U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Ish - Samenvatting: English Vocabulary Ingezonden Door: Peytan.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=647 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Engels en het aantal woorden bedraagt 286 woorden.

English 3rd term 3rd year
labour zware arbeid


villainous gemeen, doortrapt


to injure verwonden


to twist omslaan


to bruise kneuzen


treatment behandeling


skin huid


Jew(ish) jood(s)


to beware of opletten voor


award prijs, bekroning


fuse verzekering


Easter Pasen


issue kwestie


plot verwikkeling


delusion illusie


selfless belangeloos


to gain winnen


hangover kater


actually eigenlijk


fully ten volle


to cast de rollen verdelen, toewijzen


to mortgage hypothekeren, in gevaar brengen


to fast vasten


excess overdaad


lean mager


gay homoseksueel


haddock schelvis


handkerchief zakdoek


disorder wanorde


drive-through doorrij(restaurant)


slice sneetje,plakje


playwright dramaturg


tray plateau, schaal


to skip springen, verspringen


napkin servet


misshapen misvormd


major belangrijke


to star hoofdrol hebben


to curl krullen


violence geweld


series serie, feuilleton


episode aflevering


empire keizerrijk


to indicate aanduiden


sour zuur


saucer schoteltje, bordje


link schakel


burglar inbreker


bunch bos


to imply insinueren


experience ervaring


starters voorgerecht


hairdresser dameskapper


to dye kleuren (haar)


boil in water


fry in oil or butter (above the heat)


grill under the heat (toast or meat)


roast in the oven using oil


bake in the oven without oil


rare cooked very quickly and still red


medium-rare cooked a bit longer and just red in the middle


medium cooked a bit more and just pink


well-done cooked even longer and not pink at all


tasty lost of taste (ó tasteless)


bland neutral, without strong taste


sweet lots of sugar (ó bitter)


salty lots of salt


hot/spicy lots of spice


fresh recently produced


tender easy to cut (ó tough)


fatty meat with a lot of fat (ó lean)


fattening food which MAKES you fat (put on weight)


to poach in water or another liquid at a little less than 100°C (eggs, fish)


to sauté in a little fat, for a short time


to steam in steam


to stew in a water or another liquid at 100°C, slowly and for a long time


to fillet fish and poulty (filleteren)


to mash patatoes (stampen voor puree)


to slice to cut in thin, flat, wide pieces


to grate raspen


to shred in repen snijden


to mince meat, nuts, ...


to chop cut it in small pieces


to stuff to give it a filling


to peel to take off the skin


to cut to divide by using a knife


to squeeze to get out the liquied by pressing hard


an owl een uil


a fly een vlieg


a snake een slang


a lion een leeuw


a sheep een schaap


a horse een paard


a cat een kat


a spider een spin


a parrot een papegaai


an elephant een olifant


a rabbit een konijn


a dolphin een dolfijn


a fish een vis


a bird een vogel


a tortoise een schildpad


a pig een zwijn


a butterfly een vlinder


a cow een koe


a monkey een aap


a hamster een hamster


a drill een boormachine


an iron een strijkijzer


to sprain to damage a joint in your body by suddenly twisting it


a pineapple een ananas


a cauliflower een bloemkool


a cabbage een kool


an aubergine een aubergine


a courgette een courgette


a lettuce een salade


a cucumber een komkommer


vinegar azijn


oil olie


cow è beef


calf è veal


lamb è lamb


pig è pork


oyster een oester


lobster kreeft


mussels mosselen


shrimp garnaal


salmon zalm


mangoes mango’sAndere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen