U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag :  - Latijnse Stijlfiguren Ingezonden Door: Maya Cat.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=669 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Overig en het aantal woorden bedraagt 295 woorden.

STIJLFIGUREN LATIJNAlliteratie: beginrijm of stafrijm vb: clivo clevisse

Assonantie: klinkerrijm vb: medias alligat imas

Anafoor: opvallende herhaling van hetzelfde woord of dezelfde woordgroep bij het begin van een zin vb: Mille domos adiere…, mille domos clausere…

Asyndeton: Zinsdelen naast elkaar zonder voegwoorden vb: et, et, et, …

Chiasme: kruisstelling

Climax: herhaling die gebruik maakt van steeds sterkere uitdrukkingen

Enjambement: overstappinng van het ene vers naar het andere vb: Terrat licet, inquit, et undas obstruat,…

Epitheton ornans:Adjectief ter versiering vb: Iunonia Samos

Graecisme: Wanneer een vorm of een constructie uit het Grieks wordt overgenomen vb:Creten

Hendiadys: 1 begrip door middel van 2 elementen vb: Creten longumque exsilium

Hypallage: Wanneer een adjectief grammaticaal bij een substantief hoort, terwijl het volgens de betekenis bij een ander substantief hoort

Hyperbaton: Een verplaatsing van de woorden die grammaticaal bij elkaar horen vb: Daedalus interea Creten longumque perosus exsilium…

Inversie: Volgorde onderwerp – persoonsvorm omgekeerd

Litotes: Iets zacht uitdrukken om een sterk effect te bereiken vb: niet dom=heel slim

Metonymie: woord wordt vervangen door een verwant begrip vb: lino= met koord

Pleonasme: woordovertolligheid vb: Oscula non iterum repetenda

Polysyndeton: zinsdelen naast elkaar met voegwoorden

Variatio: Opzettelijk gebruik van verschillende grammaticale constructies in gelijkwaardige zinsdelen vb: Baucis anus parilique aetate Philemon…

Halfrijm: rijm voor de caesuur en op het einde van een vers vb: Medias //… imas

Syncope: verkorte vorm vb: pericla = pericula

Adjectivum pro genetivo: adjectief in plaats van genitief vb: patriae manus seniles genae

Frequentatief werkwoord: drukt herhaalde of intensieve handeling uit
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen