U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : P.c. Hooft - Warenar.
Deze versie komt van http://www.scholieren.com/boekverslagen/1494 en is laatst upgedate op 26/02/2000.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2014 woorden.

Titel: WarenarAuteur:P.C.HooftUitgever:Taal en tekenPlaats v uitgave:LeeuwardenJaar v uitgave:1992Druk:2e drukAantal bladzijden:95Gegevens over de auteur: Pieter Corneliszoon Hooft werd op zeer jonge leeftijd in 1581 geboren. Hij woonde in Amsterdam in een rijk milieu. Zijn vader was koopman en bekleedde een functie in de vroedschap. Zijn moeder was dochter van een drukker. Hij zat op de Latijnse school, Daar maakte hij kennis met Griekse en Latijnse werken. Later speelde die een rol in zijn eigen proza en toneelwerken.. Een deel van zijn opleiding volgde hij in Frankrijk en Italië, wat natuurlijk voor die tijd heel bijzonder was. Hij ging Rechten studeren (,maar maakte hij studie niet af). Prins Maurits benoemde hem tijdens het Twaalfjarig bestand in de Tachtigjarige oorlog tegen de Spanjaarden als Drost van Muiden. Hij woonde in het Muiderslot, alwaar hij een aantal kunstenaars om zich heen verzamelde. Deze groep kunstenaars heetten de Muiderkring. Hooft is tweemaal getrouwd geweest. Al zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk zijn jong gestorven; Uit zijn tweede huwelijk overleefden twee de auteur. Hooft zelf stierf in 1647.

Hooft had een stoicijns-epicuristische levensinstelling. Hij was een echte vertegenwoordiger van de renaissance. Hij was rationeel, geleerd, hoofs, had een bijzonder gevoel voor smaak, harmonie en orde. Hij hield van zuiver taalgebruik en objectiviteit.

Naar hem werd een prestigieuze prijs genoemd, de P.C. Hooftprijs. Deze prijs werd zeer bekend toen een aantal jaren geleden Hugo Brand Corstius de prijs weigerde. Verder is Hooft nog steeds bekend door de P. C. Hooftstraat in Amsterdam, waar de duurste winkels van Nederland zijn gevestigd.

Het werk van P. C. Hooft bestaat uit toneelwerken, brieven en historische proza. Hij heeft een belangrijk geschiedkundig werk geschreven over de Tachtigjarige oorlog.Genre: Het genre is blijspel.Genre soortaanduiding: realistisch karakterblijspel. Er wordt een bepaald karakter bespot. In dit geval dat van Warnar.Samenvatting: Voordat het echte blijspel begint is er een voorrede. Hierin spelen twee allegorische figuren, Mildheid en Gierigheid. In het huis van Warnar regeert Gierigheid al vanaf dat het bewoond werd door de grootvader van Warnar. Mildheid wil hier een einde aan maken. De grootvader verborg in de haard een pot met goudstukken die op een dag door Warnar wordt gevonden. De vloek van de gierigheid is erfelijk en komt terug in het derde geslacht. De dochter van Warnar, Klaertje, is zwanger en kan alleen trouwen als Gierigheid verdwijnt. Deze doet dat ook en dan vertelt Mildheid dat het blijspel Pottery zal heten.Eerste bedrijf:

De wantrouwende Warnar werkt zijn oude, trouwe dienstmeid Reym de deur uit, uit angst dat zij de pot met goud ontdekt. De enige reden waarom ze nog blijft is dat Klaertje zwanger is en op het punt staat te bevallen. Ze wordt spoedig weer door Warnar teruggehaald omdat hij even weg moet en het huis niet onbeheerd achterlaat. De buurvrouw van Warnar Geertruid probeert haar broer over te halen om te trouwen. De voorstellen van Geertruid vindt Rijckert maar niets. Als hij zelf op het idee komt van het buurmeisje Klaertje vindt Geertruid het weliswaar niets maar hij is bereid om Klaertje een aanzoek te doen bij haar vader. Na een tijdje praten, vraagt hij om de hand van zijn dochter. Warnar stemt toe, maar deze kijkt eerst nog even of de pot met goud er nog staat. Hij wil wel dat Rijckert afziet van zijn recht op de bruidsschat. Deze vindt dat niet zo erg en ze regelen dat er die avond een maaltijd wordt gehouden ter gelegenheid van het komende huwelijk, op kosten van Rijckert. Reym moet van Warnar het huis in orde maken. Ze maakt zich wel zorgen over Klaertje.Tweede bedrijf:

Lekker, de knecht van Rijckert, wordt er door hem op uitgestuurd om de hofmeester Casper en de kok Teeuwes opdracht te geven tot een bruiloftsmaal. Ondanks dat ze het druk hebben, stemmen ze toe. Ze vinden het vreemd dat Rijckert opdraait voor de kosten. Warenar gaat naar de vismarkt en vleeshal maar vindt alles te duur. Als hij thuiskomt hoort hij de kok en hofmeester over een pot praten. Hij begrijpt het verkeert en werkt ze de deur uit.Derde bedrijf:

Warnar komt er al snel achter dat hij fout zat en ze ten onrechte heeft verdacht. Hij doet alsof hij zich bedreigd voelde door het lange mes van de kok. Hij denkt dat ze zijn ingehuurd door Rijckert. Als deze langskomt, prijst hij de zuinigheid van vrouwen en veroordeelt hun pronken en verkwisten. Maar Warnar houdt argwaan en die wordt groter als Rijckert over de bruiloftskleding en de wijn begint. Rijckert wil natuurlijk de pot met goud stelen, dus Warnar gaat de pot begraven op het kerkhof van de misdadigers.Vierde bedrijf:

Lecker vertelt in alleenspraak dat hij Ritsert, de zoon van Geertruid, op de hoogte heeft gebracht van het huwelijk van zijn oom met Klaertje. Deze is erg geschrokken, omdat hij na een feestje Klaertje heeft zwanger gemaakt. Lecker loopt langs het kerkhof en ziet Warnar rondlopen. Deze denkt echter dat Lecker de pot al heeft gevonden. Hij slaat hem, schelt hem uit, en fouilleert hem. Warnar vind nog geld ook. Maar Lecker beweert dat hij het heeft verdiend bij zijn oom Rijckert. Lecker ontdekt door de argwaan van Warnar wat deze voor hem probeert te verbergen. Hij volgt Warnar en ziet waar de schat wordt begraven. Geertruid roept haar zoon ter verantwoording wat betreft Klaertje. Ritsert bekent alles en vertelt dat hij met haar wil trouwen. Zijn moeder is het er niet geheel mee eens maar keurt het niet af. Nu moeten ze nog de zaak met oom Rijckert regelen. Lecker heeft inmiddels de pot opgegraven. Als Warnar ontdekt dat hij bestolen is gaat hij luid jammeren. Ritsert ontmoet hem en denkt dat het jammeren om zijn dochter is. Hij bekent dat hij de schuldige is, maar Warnar denkt dat hij de diefstal opbiecht. Nadat het misverstand uit de wereld geholpen is vraagt Ritsert om de hand van Klaertje. Oom Rijckert wil van het huwelijk afzien. Warnar gelooft Ritsert niet en controleert of zijn dochter zwanger is. Ritsert besluit te helpen zoeken naar de gestolen pot en loopt een blokje rond.Vijfde bedrijf:

Ritsert loopt Lecker tegen het lijf, die probeert de pot met goud onder zijn mantel te verbergen. Dit lukt niet en Ritsert zegt dat het geld van Warnar is. Hij vertelt hem over het komend huwelijk en neemt hem mee naar Warnar. Reym gaat snel Geertruid halen om te helpen bij de bevalling. De bevalling is wat sneller gekomen omdat Klaertje geschrokken is van het plan om haar met Rijckert te laten trouwen.

Onderweg prijst Reym de goede eigenschappen van Klaertje. Lecker en Ritsert arriveren bij Warnar en Lecker geeft de pot met goud terug. Warnar is heel blij, maar heeft zijn lesje geleerd. Als huwelijkscadeau geeft hij de pot aan Ritsert. Geertruid en Reym komen met de geboren zoon. Van de situatie gebruik makend, vraagt Lecker vijfhonderd gulden aan Warnar om het kastekort aan te vullen. Hij krijgt het geld. En hij besluit het stuk met het verzoek om applaus.Hoofdpersonen:De hoofdpersoon is Warnar; hij is ongeveer 70 jaar oud en een enigszins neurotisch figuur. De gierigheid wordt voor hem een nachtmerrie, een soort bezetenheid die zijn hele leven verstoord. Hij vertrouwd niemand meer en zijn handelen wordt volledig beheerst door de angst zijn geld kwijt te raken. Hij heeft zelfs niet in de gaten dat zijn dochter zwanger is en op het punt staat te bevallen! Als de pot met goud inderdaad gestolen wordt, is hij plotseling van zijn obsessie genezen en blij dat hij van zijn kwelling is verlost. Warnars dochter weet Kleartje weet wonder boven wonder haar zwangerschap verborgen te houden.Het is een round character.

Uiterlijk wordt niet beschreven.Bijpersonen: Rijckert is een welgestelde koopman, het is een flat character. Goed persoon, hij vertrouwd Warnar en vind dat mensen van een lagere klasse gelijk behandeld moeten worden.

Lecker: knecht van Rijckert, flat character. Een persoon die alleen aan zichzelf denkt,dat blijkt uit de pot goud die hij wil stelen en dat hij hem niet wil teruggeven.

Teeuwes: de kok van Rijckert, flat character .Wordt omschreven als een aardig persoon,altijd vriendelijk groetend.

Casper: de hofmeester van Rijckert, flat character

Geertruid: buurvrouw van Warnar en zus van Rijckert, flat character

Ritsert: zoon van Geertruid en dus een neef van Rijckert, flat character

Reym: de dienstmeid van Warenar, flat character. Aardig karakter,ook al verdient ze weinig en behandeld Warnar haar slecht, maakt ze zich toch zorgen om hem.

De twee allegorische figuren die een beeldspraak weergeven. Mildheid en Gierigheid, flat charactersRelaties tussen hoofd-en bijpersonen: Warner wantrouwt iedereen,omdat hij bang is dat iedereen zijn geld probeert te stelen.Het geld is zo’n obsessie voor hem dat hij niet eens ziet dat zijn dochter zwanger is en ziijn dochter durft het ook niet te vertellen ,omdat ze bang voor hem is.

Rijckert vind Warnar een eerlijke vent en Kleartje een schat.

Casper en Teeuwes kunnen het goed met elkaar vinden,met Warnar kunnen ze niet goed opschieten, toen ze in Warnars huis eten voor de bruiloft klaar aan het maken waren,kwam Warnar binnen en sloeg ze in elkaar. Ze vinden Warnar een gierige vrek.

Lecker wordt door de iedereen (behalve door Warnar) gewaardeerd, maar toch vertrouwen ze hem niet zo, dat is begrijpelijk want hij steelt geld en doet mee aan gokspelletjes. Lecker beschouwd iedereen als soort vrienden(goede kennissen), maar als het om geld gaat of als hij iets kan stelen van iemand dan doet hij dat ook.Vertelde tijd: Het verhaal speelt zich rond 1600 af, dat merk je aan de verschillen tussen arm en rijk, er waren hele rijken en die had allemaal mensen in dienst.

De kleden die ze dragen is duidelijk uit die tijd.Ook was er een gemaskerd bal en droegen ze kleren die wij nu niet meer zouden dragen.Het verhaal speelt zich in 1 dag af.verteltijd: Ik heb dit verhaal in een week gelezen, niet omdat het zo’n dik boek was maar omdat het heel moeilijk te lezen was en ik veel woorden moest opzoeken.

Het verhaal is totaal chronologisch, er zitten geen flashbacks in en ook geen vooruitwijzingen.Plaats: Het verhaal speelt zich in Amsterdam af, in het bijzonder Warnars huis en de directe omgeving.Vertelpespecief: Het is een blijspel, dus zijn het dialogen,elk persoon verteld zijn eigen tekst, er staat bijvoorbeeld:

WARNAR:Komt mijn herweart ghy rabaut, ick segje hout stal.

Dat verandert geen een keer in de tekst.Motieven: Alles draait in het verhaal om de pot met goud en de gierigheid van Warnar. Uit de gebeurtenissen wordt duidelijk, wat gierigheid voor gevolgen kan hebben. Uiteindelijk maakt gierigheid plaats voor vrijgevigheid.

Daarnaast is de liefde die ontstaat tussen Kleartje en haar geliefde.Thema: Het thema van deze tekst is de gierigheid van Warnar en de gedachte dat iedereen de pot goud wil stelen.Titelverklaring: Het is de naam van de hoofdpersoon.

War betekent echte en nar betekent dwaas, dus Warnar is een echte dwaas.Plaats in de literatuurgeschiedenis: Het verhaal is in 1616 geschreven, naar zeggen in negen dagen. Het is een karakterblijspel. Warenar is het enige blijspel dat hij heeft geschreven,dus is het typerend voor hem,verder schreef hij herdersspelen en treurspelen, later richtte hij zich vooral op proza.Beoordeling: Het was een heel mooi boek, al zat er weinig spanning in en was het héél erg moeilijk te lezen, over 1 bladzijde deed ik ongeveer 10 á 15 minuten.

Het verhaal was realistisch geschreven. Het uiterlijk van de personen werd niet goed uitgebeeld, maar dat is logisch, want het is een blijspel, dus normaal gesproken zie je ze op het toneel staan. Het is geen boek dat je in één adem uitleest, dat komt vooral door de moeilijke taal die er gebruikt wordt, als je een paar uur hebt gelezen ben je het helemaal zat,maar al met al is het een leuk boek.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen