U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Adelheid Van Beuningen - Terentia.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=11215 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1697 woorden.

Een aangekondigde doodEen oude ‘vriend’ bezoekt Terentia en vertelt haar dat Cicero gedood is. Zijn hoofd en rechterhand zijn vastgenageld aan de Rostra. Atticus haalt haar over om haar relaas op te schrijven, voor haar bevooroordeelde zoon.De man uit Arpinum

Als vijftienjarige moest Terentia met Cicero trouwen. Aemilia, stiefdochter van Sulla, stierf nog voor ze met Pompeius kon trouwen. Zij was de vriendin van Terentia.Toga en tola

Terentia woont nu samen met Cicero. Als advocaat wint hij de Roscius-zaak. Als enige verdedigde hij de van vadermoord beschuldigde zoon omdat hij niet bang was voor de invloed van de ex-slaaf van Sulla. Terentia en Cicero hervinden elkaar in Cicero’s ouderlijke huis. Hij besluit zich even terug te trekken in Griekenland.Catilina en de vestalenTerentia’s halfzuster Fabia wordt beschuldigd van onkuisheid met Catilina als Vestaalse maagd. Terentia bezoekt Catilina die alles ontkent en ook de jonge Caesar voor wie ze respect krijgt (Vestaalse maagden hebben hem ooit geholpen).Het ProcesTijdens het proces van Fabia en de andere twee Vestaalsen: Terentia bezoekt haar moeder die wegkwijnt en haar zuster die niet levend wil begraven worden en om vergif smeekt. Terentia is er ziek van. Uiteindelijk worden ze vrijgesproken. Want Catilina lag op dat moment met een ander in bed, de maagden worden enkel gegeseld voor hun nachtelijke escapade. Terentia had veel steun aan Cicero, wat ze later wil vergeten.Tusculum en Rome – harmonie en onmin

Cicero toont veel genegenheid voor zijn dochter Tullia, wat Terentia boos maakt. In hun villa komt Atticus op bezoek. De vader van Cicero sterft, Cicero reageert hier afstandelijk op, behalve tegenover zijn dochter. Terentia’s geesteszieke stiefvader sterft.Terentia leert dat ze bang is om afgewezen te worden en dat ze bang is voor de dood, want dat is eenzaamheid en vice versa.Samenzwering en de vrouw van de consulTullia trouwt met Piso en Terentia is weer gerust, hoewel er geruchten rondgaan over Catilina en rampspoed. Cicero is bezig om consul te worden en heeft het zeer druk. Caelius, de leerling van Cicero schaart zich achter Catilina en vlak voor de verkiezingen vertelt een vrouw aan Cicero dat Catilina met geweld de macht gaat grijpen. Terentia schaart zich achter Cicero.De ‘coup’ wordt verijdeld op de verkiezingsdag en Catilina vlucht naar zijn leger. Cicero weet de senaat te overtuigen dat er werkelijk gevaar dreigt.Kameraden in de strijdRome is in rep en roer. Terentia neemt haar voorzorgen in huis. Fulvia waarschuwt Cicero opnieuw voor een moordaanslag en revolutie in verschillende delen van Italië. Fabia spreekt als Bona Dea dat Catilina en de zijnen dood moeten.Terentia vertelt dit alles aan Cicero. De senaat bevindt dat ze terechtgesteld moeten worden. ( Cicero was ondertussen al consul af.) De haat van de machthebbers flakkert later al snel weer aan.De inwendige vijandTijdens de rituelen van Bona Dea bij het huis van Caesars vrouw Pompeia, verschijnt een ‘man’, Clodius. Heiligschennis! Zijn zuster Clodia beweert dat het een dubbelganger is. Clodius vlucht, de slavin Abra die Clodius binnen had gelaten wordt gestraft. En Caesar stuurt Pompeia een scheidingsbrief.Terentia heeft andere dingen aan haar hoofd: een nieuw huis op de Palatijn. Cicero wordt hoogmoediger en opschepperiger. Terentia heeft een vermoeden dat hij iets heeft met Clodia en haar vermoeden wordt bevestigd. Jaloersheid steekt de kop op.Terentia kent geen passie en vraagt aan Caelius om gedichten van Catullus.Een vuur gedoofdTerentia confronteert Cicero met de feiten en dreigt om alles tegen hun dochter Tullia te vertellen. Mar ze gaan het proberen te vergeten. Hun band is verslechterd. Terentia wordt gewaarschuwd door Caelius dat Cicero tegen Clodius gaat getuigen en dat dat wraak zal oproepen. Tijdens het proces is Terentia ziek. Maar Clodius wordt vrijgesproken door omkoperij.Caelius waarschuwt opnieuw voor Clodius die tribuun wil worden. Clodia bedreigt Terentia, later wordt Clodius tot tribuun verkozen. Pompeius verdenkt Cicero valselijk van een complot tegen hem.Clodius wordt volkstribuun en vaardigt een wet uit, indirect gericht tegen Cicero, deze gaat vrijwillig in ballingschap.De allerbeste en trouwste aller vrouwen

Cicero schrijft brieven vol zelfbeklag vanuit Griekenland. Terebtia start een campagne want Catilina’s terechtstelling was terecht, Clodius nieuwe wet was namelijk dat geen enkel Romeins burger zonder proces mocht worden veroordeeld. Twee van hun huizen worden geplunderd.Terentia gaat voorlopig bij Fabia logeren. Clodius sleurt Terentia naar de senaat en beschuldigt haar ervan dat ze bezit van Cicero zou hebben opgekocht. Het blijft gelukkig bij deze ongehoorde beschuldigingen en dreigementen. Terentia ergert zich ondertussen meer en meer aan Cicero’s weeklagen. Clodius organiseert een veldslag op het Forum en de Rostra, de broer van Cicero, Quintus, raakt hierbij gewond. Piso, de man van Tullia, sterft ten gevolge van een bloedvergiftiging.De volsvergadering gaat stemmen voor Cicero’s eerherstel en Cicero komt weer naar huis.In droeve ontredderingIn Cicero’s dankredevoering noemt hij de steun van Terentia niet. Dat schreeuwt Treentiz hem toe en na een ruzie thuis stelt hun relatie niet veel meer voor. Clodius’ bendes houden nog steeds huis met hun bedreigingen en dreigementen. Terentia isoleert zich.Trots moet buigen voor de meesterTullia hertrouwt en Caesar, Pompeius en Crassus sluiten een triumviraat. Cicero buigt het hoofd voor Pompeius uit dank, angst voor Clodius en de jaloerse senatoren. Terentia’s minachting slaat om in steun. Cicero trekt zich terug uit de openbaarheid en doet enkel wat de Drie van hem verlangen uit angst om weer verbannen te worden. Politieke onlusten breken uit.Milo (Pompeius) en Clodius (Caesar) vechten het uit met hun bendes. Daarbij wordt Clodius gedood en Terentia gaat stiekem kijken naar diens lijk.Vijtigduizend sestertiënCicero gaat als gouverneur naar Cilicië samen met hun zoon Marcus. Tullia woont weer bij haar moeder en wil opnieuw hertrouwen. Tijdens een theaterbezoek ontmoeten ze Dolabella.De zoon van Rufus en Postumia wordt aan de kant geschoven. Vreemde geruchten bereiken echter Terentia over Donabella. Maar Terentia wil Cicero een hak zetten zodat hij Tullia op haar plaats zet. Donabella wil immers een goede vriend van Cicero aanklagen. Terentia’s zaakgelastigde Philotimus wil Dolabella omkopen om met Tullia te trouwen met ‘noodgeld’ van Cicero. Cicero keurt het huwelijk goed.Philotimus vertrekt met vage redenen naar Cilicië en na zijn terugkeer is hij brutaal familiair. Nog steeds onderdrukt Terentia haar argwaan. Wanneer Cicero terugkeert, is deze vreemd afstandelijk. Hij verdenkt gaar onterecht van gesjoemel met de financiën en samenspanning met Philotimus.Een doorgeprikte verdedigingEr is oorlog op handen. Crassus is omgekomen en Caesar is de Rubico overgestoken. Terentia en Tullia bezoeken Cicero bij een vriend. Caelius schaart zich achter Caesar, evenals Terentia. Maar Cicero blijft neutraal.In het huis van Dolabella zien Terentia en Tullia dat Pompeius en de senaat Rome verlaten. Na lang aarzelen voegen Terentia en Tullia bij Cicero. Tullia wil het kind van Dolabella niet en wordt heel ziek.Cicero uit zijn beschuldigingen tegen Terentia, die zij uiteraard verwerpt. Cicero kiest de kant van Pompeius maar gaat niet achter hem aan omdat hij Terentia in het oog wil houden.Een bitter weerzien

Caesar komt naar Rome en Terentia moet het feestmaal voorbereiden. Vol enthousiasme begeeft ze zich aan het werk, hunkerend naar Caesars’ weerzien. Het wordt een teleurstelling. Cicero schaart zich niet achter Caesar. Dolabella deelt weer het bed met Tullia. Terentia probeert Caesar te overhalen, Cicero wordt heel kwaad op Terentia maar zij draait direct om en zegt dat Cicero zich nu achter Pompeius kan scharen.Kommer en kwelTullia krijgt weeën, na een lange bevalling wordt een zoontje geboren, dood. Terentia begraaft het kindje in de tuin en noemt het Marcus, naar haar zoon. Langzaam geneest Tullia. Cicero besluit naar Pompeius te gaan, samen met zijn zoon Marcus, zijn broer en diens zoon Quintus. Stiekem vertrekken ze ’s nachts met een schiep en kiezen ze zee.Een verfoeilijk padNa een verloren zeeslag, mishandelt Dolabella Tullia. Langzaam komt Rome weer op gang. Cicero moppert op Pompeius wat voor problemen kan zorgen. Plots verschijnt Philotimus. Hij dreigt om alles schuld op haar te schuiven, eist heel veel geld om uit Rome te komen en Terentia gaat hier stom genoeg op in. Ze leent geld van Cicero.Atticus komt hier achter en wil dat ze het geld teruggeeft. Nu moet Terentia haar bezit zeker verkopen, maar er zijn geen kopers. Daarom leent ze geld van Atticus met een smoes. Ze krijgt een slecht voorteken (een kraai die van links kwam aanvliegen).Cicero weigert een bevel uit te voeren, na een veldslag gewonnen door Caesar. Caelius wordt gedood en op de kusten van Egypte wordt Pompeius vermoord.Vaarwel vanuit BrundisiumCicero wacht op wat Caesar besluit met hem te doen in Brundisium. In Rome werpt Dolabella zich op als opvolger van Clodius en vijand van Cicero. Woedend bezoekt Terentia haar dochter en vindt dat ze van Dolabella moet scheiden. Tullia beticht haar moeder van oplichterij en dat ze enkel handelt uit eigenbelang en dat het haar schuld is dat Clodius Cicero’s vijand werd en dat Cicero verbannen werd.Terentia is zo kwaad dat ze Tullia uit haar testament schrapt. Haar zoon Marcus hoort hiervan en van haar bedriegerij, en erkent haar niet meer als zijn moeder. Ondertussen houdt Caesar zich bezig in Egypte en met Cleopatra.Sympathisanten van Pompeius wapenen zich. Via Atticus komt Terentia te weten dat Tullia toch gaat scheiden. Later beslissen ze het toch niet door te laten gaan, Dolabella kan nog van politiek nut zijn als vriend van Caesar. Caesar won weer een veldslag (veni, vidi, vici) en Cicero praat met Caesar, zijn hoofd buigend voor de ‘meester’.Scheiding, dood, stilteCaesar houdt een triomftocht. Terentia en Cicero scheiden. Caesar verslaat de Pompeianen. Dolabella herenigt zich met zijn vrouw. Tullia is opnieuw zwanger, maar toch wil ze van Dolabella scheiden. Terentia en tullia ontmoeten elkaar bij Fabia. Fabia bekent dat ze toch met Catilina heeft geslapen en Tullia verwijt haar moeder opnieuw haar jaloersheid.Cicero hertrouwt met een jong meisje om haar fortuin zodat hij zijn schulden kan terugbetalen. Trentia ontmoet Publilia op een vrouwenfeestje en is jaloers want zij draagt háár vroegere oorbellen. Tullia sterft in het kraambed, een paar maanden later sterft ook haar zoontje. Cicero laat zich scheiden van Publilia.Dolabella pleegt zelfmoord na een militaire nederlaag. Atticus komt achter de waarheid van Terentia’s ‘bedrog’ na de dood en de documenten van Philotimus en wil iets goedmaken. Terentia weigert.EpiloogTerentia heeft niets gewonnen, ze is leeg maar niet verslagen. Ze heeft geprobeerd om haar leven te rechtvaardigen tegenover haar zoon en Atticus…
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen