U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Zie Deelvraag 2 - Bangladesh Ingezonden Door: Cricket Categorie:.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=697 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Aardrijkskunde en het aantal woorden bedraagt 934 woorden.

Deelvraag 1: Waar ligt Bangladesh precies?Bangladesh ligt in het Oosten van Azië. Aan drie kanten wordt het ingeklemd door India. In het noorden kijken de Bengalen tegen de Himalaya op. In het zuiden vormt de Bengaalse golf de grens. Bangladesh is een delta. Net als Nederland wordt het land doorkruist door rivieren. De twee belangrijkste rivieren zijn de Ganges en de Brahmaputra (zie deelvraag 2). Bangladesh ligt op 22 graden noorderbreedte. Bangladesh ligt dus dicht bij de evenaar en heeft dus een tropisch klimaat. In Nederland is de breedte ligging 52 graden noorderbreedte, Nederland ligt dus 2 keer zo ver van de evenaar dan Bangladesh. Daarom is het in Nederland een stuk kouder.Het land is vier keer zo groot als Nederland, maar heeft acht keer zoveel inwoners, zo'n 122,2 miljoen. Bangladesh is een dichtbevolkt land. Samen met Nederland staat het land in de top vijf van dichtbevolkte landen. Van Nederland zegt men al dat het zo dichtbevolkt is: 448 mensen per vierkante kilometer. In Bangladesh is dat meer dan twee keer zoveel: 850 mensen per km2. Het land is zo dichtbevolkt dat veel mensen op gevaarlijke plekken moeten wonen, bijvoorbeeld op plaatsen die bij een overstroming gemakkelijk onder water lopen.Deelvraag 2 : Overstromingen komen in 2 hoofdvormen welke twee ?Overstromingen in Bangladesh ontstaan in twee vormen: de moesson en cyclonen.In de zomermaanden van Bangladesh ( juni, juli, augustus) is het in Bangladesh vaak wel 40 graden. Door die hitte gaat de lucht stijgen. Die zeelucht heet de natte moesson. Boven Bangladesh gaat die zeelucht in de vorm van een spiraal stijgen, die stijgende lucht koelt af en er ontstaan dikke regenwolken, die zorgen voor stortbuien. De moesson botst tegen de Himalaya aan en moet dan stijgen, dat zorgt voor nog meer regen. De regen uit de bergen stroomt door rivieren weer terug naar Bangladesh en veroorzaakt overstromingen.De overstromingen kunnen ook ontstaan door cyclonen. Cyclonen in Bangladesh ontstaan boven zee. Deze cyclonen ontstaan doordat warme lucht in een spiraalvorm opstijgt. Deze cyclonen kunnen alleen ontstaan als het water warmer is dan 27 graden. De cyclonen ontstaan dan ook in landen die ongeveer bij 15 graden noorder- of zuiderbreedte liggen.

De cycloon vormt een grote vloedgolf en overstroomt een groot deel van Bangladesh, dit gebeurt elk jaar weer. In Bangladesh hebben ze geen goede dijken om een vloedgolf tegen te houden. De cyclonen eindigen meestal in Bangladesh omdat de golf van Bengalen de vorm heeft van een trechter; het water in de trechter wordt steeds hoger opgeduwd en kan nergens heen. Het stroomt dan altijd naar de kust van Bangladesh waar het elk jaar dus weer overstroomt(ze hebben ook geen deltawerken zoals in Nederland).Deelvraag 3 : Hoe verklaar je het ontstaan van beide

vormen.Menselijk factor: Doordat mensen in Bangladesh veel bomen hebben gekapt heeft de grond op de bergen geen houvast meer wanneer er een flinke regenbui komt. De grond kan dan het water niet langer meer opnemen en spoelt weg, al deze losse grond komt in de rivierbedding terecht aangezien de rivier het diepste punt is van een dal. Zo wordt de rivier ondieper en stroomt deze over.Natuurlijk factor: Door de sterke moesson en cyclonen wordt er heel wat schade aangericht, wanneer ze alles aan de kust kapotmaken heeft het zeewater vrij spel om binnen te dringen in het binnenland. Ook te veel regen veroorzaakt dat de rivieren overstromen.Deelvraag 4 : Men vergelijkt Bangladesh vaak met Nederland. In hoeverre lijken ze op elkaar?Nederland lijkt op Bangladesh omdat allebei de landen erg laag liggen ten opzichte van de zeespiegel. Allebei de landen hebben veel rivieren die aan de kust van de landen uitstromen in een zee (allebei de landen liggen dus aan een zee). Ook zijn allebei de landen niet erg groot maar zijn wel dichtbevolkt. Er zijn ook veel verschillen tussen de landen. Bangladesh licht veel dichter bij de evenaar dan Nederland. Daardoor is het in Bangladesh veel warmer, Bangladesh heeft dan ook een tropisch klimaat. Een verschil is ook dat Nederland het water van de zee tegenhoudt met deltawerken, dijken en duinen. Bangladesh heeft dat niet en overstroomt elk jaar weer. De mensen in Nederland zijn rijker en hebben dan ook veel meer elektrische apparatuur dan de mensen in Bangladesh. In Bangladesh leeft 48 procent van de inwoners van de landbouw, in Nederland is dat maar 4 procent van alle inwoners

Deelvraag 5 : Men denkt aan een soort Deltaplan voor Bangladesh. Wat is jouw oordeel hierover?In het begin dachten we dát is nou iets handigs voor daar. Want dan kunnen de mensen zelf weten wanneer ze hun land willen laten overstromen om het te laten bevruchten.

Dat leek ons wel handig want dan hoeven er ook niet elk jaar zoveel doden te vallen. Maar toen we er even over nadachten, bedachten we dat zoiets natuurlijk héél veel geld kost. Dat geld kunnen ze misschien beter gebruiken voor andere dingen als onderwijs of gezondheid. In Bangladesh gaat het nu toch ook goed, want ze kunnen drie keer per jaar oogsten ze krijgen elk jaar weer een vruchtbare slib. Waarom zal je dan zo nodig deltawerken moeten bouwen als het zonder deltawerken ook goed gaat? Dus ons oordeel is dat ze geen deltawerken moeten bouwen maar gewoon de zee elk jaar zijn gang moeten laten gaan. Zodat er elk jaar weer een vruchtbare slip komt en dan kunnen ze elk jaar gewoon weer drie keer per jaar oogsten.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen