U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Anoniem, - Het Roelandslied.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=2741 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 786 woorden.

1. Algemene gegevens

Auteur: Anoniem. Middeleeuwers vonden het individu niet zo belangrijk en daarom is dit verhaal anoniem geschreven.
Titel: Het roelandslied ( Chanson de Roland)
Eerste uitgave: 12e eeuw
Gelezen editie: H. Adema
Uitgeverij: Taal en Teken
Genre: Ridderroman, hoofse roman.

2. Inhoud

Karel de Grote heeft bijna heel Spanje veroverd op de Saracenen die onder bevel staan van koning Marcelijs. Marcelijs besluit om Karel te bedriegen door te zeggen dat hij zich overgeeft om zo de macht terug te krijgen als Karel terug naar Aken gaat. Maar Karel vertrouwt het niet en raadpleegt zijn neef Graaf Roeland. Hij adviseert Graaf Ganelon te sturen om orde op zaken te stellen. Deze gaat , maar hij denkt ten onrechte dat Roeland hem dood wil hebben en pleegt verraad met Koning Marcelijs uit wrok. Roeland zal namelijk bij de terugtocht de achterhoede voor zijn rekening nemen en die kan door de Saracenen makkelijk uitgeschakeld worden. Dat levert de voordelen op dat Marcelijs heerser van Spanje blijft en dat Roeland sneuvelt. Ganelon gaat vertellen dat de laatste Saraceense troepen op zee zijn omgekomen en Karel gaat terug naar Aken. Ganelon zegt dat Roeland de achterhoede moet nemen en hij stemt toe ondanks een vreemd voorgevoel. Als het leger door een smalle pas bij Roncevalles in de Pyrenee├źn gaat, vallen de Saracenen Roeland aan. Ridder Olivier dringt er bij Olivier op aan dat hij op zijn hoorn moet blazen zodat Karel weet dat ze aangevallen worden. Roeland weigert echter omdat hij vindt dat het zijn eer als ridder schaadt. De mannen vechten wat ze kunnen, maar de overmacht is te groot en als bijna iedereen is omgekomen blaast Roeland toch op zijn hoorn. Karel hoort het en snelt te hulp , maar hij is al te laat en iedereen is al gesneuveld inclusief Olivier en Roeland, die als laatste stierf. Karel wreekt hen door terug te keren en de Saracenen definitief te verslaan.

3. Plaats en tijd

Plaats: Roncevalles , Noord-Spanje
Milieu: Het leger van Karel de Grote
Tijd: Zomer van het jaar 778 na Christus
Functie: De sfeer die deze bovenstaande zaken oproepen is een groot leger dat moegevochten terug naar huis keert. Het is zomer en dus heel warm en de omstandigheden zullen dus niet erg comfortabel geweest zijn.
Vertelde tijd: Enkele weken

4. Personen

Hoofdpersonen: Graaf Roeland , ridder van Karel , grote man met veel moed, eergevoel en doorzettingsvermogen. Graaf Ganelon , ridder van Karel , verrader en alleen uit op eigen voordeel.
Koning Marcelijs , koning der Saracenen , sluwe man . Karel de Grote , koning der Franken, groot leider en veroveraar.
Beschrijving personages: Het zijn types, want ze veranderen niet van gedrag.
Belangrijke bijfiguren: Geen.

1


5. Perspectief

- Alwetende verteller

6. Opbouw en einde

- Het verhaal is niet chronologisch opgebouwd en men valt dus midden in het verhaal.
- Er zijn geen flashbacks.
- Er zijn veel tijdverdichtingen zoals bijvoorbeeld de tijd dat iemand het bericht van Marcelijs aan Karel gaat vertellen of dat Roeland wordt aangevallen door de Saracenen.
- Er is een gesloten einde.

7. Thematiek

Centrale thema: Trouw aan God en de koning zorgt voor een uiteindelijke overwinning op de vijand.
Motieven: Heldenmoed en heldenverering
Verklaring titel: Het verhaal vertelt het trieste verhaal van ridder Roeland en dat is in prozavorm opgeschreven (lied) dus dan is het logisch dat het verhaal het Roelandslied heet.

8. Eigen mening

Ik heb nog nooit iets gelezen wat zo oud is en daarom vond ik het best interessant. In het begin probeerde ik nog de echte versie te lezen , maar daar valt geen touw aan vast te knopen. Het is leuk om te lezen wat mensen in de Middeleeuwen nu echt aansprak. Je merkt ook dat de schrijver een hele andere manier van vertellen heeft en hij probeert telkens de mensen ervan te overtuigen dat het waar is wat hij zegt. Historisch gezien is het verhaal goed om de sfeer van die tijd te proeven. Er zou zelfs nu nog een spannend boek over geschreven kunnen worden.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen