U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Anoniem, - Beatrijs.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=1809 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 705 woorden.

Behandelde vragen bij tekst

 1. a. Twee argumenten waren er om niet te gaan dichten in de ogen van menigeen. Ten eerste deed het je mentaal niet goed en ten tweede verdiende je er ook niet veel mee.
  b. Hij bleef schrijven ter ere van de goedheid van moeder Maria en om haar wonder te kunnen vertellen.
  c. In deze passage introduceert de dichter de centrale persoon, een non. Hij vertelt over haar vroomheid en ijver en bovendien haar uitstraling, die veel mensen verward. Vanwege die liefde besluit zij, Beatrijs, het klooster te verlaten en omdat deze liefde haar tot 'dwaze dingen' zou kunnen leiden.
  d. Beatrijs, de non, wordt door de dichter als vroom en ijverig beschreven en daarnaast ook nog uiterst welgemanierd. Naar de dichters mening is er eigenlijk niemand meer te vinden zoals zij, die haar kerkelijke verplichtingen zo goed vervult.
 2. Beatrijs bidt tot Maria, dat zij de wijde wereld in wil gaan, ondanks dat ze er alles aan heeft gedaan om dat te voorkomen. Ze hoopt dat Jezus haar keuze zal begrijpen, die door pijn veroorzaakt is. En Beatrijs verlaat inderdaad het klooster, nadat zij haar habijt bij het Mariabeeld heeft gelegd.
 3. Vertaling van regel 397 t/m 432: "…Zo spraken ze over en weer. Ze reden door bergen en dalen. Ik kan u onmogelijk precies vertellen wat zij deden. Ze reden verder tot ze in een stad kwamen die mooi in een dal gelegen was. Het beviel hun daar zo goed dat zij er zeven jaren bleven. Ze leidden een weelderig en zinnelijk leven en kregen samen twee kinderen. Toen na die zeven jaar het geld op was, moesten ze leven van de opbrengst die ze uit hun land hadden meegebracht. Kleren, sieraden en paarden verkochten ze voor de helft van de waarde, maar ze maakten alles spoedig op. Ze wisten niet wat ze nu moesten beginnen. Zij kon geen vlas spinnen, waarmee ze de kost zou kunnen verdienen. Voedsel, wijn en bier werden erg duur. Het werd hun bang te moede. Ze zouden liever dood zijn dan om brood te moeten bedelen. De armoede bracht ongewild verwijdering tussen hen. De man brak zijn vroegere belofte. Ze zag hem nooit meer terug. Zij bleef daar achter met twee buitengewoon mooie kinderen…"
 4. De middeleeuwse lezer kon uit de passage opmaken, dat in tijden, waarin het wat slechter ging, men het met veel bidden weer iets beter zou kunnen krijgen. Net zoals bij Beatrijs, die na 14 jaar ellende er weer beter voor komt te staan. Na regen komt zonneschijn...
 5. a. In het visioen wordt Beatrijs verteld, dat zij gewoon naar het klooster terug moet keren. Indien zij het visioen zal aanhoren en uitvoeren, zal haar alles vergeven worden.
  b. De kern en betekenis van dit visioen is dat Beatrijs wordt vergeven, omdat zij een goed mens is. Zij kan zo weer "met een schone lei" beginnen.
 6. a. De goede non wordt als voorbeeld gebruikt voor het gedrag van de middeleeuwers Het opbiechten van je misstappen, met als doel de ziel te ontlasten van zonden, is altijd goed. Dit krijgt de middeleeuwer voorgeschoteld.
  b. Nadat Beatrijs de biecht aan de abt heeft afgelegd leek het hem het beste te doen om haar kinderen met zich mee te nemen en in te wijden in het Wilhemietenklooster.
 7. De zogenaamde aardse liefde wordt in deze vertelling duidelijk inferieur neergezet ten opzichte van de hemelse liefde. Wij halen aan, regel 385 tot en met 395: "…Immers de kleinste vreugde in de hemel is met geen enkel aards genot te vergelijken. Daar is de kleinste vreugde zo volmaakt, dat de ziel niets anders wil dan eindeloos God liefhebben. Al het aardse is rampzalig; vergeleken bij de hemel stelt het niets voor. Zij die naar het hemelse geluk streven zijn wijs, ook al moet ik voor u, mijn liefste, de verkeerde weg inslaan en in zonde leven…". Op het moment dat Beatrijs verlaten wordt door haar minnaar realiseert zij zich, dat dit een straf is voor haar keuze wereldlijke liefde boven geestelijke liefde te plaatsen. Daarnaast wordt het klooster, middelpunt van deze geestelijke liefde, uiterst vreedzaam en als perfect afgeschilderd tegenover de wrede wereld daar buiten.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen