U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : 98-117 - Suetonius Ingezonden Door: Hey Categorie: We.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=631 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Overig en het aantal woorden bedraagt 620 woorden.

Gaius Suetonius Tranquillus


· Suetonius’ leven
Gaius Suetonius Tranquillus werd geboren te Rome ca. 70-75 na Chr. Hij behoorde tot de ridderstand en was advocaat van beroep. Onder de keizers Trajanus (98-117) en Hadrianus (117-138 ) was hij een tijd hoofd van de keizerlijke kanselarij (de dienst ab epistulis), van welk ambt hij in 121/122 werd ontslagen (volgens sommige antieke bronnen zou Suetonius zich iets te vrijpostig hebben gedragen tegenover de echtgenote van keizer Hadrianus). De rest van zijn leven wijdde hij aan zijn literaire arbeid. Daarbij is hij vooral bekend als biograaf. Gaius Plinius Caecilius Secundus was een van zijn goede vrienden. Suetonius overleed ca. 140-150 .
· Suetonius’ werken
Als auteur was Suetonius bijzonder veelzijdig. Vooreerst schreef hij een hele reeks werken (sommige zelfs in het Grieks) over o.a. literatuur, kunstgeschiedenis en wetenschappen, die echter nagenoeg allemaal verloren zijn gegaan.


Zijn werk De viris illustribus (Over beroemde mannen), geschreven tussen 106 en 113 , handelt - zoals de titel reeds laat vermoeden - over eminente persoonlijkheden uit de literatuur en de opvoeding (zoals dichters, redenaars, historici, filosofen en grammatici). Behalve een aantal geïsoleerde vitae (levensbeschrijvingen) van dichters (bijv. Horatius, Lucanus, Terentius) bleven enkel fragmenten van het onderdeel De grammaticis et rhetoribus (Over grammatici en redenaars) bewaard.


Suetonius is echter vooral bekend om zijn werk De vita Caesarum (Over het leven van de keizers), gepubliceerd ca. 119-122 . Het begint met de biografie van Caesar en behandelt verder de levens van de eerste 11 Romeinse keizers (Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Galba, Otho, Vitellius, Vespasianus, Titus en Domitianus), dus de periode van 27 voor Chr. tot 96 na Chr. - weliswaar voorafgegaan door de 'regering' van Caesar. Het werk is bijna volledig bewaard gebleven; enkel de inleiding en de eerste hoofdstukken over het leven van Caesar gingen verloren.


· Kenmerken van zijn literaire producties
Suetonius publiceerde vele werken die eerder leerzaam waren dan literair, hoewel het onderscheid tussen die twee categorieën moeilijk het maken is.


Er wordt van Suetonius gezegd dat hij zijn onderwerpen zeer schematisch behandelde. Hij rangschikte de onderwerpen nauwkeurig in onderverdelingen zoals ‘voorgangers’, ‘geboorte’, ‘werk’, ‘wat heeft hij bereikt’, ‘moraal’, ‘voorkomen’ en ‘dood’. Hij varieerde daar dan nog in, al naargelang de persoon. Deze vorm van biografie was origineel bedoeld voor literaire personen, maar later werd dit ook uitgebreid naar personen die belangrijk waren in het publieke leven. Het punt waar hij zeer veel aandacht aan besteed is ontegensprekelijk de chronologie. In passages waar hij onderdelen van iemand’s werk beschrijft, zal hij nooit ingaan tegen de tijdsvolgorde.


Over Caesar zegt hij dat hij een ongelooflijke aantrekkingskracht heeft en Augustus zou een complexe persoonlijkheid gehad hebben volgens hem. Hij was er zeer goed in om anekdotes te vinden over de personen waarover hij schreef. We kunnen eigenlijk niet verder gaan op de beelden die hij van sommige mensen schetst: hij durft wel eens een roddel opnemen, hij rukt verhalen uit hun context, hij negeert feiten,… Suetonius houdt van schandalen en hij gaat graag dieper in op het seksueel leven van keizers, dichters.


Suetonius schrijft simpel en direct. Hij verdeelt zijn zinnen niet in perioden en overlaadt ze ook niet. Hij hield van variatie, maar hij houdt het toch bij een mooie stijl. Zijn woordenschat is zeer interessant. Hij besteedt geen aandacht aan het selecteren en filteren van de informatie die hij doorkrijgt. Of een tekst nu samenhangt of niet kan hem niet zo veel schelen, daar hij geen belang hecht aan de eenheid van de tekst. Hij houdt er van rarigheden over te nemen in zijn teksten.


Suetonius gaat de dingen niet dramatiseren zoals historici, maar hij laat feiten voor zich spreken.
· Nawerking
We kunnen maar weinig leren uit zijn geschriften. Het is overduidelijk dat hij geen creatieve geest bezit, en dat zijn houding, voor zover hij ze blootgeeft, weinig gesofisticeerd is.

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen