U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Hij Is 29 Jaar - Cicero Ingezonden Door: Hey Categorie: Werks.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=636 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Overig en het aantal woorden bedraagt 1130 woorden.

Marcus Tullius Cicero werd op 3 januari 106 v. Chr. in Arpinium geboren en vermoord op 7 december 43 v. Chr. in Caieta . Zijn leven viel samen met de achteruitgang en de val van het Romeinse Rijk. Hij was een belangrijk man in veel van de veelbetekenende politieke gebeurtenissen van zijn tijd. Zijn geschriften zijn een waardevolle bron van informatie voor ons over deze gebeurtenissen. Hij was Romeins staatsman, advocaat, prozaschrijver, politiek redenaar en filosoof. Om sommige van zijn geschriften te begrijpen is het wel nodig om dit in gedachten te houden.
Zijn leven.
De politieke carrière van Cicero was zeer opvallend. Toen werden politieke functies, hoewel ze technisch gezien verkregen konden worden door de verkiezingen te winnen, overwegend bekleed door een groep aristocratische families, die die functies al verscheidene generaties voor zich hielden. Cicero zijn familie, hoewel ze aristocratisch was, was zo niet, had ook geen grote weelde. Maar Cicero had een zeer grote politieke ambitie en op jonge leeftijd was zijn motto hetzelfde als dat van Achilles: Altijd de beste zijn en de anderen overtroeven. Omdat hij niet kon genieten van door zijn voorouders verkregen voordelen stonden slecht 2 politieke functies voor hem open. De eerste was een politieke carrière. Daar militair succes gezien werd als gevolg van een uitzonderlijke persoonlijke kwaliteiten kon het leiden tot populariteit en daardoor misschien een politieke functie. Cicero was echter geen soldaat. Hij haatte oorlog en diende als jongeling slechts een korte periode in het leger.
In plaats daarvan koos Cicero voor een carrière in het recht. Om zich voor te bereiden op deze loopbaan studeerde hij jurisprudentie, retorica en filosofie. Wanneer hij er zich klaar voor voelde, nam hij deel aan gerechtelijke zaken. Een carrière in het recht kon om verschillende redenen tot politiek succes leiden: ten eerste omdat hij als rechter een goede ervaring zou opdoen in het maken van speeches. Ten tweede zou hij bekendheid krijgen en tot slot zou hij politieke connecties kunnen verwerven. Cicero bleek een uitstekend orator, rechter en een schrander politieker te zijn. Hij werd verkozen voor elk van de Romeinse ambten: In 69 werd hij aedilis, in 66 praetor, en in 63 volgde het consulaat.
Enkele belangrijke data in zijn leven:


In 79-77 reist Cicero in Griekenland en Azië hij is dan 27-29 jaar.


In 77 keert hij terug naar Rome en trouwt met Terentia (hij is 29 jaar).


In 67 begon Cicero zijn correspondentie met Titus Pomponius Atticus, zijn vriend voor het leven. De eerste brieven gaan over persoonlijke aangelegenheden, zoals de dood van Cicero's vader, de dood van zijn neef Lucius, de vervreemding tussen Quintus Cicero en Pomponia, de zuster van Atticus (die nog maar pas gehuwd waren) en de verloving van Tullia (die nog maar een kind was) met Caius Calpurnius Piso.


Waneer hij 41 is wordt zijn zoon Marcus geboren.


64: hij wordt verkozen tot consul


59: consulaat van Cicero


58: Cicero wordt door Clodius gedwongen in ballingschap te gaan


57: Cicero wordt op 4 augustus teruggeroepen uit ballingschap en keert op 4 september in Rome terug


52: Moord op Clodius


Pompeius wordt voor de derde maal consul, nu sine collega


51: Cicero vertrekt als proconsul naar Cilicia, waar hij op 31 juli aankomt


50: Cicero verlaat Cilicia op 30 juli en komt op 24 november in Italië aan


49: Burgeroorlog: overwinningen van Caesar in Italië en Spanje


Cicero voegt zich bij Pompeius in Griekenland


48: Slag van Pharsalus: nederlaag van Pompeius


Pompeius wordt in Egypte vermoord


Cicero keert naar Italië terug


47: Caesar herstelt de orde in Egypte en in het oosten en keert naar Italië terug


Cicero mag naar Rome terugkeren


46: Slag van Thapsus; Cato pleegt zelfmoord


Cicero scheidt van Terentia (januari) en huwt Publilia (december)


44: Cicero verlaat Rome in april en Italië in juli, maar keert in september terug naar Rome


Hij vertrekt weer en keert in december terug


43: Dood van Cicero op 9 december. Hij is 63.
Zijn werken
In de Latijnse letterkunde is Cicero vooral als redenaar bekend geworden: 57 redevoeringen zijn bewaard gebleven, ca.48 zijn er verloren gegaan. Meestal schreef hij ze voor publicatie nadat ze gehouden waren, met alle gevolgen van dien (verdraaiingen, eigen interpretaties,…). Sommigen werden zelfs helemaal niet gehouden zoals bijvoorbeeld de tweede tegen Verres en de tweede Philippische.
· 86-85: De inventione rhetorica libri II


· 81: Oratio pro Publio Quinctio


· 80: Oratio pro Sexto Roscio Amerino


· 76: Oratio pro Quinto Roscio comoedo


· 71: Oratio pro Marco Tullio


· 70: Divinatio in Caecilium


In Verrem actiones


· 69: Oratio pro Marco Fonteio


· 68: Oratio pro Aulo Caecina


· 66: Oratio de imperio Cnaei Pompeii seu pro lege Manilia


Oratio pro Cluentio


· 63: Oratio in senatu de lege agraria


Oratio ad quirites contra Publium Rullum


Oratio pro Caio Rabirio


Orationes in Catilinam


Oratio pro Lucio Murena


· 62: Eerste brieven aan zijn "familiares"


Oratio pro Publio Sulla


Oratio pro Archia poeta


· 60: Cicero schrijft een verloren gegane Commentarius consulatus sui, Graece scriptus, en een gedeeltelijk bewaard gebleven gedicht over zijn consulaat


· 59: (Consulaat van Caesar)


Oratio pro Lucio Flacco


· 57: Oratio post reditum ad senatum


Oratio post reditum ad populum


Oratio de domo sua


· 56: Oratio pro Publio Sestio


In Publium Vatinium testem interrogatio


Oratio de haruspicum responsis


Oratio de provinciis consularibus


Oratio pro Marco Caelio


Oratio pro Lucio Cornelio Balbo


· 55: Oratio in Lucium Pisonem


De oratore libri III


· 54: Oratio pro Cnaeo Plancio


Oratio pro Caio Rabirio Postumo


Pro Marco Aemilio Scauro


Cicero begint aan De re publica


· 52: Oratio pro Tito Annio Milone


De optimo genere oratorum


De legibus


Cicero beëindigt zijn De re publica libri VI


· 46: Brutus sive de claris oratoribus


Paradoxa Stoicorum


Orator


Partitiones oratoriae


Oratio pro Marco Claudio Marcello


Oratio pro Quinto Ligario


· 45: Consolatio


Hortensius


Academicorum libri IV


De finibus bonorum et malorum


Oratio pro rege Deiotaro


· 44: Timaeus


Tusculanae disputationes libri III


De natura deorum libri III


De divinatione libri III


De fato


Cato maior de senectute


Laelius de amicitia


Topica


De officiis libri III


Orationes Philippicae I-IV


Laatst bewaarde brief aan Atticus (XVI 15) dateert van december


· 43: Orationes Philippicae V-XIV (januari-april)


Zijn invloed
Cicero wordt nu misschien niet meer zo aanzien als een uitzonderlijk denker, omdat men (onterecht) vindt dat zijn filosofie afgeleid is en onorigineel. In vorige de eeuwen werd hij aanzien als één van de grootste filosofen van een oud tijdperk. Waarschijnlijk het meest opmerkelijke van zijn invloed is St. Augustine zijn claim dat het Cicero zijn Hortensius (een aansporing tot filosofie, maar spijtig genoeg een verloren tekst)was dat hem van zijn zondevol leven terug op het rechte pad bracht naar filosofie en uiteindelijk tot God. Augustine nam later ook Cicero zijn definitie van een gemenebest over en gebruikte het als argument dat het Christelijk geloof niet verantwoordelijk is voor de vernieling van Rome door de barbaren. Cicero zijn invloed was ook groot op de latere filosofen.
Bibliografie:


http://users.skynet.be/satura.lanx/cicero_intro_2.htm


http://www.utm.edu/research/iep/c/cicero.htm#On%20Invention
Encarta ’98 Winkler Prins Editie

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen