omdat Elegast dit zelf nog een aantal keer zelf bevestigd.

Verder is ook Karel trouw aan God. Doordat Karel goed luistert naar God, hem dus trouw blijft, zal hij er op tijd achterkomen waarvoor God hem op deze manier wilde waarschuwen, namelijk voor Eggeric, de verrader.

Motieven:

Er zijn een aantal motieven in dit verhaal:

1. Tovenarij: Het toverkruid dat Elegast gebruikt om de dieren te kunnen horen. De tovenarij die door God voor Karel wordt gebruikt om zo iedereen in slaap te kunnen krijgen.

2. Getalsymboliek: Het getal 3 is een heilig getal, omdat het verwijst naar God als de Drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige geest. Als je drie keer eenzelfde opdracht kreeg, in dit geval dus God ’s opdracht voor Karel onschuldige mensen te gaan beroven, dan wist je dat het een boodschap van God was.

3. Bovenaardse wezens: De engel, de duivel en tot slot de duels. Veel onenigheden worden uitgevochten in duels.

4. God’ s hulp: God helpt eigenlijk bij elk probleem waar Karel tegenaan loopt. Karel bidt dan ook vaak tot God bij moeilijkheden om hulp.Verwerkingsopdracht:Voor deze verwerkingsopdracht heb ik uit het metropoolboek opdracht 31 uitgekozen, die te vinden is op bladzijde 23.De middeleeuwse samenleving was theocentrisch, dat wil zeggen dat God en godsdienst centraal stonden. Spelen God en godsdienst ook een (belangrijke) rol in het werk dat jij gelezen hebt?

Zo krijgt Karel van 3 keer van God te horen dat hij iets moet gaan stelen, voordat Karel het werkelijk doet. God helpt Karel constant bij het stelen en geeft Karel een boodschap door, zodat hij erachter komt dat Eggeric hem wil vermoorden. God helpt Karel te overleven en daarom speelt God een grote rol in het verhaal. Karel is dan ook erg trouw aan God waardoor het verhaal voor Karel een positieve afloop heeft.

Ook Elegast geeft duidelijk aan in God te geloven. Zo zei hij nadat Karel te kennen had gegeven dat hij iets van de koning wilde stelen:"Dat moet mi god verbieden. Si en leven niet diet mi rieden Dat ic den coninc dade scade. Al heeft hi mi bi quaden rade Mijn goet ghenomen ende verdreven, Ic sel hem al mijn leven Goet vrient sijn na mijn macht. In sijn scade en coem ic te nacht, Want hi is mijn gherechtig heere. Dade ic hem anders dan eere, Ic mochs mi scamen voor gode". Hij geeft aan de als hij de koning niet eerbiedig zou zijn, hou zich zo schamen voor God. Ook hij gelooft dus in God.Hoort het werk dat jij hebt gelezen bij een bepaalde stand (Bijvoorbeeld de adel, geestelijken of de burgers)?

Nee, Karel was dan misschien wel koning, Elegast was gewoon een dief. Dus om nou te zeggen dat het echt een geestelijk boek is, of juist een boek voor de burgers, nee. Het is een boek waarbij zowel de adelijke stand naar voren komt (Koning Karel) en de burgerlijke stand (Elegast).Is het werk anoniem verschenen, of weet je wie de schrijver is?

Bij ridderromans moet bedacht worden dat de verhalen rond Karel de Grote (ongeveer 800 n. Chr.) eeuwenlang mondeling werden doorverteld voordat ze omstreeks 1200 n. Chr. werden geschreven. De onbekende dichter van het oorspronkelijke Karel ende Elegast verhaal was naar alle waarschijnlijkheid een Vlaming. Wanneer het boek is geschreven is ook niet erg duidlijk. Er zijn geleerden die praten over de 12e eeuw, anderen over de 13e eeuw. De schrijver is dus onbekend en pas later overgeschreven en vertaald door anderen.Tot welk genre behoort het werk? Leg uit welke kenmerken van dit genre je in het boek terugvindt.

Het genre waaronder Karel ende Elegast wordt geplaatst is een ridderroman. Doordat Karel de Grote in deze voor-hoofse romans een grote rol speelt, worden zij ook wel Karelromans genoemd. Karel wordt in deze romans voorgesteld als een keizer steunend op Gods bescherming en de trouw van zijn leenmannen aan de ene kant, maar ook als een wreed, en vol wraakzucht handelend heerser en leenheer.

- Karelromans zijn verzonnen verhalen op rijm over Karel de Grote. Dit komt ook in Karel ende Elegast voor. Alles is gerijmd en het gaat naar alle waarschijnlijkheid over Karel de Grote.

- De verhouding tussen de leenheer (Karel) en zijn ridders (leenmannen) staat centraal. Daar heb ik in Karel ende Elegast weinig van gemerkt. Het was meer de onderlinge verhouding tussen Karel en Elegast die centraal stond.

- Belangrijke deugden zijn moed, kracht en trouw. Karel heeft moed, net zoals Elegast. Beiden zijn ze erg sterk en laten hun krachten ook duidelijk zien. Trouw zijn ze ook allebei. Karel is trouw aan God, Elegast is trouw aan God en koning Karel.

- Vrouwen spelen nauwelijks een rol. Ook dit klopt erg goed. De enige vrouw die heb kunnen opmerken in het boek is de vrouw van Eggeric, de verrader. Verder speelde de vrouw helemaal geen rol.

Evaluatie:Ik vond Karel ende Elegast een redelijk mooi boek. Redelijk omdat ik eigenlijk totaal niet van ridderverhalen hou. Ik lees liever boeken waar geen winnaar of verliezer in zit, maar dat kan bij een ridderverhaal niet uiteraard niet ontbreken. Daarom heb ik het boek ook redelijk snel gelezen omdat het een best wel oppervlakkig, voorspelbaar verhaal is. Karel wordt geholpen door God, dus Karel wint door hulp van Elegast. Erg voorspelbaar, wat ik jammer vind omdat ik liever naar iets toe lees waarvan ik niet weet waar ik naar toe lees. De spanning die ik het liefst had gezien was er niet, en daardoor vond ik het saai.

Wat ik wel weer mooi vond was de symboliek in het verhaal. Misschien ligt het aan het feit dat ik zelf katholiek ben, maar die heilige getallen doen me toch wel wat. Wanneer je aan het bidden bent, begin je ook altijd met Vader, Zoon en de Heilige Geest. Nooit heb ik geweten wat dat nou precies in hield, maar mede dankzij dit boek ben ik hier toch wel achtergekomen en draagt dit ook een steentje bij aan mijn geloof in God. Voor zover je dit geloof kan noemen, want qua geloof ben ik toch wel redelijk selectief.

Het is dat ik dit boek verplicht moest lezen en omdat het een niet zo’n dik boek was, maar om nou te zeggen dat ik echt genoten heb van dit boek? Zoals ik bij sommige boeken wel doe? Nee, dat zeker niet, maar ik het ook niet met tegenzin gelezen. Het was een gewoon normaal, beetje voorspelbaar, ridderverhaal.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen