U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Isabel Allende - Alle Boeken Van Isabel Allende.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=12424 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1202 woorden.

'Het huis met de geesten' is een familiekroniek die zich vanaf het begin van deze eeuw over vier generaties uitstrekt tot in de jaren zeventig, toen de militaire dictatuur een einde maakte aan het socialistische bewind van Salvador Allende.Rond de figuur van Esteban Trueba, de tirannieke, wellustige grootgrondbezitter bewegen zich vier uitzonderlijke vrouwen. Rose de Schone, de nimf met het groene haar, haar zuster Clara, de dromerige helderziende die op telekinetische wijze voorwerpen kan laten bewegen en haar dochter Blanca, die een verboden liefde koestert voor een linkse protestzanger, tot grote schande van de familie zwanger van hem wordt en een dochter baart.Dit kind, het meisje Alba, zal later in een tijd van verval en terreur de wonderbaarlijke geschiedenis van haar familie opschrijven, om zoals ze zegt: 'het verleden te laten herleven en mijn eigen ontzetting te overwinnen.''Liefde en schaduw' is het verhaal van een ontluikende liefde tussen twee jonge mensen in een land dat gebukt gaat onder de verschrikkingen van een dictatoriaal regime. Zonder dat geografische namen worden gebruikt, is het duidelijk dat het hier het geboorteland van de schrijfster, Chili, betreft.Tijdens hun werk worden de journaliste Irene en de fotograaf Francisco geconfronteerd met een van de schaduwkanten van het militair regime: vermiste personen. Zij stuiten op een massagraf in een verlaten mijn. Als zij het besluit nemen dit nader te onderzoeken, raken zij verwikkeld in de politiek en kunnen niet langer de ogen sluiten voor wat er om hen heen gebeurt. De moeilijke omstandigheden waarin zij verzeild raken, drijven hen in elkaars armen.Eva Luna

In deze derde roman van Isabel Allende wordt het bizarre en fantastische leven van Eva Luna verteld. De bijzondere manier waarop Allende gestalte geeft aan Eva Luna, aan Zuid-Amerika en aan de gebeurtenissen daar, maakt dat de lezer wordt meegevoerd naar een wereld die hij slechts oppervlakkig kent uit het dagelijks nieuws. De zeggingskracht van haar proza, dat even krachtig en bloemrijk is als het landschap van regenwouden, ruige bergen en verdorstende woestijnen, levert een adembenemend verhaal op.Het goud van Tomás Vargas

Als een moderne Sheherazade vertelt Eva Luna verhalen aan haar geliefde, Rolf Carlé. Drieëntwintig zeer bijzondere geschiedenissen over liefde en alledaags geweld.In tegenstelling tot de rijke beelden, het weelderige landschap en de extravagante hartstochten die het lot van de personages bepalen, is haar toon steeds ingehouden, haast geheimzinnig.In 'Het oneindige plan' voert Isabel Allende haar romanfiguren door turbulente tijden: de grote omwentelingen van de laatste dertig jaar drukken een stempel op het leven van de hoofdpersoon Gregory Reeves, vooral de racistische uitbarstingen in Los Angeles en de traumatische ervaringen in Vietnam beïnvloeden het leven van de Mexicaanse gringo. Met zijn onvermoeibare carrièredrift, luxueuze leventje en vluchtige liefdesaffaires probeert hij te vergeten dat er in hem ook nog een diepere drang naar rust, naar innerlijke vrede, naar geluk huist.

De ontwikkeling die Gregory doormaakt, verweven met de levensgeschiedenissen van zijn familie en zijn Amerikaanse en Mexicaanse vrienden en vriendinnen uit verschillende milieus, vormt het verhaal in deze meeslepende roman.Paula

Isabel Allende waakt eindeloze nachten aan het ziekbed van haar dochter Paula. Ten prooi aan wanhoop en verdriet probeert zij tevergeefs contact met haar te krijgen. Maar Paula ligt in coma. Beroofd van haar geheugen doolt zij eenzaam rond in het duistere gebied tussen leven en dood. Isabel Allende besluit daarom haar het kostbaarste bezit te schenken dat zij heeft: haar herinneringen. Met de verrassende openhartigheid die alleen bestaat tussen moeder en dochter vertelt zij haar verhaal. Zo ontstaat een fascinerend en aangrijpend boek dat ondanks de tragiek doorspekt is met humor, een boek vol met vrolijke en minder vrolijke anekdotes uit het woelige bestaan van deze Chileense schrijfster.Brieven voor Paula

Lezers en lezeressen uit de hele wereld over Isabel Allende's levensroman Paula.Afrodite

De kunst van eten en erotiek vindt haar hoogtepunt in Isabel Allende's 'Afrodite'. Het is een schitterend geïllustreerd boek met tientallen verhalen en anekdotes over voedsel en liefde. Wist u bijvoorbeeld dat men in het verleden kakkerlakkengruis at om de potentie op te vijzelen? En dat Cleopatra een mengsel van honing en fijngemalen amandelen gebruikte om haar huid mooier te maken? Isabel Allende beschrijft ook op aanstekelijke wijze de geschiedenis van de afrodisiaca en de verschillen tussen diverse culturen waar het gaat om de combinatie van eten en erotiek. In de tweede helft van het boek staan recepten die vele uren grenzeloos genot garanderen. Wat dacht u bijvoorbeeld van recepten als 'Zalmverleiding', 'Bacchusconsommé', 'Pikant konijn' en 'Frambozenhoning'? Waarom probeert u het zelf niet eens?Fortuna's dochter

Het is 1849, het jaar waarin goud wordt ontdekt in Californië. Joaquín Andieta, de geliefde van Eliza Sommers, is vastberaden het geluk te vinden en vertrekt uit Chili naar het noorden. Eliza besluit hem te volgen en maakt een verschrikkelijke reis, verborgen in het ruim van een zeilschip. Ze gaat op zoek naar haar geliefde in een onbekend land vol eenzame mannen en prostituees die gelokt zijn door de goudkoorts. Haar ervaringen veranderen Eliza in een bijzondere vrouw, vooral dankzij de hulp die ze krijgt van Tao Chi'en, een Chinese arts. Hij voert haar mee op een gedenkwaardige tocht langs de mysteriën en tegenstrijdigheden van het menselijk lot.De hoofdpersonen in Fortuna's dochter putten kracht uit hun gevoelens van liefde en vriendschap, en slaan zich een weg door een wereld die wordt getekend door hebzucht. Zo komen een liefdesgeschiedenis en een geschiedschrijving van Amerika samen in deze meeslepende roman.'Liefde en schaduw' is het verhaal van een ontluikende liefde tussen twee jonge mensen in een land dat gebukt gaat onder de verschrikkingen van een dictatoriaal regime. Zonder dat geografische namen worden gebruikt, is het duidelijk dat het hier het geboorteland van de schrijfster, Chili, betreft.Tijdens hun werk worden de journaliste Irene en de fotograaf Francisco geconfronteerd met een van de schaduwkanten van het militair regime: vermiste personen. Zij stuiten op een massagraf in een verlaten mijn. Als zij het besluit nemen dit nader te onderzoeken, raken zij verwikkeld in de politiek en kunnen niet langer de ogen sluiten voor wat er om hen heen gebeurt. De moeilijke omstandigheden waarin zij verzeild raken, drijven hen in elkaars armen.Het goud van Tomás Vargas

Als een moderne Sheherazade vertelt Eva Luna verhalen aan haar geliefde, Rolf Carlé. Drieëntwintig zeer bijzondere geschiedenissen over liefde en alledaags geweld.In tegenstelling tot de rijke beelden, het weelderige landschap en de extravagante hartstochten die het lot van de personages bepalen, is haar toon steeds ingehouden, haast geheimzinnig.'Portret in sepia' speelt zich af zowel in San Francisco als in Chili, dat aan het einde van de negentiende eeuw geteisterd wordt door oorlogen en burgerstrijd. De hoofdpersoon van deze roman is Aurora del Valle. Zij lijdt aan een trauma waardoor de eerste vijf jaar van haar leven uit haar geheugen zijn gewist.Opgevoed door haar ambitieuze grootmoeder Paulina groeit ze op in een bevoorrecht milieu. Als Aurora, toch al gekweld door afschuwelijke nachtmerries, verraden wordt door de man van wie ze houdt en een keuze maakt waardoor ze de eenzaamheid leert kennen, besluit ze het mysterie van haar verleden te ontrafelen.

Isabel Allende voert een sterke vrouw ten tonele die zich ontworstelt aan het lot, dat schijnbaar onontkoombaar door het verleden wordt opgelegd. Portret in sepia is een historische roman en een wonderbaarlijke familiesage, waarin de lezer personages uit Fortuna's dochter en Het huis met de geesten ontmoet.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen