U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Virtueel - Samenvatting: Fysica: Krachten/elektrische Kracht/stukje Optica .
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=649 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Natuurkunde en het aantal woorden bedraagt 330 woorden.

Fysica 3e trimester 3e jaar
De brandpuntsafstand bij holle lenzen is ALTIJD negatief (virtueel)


B=+ ó b=+
Lenzenformule


1 /v + 1/b = 1/f
Vergrotingsformule


B/V = -b/v
Bijziendheid :


- probleem : beeld wordt voor het netvlies gevormd omdat de lens TE BOL is


- oplossing : bril met holle lenzen (negatief)
Verziendheid :


- probleem : beeld wordt achter het netvlies gevormd omdat de lens NIET BOL GENOEG is


- oplossing : bril met bolle lenzen (positief)
Een loep is een bolle lens met een zeer kleine brandpuntsafstand
Microscoop : bestaat uit 2 bolle lenzen


- 1ste : vergroot reëel beeld binnen F1’ en lens


- 2de : vergroot virtueel beeld van het 1ste vergroot reëel beeld
Krachten
Een kracht wordt aangeduid met een vector met een eenheidsvector (de vector is n keer de eenheidsvector)
Krachten worden gemeten met een dynamometer


Een kracht bestaat uit 4 elementen :


1. grootte


2. aangrijpingspunt


3. zin


4. richting
Fz = m.g


g is de VELDSTERKTE met eenheid N/kg (in België altijd 9,81)
De maat van de soepelheid van de veer wordt VEERCONSTANTE genoemd


k = xxx N/m
è Wet van Hooke


- alleen geldig bij elastische vervormingen


- ijking van dynamometers steunt op de wet van Hooke


- F = k . Dl


è Wet van Archimedes (stuwkracht)


- Een ondergedompeld lichaam ondergaat een opwaartse stuwkracht die in grootte gelijk is aan Fz die op de verplaatste vloeistof inwerkt.


- Fs = ⌠vl . V’ . g (⌠= ro)
ZWEVEN : Het lichaam blijft op de plaats waar je het voorwerp loslaat


è Fz = Fs of ⌠=⌠vl
ZINKEN : het lichaam daalt naar tot op de bodem


è Fz > Fs of ⌠ > ⌠vl
STIJGEN : het lichaam stijgt naar het wateroppervlak


è Fz < Fs of &#8992; < &#8992;vl
DRIJVEN : het lichaam blijft op het wateroppervlak met een klein stuk uitstekend


è Fz = Fs of &#8992;. V = &#8992;vl . V’
Elektrische kracht
2 soort elektrische ladingen :


- aantrekking (2 ONGELIJKSOORTIGE)


- afstoting (2 GELIJKSOORTIGE)
Symbool lading : Q


Eenheid : C (Coulomb)
1C is een ZEER GROTE ladingshoeveelheid
èWet van Coulomb


- grootte elektrische kracht tussen 2 puntladingen Q en Q’


- F = k . |Q| . |Q’| / r²
Als k niet gegeven is : 8,99 . 10-19 N.m²/C² (luchledig, anders v/d middenstof)


En r is de afstand tussen de 2 puntladingen (Q en Q’)
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen