U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Nt Meer Neutraal - Samenvatting: Bindingen/naamvorming Ingezonden Door: Peyta.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=645 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Scheikunde en het aantal woorden bedraagt 308 woorden.

Chemie 3e trimester
Hoe zijn atomen opgebouwd ?
Edelgassen zijn chemisch PASSIEF è Ze willen geen bindingen maken met andere atomen.
Ion die elektronen afgeeft : positief ion


Ion die elektronen afgeeft : negatief ion
Ion = geladen atoom (nt meer neutraal)
Metalen GEVEN elektronen AF à Positieve ionen


è ELEKTROPOSITIEVE ELEMENTEN


M-x.elektronen à Mx+


Niet-metalen NEMEN elektronen OP à Negatieve ionen


è ELEKTRONEGATIEVE ELEMENTEN


nM+X.elektronen à nMx-
Een metaal/niet-metaal is sterker naarmate de overgang naar de stabiele toestand gemakkerlijker is.


MAW : metalen zijn sterker hoe meer schillen ze vullen en hoe minder er staan op de buitenste


Niet-metalen zijn sterker hoe minder schillen ze vullen en hoe meer er staan op de buitenste
IONBINDING : M + nM


Principe : echte é-overdracht : opname en afgifte v/d valentie-é
COVALENTE BINDING : nM + nM


Principe : delen elektronen
METAALBINDING : M


- ALLE metalen zijn vaste stoffen op kamertemperatuur (niet kwik)


- Valentie-elektronen bewegen tss positieve ionen die rooster vormen. Ze zorgen voor geleidbaarheid van elektriciteit en warmte
OxidatieGetal : aantal valentie-elektronen van een atoom dat bij een binding verschoven of overgedragen wordt.
2 mogelijkheden : positief OG : valentie-elektronen worden afgegeven


negatief OG : valentie-elektronen worden opgenome


1. ionbinding Mà groepnr ó nM à groepnr –8


2. covalente binding sterk nM à groepnr – 8 ó zwak nM à groepnr


OG(H) = +I


OG(O) = -II


SOM in een molecule v/alle OG’s = 0


Bij bindingen tss identieke atomen kent men geen oxidatiegetal
Indeling zuivere stoffen
Samengestelde stoffen :


- organische


- anorganische : oxiden, hydroxiden, zuren, zouten


Dit zijn 4 stofklassen
Indeling :


Basisprincipe :


Oxiden : nMOx De moleculen eindigen altijd op O (met eventueel een index)


Hydroxiden : M(OH)x De moleculen eindigen altijd op OH (met eventueel een index)


Zuren : HxnM (binair zuur : IDE) of HxnMO (tornair zout : AAT)


Zouten : MxnM (binair zout : IDE) of MxnMO (tornair zout : AAT)
Naamvorming : (triviale, handlsnaam, of SYSTEMATISCHE naam)


Oxiden :


x-nM-x-oxide


Hydroxiden :


x-M-x-hydroxide


Zuren & Zouten :


à zuur : x-waterstof-verkorte latijnse naam nM-


- binair : IDE


- tornair : AAT


à zout : x-M-x-verkorte latijnse naam nM-


- binair : IDE


- tornair : AAT
SO4 NO3 PO4 CO3 ClO3


- II -I -III -II -I


sulfaat nitraat fosforaat carbonaat chloraatAndere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen