U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Theorie - Oefeningen: Analytische Meetkunde/functies/statistiek Ingezon.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=654 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Wiskunde en het aantal woorden bedraagt 536 woorden.

Wiskunde VOORBEREIDEND EXAMEN 3e jaar 3e trimester (theorie)
Toepassingen in de ruimte


1. Wanneer liggen 2 rechten evenwijdig ?


2. Wanneer zijn 2 rechten loodrecht ?


3. Wanneer staat een rechte loodrecht op een vlak ?


4. Wanneer zijn 2 vlakken evenwijdig ?


5. Wanneer staan 2 vlakken loodrecht op elkaar ?


6. Wanneer zijn 2 rechten evenwijdig ? (eigenschap dr snijlijnen)
Analytische Meetkunde


1. tAB stelt een verschuiving voor ... hoeveel tegenwoordigers kan hij hebben ? Wat besluit je hieruit ?


2. Geef met symbolen de definitie van de optelling in R²


3. Wat is de coördinatenregel ?


4. Wat is een vector ?


5. Geef de notatie bij vectoren/verschuivingen naargelang het gegeven :


- t = tAB


- V = {alle vectoren}


- Samenstellen van verschuivingen


- De nulvector


- De omgekeerde verschuiving


6. Geef de definitie van aftrekken van vectoren.


7. Wat zijn de formules van Charles Möbuus ?


8. T° is een commutatieve groep, dus .....


9. Geef de definitie van de vermenigvuldiging met scalairen.


10. Wat is het scalair gedeelte van rv→ ?


11. Geef de definitie van de vermenigvuldiging van een reëel getal met een koppel reële getallen.


12. Wat is de verhouding van 2 vectoren ?


13. Geef de eigenschappen (met woorden en symbolen) waardoor R, R², + een vectorruimte is.


14. Geef de formule om de vergelijking van een rechte te zoeken van :


- (x1,y1), a//x-as


- (x1,y1), a//y-as


- (0,0), (x1,y1)


- (0,0), rico a=m


- (0,q), rico a=m


- (x1,y1), rico a=m


- (x1,y1), (x2,y2)


- (a,0), (0,b)


15. De rico is gelijk aan ... (x1≠0, 2 koppels gegeven of vgl is ax+by+c=0 (a≠0 of b≠0))


16. Wanneer is stelt een vgl het volgende voor :


- R²


- Æ


- x-as


- //y-as


- dr oorsprong


- willekeurige rechte
17. Hoe controleer je of een punt op een rechte ligt ?


18. Hoe Kun je de punten van een gegeven rechte bepalen ?


19. Leg uit hoe je de onderlinge ligging van 2 rechten met een gegeven vergelijking te weten komt. En wat moet je eerst doen met de vergelijking.


20. Wat moet je ALTIJD eerste doen voor je een stelsel oplost ? En wanneer is dit zo ?


21. Geef de drie methodes om stelsels op te lossen en leg kort uit.


22. Geef de formule om de afstand tussen 2 punten te berekenen.


23. Geef de formule om het midden tussen 2 punten te berekenen


24. Wat is een zwaartelijn en geef de 2 eigenschappen.


25. Wat kan je zeggen over de evenwijdige projectie en de gelijkheid van vectoren ?
Reële Functies


1. Geef de definitie van een functie


2. Geef de definitie van een domein


3. Geef de definitie van een beeld


4. Wanneer is een getal (a) een nulpunt ?


5. Wanneer is een functie f strikt stijgend (dalend) ?


6. Wanneer is een functie f strikt postief (negatief) ?


7. Wat is een constante functie ?


8. Wat is een eerstegraadsfunctie ? En wat is de voorwaarde ?


9. Bekijk nu de algemene oplossingen van de constante functie en de eerstegraadsfunctie.


10. Hoe zoek je het functievoorschrift bij een gegeven grafiek ?


11. Hoe weet je bij een gegeven waardentabel of het gaat om een eerstegraadsfunctie ?
Beschrijvende statistiek


1. Wat is beschrijvende en wat is verklarende statistiek ?


2. Wat is de populatie, de steekproef en de steekproefgrootte ? En geef hun symbolen ?


3. Wat is de frequentietabel ?


4. Geef uitleg bij :


- (absolute) frequentie


- relatieve frequentie


- cumulatieve (absolute) frequentie


- cumulatieve relatieve frequentie


5. Wat is het variatie-interval ? En de variatiebreedte ?


6. Wat is de ideale indeling ? Geef de regel ?


7. Hoe bereken je het klassenmidden ?


8. Wat is een histogram, een schijfdiagram, strookdiagram en frequentieveelhoek of frequentiepolygoon ?


9. Wat is de modus en de modus bij klassen ?


10. Wat is het rekenkundige gemiddelde (+ het symbool) en wat is de mediaan ?


11. Wat is de interkwartielafstand ?


12. Wat is de variantie ? Geef een synoniem en de formule.


13. Wat is de standaardafwijking ?


14. Hoe bereken je de afwijking ?

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen