U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Anoniem, - Burggravin Van Vergi.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=10299 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1465 woorden.

1. Motto

Er wordt geen motto of opdracht genoemd in ‘De burggravin van Vergi’, dat is ook logisch want ‘De burggravin van Vergi’ is niet zozeer een boek, maar een (vertel)verhaal.2. Schrijver

De schrijver heeft een Middelnederlandse bewerking gemaakt van (waarschijnlijk) het Franse gedicht ‘La Châtelaine de Vergi’, in het begin van de 15e eeuw (circa 1410). Deze (waarschijnlijk Brabantse) bewerking is overgeleverd in het handschrift- Van Hultem3. Thema

Een vooraam thema van de schrijver is niet bekend. Het thema van ‘De burggravin van Vergi’ is echter: wanneer je iemand iets toevertrouwt, wat niet doorgezegd mag worden, moet je niet verbazen dat diegene het wel doorvertelt (je hebt het immers zelf ook doorverteld).4. Aansprekend fragment

Het fragment dat mij aansprak bij het lezen was het moment waarop de Hertog en Hertogin in hun slaapvertrek zijn, en de Hertogin het geheim van de ridder probeert te ontfutselen bij de Hertog (wat haar uiteindelijk ook lukt).

Het is een belangrijk fragment in het verhaal omdat je vanaf het moment dat de Hertogin te weten komt dat de ridder een relatie heeft met de burggravin, weet dat het fout zal gaan (alleen weet je nog niet waar, wanneer en hoe erg).5. Bijgebleven fragmenten

Het eerste fragment dat mij goed is bijgebleven is het fragment dat de ridder moet kiezen tussen verbannen worden uit het rijk van de Hertog, of zijn relatie uit de doeken doen. Hij kiest voor het laatste en tekent daardoor eigenlijk al zijn eigen lot: zijn geliefde overlijdt uit droefenis wanneer zij verneemt dat hun relatie bij anderen bekend is, en hij pleegt daardoor zelfmoord.

Het tweede fragment wat mij goed is bijgebleven, is het fragment waarop de burggravin ook werkelijk overlijdt, dit komt doordat ze vernomen heeft dat de Hertogin van haar relatie met de ridder afweet (zij concludeert daaruit dat de ridder meer geeft om de Hertogin dan om haar wat haar zoveel verdriet geeft dat ze overlijdt).6. Herkenning bij personages

Ik denk dat de personages uit dit verhaal erg ‘overdreven’ zijn uitgebeeld (qua houding en emoties). Er zijn goede en slechte, en juist omdat ze zo extreem zijn, ken ik niemand die op een personage lijkt. De ridder en de burggravin zullen in de Middeleeuwen gebruikt zijn om mensen een soort doel in hun leven te laten stellen (om ze te laten streven naar zo’n perfecte relatie als zij hadden, met natuurlijk wel een andere afloop). Daardoor zijn ze een soort ideaalbeeld, waar niemand echt precies op lijkt. Ik ken ook niet iemand als de Hertog of als de Hertogin (gelukkig).7. Onderwerp

Het onderwerp van ‘De burggravin van Vergi’ is het bekend worden van een relatie tussen een ridder en een bruggravin, wat tot gevolg heeft dat ze beiden overlijden. Er wordt hierbij nadruk gelegd op vertrouwen, trouw en ontrouw.8. Symboliek en beeldspraak

Er wordt wel gebruik gemaakt van symboliek en beeldspraak in ‘De burggravin van Vergi’, maar dat merk je niet meteen tijdens het lezen (het ligt er niet zo dik bovenop). Na wat zoekwerk heb ik de volgende voorbeelden gevonden:

- Het hondje van de burggravin die het teken geeft aan de ridder dat de kust veilig is. Het hondje staat voor ‘trouw’, de ridder blijft de burggravin echter niet trouw omdat hij hun relatie verraad aan de Hertog.

- De boomgaard, dit is de plek waar de ridder staat wanneer de burggravin haar hondje stuurt. De boomgaard is het symbool van vruchtbaarheid en verwijst misschien ook wel naar het hof van Eden.

- De zerk waaronder de twee geliefden begraven worden, de zerk geeft aan dat beide geliefden nu één zijn.

- Vergi, het is misschien wat ver gezocht maar misschien staat vergi niet alleen voor een plaats of gebied, maar ook voor maagdelijkheid of zoiets dergelijks.9. Zelf de hoofdpersoon

Er zijn vier hoofdpersonen in het verhaal (zie onderdeel 11).

Als ik de ridder was zou ik gekozen hebben om mijn relatie met de burggravin te verzijgen, mij schuil houden in of buiten het land van de Hertog en stiekem toch op bezoek te gaan bij de burggravin.

Als ik de burggravin was, had ik waarschijnlijk hetzelfde als zij gegaan, ik weet natuurlijk niet of ik ook dood zou zijn gegaan van verdriet.

Wanneer ik de Hertog zou zijn zou ik mijn vrouw meteen al de laan uit hebben gestuurd wanneer ik gemerkt had dat ze gelogen had over dat zogenaamde voorstel wat de ridder haar gedaan had.

Als ik de Hertogin was geweest zou ik allereerst nooit het voorstel aan de ridder hebben gedaan, en wanneer ik dat wel had gedaan zou ik mij neerleggen bij het antwoord van de ridder.10 . Climax / Anticlimax

De climax van het verhaal ‘De burggravin van Vergi’ ligt op het moment dat de burggravin doodgaat van verdriet en de ridder zelfmoord pleegt.

De anticlimax is dat de Hertog zijn vrouw de hersens in slaat (omdat zij had verraden dat ze van de geheime relatie afwist), en zelf afscheid neemt van zijn rijk en op bedevaart gaat (omdat hij inziet dat dit zonder hem niet had kunnen geschiedde en dat hij daarvoor moet boeten).11. Hoofdpersonen

Er zijn vier hoofdpersonen in ‘De burggravin van Vergi’, namelijk:

De ridder (naam wordt niet genoemd), hij is een knappe, dappere, edele, jonge man, en is ridder aan het hof van de Hertog. Hij heeft een geheime liefdesrelatie met de burggravin van Vergi. Aan het eind van het verhaal pleegt hij zelfmoord.

De burggravin van Vergi (naam wordt niet genoemd), zij is de nicht van de Hertog en een vrouw van een militaire commandant. Zij heeft een buitenechtelijke relatie met de bovengenoemde ridder. Ze is knap, belezen en trouw (aan de ridder, niet aan haar man!)

De Hertog (ook zijn naam wordt niet genoemd), hij is de heer van de ridder, en ontdekt dat de ridder een relatie heeft met zijn nichtje. Hij is erg nieuwsgierig en niet erg slim.

De Hertogin (en ook haar naam wordt niet genoemd), zij is de ‘slechterik’, ze is afgewezen door de ridder en zit daarom vol met afgunst jegens de burggravin, gekrenkte trots en berekende valsheid.12. Ontwikkelingen personages

(Stapsgewijs):

- De Hertogin doet een poging om een relatie met de ridder te beginnen, helaas hij wijst haar af.

- De Hertogin verteld haar man een andere versie van deze gebeurtenis, namelijk dat de ridder haar het hof wilde maken. Volgens de conventies in de Middeleeuwen is dat ongepast, en ze dwingt daarom de Hertog om de ridder uit hun land te verbannen.

- De Hertog stelt de ridder voor de keuze of zijn land verlaten of de ridder moest laten zien met wie hij dan wel een relatie had. De ridder kiest voor het laatste.

- De Hertogin ontfutselt de geheime relatie van de ridder en de burggravin uit de mond van haar man.

- De Hertogin neemt een soort wraakactie op de burggravin, ze laat haar heel subtiel merken (in het bijzijn van vele adellijke vrouwen) dat ze afweet van haar relatie met de ridder.

- De burggravin van Vergi overlijdt van verdriet, na het vernemen van hetgeen wat de Hertogin zei.

- Het gevolg hiervan is dat de ridder zelfmoord pleegt.

- De Hertog doodt zijn vrouw en gaat zelf op bedevaart om zijn zonden te laten vergeven.13. Samenvatting

Een ridder en een burggravin hebben een geheime liefdesrelatie met elkaar. De ridder wordt beschuldigd van een strafbaar feit, maar bewijst bij de Hertog dat hij geen relatie wil met de Hertogin, omdat hij al een relatie heeft met de burggravin. De Hertog gelooft hem, en belooft niks van deze relatie te vertellen, dat doet hij echter toch aan zijn vrouw. Die onderneemt daardoor een wraakactie op de burggravin, die van verdriet overlijdt. De ridder pleegt zelfmoord omdat hij zonder de burggravin niet kan leven. De Hertog doodt zijn vrouw omdat ze het toch heeft doorverteld (en tja… daar hangen consequenties aan vast), en hij verlaat zijn land en gaat op bedevaart.14. Aanbeveling

Ik zou het verhaal aan mijn klasgenoten aanbevelen, het is namelijk makkelijk om (de vertaling) te lezen, het is ook leuk om eens kennis te maken met een verhaal dat op dichtvorm is geschreven, en het verhaal zelf is bestwel grappig (omdat je weet dat het zo oud is, en het is leuk om te lezen hoe sommige dingen er in die tijd aan toegingen) en best spannend en dramatisch.15. Overige vragen

Met de volgende vragen zit ik nog na het lezen van ‘De burggravin van Vergi’:

- De Hertogin beloofde aan de ridder dat als hij een verhouding met haar begon, dat zij dan zou zorgen dat de ridder in voorspoed zal leven, maar wat zou ze hem dan allemaal bieden?

- Waarom gaat de Hertog niet meteen verhaal halen bij zijn Hertogin, wanneer hij van de ridder hoort dat zij hem een aanzoek heeft gedaan? En waarom vertelt de Hertog haar later wel het geheim van de relatie?

- Waarom doet de Hertog niks tegen de geheime liefde van zijn nichtje, zij hoort immers bij de hofhouding en behoord zich niet zo te gedragen.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen