U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Anoniem, - Een Abelspel Van Lanceloet Van Denemarken.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=1651 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 392 woorden.

Het verhaal gaat over een ridder Lanseloet. Hij was verliefd op een jonkvrouw genaamd Sanderijn. Lanseloet vertelde Sande-rijn wat hij voor haar voelde maar Sanderijn zei dat het toch nooit iets kon worden omdat ze van een veel lagere stand was. Lanse-loet vond dat niet erg maar hij mog niet van zijn moe-der. Zij was er fel op tegen dat haar zoon trouwde met iemand van zo'n lage stand terwijl hijzelf een voorname ridder was.

Toen sprak Lanseloet zijn liefdesverklaring uit terwijl hij alleen was maar zijn moeder hoorde dat. Ze zei tegen Lanseloet dat hij 1 nacht alles met Sanderijn mocht doen maar dan moest hij aan het eind tegen haar zeggen dat hij genoeg van haar had. Eerst wilde hij het niet, hij was niet zo gemeen dat hij dat tegen haar zou zeggen maar uiteindelijk stemde hij er toch mee in.

Zo gebeurde het dat Lanseloet samen met Sanderijn de nacht door bracht en haar aan het eind vertelde wat hij moest zeggen van zijn moeder. Sanderijn liep weg en vluchtte. Ze gingen zwerven in allerlei vreemde landen.

Maar Lanseloet was vreselijk verdrietig en hij wilde Sanderijn terug. Maar Sanderijn was het bos in gevlucht en daar ontmoet-te ze een ridder en ze trouwde met hem.

Lanseloet gaf zijn bode Reinout de opdracht om Sanderijn te gaan zoeken. Dus Reinout zwierf door alle landen en uiteinde-lijk kwam hij een boswachter tegen die wist waar Sanderijn was. Hij ging naar Sanderijn en zag dat ze getrouwd was. Hij vertelde haar dat Lanseloet nog steeds van haar hield en dat hij met haar zou trouwen als ze terug kwam. Maar Sanderijn wilde niet meer. Als bewijs dat Reinout Sanderijn echt had gezien vertelde ze hem over een valk die in een boom neer-streek en 1 bloem van een tak plukte en de rest liet staan. Daarna vloog de valk haastig weg. Dat moest Reinout Lanseloet vertellen.

Toen ging Reinout weer terug naar Lanseloet maar hij bedacht zich dat hij beter kon vertellen dat ze dood was, want anders konden er erge dingen gebeuren als hij probeerde Sanderijn terug te krijgen. Aangekomen bij Lanseloet vertelde hij het hele verhaal maar ook dat ze dood was. Toen Lanseloet dit hoorde brak zijn hart en stierf hij.

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen