U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : H. Adema - Mariken Van Nieumeghen.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=7568 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1460 woorden.

Dit verslag heeft 2 sterren = goed boekverslag, redelijk compleet!Mariken van NieumeghenAuteur: anoniem

Bewerkt en vertaald door H.Adema

Taal& teken

vertaald Middelnederlands

De oudst bekende druk is uit 1515.Titel verklaring

Het verhaal gaat over Mariken van Nieumeghen.Thema

Het gaat over Mariken van Nieumeghen die zeven jaar lang met de duivel samenleeft. Na die zeven jaar heeft ze spijt van haar zonden en wil ze bekeren. De duivel verliest de grip over haar en uiteindelijk kunnen de zonden van Mariken door God vergeven worden.Motieven

De duivel zorgt voor het kwaad en laat andere mensen zonden begaan. God vergeeft de zonden van iedereen die zich bekeert en zijn zonden op tijd inziet.

De grondgedachte is: hoe erg iemand ook zondigt, berouw zal hem altijd van de geestelijk ondergang redden.Genre

Mariken van Nieumeghen is een rederijkertekst en een mirakelspel.

In dit verhaal zitten twee wonderen:

1. Mariken overleeft een val van grote hoogte en haar ijzeren ringen vallen af

2. God vergeeft haar zonden, die zouden kunnen worden bestempeld als de ergste zonden die een mens kan begaan.Opbouw

Het boek bestaat uit 1143 versregels. Het verhaal wordt onderbroken door witregels. Tussen de dialogen bevinden zich stukjes die met een auctoriaal perspectief worden verteld.Vertelwijze

Er is sprake van veel dialoog. Het verhaal is in de verleden tijd geschreven. De dialogen worden afgewisseld met stukjes die de schrijver aan de lezer vertelt. De oorspronkelijke tekst is grotendeels in dichtvorm, met monologen en dialogen; vaak met paarsgewijs rijmschema (aa, bb, cc enz.).Perspectief

De personages op het toneel presenteren zich zelf. In de prozafragmenten is er sprake van een auctoriale verteller. Om de beurt spreken de personen in de ik-vorm.SamenvattingProloogHertog Arend van Gelre is door zoon Adolf gevangen gezet te Grave. Mariken (een weeskind) doet het huishouden bij oom Gijsbrecht, een vrome priester. Gijsbrecht stuurt Mariken naar Nijmegen om daar inkopen te gaan doen. Als ze niet voor het donker thuis zou kunnen komen, zou ze bij haar tante de nacht door moeten brengen van haar oom. Nadat ze boodschappen gedaan had, merkt Mariken dat ze niet op tijd thuis meer kon komen en gaat naar haar tante. Haar tante heeft op dat moment ruzie gemaakt met een aantal andere vrouwen over de politiek (ze steunt de jonge hertog Adolf). Als Mariken bij haar aankomt, scheldt haar tante haar uit en noemt Mariken een slet. Mariken loopt helemaal overstuur weg en besluit in het struikgewas buiten de stad te gaan slapen en in haar wanhoop besluit ze zich toe te vertrouwen aan de duivel of aan God, het maakt haar allemaal niet meer uit.

Moenen (de duivel) verschijnt dan en belooft haar de 7 ware kunsten, namelijk retorica, musica, logica, grammatica, geometrie, aritmetica en alchemie, en alle talen van de wereld te leren, als ze met hem meegaat. Ze moet echter wel van haar naam afzien en beloven dat ze nooit meer een kruisteken maakt. Voortaan zal ze Emmeken heten. Mariken stemt in haar verwarring toe.

Moenen en Emmeken gaan dan naar ‘s Hertogenbosch, waar ze enkele dagen doorbrengen. Oom Gijsbrecht is ondertussen ongerust geworden en hij bezoekt haar tante, in de hoop Mariken te vinden. Als Graaf Arend vrij komt, pleegt Mariken’s tante uit woede zelfmoord.Emmeken en Moenen gaan vervolgens naar Antwerpen en verblijven in herberg 'De Gulden Boom'. Emmeken wordt gevraagd om een refrein voor te dragen aan een stel drinkebroers. Na dit refrein zorgde Moenen ervoor dat er iemand doodgestoken werd in het gedrang, om zo meer zielen voor Lucifer te winnen.

Jarenlang leidden Emmeken en Moenen een zondig leven en sterven veel mensen als gevolg hiervan. Na zeven jaar gaan ze terug naar Nijmegen want Emmeken wil haar familie weer eens zien. Emmeken ziet een wagenspel, hoewel Moenen liever niet wil dat ze ernaar kijkt, omdat hij bang is dat ze spijt krijgt van haar daden.

Het is een wagenspel, waarin de advocaat van Lucifer, Masscheroen, kritiek geeft over Gods rechtvaardigheid en waaruit blijkt dat als een zondaar oprecht berouw toont, zijn zonden (hoe erg ook) vergeven worden.

Emmeken krijgt berouw na het bekijken van dit wagenspel en wil niets meer met Moenen te maken hebben. Moenen wordt woedend en tilt haar boven de toppen van de huizen en gooit haar naar beneden. Emmeken breekt haar botten, maar wordt gevonden door haar oom Gijsbrecht die naar haar toe snelt en haar beschermt tegen de duivel met gebeden.

Emmeken gaat met haar oom weer vroom leven en vraagt om vergiffenis bij alle priesters in en om Nijmegen, maar die durven haar na haar onmenselijke zonden dit niet te schenken

Ze gaat vervolgens naar de bisschop in Keulen, die hen door verwijst naar de paus in Rome.

Na een zware reis naar Rome besluit de paus als boetedoening haar drie zware ijzeren ringen te laten dragen, die afvallen als God het haar vergeven zou hebben. Mariken wordt non in een klooster in Maastricht, waar haar ringen twee jaar voor haar dood van haar hals en handen zouden afvallen, omdat God het haar vergeven had.Personages Mariken van Nieumegehen.

Zij is ongeveer 20 en ziet er aantrekkelijk uit. Ze woont bij haar oom omdat haar moeder is overleden. Ze wonen net buiten Nijmegen in een boerderij. Doordat ze door haar tante wordt uitgescholden wordt ze erg wanhopig en verlaat God. Dan komt ze in aanraking met de duivel (Moenen) waarmee ze zeven jaar samenwoont en veel kwaad sticht. Na zeven jaar krijgt ze spijt en ze toomt berouw. Mariken is makkelijk beïnvloedbaar en geeft zich snel over aan het kwaad. Ze heeft geen eigen wil want pas na zeven jaar bedenkt ze dat ze zich moet bekeren, maar tegen over Moenen is ze machteloos.

 Gijsbrecht is de oom van Mariken en heeft haar opgevangen na de dood van zijn zuster. Hij is een bezorgde, diep gelovige priester, die Mariken in haar tijden van nood bijstaat. Hij beoefent de zwarte kunst waarmee hij de duivel te pakken kan krijgen. Hij maakt met haar de reis naar Keulen en Rome. Hij is een vlak karakter

 Moenen is een kwaadaardige, moordlustige, wraakzuchtige, geleerde duivel die Mariken probeert te beïnvloeden. Hij heeft één oog (een gebrek waaraan je kan zien dat het de duivel is). Hij zet mensen aan tot moord en vermoord bijna Mariken aan het eind van verhaal. Hij is een vlak karakter.

 De tante van Mariken is een onredelijk, gemeen en ze heeft zich zelf niet meer onder controle. Ze drijft Mariken tot wanhoop en daardoor heeft ze Mariken aangezet heeft tot het samenleven met de duivel. Ze pleegt zelfmoord om politieke redenen. Ze is een vlak karakter.Historische tijd

Het speelt zich af rond 1500. De tijd is belangrijk voor het verhaal want in die tijd geloofden men nog sterk in de duivel en de hel.Plaats en ruimte

Het verhaal speelt zich vooral af in Nijmegen, ’s Hertogenbosch, Antwerpen, Keulen, Rome, Venlo en Maastricht. De plaatsen zijn willekeurig gekozen.Tijdsduur

Mariken leeft zeven jaar bij de duivel. Daarna gaat ze 26 jaar het klooster in en daar sterft ze ook uiteindelijk. De vertelde tijd is ongeveer 33 jaar.Tijdsvolgorde

Het verhaal wordt chronologisch verteld en er komen geen flashbacks in voor. In het verhaal wordt gebruik gemaakt van tijdsverdichting want er zitten af en toe grote tijdsprongen in het verhaal.Eigen leeservaring

Het onderwerp van Mariken van Nieumeghen spreekt me erg aan. De duivel speelde in die tijd een grote rol. Nu kan je dat haast niet meer voorstellen.

Ik kon met niet echt met Mariken identificeren want ze is erg beïnvloedbaar. Ze zoekt niet echt naar oplossingen want ze had ergens in de stad kunnen blijven overnachten in plaats van in het donker weer terug te gaan. Het boek was erg makkelijk te lezen. Soms was het jammer dat een stukje verhaal niet uitgebreider werd verteld. Er werd iets te veel gebruik gemaakt van tijdsprongen. Ik heb al eerder twee verhalen over de duivel gelezen en daarin werd de duivel ook met een gebrek beschreven. In alle drie de verhalen kan de duivel uiteindelijk toch zijn plannetjes niet helemaal uitvoeren en wordt hem een hak gezet.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen