U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Kerkelijk Recht - Plaats Van De Vrouw In De Wereldgodsdiensten Ingezonden Door:.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=732 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Maatschappijleer en het aantal woorden bedraagt 1012 woorden.

Plaats van de vrouw in de wereldgodsdienstenchristendom

priesterschap:alleen de gedoopte man kan de heilige wijding ontvangen(kerkelijk recht)

vrouw werd beschouwd als wispelturig,zwak,oppervlakkig,traag van begrip,onstabiel en als van nature inferieur en onderdanig aan de man. zij was de eerste in zonde(denk aan eva en de appel.eva werd prototype van alle vrouwen ->gedreven door passie en lichamelijkheid en beschouwd als het zwakke geslacht.

Vanaf 13de eeuw -> strikte kloosterleven.leidster (abdis) beschikte over geestelijk en wereldrijk gezag.

Begijnen:weigerden zich te onderwerpen aan de bepalingen voor vrouwen en legden zich toe op gebed,ziekenzorg en onderwijs.werden vele eeuwen lang beschuldigd van ketterij.werden na lange tijd door kerk erkend.

Na industriële revolutie:vrouwen werden belangrijk in productieprocessen verlangden naar sociale,politieke en religieuze emancipatie.Jodendom

Volgens scheppingsverhaal: vrouw is geschapen uit man en dus onderdanig aan haar schepper.volgens verhaal van de appel:vrouw is verleidster en oorsprong van alle kwaad en zonde.straffen die god gaf Zeer zwaar zal ik maken

De lasten van uw zwangerschap

Met pijn zult gij kinderen baren

Naar uw man zal uw begeerte uitgaan

Hoewel hij over u heerstBij huwelijk: -dochter kon verkocht worden als slavin

-huwelijk is overdracht van vader naar man. Vrouw werd dan (net zoals een ezel

of een rund) een bezit waarover de man vrij kan beschikken

vrouw kan geen scheiding aanvragen.

Bruidschat.Islam

Vrouw is onderdanig aan man ->

De mannen zijn zaakwaarnemers voor de vrouwen,omdat God de een

boven de ander heeft bevoorrecht en omdat zij van hun bezittingen

uitgegeven hebben.de deugdzame vrouwen zijn dus onderdanig en zij

waken over wat verborgen is, omdat God erover waakt maar zij van

wie jullie ongezeglijkheid vrezen, vermaant haar, laat haar alleen in de

rustplaatsen en slaat haar. Als zij jullie gehoorzamen, dan moeten jullie

niet proberen haar nog iets aan te doen. (S. 4:34 Koran)

De leefwereld van de vrouw is dus beperkt tot het huis. Een vrouw die weigert zich aan deze beperkingen te houden wordt gezien als een bedreiging van de gemeenschap en mag dus door haar man geslagen worden.

De man is verplicht om gedurende 2 jaar voor een vrouw te zorgen wanneer deze zwanger is van hem. Bij overspel moet de man 4 getuigen aan voeren en als hij het overspel kan bewijzen moet de vrouw gruwelijke lijfstraffen ondergaan.

Man kan beslissen tot scheiding wanneer hij wil, vrouw kan niets doen,ze kent haar rechten niet.

Sluier: laat zien dat vrouw van een islamitische man is,ze mag aan niemand behalve haar eigen man haar gezicht laten zien.

Vrouwen nu:pleiten om een herziening van de beginwetten van de koran,daar wordt beschreven dat ma en vrouw gelijk zijn.er zijn nu ook scholen voor de vrouwen en meisjes.Hindoeïsme

Vrouw moet man vereren als god

Vrouw is helft van man

Vrouw is beste vriend

Vrouw is bron van 3 doeleinden in leven:winst,genot,religie of plicht

Ideale vrouw:zij die nooit kwade of harde woorden spreekt tegen haar man en nooit haarplicht tegenover hem verzuimt.Ze moet haar voorouders en schoonouders eren.ze mag niet te uitbundig of te spraakzaam zijn,ze moet haar man opwachten,ze

mag geen gerechten klaarmaken die haar man niet lust,ze moet haar huistaken

vervullen als haar man weg is,ze moet vroeg opstaan, en mag zich niet

versieren als haar man weg is,en ze moet geluksrituelen voor hem uitvoeren.

Vrouwen mogen niet in de Veda lezen.Boeddhisme

Vrouwen hebben de toelating om non te worden en om tegen de monniken te spreken maar wel met een zeker eerbetoon.ze scheren hun hoofden kaal en hebben te toelating om de oranje toga aan te trekken. Een vrouw is wel altijd afhankelijk van een man: dochter van vader,vrouw van man,moeder van zoon.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen