U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Anoniem, - Beatrijs.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=5118 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1879 woorden.

1e druk: 1947
Gebruikte druk: ?
Aantal blz.: 47

Biografische gegevens van de auteur:
De auteur van de Beatrijs-legende is waarschijnlijk een voor ons onbekende Vlaming.

Korte samenvatting:
Dit verhaal gaat over een jonge non genaamd Beatrijs. Ze zit in een klooster, maar ze is verliefd op iemand van de buitenwereld, al sinds haar twaalfde. Op een dag besluit ze uit het klooster weg te gaan en om mee te gaan met haar geliefde naar een onbekende bestemming. Tijdens haar vlucht uit het nonnenklooster bid ze vaak, en zegt ze dat het haar spijt dat ze uit het nonnenklooster is vertrokken. Ze kwamen aan in een stad. Het beviel hen daar zo goed dat ze er zeven jaar bleven. Ze leidden een gelukkig leven en kregen samen twee kinderen.
Maar op een gegeven moment braken er tijden van armoede aan, en dat zorgde er voor dat de twee geliefden uit elkaar gingen. Hij liet haar wanhopig achter met haar twee kinderen. Noodgedwongen werd ze prostituee om haar kinderen van eten te voorzien.
Beatrijs voelde zich schuldig tegenover god en elke dag deed ze een gebedje en vroeg ze om vergiffenis. Ze besloot weg te gaan uit de stad en samen met haar kinderen trok ze van stad tot stad. Zo dwaalde ze net zo lang rond tot ze het klooster, waar ze non geweest was, terugvond.
Bij een weduwe vroeg ze onderdak. Toen ze s?nachts tijdens een gebed in slaap viel, hoorde ze een stem die haar in haar slaap toeriep. Die stem zei dat ze terug naar het klooster moest. De stem zei ook dat niemand in die veertien jaar haar ooit had gemist, want Maria had in haar precieze evenbeeld de taak van Beatrijs vervuld. Maar Beatrijs dacht dat de stem van de duivel was, dus ze ging niet naar het klooster. Pas na de derde keer dat ze de stem hoorde, twijfelde ze niet meer, en ze besloot met pijn in haar hart, want ze moest haar kinderen achterlaten, naar het klooster terug te keren. Haar kinderen werden opgevoed door de weduwe en werden bekostigd door de kerk. Toen de abt kwam biechtte Beatrijs al haar zonde op. Toen de abt vertrok nam hij de kinderen van de non mee en liet hen in een klooster intreden, het werden twee vrome mensen.

A) DE PERSONEN
1) Wat voor mensen zijn de hoofdpersonen? Wat is volgens jou hun karakter?

Beatrijs
Zij is de hoofdpersoon van dit verhaal, ze is non maar door de liefde besloot ze weg te gaan uit het klooster en ging ze samen met haar geliefde mee.
Het was een welgemanierde non, haar uiterlijk en karakter waren het hetzelfde, allebei mooi.
Ze was nooit lui; ze werkte ijverig. Ze deed alles voor haar kinderen, en toen ze zondigde zat ze daar zo mee, dat ze elke dag bad, en haar schuld betuigde en hoopte om vergiffenis.

De jongeman
Zijn naam wordt niet genoemd. Hij is de geliefde van Beatrijs. In het begin lijkt het een goede jongen, maar zodra dat ze zijn gevlucht en in de stad wonen en de armoede aanbreekt, zijn vrouw en kinderen in de steek laat.
2) Hoe verklaar je hun problemen, wat hen bezighoudt en hoe ze daarmee omgaan?
In het begin van het verhaal is hun probleem de onbereikbare liefde. Beatrijs zit in een klooster dus kan ze niet naar haar geliefde. Uiteindelijk besluit ze voor haar geliefde te kiezen en met hem mee te gaan.
Dan als ze in de stad wonen is hun probleem, na zeven jaar, de armoede. De jongeman lost dat probleem heel gemakkelijk op, hij verlaat zijn vrouw Beatrijs en zijn kinderen. Beatrijs lost het armoedeprobleem op om in de prostitutie te gaan en later vertrekt ze uit de stad en kom bij toeval bij haar oude klooster terecht, waar ze dan ook heen gaat, het derde probleem is dat ze haar kinderen in de steek moet laten, uiteindelijk doet ze dat ook, maar later blijkt dat haar kinderen goed terecht zijn gekomen.

3) Verandert de hoofdpersoon of een van de andere personen door de gebeurtenissen?
Ja, Beatrijs veranderd niet van karakter, maar wel van beroep door het armoede probleem, eerst was ze non, toen ging ze naar de stad en toen ze daar alleen met haar kinderen achterbleef werd ze prostituee. Later toen ze weer bij het klooster terechtkwam werd ze weer non. De jongeman verandert wel door de gebeurtenissen, want hij loopt weg van de problemen en laat zijn vrouw en kinderen achter in de armoede.

4) Wat is de relatie tussen de hoofdpersoon en de andere personen?
Beatrijs heeft een relatie met de jongeman, dat is haar geliefde. De kinderen die in het verhaal voorkomen zijn de kinderen van Beatrijs en de jongeman. De weduwe is gewoon iemand die Beatrijs en haar kinderen onderdak verleent. En de abt zorgt ervoor dat ze geen schuld gevoel meer heeft, en luistert naar haar zonde, later zorgt hij dat haar kinderen goed terechtkomen.
Er bestaat ook een relatie tussen Beatrijs en God en Maria, God en Maria zijn het luisterend oor van Beatrijs, en later zorgen ze ervoor dat ze weer terug het klooster in gaat, Maria heeft haar taak als non in de tijd dat ze weg was verder vervuld waardoor het net leek of ze niet weg uit het klooster was geweest.

5) Hoe is de relatie tussen hoofdpersoon en andere personen?
Relatie tussen:
Beatrijs en de jongeman: In het begin goed, later slecht want hij liet haar in de steek toen de armoede heerste.
Beatrijs en kinderen: Goed, want toen Beatrijs hen verliet en naar het klooster ging, waren de kinderen ontroostbaar en als de relatie slecht geweest zou zijn zou je het niet erg vinden als je moeder wegging.
Beatrijs en weduwe: De weduwe verleende Beatrijs onderdak en zorgde later voor de kinderen.
Beatrijs en de abt: De abt luistert naar haar zonde en zorgt ervoor dat haar kinderen goed terechtkwamen.
Beatrijs en God en Maria: Beatrijs aanbidt deze mensen, ze vraagt hen elke dag om vergiffenis van haar zonde.

6) Vergelijk een van de personen van het verhaal met jezelf of een ander bekend iemand.
Het is heel moeilijk om me bijvoorbeeld met Beatrijs te vergelijken, want zij leefden in een heel andere tijd. Ik zou wel net als zij alles voor haar kinderen doen, zij ging bijvoorbeeld de prostitutie in, zelf zou ik dat nooit doen, omdat er hier genoeg andere beroepen zijn, en in die tijd was voor Beatrijs prostitutie de enige oplossing. Zij is ook heel streng gelovig, ze laat haar kinderen in de steek voor de kerk, ik ben absoluut niet gelovig, daarom zou ik dat ook nooit doen.

B) DE TIJD

7) in welke (literair) historische tijd speelt het verhaal zich af?
In de Middeleeuwen speelt het verhaal zich af (in 1225)

8) Is dat volgens jou belangrijk voor het verhaal? Hoezo?
Ja, ik denk dat het belangrijk is voor het verhaal, want zo begrijp je sommige zinnen beter, je kan je beter inleven in de personen.

9) Is het verhaal chronologisch opgebouwd of komen er flash- backs in voor?
Het verhaal is chronologisch opgebouwd, soms springt de tijd een stuk verder, dan zit je opeens zeven jaar verder.


C) DE PLAATS

10) Waar speelt het verhaal zich af?
Waarschijnlijk in Nederland, de precieze plaats in onbekend.

11) In wat voor omstandigheden speelt het verhaal zich af?
In omstandigheden die voor de hoofdpersoon niet zo prettig zijn, ze heeft met heel wat problemen te maken, maar later komt alles toch weer goed.

12) In wat voor milieu speelt het verhaal zich af?
Voornamelijk in een normaal milieu, maar ook een lange tijd in een arm milieu.


D) HET VERHAALSTANDPUNT, HET PERSPECTIEF

13) Door wiens of wat voor ogen volg jij het verhaal? Is het persoon in of buiten het verhaal?
Ik volg het verhaal door ogen van de anonieme schrijver van het verhaal, het is een persoon buiten het verhaal.

E) RECEPTIE

14) Heb jij het idee dat de schrijver met het verhaal jou iets wil zeggen, je een visie wil overbrengen of een levensles?
Ja, dat denk ik wel.

15) Wat is dat dan volgens jou?
De schrijver wil ons duidelijk laten maken, dat God en Maria machtige personen zijn. Door hen is Beatrijs weer op het goede pad terechtgekomen. Beatrijs bad dat alles weer goed moest komen, God heeft dat gehoord en ervoor gezorgd dat alles weer goed kwam. En heeft haar zonden vergeven.

16) Hoe ervaar je dat?
Uiteindelijk komt ook alles goed, God heeft ervoor gezorgd dat Beatrijs weer op het goede pad terechtkwam. Want tijdens het verhaal was ze vaak aan het bidden en vroeg God om vergiffenis en uiteindelijk heeft ze dat gekregen.
17) Geef aan wat jij van het verhaal leert, van het verhaal meekrijgt, wat het verhaal uiteindelijk bij je teweegbrengt.
Ik vind dat je niet veel van het verhaal leert, het is misschien wel interessant dat je een boek leest dat uit de Middeleeuwen komt, waardoor je de gedachtegang van de mensen/ schrijver weet. We zien dat het verhaal veel over godsdienst gaat, daar kan je misschien van leren dat godsdienst in die tijd er belangrijk was en dat je dat ook terug ziet in de boeken.

F) WAARDERING

Geef een oordeel over het boek. Wat sprak je het meest aan? Wat vond je onduidelijk of verwarrend?

Ik vond het een goed verhaal, alleen het godsdienstige dat sprak me minder aan, omdat ik niet gelovig ben. Voor mensen die wel gelovig zijn zal dit een goed boek zijn op dat gebied, vooral ook omdat er nog weinig boeken zijn die over godsdienst gaan, want op elke bladzijde werd wel wat over God of over Maria gezegd.
Ik vond het boek makkelijk om te lezen, met dank aan de vertaling, want zonder die vertaling was het niet te doen geweest. Ik had het boek binnen een uur uit.
Ik vond de verhaalgang ook wel interessant, het was geen saai verhaal. Het boek had een gesloten einde en dat vind ik toch ook wel leuker, want zo weet je hoe het is afgelopen.
Kortom ik vond het een leuk boek.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen