U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : In - Samenvatting:.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=652 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 322 woorden.

Cursus Nederlands: Samenvatting (van wat er samen te vatten valt)
dormitieven: drugs waarvan je rustig wordt (opiaten: morfine, opium, heroïne)


à verdovende middelen: slaapmiddelen, alcohol


hallucinogenen: je denkt andere dingen dan de werkelijkheid (marihuana, hasjiesj, LSD)


è tripmiddelen


stimulantia: je kan onvermoeid hard werk doen en je bent klaar wakker


è stimulerende middelen (nicotine, afmtamine, cocaïne)
roergebakt àgeroerbakt


de schillen schellen vielen hem van de ogen


kollosaal èkolossaal


nerveusiteit è nervositeit


apentrots è apetrots


examinant è examinandus


gebarste è gebarsten


welleswaar è weliswaar


verstikte è verslikte


milliardair è miljardair


bepakt en gezakt è gepakt en gezakt


uitgehouwde èuitgehouwen


gegrafeerde è gegraveerde


zonvloed è zondvloed


geïmponeerd in è door


bespionneerde è bespioneerde


zeeëgel è zee-egel


schelmestreek è schelmenstreek


zwartenpieten è zwartepieten


nostalgie = heimwee


obligatoir = verplicht


perforatie = doorboring


farce = klucht


derivaat = afleiding


ordonneren = bevelen


sjabloon = modelvorm


postuur = gestalte
RECLAME IS:


- EMOTION


- COMMOTION


- GET A NOTION


- GET NOTICED


- GET KNOWN


-


Zo'n en zulk(e): zo'n als je voor het ZN een kan plaatsen
Het voorzetsel


een onveranderlijk woord dat woordgroepen verbindt, zinsdelen inleidt, bijzinnen inleidt.


een onveranderlijk woord dat meestal wordt gebruikt bij werkwoorden die een beweging uitdrukken.
INDIRECTE REDE DIRECTE REDE


- geen letterlijke weergave van wat gezegd is- plaats van de zinsdelen zoals in een bijzin- de LV-bijzin wordt ingeleid door een onderschikkend voegwoord- je hebt geen aanhalingstekens nodig- je moet persoons-, en tijdsaanduidingen wijzigen - letterlijke weergave van wat gezegd is- plaats van de zinsdelen zoals in een hoofdzijn- je hebt aanhalingstekens nodig


SEMI-DIRECTE REDE of ERLEBTE REDE


- geen letterlijke weergave van wat gezegd is- plaats van de zinsdelen zoals in een hoofdzin- je hebt GEEN aanhalingstekens nodig- je moet persoons-, en tijdsaanduidingen wijzigen
Recensie schrijven


- Inleiding


- Opbouw


- Stijl


- Doel


- Emoties


- Geloofwaardigheid


- Originaliteit


- Toelaatbaarheid


- Algemene beoordeling


Een ondergeschikte deelzin ingeleid door een betr vn is een relatieve bijzin.


De rel bz is een uitbreiding van een zinsdeelstuk, een bvb (bijvoegelijke bepaling)
De rel bz moet zo dicht mogelijk bij het antecedent geplaatst worden.


Daardoor komt de rel bz vaak midden in de hfdz terecht.
Ook betr vnw kunnen een rel bz inleiden
Een beperkende rel bz vermeldt van het antecedent een bijzonderheid die niet kan weggelaten worden.


Een uitbreidende rel bz vermeldt een niet noodzakelijke bijzonderheid van het antecedent.


Je hoort het verschil aan de pauze en de intonatie.
Soorten vnwn:


- persoonlijke voornaamwoorden


- betrekkelijke voornaamwoorden


- onbepaalde voornaamwoorden


- wederKEREND voornaamwoord (zich)


- wederKERIG voornaamwoord (elkaar)


- Bezittelijk voornaamwoord


- aanwijzend voornaamwoorden


- Vragend voornaamwoord


- Uitroepend voornaamwoord

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen