U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Connie Palmen - De Vriendschap.
Deze versie komt van http://www.studentsonly.nl/uittreksels/bv.asp?BvID=231 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1625 woorden.

Samenvatting
I`Dingen en Woorden'
Vlak voor het einde van het schooljaar ziet de tienjarige Katherina Buts (Kit) Barbara Callenbach (Ara) voor het eerst op het schoolplein staan. Kit voelt als het ware meteen een band met haar.
In het begin van het nieuwe schooljaar zit Ara met Kit in de klas. Ara is blijven zitten en zit in de zesde, Kit zit in de vijfde.
Ara reageert nogal terughoudend op Kit, maar toch ontstaat een vriendschap tussen de twee. Lichamelijk contact is erg belangrijk in hun band. Ze praten veel met elkaar, onder andere over de manier waarop ze met taal omgaan. Ara is dyslectisch en Kit is zeer taalgevoelig.
In de relatie is Kit steeds degene die het initiatief neemt. Ara komt altijd bij Kit thuis, en als Kit eens bij Ara komt is ze zeer verbaasd dat het zo deftig en netjes is bij Ara thuis.
Ara komt niet op Kits verjaardag, en staat niet toe dat Kit gegevens over haar schrijft in het schrift waarin ze zorgvuldig van alles bijhoudt, omdat Ara haar niet vertrouwt.
Dankzij extra lessen van de juffrouw kan Ara naar de MULO. Daar is Kit erg blij mee, want er is een MULO in hun dorp, zodat Ara in haar buurt blijft.
Op haar twaalfde verjaardag krijgt Kit een dagboek van Ara. Dit betekent veel voor Kit.

II `Eten en drinken.'
Kit is twintig. Ze kijkt terug naar de dag dat ze voor het eerst ongesteld werd, dat was toen ze zestien was. Ze vindt het een ramp om ongesteld te zijn.
Kit houdt van filosoferen en schrijft haar gedachten op in een boek, en vertelt erover aan Ara, die graag naar haar verhalen luistert.
Kit doet pedagogische academie, eigenlijk om haar moeder een plezier te doen. In bepaalde vakken, pedagogiek en psychologie, heeft ze toch wel plezier.
Ara gaat toegeven aan haar eetbuien, terwijl Kit de werking van alcohol ontdekt.
Kit eenentwintigste verjaardag wordt de aanleiding voor een hevige ruzie met Ara. Op deze bijzondere verjaardag zou Ara voor de verandering naar Kit toe komen. Op het laatste moment meldt ze zich ziek. Kit weet dat ze liegt.
Een paar dagen later neemt Kit contact op met Ara en verwijt haar vanalles. Ze vlucht weg uit haar geboortedorp om een universitaire studie te gaan doen. Pas als de ruzie bijgelegd-maar niet uitgepraat- is, vertelt Kit dat ze weggaat. Ara probeert niet te laten merken dat ze dat erg vindt.

III `Werk en liefde'
Kit is dertig en werkt aan een proefschrift. Ze heeft tien jaar in haar kamertje gezeten, zoals ze het zelf omschrijft. Ze had wel vrienden, kennissen en een minnaar, maar eigenlijk hield ze zich alleen echt met haar studie en Ara bezig. Ze is verslaafd aan alcohol, zoals Ara verslaafd is aan eten, en aan het vele werk. Kit heeft twee jaar filosofie gestudeerd en vier jaar psychologie. Nu geeft ze les aan de psychologische faculteit van de universiteit.
Ze volgt colleges van vele studies.
Alle ingewikkelde stof verwerkt ze tot iets eenvoudigs zodat Ara het begrijpt. Deze heeft zich toegelegd op het trainen van honden en is daar erg goed in.
Kit wordt verliefd op Thomas, die haar in alles aan Ara doet denken. Deze eerste serieuze verliefdheid maakt haar in de war. Ze voelt dat ze nooit meer alleen kan zijn.
Als Thomas naar Amerika vertrekt voor zijn werk, besluit Kit de relatie te beëindigen. Ara schrikt omdat ze bang is dat Kit ook haar zal verlaten. Dan besef Kit dat Ara altijd gezorgd heeft dat Kit zich de mindere voelde. Ze barst uit in een stroom van verwijten.
Op het einde van het boek verzoenen de twee zich meer, alleen besluit Kit dat ze nooit meer zal toelaten dat Ara zoveel macht over haar krijgt.


De Vriendschap, analyse

De titel slaat op het onderwerp van het verhaal: de vriendschap tussen twee meisjes (later vrouwen.) Kit en Ara zijn totaal elkaars tegengestelde. Een belangrijk motief in het boek is de verbintenis tussen bijvoorbeeld lichaam en geest, verstand en gevoel, en dingen die elkaars tegengestelde zijn, zoals ook Ara en Kit elkaars tegengestelde zijn. De Vriendschap zou dus in ruimere zin ook `De Verbintenis' kunnen betekenen.

Het genre houdt het midden tussen een filosofische en een psychologische roman. Het gaat eigenlijk over psychologie in filosofische zin. Verder staan er ook veel filosofische overpeinzingen in die weinig met het verhaal te maken hebben.
ook kan het boek een `Bildungsroman' genoemd worden: het verhaal beschrijft hoe een kind opgroeit tot volwassene. Het verhaal bevat ook autobiografische elementen: de hoofdpersoon en de schrijfster vertonen bepaalde overeenkomsten.

Het thema is vriendschap. Motieven zijn: taal, filosofie, verslaving, verbintenissen tussen lichaam en geest, tussen dingen die elkaars tegengestelde zijn, de onderlinge afhankelijkheid van mensen.

De opbouw: Het boek is in drie delen ingedeeld, met een Romeins cijfer genummerd. De titels van deze delen zijn respectievelijk `Dingen en woorden', `Eten en drinken',` Werk en liefde.' Iedere titel slaat op het onderwerp dat in het beschreven deel een belangrijke positie inneemt in de levens van Kit en Ara.
De delen zijn ingedeeld in zeven á acht genummerde hoofdstukken zonder titel.
De tijd verloopt niet geheel chronologisch. In ieder deel wordt vanuit het heden van dat deel terug- of vooruitgeblikt. De delen volgen elkaar wel in chronologische volgorde op. Tussen het begin van ieder deel zit tien jaar. In het eerste deel is Kit, de verteller van het verhaal, tien jaar. Het deel is dan ook in een kinderlijke en eenvoudige stijl geschreven. Wanneer ze twintig jaar is, in het tweede deel, is haar stijl volwassener en ingewikkelder. De stijl is dus aangepast aan de leeftijd waarvanuit ze vertelt.
Het verhaal begint in 1966 en eindigt twintig jaar later.

Het belangrijkste personage is Catherina Buts, Kit genoemd. Ze is een klein, jongensachtig, filosofisch aangelegd en intelligent meisje, later vrouw. Als kind vindt ze het erg belangrijk het iedereen naar de zin te maken, zelfs als ze zichzelf daarbij tekort doet. Ze is populair bij andere mensen. In het begin van het verhaal lijkt ze zich gelukkig te voelen, naarmate ze ouder wordt raakt ze steeds meer in de knoop met zichzelf.
Ara is moeilijk in de omgang en stug naar mensen, daarbij is ze groot, zwaar en dyslectisch. Ze heeft naar Kit een wat berekenende houding. Verder is ze wantrouwend, maar ze is gevoelig iemand met een bijzondere manier van nadenken, ze is erg geïnteresseerd in wat Kit haar te vertellen heeft. Naarmate ze ouder wordt gaat ze haar eetverslaving accepteren en wordt ze socialer en toegankelijker naar anderen.

Het perspectief ligt bij Kit. Zij vertelt in de ik-vertelsituatie.

Ruimte: het begin van het verhaal speelt zich af in Kit's huis, haar school, bij Ara thuis en ook gewoon buiten, allemaal in het afgelegen dorp waar ze wonen. Daarna wordt het een grote stad, niet bij naam genoemd. Dan speelt het verhaal zich af in Kit's kamer.


De Vriendschap, personages

Kit heeft een karakter dat zo veelzijdig is, dat het haar erg geloofwaardig maakt. Ook de ontwikkeling die ze als`roundcharacter' doormaakt is erg geloofwaardig. Wat dat betreft is ze voor mij een levende persoon. Echt inleven kon ik me echter op de meeste vlakken niet, omdat ze erg weinig op mij lijkt, wat betreft haar problemen. Haar filosofische gedachten maken haar het leven moeilijk, ze is niet in staat ze van zich af te zetten. Ze is ook erg weinig geïnteresseerd in andere mensen, eigenlijk alleen in zichzelf en in mindere mate in Ara. Dat is een eigenschap die haar voor mij niet sympathiek maakt. Naarmate de tijd verloopt begint ze zichzelf steeds interessanter te vinden. Ze vuurt zoveel filosofisch gedachten op de lezer af, dat sommige lezers (waaronder ik) de behoefte krijgen hele stukken over te slaan, omdat er geen beginnen meer aan is om erover na te denken. Alleen tegen Ara kijkt ze op, maar zelfs daarin heeft ze een arrogante houding. De andere kinderen staan in de rij om vriendin met haar te zijn, maar ze wil toch alleen Ara.
Ara heeft op haar beurt een arrogante houding naar Kit, maar dat is, zoals ze zelf een keer zegt, omdat Kit anders niet van haar zou houden. (Weer een aanwijzing voor Kit's arrogante en verwende gedrag ten aanzien van andere mensen.) Dat is voor mij aanvaardbaar. Ikzelf heb ook een `vriendschap' met iemand, die in veel opzichten lijkt op die van Kit en Ara, maar waarin ik `Ara' ben en op precies dezelfde manier omga met `Kit' als zij. Al ligt het perspectief bij Kit, ik geef Ara gelijk in haar vaak terughoudende gedrag. Ara is voor mij herkenbaarder omdat ze niet zo `perfect' is als Kit. Ze is groot en dik, als kind niet populair bij anderen en leert moeilijk. Jammer dat ze later in het boek met nogal snobistische mensen optrekt.
Ara heeft zo haar eigen manier van omgaan met de problemen die ze heeft. Ze accepteert ze op haar eigenzinnige manier, zoals ze eens besluit dat ze zich met haar eetverslaving verzoent, en zoals ze, als kind, een trotse en stugge houding aanneemt. Alleen het feit dat Ara niet veel over haar problemen loslaat en niet veel praat, maakt haar weer minder herkenbaar voor me. Ze heeft het bijna alleen over praktische problemen, zoals haar moeilijkheden met taal.
Ara ziet dingen op een heldere, duidelijke manier. Ze doorziet Kit beter dan Kit zichzelf doorziet. Waarschijnlijk stelt Ara zich ook meer open voor de belevingswereld van anderen. Ze heeft een eigen psychologische intelligentie, hoger dan Kit, die nota bene vier jaar psychologie studeert.
Kit's moeder is een zorgzame en bezorgde huisvrouw. Haar karakter wordt niet uitgediept, net zomin als dat van Thomas, Kit's vriend. Het enige dat over hem bekend is dat hij fors en groot is, gesloten en rustig van karakter, net als Ara.


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen